Savivaldybės tarybos posėdyje. Savivaldybė gyvena gerai, bet ne rojuje

Savivaldybės tarybos posėdyje. Savivaldybė gyvena gerai, bet ne rojuje

Julija Kirkilienė

Sausio mėnesį savivaldybės taryba neposėdžiavo, todėl vasario mėnesio posėdžiui susikaupė beveik 50 klausimų, kuriuos išspręsti prireikė visos darbo dienos. O klausimai buvo svarbūs: patvirtintas keturioliktasis savivaldybės biudžetas, pritarta savivaldybės tarybos 2012 metų veiklos ataskaitai, nustatytas sveikatos priežiūros įstaigų vadovų darbo laikas, patvirtintos nuotekų tvarkymo taisyklės teritorijose, kur nėra centralizuoto nuotakyno, į pareigas priimta nauja savivaldybės kontrolierė ir dar daug kitų svarbių klausimų apsvarstyta.

Posėdis prasidėjo optimistinėmis gaidelėmis dėl savivaldybėje gerai surenkamų lėšų į biudžetą, užbaigtų vykdyti Europos Sąjungos lėšomis remiamų projektų ir baigėsi  Danguolės Kliucevičienės priėmimu į savivaldybės  kontrolierės  pareigas, neatsižvelgiant į Vilniaus apygardos administracinio teismo reikalavimą  uždrausti ją priimti į Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus pareigas.
Praėję metai buvo geri

Meras Kęstutis Vaitukaitis atsiskaitė už 2012 metais tarybos nuveiktą darbą. Su ataskaita kovo 11 d. Lietuvos valstybės atkūrimo šventėje bus supažindinta savivaldybės visuomenė. 2012 m. buvo sušaukta 12 tarybos posėdžių, pateikti svarstymui 382 sprendimų projektai, iš jų priimti 367 sprendimai. Tarybos narių veiklos išlaidoms buvo skirta 221,6 tūkst.litų.  Aktyviausias per 2012 metų posėdžius buvo Algimantas Adomaitis, pateikęs net 227 klausimus, pasiūlymus, komentarus, pasisakymus. Pasyviausia tarybos narė buvo Marija  Jurčenko, posėdžiuose nekalbėjusi nė vieno  karto. Meras gyrė tarybos narius už sąžiningą posėdžių lankymą ir pagarbą rinkėjams. 

Savivaldybės taryba 2012 metais daug bylinėjosi. Mero įgalioti asmenys savivaldybei atstovavo 48 civilinėse bylose, 7 administracinėse bylose teismuose ir 82 administracinėse bylose Administracinėje komisijoje.
Ataskaitoje meras apžvelgė savivaldybėje  įgyvendintus ir  įgyvendinamus  projektus, remiamus Europos Sąjungos lėšomis,  ir apgailestavo dėl projektų, pavyzdžiui, Vievio kultūros namų renovacijos, kuriems nebuvo surasta lėšų. Meras tarybos narius informavo apie gerai surenkamą biudžetą, pasidžiaugė, kad metus užbaigė gerai, ir atsakė į tarybos narių Algimanto Adomaičio, Vaido Ratkevičiaus, Nikolaj Melnikov, Rimanto Sabučio  klausimus:  VšĮ „Jaunimo krantas“ likviduojamas, o vietoj buvusio „Poseidono“ laukiama projekto viešbučiui, koncesijos projektas taip pat likviduotas,  bet žemės Šviesos gatvėje pagal autostradą aukcione išsinuomoti niekas nenori.  Pavasarį bus užbaigti dviračių takų ir parko Šviesos gatvėje darbai. Meras informavo, kad Prezidentūra savivaldybei persiuntė žmonių skundus, siųstus į Prezidentūrą. Tarybos narys Henrikas Petrauskas pagyrė mero ataskaitą ir komentarus dėl vykdomų projektų, o meras pasidžiaugė, kad 2012 metai finansiškai buvo užbaigti gerai. 
Keturioliktasis biudžetas

Finansų, biudžeto ir ekonomikos skyriaus vedėja Regina Žemaitienė pristatė ir tarybai svarstyti pateikė keturioliktąjį savivaldybės biudžetą.  Biudžetą sudaro pajamos ir asignavimai, parengtas jis pagal Finansinių rodiklių įstatymą. 2013 metai savivaldybės administracijai  prasidėjo lengviau nei praėjusieji, bet gyvenimo rojuje  R. Žemaitienė  neprognozavo.  2013 metų biudžetą sudaro apie  52 milijonai litų, bet numatomos tendencijos  į biudžetą pinigų surinkti daugiau. Tai, pasak R. Žemaitienės, gali lemti padidintas minimalus atlyginimas ir nuo jo  surenkami mokesčiai, tikimasi parduoti nekilnojamojo turto. Vis dėlto biudžetas patvirtintas su 10 proc. deficitu, tai yra, numatoma skolintis virš  5 mln. litų.  Daugiausia diskusijų sukėlė ketinimas iš biudžeto lėšų 2 mln. litų panaudoti buvusios Elektrėnų pagrindinės (rusų) mokyklos remontui. Į buvusią mokyklą planuojama perkelti savivaldybės administraciją. Opozicijoje dirbantys Algimantas Adomaitis, Nijolaj Melnikov ir Daurius Ašaka siūlė tuos 2 mln. panaudoti Elektrėnų pradinės mokyklos remontui. Meras jiems oponavo, kad pastatą miesto centre reikia panaudoti efektyviai, o dabartines savivaldybės administracijos patalpas galima būtų išnuomoti ir taip padengti remonto išlaidas. Meras sako, kad iš beveik 60 mln. biudžeto skirti 2 mln. administracijos valdymui yra tik „kiškis miške“, nors Elektrėnams gal reikėtų ir visai naujo administracinio pastato.  H. Petrauskas siūlė nepamiršti taupymo programos ir pamėginti administracijai skirto pastato remontui išleistas lėšas padengti iš 2014 -2020 metų ES projektų. Mero pavaduotojas Viktoras Valiušis priminė, kad sunkmetis yra visada, nors biudžetas per 13 metų padidėjo dvigubai, bet visiems reikalams pinigų neužtenka,  todėl tarybai reikia apsispręsti, kurias skyles pirmiausia užkaišioti. 

Apie viską

Taryba rado būdų, kaip priversti žmones jungtis prie centrinių nuotekų sistemų. Taryba patvirtino taisykles dėl nuotekų tvarkymo savivaldybės teritorijose, kuriose nėra centralizuoto nuotakyno. Pasak klausimą svarstymui teikusio tarybos nario ir Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento Elektrėnų savivaldybės agentūros vedėjo Virgilijaus Prusko, kaime močiutės, išnešusios išpilti kibirą į savo daržą, nebaus, bet gyvenvietėse žmonėms  srutų leisti į ežerus nebeleis. Gyventojai turės arba jungtis prie centralizuotų nuotakynų, arba turėti mokėjimo dokumentus už nuotekų išvežimą.  Kaip sakė V. Pruskas, savivaldybėje taisyklės nustatytos tokios pat, kaip Vilniaus mieste. Už netinkamą nuotekų tvarkymą ir padarytą žalą aplinkai, žmonių sveikatai ir turtui, žmonės bus baudžiami įstatymų nustatyta tvarka.   

Taryba taip pat patvirtino visų sveikatos priežiūros  įstaigų vadovų darbo laiką. Darbo laiką reglamentuoti prireikė po Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus Zenono Belicko atleidimo iš pareigų ir aiškinimosi teismuose, kad Z. Belickas per savaitę dirbo po 80 valandų.  Posėdyje vieniems įstaigų vadovams nustatyta visa darbo diena, kitiems – nepilna, kad dirbdami įstaigos vadovais galėtų priiminėti ir ligonius.
Patvirtinta mokyklų tinklo pertvarka. Nuo šiol  Pastrėvio pagrindinė mokykla tapo Semeliškių vidurinės mokyklos padaliniu, o Beižionių mokykla – daugiafunkcio pastato centru.
Ąžuolas Streipūnų kapinėse ir akmuo Mustenių kaime paskelbti saugomais gamtos paveldo objektais. 

Taryba patvirtino globos kainas savivaldybės globos įstaigose. Pavyzdžiui, Beižionių vaikų globos namuose vieno vaiko išlaikymas per mėnesį  kainuoja 1806 Lt, Elektrėnų vaikų globos namuose – 2020 Lt, Elektrėnų socialinės globos namuose suaugusiems žmonėms su negalia globa kainuoja 1000 Lt/per mėn., su sunkia negalia – 2030 Lt/mėn., senyvo amžiaus žmonėms – 930 Lt/mėn. Slaugos ligoninėse lovadienio kaina nustatyta 73,30 Lt.

Apie kontrolę  ir išėjimą iš rojaus

Elektrėnų socialdemokratai, dirbdami opozicijoje ir kritikavę administracijos ir kontrolieriaus darbą, dabar patys užėmė tas svarbias pareigas. Tiesa, kontrolieriaus pareigos buvusiai mero Arvydo Vyšniausko patarėjai Danguolei Kliucevičienei atiteko lydint skandalams, apie kuriuos tarybos posėdyje buvo pateikta informacija.

Kontrolierius, prieš beveik 13 metų deleguotas dabartinės Liberalų ir centro partijos, Juozas Zaveckas iš pareigų atleistas pasibaigus jo kadencijos pratęsimui. Kadencija jo baigėsi, sulaukus pensinio amžiaus, bet buvo dar du kartus pratęsta.  Vasario 1 dieną  vyko konkursas svarbioms valstybės tarnautojo – savivaldybės kontrolieriaus – pareigoms Elektrėnų savivaldybėje užimti. Konkurse dalyvauti užsiregistravo  net 14 kandidatų, o dalyvavo 10. Konkurso komisijos pirmininkas buvo Algimantas Adomaitis. Iš dešimties kandidatų konkursą laimėjo Danguolė Kliucevičienė. Konkursą stebėjo Valstybės tarnybos departamento atstovai. Už konkurso rezultatus pasirašė  visi komisijos nariai ir Valstybės tarnybos departamento atstovai. Specialiųjų tyrimų tarnyba pridėjo pažymą, kad konkursas vyko skaidriai.  Žodžiu, konkurse pažeidimų neužfiksuota, bet teismui jis buvo apskųstas jau du kartus. Vilniaus apygardos administracinis teismas pagal pareiškėjos Ingos Cechanovičienės, kuri taip pat dalyvavo konkurse, skundą priėmė nutartį – uždrausti tarybai priimti D. Kliucevičienę į kontrolieriaus pareigas. Tame I. Cechanovičienės skunde rašoma, kad konkurso metu D. Kliucevičienė ėjo kontrolieriaus pareigas. Iš tiesų D. Kliucevičienė kontroliere dirbo J. Zavecko ligos metu, bet nuo 2012 m. gruodžio 1 d. į darbą po ligos  grįžo J. Zaveckas, o D. Kliucevičienė iš laikinai užimamų pareigų  buvo atleista. Taryba diskutavo dėl tokios neeilinės situacijos, išklausė Vyriausybės atstovo Audriaus Skaisčio patarimus ir D. Kliucevičienę priėmė į kontrolieriaus pareigas, motyvuodama tuo, kad visada nelaimėjusieji konkurso lieka nepatenkinti.

Posėdžio metu pranešta, kad iš pareigų traukiasi trylika metų tai sekretore, tai referente, tai vyriausiąja specialiste  dirbusi Jūratė Čechovičienė. Tokias pareigas užimdama Jūratė žinojo daug savivaldybės administracijos paslapčių ir visas jas išsineša į kitas pareigas kitoje darbovietėje. Tai reiškia, kad savivaldybėje dirbti yra gerai, bet nėra rojus, jei jį palieka specialistai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69