Sidabrinis Socialinės globos namų jubiliejus: kasdienybė, šventės, pertvarkos

Sidabrinis Socialinės globos namų jubiliejus: kasdienybė, šventės, pertvarkos

Kamilė Piličiauskaitė,
VU Komunikacijos fakulteto
studentė, praktikantė

Vasaros sporto šventė globos namų kiemelyje

Socialinės globos namai – kitaip vadinami senelių namai, tai įstaiga, kurioje gyvena mūsų artimieji, o ateityje apsigyventi gali tekti ne vienam, dabar dar jaunam savivaldybės gyventojui. Šių metų rugsėjo 22-ąją dieną Elektrė­nų socialinės globos namai švęs 25 metų jubiliejų. Nuo pat atidarymo įstaigai vadovaujanti direk­torė Danutė Suchockienė dalinasi Globos namų pasikeitimais ir kasdienės veiklos įspūdžiais.
Nuo ko viskas prasidėjo?
1992 m. buvo uždarytas vaikų darželis „Nykštukas“ ir, rekonstravus pastatą, nuspręsta toje vietoje įkurti senyvo amžiaus ir suaugusių asmenų su negalia socialinės globos namus. Trejus metus UAB „Ergas“ vykdė rekonstrukcijos darbus. 1995 m. rugsėjo 22 d. buvo atidaryta biudžetinė įstaiga – Elektrėnų socialinės globos namai.
„Tuo metu Lietuvoje dar tik kū­rėsi savivaldybinės globos įstaigos, mes buvome vieni iš pirmųjų. Daug darbo buvo įdėta pačių pirmųjų šios įstaigos darbuotojų, atliekant pa­ruošiamuosius darbus, kad galėtume priimti pirmuosius globos namų ­gyventojus. Reikėjo patiems galvoti, kaip sukurti jaukią, gražią, patogią aplinką, nes tai buvo vieni iš pirmųjų savivaldybinių globos namų, teikiančių socialines globos paslaugas senyvo amžiaus bei neįgaliems asmenims“, – prisiminimais dalijasi Elektrėnų socialinės globos namų direktorė Danutė Suchockienė.
Atidarymo dieną vyko didelė šventė, tuometinis Trakų rajono meras Kęstutis Vaitukaitis perkirpo įstaigos atidarymo juostelę, globos namus palaimino ir pašventino Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras Jonas Jonys. Buvo įteiktas simbolinis šių namų raktas, visus susirinkusius sveikino Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, savivaldybės atstovai. Direktorė prisimena, jog atidaryme dalyvavusios delegacijos iš Vokietijos Reinės miesto­ viešnagė buvo svarbi, nes tuomet ir kilo mintis pasirašyti bendradar­biavimo sutartį tarp Reinės miesto Šv. Juozapo pensionato ir Elektrė­nų socialinės globos namų, 1999 m. sutartis buvo pasirašyta dalyvaujant mūsų įstaigos atstovams Vokietijoje, po metų dar kartą sutartis buvo pa­tvirtinta Elektrėnuose.
Kiek vėliau, 2012 m., buvo atidaryti Savarankiško gyvenimo namai. Per atidarymą Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis ir tuometinis administracijos direktorius Arvydas Vyšniauskas perkirpo tradicinę juostelę, naujuo­sius namus pašventino Elektrėnų dekanas monsinjoras Jonas Sabaliauskas. Už įgyvendintą projektą „Savarankiško gyvenimo namų įkūrimas“ Elektrėnų savivaldybei įteikta „Europos burių“ nominacija „Už atvertus kelius“.
2018 m. prie Socialinės globos namų reorganizuotas ir prijungtas Pakalniškių reabilitacijos centras.
Globos namų atidarymo metu jau gyveno penki pirmieji globos namų gyventojai. Teikiamos socialinės globos paslaugos – trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia.

Darbuotojų kolektyvas

Dideli pasikeitimaiper 25 metus
Per 25 metus Elektrėnų socialinės globos namai labai pasikeitė, nes prasiplėtė patalpos, padidėjo teikiamų socialinių paslaugų apimtis. „Turime licencijas socialinei globai ir asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti. Mūsų įstaiga atitinka visus reikalavimus, kurie yra keliami socialinės globos įstaigoms, todėl džiaugiamės galėdami padėti žmonėms, kuriems reikalinga mūsų pagalba,“ – džiaugiasi D. Suchockienė.
Direktorė taip pat priduria, jog didelis dėmesys skiriamas teikiamų paslaugų kokybei. Įstaigos teritorijoje prie globos namų pastato prijungtas dviejų aukštų pastatas su mansarda, kuriame įkurti savarankiško gyvenimo namai. Pastačius priestatą pasikeitė ir aplinka – atsirado privatesnė aplinka, uždaresnis globos namų kiemelis. Priekinėje pastato pusėje pastatytas didelis ąžuolinis kryžius. Kitas priestatas įrengtas kitoje globos namų pastato pusėje įgyvendinant projektą „Socialinių paslaugų plėtra Elektrėnų savivaldybėje”. Jame įrengti du kambariai, kuriuose gali gyventi po 5 asmenis, higienos patalpos, atskira virtuvė ir valgomasis. Karantino metu šios patalpos (jos buvo ką tik įrengtos, dar neapgyvendintos ir turėjo atskirą įėjimą) panaudotos Elektrėnų gyventojams saviizoliacijai, vėliau čia buvo apgyvendinti darbuotojai, kurie karantino metu po 14 dienų būdavo įstaigoje. Reorganizavus Elektrėnų savivaldybės Pakalniškių reabilitacijos centrą jis prijungtas prie Elektrėnų socialinės globos namų. Šiuo metu Elektrėnų socialinės globos namai turi du padalinius. Pakalniškių padalinyje veikia ir vaikų dienos centras.
Atidarymo metu turėję vos penkis gyventojus dabar globos namai globoja kur kas daugiau asmenų. Elektrėnų socialinės globos namuose gyvena 40 globotinių, iš jų didesnė dalis yra asmenys su sunkia negalia, Savarankiško gyvenimo namuose 27 asmenys, o Pakalniškių centre – 18 asmenų, 15 vaikų lanko vaikų dienos centrą.
Kiekvienais metais didėja asmenų su sunkia negalia skaičius, o stacionari socialinės globos įstaiga Elektrėnuose yra tik Elektrėnų socialinės globos namai, todėl kartais norintiems patekti į globos namus tenka ir palaukti.
Pandemijos metu – nei vieno­ COVID-19 užsikrėtimo atvejo
Elektrėnų socialinės globos na­mų direktorės paklausus, kaip pavyko užtikrinti kiekvieno globotinio saugumą ir išvengti koronaviruso, ji teigė: „Visą šį karantino laikotarpį laikėmės šiai situacijai keliamų reikalavimų, pagal tai susidarėme tvarkas, kurių griežtai laikėmės.“
Siekiant sumažinti pavojų už­sikrėsti COVID-19 ir apsaugant į rizikos grupę patenkančius globos namų gyventojus, buvo pakeistas aptarnaujančio personalo darbuotojų darbo ir poilsio režimas karantino metu, apgyvendinant darbuotojus įstaigoje ir neišeinant iš jos. Darbuotojams poilsiui buvo skirti du kambariai, esantys naujame priestate. Nuo balandžio 6 d. įstaigoje dirbo dvi darbuotojų komandos: 14 dienų dirbo viena 11 darbuotojų komanda, kurią sudarė slaugytoja, slaugytojos padėjėja, 5 socialinio darbuo­tojo padėjėjos, virėja, ūkio dalies vedėja, o po to – kita komanda. Prieš pradedant darbą, antros komandos darbuotojų sveikata buvo patikrinta Elektrėnų sveikatos priežiūros įstaigoje greituoju testu. Darbuotojai dirbo pagal patvirtintą grafiką, personalas aprūpintas reikalingomis apsaugos priemonėmis. D. Suchockienė priduria, jog daug pagalbos aprūpinant darbuotojus apsauginėmis priemonėmis sulaukė iš Elektrėnų savivaldybės.
Be to, globos namų gyventoja­ms buvo taikoma sustiprinta sveikatos priežiūra (kasdien matuojama kūno temperatūra, stebima jų sveikatos būklė, esant sveikatos sutrikimui – skambinama asmens gydytojui ar kviečiama greitoji medicinos pagalba). Slaugytoja nuolat stebėjo gyventojų sveikatos būklę, vyko nuolatinis bendravimas su individualios priežiūros darbuotojais, kurie dirbo tiesiogiai su globos namų gyventojais, aptariamas slaugos plano vykdymas, higienos reikalavimų laikymasis.

Darbuotojų ir gyventojų ansamblis

Globos namai, kuriuose skamba muzika
Globos namuose teikiamos bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos, kurių tikslas yra tenkinti asmens gyvybinius poreikius, teikiant kompleksinę pagalbą, visapusiškai palaikyti ir skatinti jų savarankiškumą, ugdyti pasitikėjimą savimi. „Kadangi globos namuose dauguma asmenų su sunkia negalia, kol kas turime subūrę gyventojų ir darbuotojų ansamblį. Muzika, dainos ir skaitomos eilės pagyvina kiekvieną mūsų šventę“, – džiaugiasi direktorė D. Suchockienė.
Direktorė priduria, jog daug dirbama su gyventojais individualiai, taip pat stipresnieji įtraukiami į bendrą veiklą, į bendrą gyvenimą. Globos namų socialiniai darbuotojai, užimtumo specialistas organizuoja kultūrinę, meninę, sportinę, darbinę veiklą, švenčiamos įvairios šventės, organizuojami įvairūs renginiai. ­Vyksta piešinių, mezginių ar kito­kių rankdarbių parodėlės, organizuo­jamos sportinės varžybos.
„Taip kilo ir mintis sukurti saviveiklinį kolektyvą. Ansambliui, kuris subūrė ir gyventojus, ir darbuotojus, vadovauja užimtumo specialistė. Globos namai turi savo himną, kuris visada skamba visuose mūsų renginiuose, žodžius ir muziką sukūrė patys darbuotojai. Kol kas ansamblio pasirodymus rengiame savo įstaigoje ir savo padaliniuo­se, tačiau ateityje planuojame vykti į kitus socialinės globos namus, su kuriais bendradarbiaujame“, – viliasi D. Suchockienė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69