Socialdemokratų lyderio svajonė – dviračių takas iki traukinių stoties

Socialdemokratų lyderio svajonė – dviračių takas iki traukinių stoties

Julija Kirkilienė

Socialdemokratų partijos Elek­trėnų skyrius nuo pavasario turi naują pirmininką. Juo išrinktas Vilniaus savivaldybės administracijos tarnautojas, iš Vilniaus į senelių sodybą Ąžuolinės kaime gyventi atvykęs Rimantas Baravykas. Naujojo socialdemokratų lyderio nauja ir svajonė: nutiesti dviračių taką nuo Elektrėnų iki Vievio geležinkelio stoties.

Sugrįžimas į mamos tėviškę
R. Baravyko seneliai iš mamos pusės Antanina ir Matas Slavins­kai gyveno Ąžuolinės kaime. Vilnietis Rimantas, vasaras leidęs sodyboje, čia apsigyventi apsisprendė sulaukęs amžiaus vidurio. Pasak psichologų, vidurio amžius tampa gilių apmąstymų metu. Tad ir vilnietis Rimantas su šeima nutarė ramybės ieškoti aplinkoje, kur vaikystėje išvaikščioti

Rimantas Baravykas su LSDP pirmininke Vilija Blinkevičiūte ir savo
pavaduotoja Viktorija Juknevičiene

takeliai. Senelių namuo­se Rimantui ir jo žmonai Lastai gyvenimas teikia džiaugsmo ir naujų minčių, kaip pagerinti gyvenamą aplinką Elektrėnų savivaldybės gyventojams. L. ir R. Baravykų gyvenimas tarp Vilniaus ir Elektrėnų pakišo utopinę idėją. Lasta Baravykienė dirba Elektrėnų savivaldybės administracijoje, o Rimantas Vilniaus savivaldybėje dirba Eismo organizavimo skyriaus vedėju. Turėdamas patirties eismo srityje ir gyvendamas Ąžuolinės kaime, Rimantas kuria planą, kaip įtikinti Lietuvos kelių priežiūros tarnybas, kad Elektrėnų savivaldybėje būtinas dviračių takas, jungiantis Elektrėnus su Vievio traukinių stotimi, iš kurios geras ­susisiekimas su Vilniumi.

Politikoje – naujokas
Į politiką Rimantas taip pat pasuko tik perkopęs penkiasdešimtmetį. Apsigyvenę Elektrėnų savivaldybėje, Lasta ir Rimantas netruko pasukti į visuomeninę veiklą. Kadangi studi­jų metais abu buvo šokę Kauno technnologijos universiteto (buvęs Politechnikos institutas) meniniame ansamblyje „Nemunas“, Baravykai prisijungė prie Elektrėnų liaudies šokių kolektyvo „Vijūnas“. Suradęs naujų pažinčių ir sutikęs savo studijų draugą Ramūną Plerpą, Rimantas neatsisakė gundymų išbandyti ir politiko dalios. Pasirinko jis Socialdemokratų partiją, o po metų partinės veiklos išrinktas buvo Socialdemokratų partijos Elektrėnų skyriaus pirmininku. Elektrėnų ­skyriui naujų vėjų būtinai reikėjo. Skyrius buvo susi­skaldęs, paskutiniuoju metu partijos veiklos nebuvo matyti. Per nepilną darbo pusmetį naujasis pirmininkas sako siekiantis tarp partijos narių atgauti bičiulišką dvasią, sujungti žmones bendram darbui ir pritraukti naujų žmonių. Naujajam lyderiui talkina trys jo pavaduotojai: Arminas Petrauskas, Arūnas Kulboka ir Viktorija Juknevičienė. O kol kas socialdemokratų partijos pirmininką su pavaduotojais elektrėniečiai vis dažniau sutinka renginiuose ir mato LSDP renginių nuotraukose. LSDP Elektrėnų skyriaus sąrašuose yra per 200 partijos narių. Pirmasis išbandymas partijos pasitikėjimu bus 2023 metais vyksiantys savivaldos rinkimai.

Aktyvus Ąžuolinės kaime
Jei naująjį Socialdemokratų partijos lyderį Elektrėnuose geriau pažįsta tik bendrapartiečiai, tai Ąžuolinės kaimo bendruomenėje Rimantas yra žinomas gerai. R. Baravykas aktyviai prisijungė prie kaimo bendruomenės veiklos ir aktyviai bendradarbiauja su įmone „Modus Energy“. Įmonė užsiima šalutinių gyvūninių produktų ir krituolių tvarkymu. Šalia bioskaidžių medžiagų paruošimo linijos pastatyta ir biodujų jėgainė. Ąžuolinės gyvenvietėje pastatyta įmonė vadinama pirmąja Lietuvoje ir viena pažangiausių tokio tipo biodujų jėgaine su integruota bioskaidžių medžiagų paruošimo linija Baltijos šalyse. Nors esą šiuolaikinės technologijos ir infrastruktūra užtikrina, kad medžiagų perdirbimas ir dujų tiekimas vyktų uždarame cikle, o oras linijos sistemose būtų nuolat filtruojamas kelių pakopų filtruo­se ir negalėtų patekti į aplinką, bet bendruomenė aktyviai seka įmonės darbą, kad nebūtų teršiama aplinka. Žmonės nelinkę pasitikėti, kad išmaniosios sistemos automatiškai fiksuoja menkiausią parametrų nukrypimą nuo normos ir apie tai perspėja linijos operatorius. Nors bioskaidžių medžiagų gabenimas į liniją vykdomas specialiu transportu, kuris užtikrina, kad žaliava biodujų gamybai neturėtų sąlyčio su aplinka, bet nepageidaujamų kvapų kaime laikas nuo laiko atsiranda. Rimantas sako tarpininkaujantis tarp įmonės ir bendruomenės, išklau­sydamas abi puses, kad bendruomenė nesusipriešintų su įmonės vadovais.­ Bendruomenės nariai, sako Rimantas, kol kas iš jų kaime įkurtos įmonės daugiau turi naudos nei žalos.

Komentarai:

Komentuoti: Romas S. Atšaukti atsakymą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69