Seimo narės vasara: susitikimų ir renginių sūkuriuose

Seimo narės vasara: susitikimų ir renginių sūkuriuose

Virginija Jacinavičiūtė

Nors Seimo plenarinė sesija jau baigėsi, Laimutės Matkevičienės darbinė nuotaika niekur nedingo. Pirmadienį Seimo narė savo priimamajame Elektrėnuose suorganizavo susitikimą su gyventojais.
Belaukiant gyventojų su L. Matkevičiene pakalbėjome apie politines aktualijas, nuveiktus darbus bei tariamą parlamentinių lėšų švaistymą.

Reikalingos įstatymų pataisos
Vasara – atostogų metas, gal todėl priėmime didelio žmonių antplūdžio nebuvo. O tie, kurie atė­jo, labiau ne problemomis pasidalinti norėjo, o padėkoti už paramą ar šiaip pabendrauti. Elektrėniškė Julija L. Matkevičienei pasiūlė parengti įstatymo projektą, kuriuo daugiau pagalbos būtų suteikiama pensinio amžiaus neįgaliems asmenims. Pagal šiuo metu galiojančius įstatymus, jei žmogus suserga būdamas pensinio amžiaus, t.y. nuo 65 metų, jis negauna neįgaliems žmonėms taikomų lengvatų – transporto lengvatų, pagalbos oro uostuose ir pan. Pagal dabartinius įstatymus Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba, susirgus dirbančiam žmogui, jam nustato nedarbingumo lygį ir išduoda neįgalumo pažymėjimą. Susirgus pensinio amžiaus žmogui pažymėjimas neišduodamas, žmogus negali pasinaudoti neįgaliam žmogui teikiamomis lengvatomis. Pavyzdžiui, po klubo sąnario operacijos pensinio amžiaus žmogus šlubuoja, jam sunku nešti sunkius daiktus, tačiau oro uoste pagalbos toks neįgalusis nesulauks, jei neturės pažymėjimo. Taip pat žmonėms, susirgusiems onkologinėmis ligomis, dažnai reikia važiuoti pas gydytojus, o pravažiavimo lengvatų, kurios­ taikomos neįgaliems žmonėms, jis negauna. Seimo narė pažadėjo pasidomėti Neįgalumo nustatymo įstatymu ir Seimui svarstyti pateikti įstatymo pataisas.

Prašė pagalbos
Nebe pirmą kartą į priėmimą atvyko elektrėniškė Emilija, gyvenanti Elektrinės gatvės 15 name. Senolės bėda per porą metu nepasikeitė – jos name buvo ir liko taip šalta, kad miegoti tenka po keliomis antklodėmis. Senolė kreipėsi į EKŪ su prašymu apšildyti lauko sieną ir gyventojų parašus surinko, tačiau teigiamo atsakymo nesulaukė. L. Matkevičienės kvietimu į priėmimą atvyko įmonės direktorius gamybai Kęstutis Jasukaitis ir pažadėjo pagelbėti.
Surinkęs kaišiadoriškių gyventojų parašus į priėmimą su prašymu leisti daugiau sumedžioti vilkų, atvyko Tomas. Jis prašė pagalbos sumažinti vilkų populiaciją, kad žvėrys be baimės nesilankytų gyventojų kiemuose ir neskerstų jų auginamų gyvulių. Vilkų problema aktuali ir elektrėniškiams, todėl, patenkinus kaimynų prašymą, lengviau atsikvėptų ir Elektrėnų savivaldybės ūkininkai. Tam reikėtų Seime inicijuoti medžioklės įstatymo pataisas.
Darbai
L. Matkevičienė Elektrėnuose dirbo 4 valandas, todėl pakako laiko aptarti politines aktualijas, nuveiktus darbus ir planus.
Liepos 25-ąją Seimo narės atsakomybė pasipildė dar vienomis pareigomis. L. Matkevičienė buvo patvirtinta Seimo Seniūnų sueigos nare. Vienas pagrindinių šios sueigos uždavinių – organizuoti Seimo sesijos darbų programą.
L. Matkevičienė apgailestavo, kad šiuo metu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcija kamuojama nesutarimų, tačiau vylėsi, kad greitu metu pavyks rasti kompromisą ir numaldyti politikoje verdančias aistras. Nepaisant to, L. Matkevičienė siūlė atkreipti dėmesį į gerus darbus, kuriuos Sei­mas ir Vyriausybė kartu nuveikė žmonių labui. „Įtampa politikoje, nekritiškas kai kurių pasisakymų vertinimas nukreipia dėmesį nuo esmės. Seimas bei Vyriausybė dirba žmonėms, kad šalies piliečiai turėtų geresnę ateitį, didžiuotųsi savo šalimi. 2016–2020 metų Seimo kadencija tikrai nuveikė daug vardan žmonių ir nesinori, kad tie darbai būtų greit pamiršti. Šių metų pavasario sesijoje Seimas priėmė kelis svarbius sprendimus valstybės valdyme. Džiaugiuosi, kad pavyko sustabdyti emigraciją – ketvirtą mėnesį iš eilės fiksuojami tei­giami migracijos rodikliai. Kitas svarbus pokytis, kad nuo rugsėjo pirmosios asmenys, išnaudoję visas teisines gynybos priemones kituo­se teismuose, patys galės kreiptis į Konstitucinį teismą. Seimas suteikė daugiau įgaliojimų Konkurencijos tarybai. Šis sprendimas užtikrins didesnę vartotojų apsaugą, sumažins prekių ir paslaugų kainą. Daug darbų nuveikta socialinės apsaugos srityje: šiemet iki 50 Eur padidėjo vaiko pinigai, o nepasiturinčioms ir gausioms šeimoms šie pinigai siekia 70 Eur, jaunoms šeimoms sudarytos palankesnės sąlygos būstui įsigyti. Nuo liepos mėnesio įsigaliojo Šeimos kortelės įstatymas, kuris suteikia nepasiturinčioms šeimoms specialias lengvatas, nuolaidas bei paslaugas. Verta pasidžiaugti, kad gegužės mėnesio duomenimis, per metus atlyginimas Lietuvoje išaugo iki 14,6 proc. nuo 751,70 iki 802,7 Eur. Šiai Seimo kadencijai pavyko pasiekti daug teigiamų pokyčių įvairiose srityse. Deja, viešojoje erdvėje kažkodėl bandoma šiuos darbus sumenkinti, ieškoma trūkumų, nekreipiant dėmesio į naudą“, – komentavo L. Matkevičienė.
Vienas paskutinių darbų, kuriuos nuveikė Seimas, tai Žalos be kaltės modelio įteisinimas. Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) parengtos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pataisos leis pacientams greičiau ir paprasčiau gauti kompensaciją, jei teikiant paslaugas gydymo įstaigoje jiems buvo padaryta žala.

Jaučiasi rami
Liepos mėnesį LRT internetiniame portale buvo paskelbta, kad L. Matkevičienė viena daugiausiai parlamentinių lėšų suvenyrams išlei­džianti Seimo narė. Publikacija daliai žmonių sukėlė pasipiktinimą – esą švaistomi mokesčių mokėtojų pinigai. Tačiau Seimo narė mano, kad piktos kritikos nėra verta ir paaiškino, kaip susidaro suma už suvenyrus. „Tie žmonės, kuriems įteikiau suvenyrus, ir tie, kurie stebi mano veiklą, tikrai supras, kodėl aš daug parlamentinių lėšų išlei­džiu suvenyrams. Kartais per savaitgalį dalyvauju keliuose renginiuose Elektrėnų savivaldybėje ir Kaišiadorių rajone. Vertinu tai, kad bendruomenės, įstaigos ir organizacijos kviečia mane į savo renginius ir stengiuosi niekam neatsakyti. Tuščiomis į renginius nevažiuoju, visuo­met dovanų vežu suvenyrų, kurie primins apie šios kadencijos Seimo darbą. Įvairios bendruomenės yra svarbi mūsų visuomenės dalis. Šios bendruomenės savo darbu prisideda prie mūsų šalies gerovės, todėl įteiktas suvenyras nėra priežastis nerimauti dėl lėšų švaistymo. Visai kas kita – prabangių automobilių nuoma ar remontas iš parlamentinių lėšų. Į renginius, į darbą ar susitikimus su rinkėjais aš važiuoju savo automobiliu ir nenaudoju parlamentinių lėšų automobilio remontui. Viską, ką darau, darau nuoširdžiai, todėl jaučiuo­si rami prieš savo rinkėjus“, – paaiškino L. Matkevičienė.

Kitoks darbas
L. Matkevičienė sako, kad jaučia didelę atsakomybę dėl rinkėjams duotų pažadų, todėl savo darbą atlieka pareigingai, yra atvira ir laukia Kaišiadorių rajono ir Elektrėnų savivaldybės gyventojų pasiūlymų, kaip tobulinti šalies įstatymus. Bet dažniausiai į susitikimus su L. Matkevičiene atvyksta žmonės, turintys asmeninių rūpesčių. Praėjusio priėmimo metu į susitikimą atvyko dvi moterys. Viena jų – Svetlana – buvo labai susijaudinusi. Pasakojo, kad brolis dėl turto paveldėjimo reikalų puolęs ją mušti, todėl jai teko iš namų bėgti ir lauke praleisti naktį. Ryte nusiminusią ir įbaugintą moterį sutiko elektrėniškė Natalija ir išklausiusi nutarė padėti. Natalija menkai lietuvių kalbą suprantančiai moteriai tarpininkavo nekilnojamojo turto agentūroje, notaro biure ir policijos komisariate. Padėjo prieš išvykstant aplankyti motinos kapą, pasamdė vairuotoją, kuris nuvežė į autobusų stotį ir net iki traukinių stoties palydėjo. Į L. Matkevičienės kabinetą moterys atvyko kupinos jaudulio. Pirmiausiai, pasakojo L. Matkevičienė, teko suteikti psichologinę paramą brolio įskaudintai moteriai, nes po patirtų išgyvenimų jos emocinė būklė buvo labai sudėtinga. Išsikalbėjus paaiškėjo, kad nuo brolio nukentėjusi moteris gyvena Maskvoje, ten dirba mokytoja. Mirus mamai, moteris norėjo į namus parsivežti brangius daiktus, tarp jų mamai priklausančius medalius, tačiau nežinojo, kokių dokumentų reikia, kad gabenant juos per sieną nekiltų problemų. L. Matkevičienė visą reikiamą informaciją surinko paskambinusi į Migracijos departamentą. Po susitikimo skambinome geradarei Natalijai. Ji pasakojo, kad Svetlana laimingai grįžo į Maskvą ir parsivežė visus brangius daiktus, net sutartą sumą pinigų už mamos butą Svetlana atgavo iš brolio. Telefonu Natalija prašė padėkoti L. Matkevičienei už jos gerą širdį ir perduoti nuoširdžius linkėjimus. Už dovanas Seimo narei dėkoja ir šachmatų sporto propaguotojas Reinoldas Bačianskas. Jam L. Matkevičienė padovanojo šachmatų laikrodžius.

Darbas Seime
Seimo narė aktyviai dirba ne tik savo rinkiminėje apygardoje, bet ir Seime. L. Matkevičienė kartu su kitais Sei­mo nariais pateikė Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kon­trolės įstatymo papildymą ir Ad­ministracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo projektus. Šis įstatymas įsigaliojo praėjusių metų lapkritį ir sudarė sąlygas apriboti galimybę fiziniams asmenims įsigyti tokių psichoaktyvių medžiagų kaip butandiolis ir gamabutirolaktonas. Šios medžiagos skirtos pramonei, tačiau žmonės jas naudoja kaip apsisvaiginimo priemones, todėl iškyla didelė grėsmė visuomenės sveikatai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69