Savivaldybės tarybos posėdyje

Savivaldybės tarybos posėdyje

Beribis politikavimas

Julija Kirkilienė

Artėjant savivaldos rinkimams, savivaldybės tarybos posėdžiai vis labiau darosi panašūs į spektaklius.Vaidina ne tik nieko apie įstatymus nežinantis ir nenorintis žinoti radikalusis  Danas Dambrauskas, bet ir senas politikas Kęstutis Vaitukaitis.

Į mero postą sugrįžti svajojantis liberalcentristų Elektrėnų skyriaus pirmininkas, pamiršęs valstybės politiką, ėmė politikuoti  siūlydamas sumokėti  biudžetinių įstaigų darbuotojams už panaudotas neapmokamas atostogas ir pasišovė agituoti žmones ateityje tokių atostogų neimti. Bet apie viską nuo pradžios.

Biudžetas auga

Savivaldybės biudžetas auga kaip ant mielių. Kaip pranešė Finansų, biudžeto ir ekonomikos skyriaus vedėja Regina Žemaitienė, pajamos į biudžetą šiais metais padidėjo 1,3 mln. litų.  Šiame  posėdyje pritarta padidinti savivaldybės biudžeto pajamas 440 tūkst. litų ir čia pat pinigai buvo padalinti. Pasak R. Žemaitienės, daugiausia pinigų į biudžetą įplaukė iš gyventojų pajamų mokesčių. Viktoras Valiušis siūlė su pinigais elgtis atsakingai, nes šiais metais į biudžetą daugiau įplaukė pinigų todėl, kad daug elektrinės darbuotojų išėjo iš darbo, gavo išeitinius atlyginimus ir sumokėjo didelius pajamų mokesčius. Kitais metais šie mokesčiai sumažės, nes elektrinėje ne tik sumažintas darbuotojų skaičius ir atlyginimai, bet įdarbinta daug vilniečių, kurie pajamų mokesčius moka Vilniuje.  K. Vaitukaitis išgirdęs apie gerai surenkamą biudžetą suskubo pasireklamuoti, kad biudžetinių įstaigų darbuotojams reikia sumokėti už panaudotas nemokamas atostogas. Toks pasiūlymas pritarimo nesulaukė. R. Žemaitienė tik priminė, kad kitose savivaldybėse biudžetininkai  nemokamomis atostogomis naudojosi daugiau nei Elektrėnų savivaldybėje, bet  kompensacijos niekur nėra mokamos.

Vieviečius vėl apklausinės

Ši valdžia rašyti vieviečius tikrai išmokys. Vieni rašosi po peticijomis, kad jiems nepatinka UAB „Gelvita“ vadovas, kiti rašosi – kad patinka. Negana to, dar juos apklausinės dėl gyvenamųjų vietovių  teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo. Kadangi Vievio žemės taip išsidėstę, kad apie 40 sklypų dalis priklauso miestui, o dalis – kaimui, todėl juos reikia teisingai įregistruoti. Tiesa, pasikeitus registracijai, gali pasikeisti ir žemės mokesčių kainos. Todėl gyventojai ir bus apklausiami, ar jie sutinka, kad pagal parengtą planą Vievio miesto riba kai kuriose vietose būtų pakeista. Gyventojų apklausos komisijoje įrašyti Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjas Gediminas Ratkevičius,  Architektūros ir kraštotyros skyriaus vedėjas Arūnas Butrimavičius ir tarybos narys Romas Nenartavičius. Vieviečiai, būkite atidūs ir aktyvūs, sekite informaciją ir būtinai dalyvaukite apklausoje, kad vėliau nesakytumėte, kad Jūs nieko nežinojote ir likote apgauti.

Norėjo apgauti

Trys piliečiai tarybai pateikė prašymą atleisti juos nuo žemės mokesčio. Vienas pilietis išimties tvarka buvo atleistas, kitas – neatleistas, o trečiojo piliečio interesai susipynė su tarybos nario Dano Dambrausko interesais. Nors D. Dambrauskas pareiškė nusišalinantis nuo balsavimo, bet klausimo svarstymo metu paaiškėjo, kad politikas, vaizduojantis kovotoją už teisybę, pats visur ieško spragų, kaip valstybę, o tai reiškia, žmones,  apgauti. Pilietis Pranas Sinkevičius, kurio žeme kažkaip disponuoja tarybos narys, prašyme dėl atleidimo nuo žemės mokesčio, mokesčius įvardija savivaldybės rėmimu. Tarybos narys Andrejus Paberalis sakė turintis faktų, kad P. Sinkevičiaus žemė prie ežero vasaros sezonu naudojama komercijai ir už tai nemokami mokesčiai. Tarybos nariai įtarė, kad 90 metų žemės prie ežero savininkas P. Sinkevičius prašymą rašė ne be D. Dambrausko pagalbos. Tarybos narius įžeidė tai, kad pareiškėjas mokesčius įvardija kaip savivaldybės rėmimą, toks pareiškimas yra pasityčiojimas iš įstatymų. Tarybos nariai taip pat davė pastabą D. Dambrauskui, kad šefuojamam senoliui paaiškintų, kad jo žemė priklauso miestui, o ne kaimui, kaip rašoma pareiškime.  Tarybos nariai paragino socialinės paramos tarnybas pasidomėti senolio P. Sinkevičiaus gyvenimo sąlygomis ir sveikata, o politikui D. Dambrauskui pasiūlė mokytis laikytis įstatymų, o ne apgaulėmis bandyti nemokėti mokesčių.

Tvarka turi būti

Ilgokai tarybos nariai ginčijosi, ar parduoti ir už kiek parduoti 3 km gamtinių dujų sistemas Vievyje ir Elektrėnuose, nusprendė Vilniaus regioniniams keliams perduoti autoviaduką per Vievio geležinkelį, EKŪ ir Abromiškių sanatorijai padalino nuotekų siurblines, kanalizacijos vamzdynus, lietaus kanalizacijos tinklus ir kitus inžinerinius tinklus bei statinius. Taryba taip pat patvirtino išorinės reklamos įrengimo taisykles. Dabar išorinės reklamos tekstus reikės derinti su savivaldybės kalbos tvarkytoja, o leidimą išorinei reklamą išduos tik gavus savivaldybės Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjo parašą.  Už leidimą įrengti išorinę reklamą teks susimokėti tarybos nustatytą mokestį. Tvarka turi būti.

Apkalta tarybos nariui

Posėdžio pabaigoje D. Dambrausko pateiktas sprendimo projektas dėl pavedimo UAB „Gelvita“ valdybai spręsti apie direktoriaus Timofejaus Rusakovo atšaukimą iš pareigų, virto paties tarybos nario apkalta. Nors tarybos narys redakcijai gyrėsi, kad jis Mykolo  Romerio universitete siekia savivaldos institucijų  administravimo magistro laipsnio, bet klausimo pristatyme pasirodė visiškas nemokša. Prie sprendimo projekto jis pridėjo peticiją, po kuria pasirašė virš 500 vieviečių. T. Rusakovo šalininkai tarybai pateikė raštą su beveik 1000 parašų, kad jie pasitiki „Gelvitos“ vadovu.  Tarybos nariai Vaidas Ratkevičius ir Mykolas Masys sakė kalbėję su žmonėmis, pasirašiusiais po peticija, bet jie sakė nesupratę, už ką pasirašė. Tarybos narys Gediminas Kriščiūnas  siūlė savivaldybės Peticijų komisijai pateikti išvadas, ar D. Dambrausko surinktus parašus galima vadinti peticija, nors pats D. Dambrauskas gynėsi parašų nerinkęs. Viktoras Valiušis  prašė juridiškai pagrįsti kaltinimus „Gelvitos“ direktoriui, nes jei šis būtų atleistas iš pareigų, kreiptųsi į tesimą ir teisme reikėtų įrodyti, už ką žmogus atleistas. Didžiausia kaltė, pasak D. Dambrausko, yra ta, kad T. Rusakovas nesuranda bendros kalbos su vieviečiais. Tuo tarpu ir pats D. Dambrauskas prarado vieviečių pasitikėjimą, nes į jo kvietimą atvykti į tarybos posėdį, niekas neatsiliepė. Be to, peticijoje įrašytas toks teiginys, kad T. Rusakovas Vievio mieste vykdo genocidą, todėl tarybos narys V. Ratkevičius jam paaiškino, ką šis teiginys reiškia. Genocidas – baudžiamoji veika, padaryta siekiant sunaikinti visus ar dalį žmonių, priklausančių kokiai nors nacionalinei, etninei, rasinei ar religinei grupei. Tarybos nariai D. Dambrausko klausimo svarstymą prilygino psichologiniam terorizmui prieš T. Rusakovą, apgailestavo davę jam tribūną politinei reklamai, o dėl kaltinimų T. Rusakovui patarė kreiptis į atitinkamas tarnybas, bet ne į savivaldybės tarybą. Tarybos narys turėtų žinoti  Vietos savivaldos įstatymą bei jo laikytis. Už šį  sprendimo projektą balsavo  tik pats D. Dambrauskas, o tarybos nariai liko mąstyti, kaip jaunąjį politiką išmokyti kultūros, kad nedarytų jiems gėdos.

Rokiruotės

Tarybos narių rokiruotė prasidėjo jau nuo pat posėdžio pradžios. Liberalų ir centro partijos bei Naujosios sąjungos frakcijos vardu Vidas Židonis paprašė D.  Dambrauską perkelti iš jų frakcijos vietos, o posėdžio pabaigoje K. Vaitukaitis perskaitė pareiškimą, kad jų partija atsiriboja nuo D. Dambrausko politikavimo ir vykdomos veiklos.  Kitas tarybos narys, buvęs Krikščionių demokratų, vėliau Tėvynės sąjungos- Lietuvos krikščionių demokratų partijose, Juozas Norkūnas perbėgo į partiją Tvarka ir teisingumas ir prisijungė prie jungtinės Darbo partijos, Valstiečių liaudininkų ir partijos Tvarka ir teisingumas frakcijos. Už tai nuo Darbo partijos pirmininko V. Ratkevičiaus gavo gėlių. Gėlės po tokio beribio politikavimo labai pritiko.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų