Savivaldos rinkimai: kaip pasiklosi, taip išmiegosi

Savivaldos rinkimai: kaip pasiklosi, taip išmiegosi

Julija Kirkilienė

Rinkimams artėjant, kaip niekad daug sulaukiame skaitytojų skambučių, klausiančių, už ką jiems reikia balsuoti ir kodėl in­­­formacijos nėra laikraštyje. Laik­raščių politikai atsisako, ma­tyt, todėl, kad tiki, jog jų visi rin­kėjai nardo po socialinio tinklo „Facebook“ paskyras. „Elektrėnų kronika“ gerai žino, kad gal pusė savivaldybės gyventojų neturi laiko ar galimybių gyventi internetiniuose informacijos srautuose, todėl savo skaitytojus privalome informuoti apie kandidatus ir rinkimų naujienas.

Kaip pasikloti?
Apsispręsti lengviau bus kiekvienam vasario 9 d. atėjusiam į biblioteką ar internetu pažiūrėjus merų debatus „Kaip pasiklosi, taip išmiegosi“, kuriuos moderuos žurnalistas iš Vievio Tomas Loiba.
„Svetimas lovos gal ir nepaklos, bet nubalsuoti už Tave gali, tad artėjantiems rinkimams ruoškis atsakingai, kad kitus 4 metus miegotum ramiai ir saldžiai!
Kaip ir prieš kiekvienus rinkimus, „Žinau, ką renku“ kviečia rinkėjus susipažinti su kandidatais į merus, užduoti rūpimus klausimus ir tiesiogiai išgirsti atsakymus.
Artėjant savivaldybių tarybų ir merų rinkimams kviečiame iš arčiau susipažinti su kandidatais, kurie bandys užimti Elektrėnų savivaldybės mero kėdę.
Debatai vyks vasario 9 dieną, 18 valandą, Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje.
Kviečiami visi kandidatai į merus, o dalyvavimą patvirtinę debatų dalyviai bus paskelbti artimiausiu metu. Kandidatams tauškėti vėjų ir išsisukti nuo tiesių klausimų neleis moderatorius žurnalistas Tomas.
Jei Tau nepavyks atvykti į debatus, stebėk transliaciją „Facebook“ puslapyje „Žinau, ką renku“. Šiais metais kokybiškas transliacijas užtikrinti padeda nacionalinis transliuotojas LRT.
Ateik į debatus Elektrėnuose ir kovo 5 dieną ištark: ŽinauKąRenku!“, – kvietime ateiti į debatus rašo debatų rengėjai.

Ko paklausti?
O ko kandidatų paklausti debatuose, gali pasufleruoti ir „Elektrėnų kronika“. Pavyzdžiui, Seimo valdančiojoje daugumoje dirba trys valdančiosios partijos, iš kurių dvi – Tėvynės sąjungos-krikščionių de­mokratų ir Liberalų sąjūdžio – dirba ir Elektrėnų savivaldoje. Todėl skaitytojai dabar tuos aktualius klausimus, apie kuriuos klausia redakcijos, gali paklausti ir kandidatų į merus Gedimino Ratkevičiaus bei Ingos Kartenienės ir jų partijų kandidatų į tarybą: ar savivaldybės tarybos nariai pritaria narkotikų dekriminalizavimui? Šis klausimas Elektrėnų savivaldybėje labai svarbus, nes gyventojai gerai žino, kaip policijos pareigūnams tenka sunkiai kovoti su narkotikų platintojais, o medikams neretai tenka gaivinti narkotikų perdozavusius nepilnamečius, o 2019 m. dėl apsinuodijimo narkotinėmis medžiagomis buvo fiksuota nepilnamečio mirtis.
Laisvės partijos kandidatės į merus Silvos Lengvinienės ir kandidatų į tarybą paklausti derėtų, ar jie priimtų tokį sprendimą, apie kurį kalba partijos lyderis Tomas Raskevičius: savivaldybės Metrikacijos skyrius įpareigotų registruoti vienalytes santuokas. Kadangi santuokų registracijos yra mokamos, tai savivaldybės biudžetas galėtų būti papildytas santuokų mokesčiais.
Socialdemokratų partijos kandidato į merus Rimanto Baravyko derėtų paklausti, kaip jie pasieks savo programos įsipareigojimus, kad asfaltuotų kelių savivaldybėje būtų 100 km, o gatvių 70 km, kad savivaldybės viešasis transportas kaimiškose teritorijose pravažiuotų bent 4 kartus per dieną ir būtų nemokamas.
Valstiečių ir žaliųjų sąjungos kan­didato Raimondo Ivaškevičiaus derėtų paklausti, kaip jis žada depolitizuoti savivaldybės įstaigas ir įmones. Kokiomis teisinėmis prie­­monėmis jis galėtų paveikti žmones, turinčius savo politines pažiūras ir konstitucines teises dalyvauti po­litinių partijų veikloje bei rinkimuose. Partijos „Vardan Lietuvos“ kandidatas į merus Gintaras Jančiauskas savo rinkimų programoje rašo, kad kandidatuodamas į savivaldybės mero pareigas, tu­rėdamas aiškų matymą, ne tik ką ir kaip keisti, bet kartu ką ir kaip sukurti. Kandidato derėtų paprašyti konkretizuoti, kokiomis priemonėmis jis to pasieks. Komiteto „Nepartinė savivalda“ kandidatės į merus galima paprašyti paaiškinti, kokiomis priemonėmis ir kokias apleistas teritorijas įveiklins.

Nauji įstatymai
2023 m. kovo 5 d. į savivaldybės tarybą ir mero postą išrinkti kadiatai dirbs pagal naują Savivaldos įstatymą.
Įstatyme nutarta nustatyti, kad savivaldybės taryba bus atstovaujamoji institucija, o savivaldybės meras – savivaldybės vadovas, turintis vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas, t. y. vykdomoji institucija. Pagal priimtus pakeitimus, savivaldybės meras planuos savivaldybės tarybos veiklą, sudarys savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes ir teiks savivaldybės tarybos sprendimų projektus, šauks savivaldybės tarybos posėdžius ir jiems pirmininkaus, pasirašys savivaldybės tarybos sprendimus ir posėdžių, kuriems pirmininkavo, protokolus. Tačiau meras neturės balsavimo teisės savivaldybės tarybos posėdžiuose sprendžiamais klausimais. Meras turės teisę nepasirašyti savivaldybės tarybos priimtų sprendimų ir juos motyvuotai grąžinti pakartotiniam nagrinėjimui. Tokiu atveju, savivaldybės taryba galės arba pritarti mero motyvuotam grąžinimui, arba patvirtinti pirminį priimtą sprendimą.
Vietoj mero pavaduotojo parei­gybės bus įtvirtinama vicemerų pareigybė. Vicemeras bus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, kaip ir savivaldybės administracijos direktorius. Kartu bus naikinama savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigybė.
Meras savo vienasmeniu sprendimu turės teisę paskirti administracijos direktorių, o skiriant vicemerą pirmiausia reikės atsiklausti savivaldybės tarybos. Tačiau jeigu savivaldybės taryba ir nepritars mero siūlomai vicemero kandidatūrai, meras vis tiek turės teisę savo sprendimu paskirti jį vicemeru.
Naujomis nuostatomis bus sudaroma galimybė savivaldybės tarybos nariams pareikšti nepasitikėjimą vicemerais ar savivaldybės administracijos direktoriumi, tačiau ar juos atleisti ar ne iš užimamų pareigų, spręs meras.

Nauji apstatymai
Dar viena šių metų rinkimų naujovė – mažesni piniginiai užstatai už kandidatą, kurio darbas nesuderinamas su tarybos nario pareigomis. Praėjusiais rinkimais užstatas buvo 10 tūkst. eurų, todėl savivaldybės politikų sąrašuose nebuvo nė vieno kandidato, dirbančio savivaldybės įmonėse vadovaujamus darbus. Šiais rinkimais užstatas sumažintas iki 3 tūkst. eurų, todėl sąrašuose vėl įrašyti kandidatai, kuriems sėkmės atveju tektų rinktis: 3 (Kristina Vitartė, Ričardas Leckas ir Jekaterina Goličenko) Liberalų sąjūdžio partijos sąrašuose, 1 (Justina Zaleckienė) – Laisvės partijos sąrašuose. Jei kandidatas į tarybą išrenkamas, bet mandato atsisako, užstatas negrąžinamas. Partijos vis dar bando rinkėjus „apstatyti“ ir, tikėdami, kad kandidatas sąrašams atneš daug balsų, tokių kandidatų prirašo. Jei išrinktas deputatas atsisako tarybos nario mandato, vietoj jo į tarybą eina pirmasis sąraše likęs neišrinktas kandidatas.
Šios kadencijos savivaldos įs­tatyme yra ir daugiau pakeitimų, bet jie aktualūs tik politikams. O politikų rinkėjų pareiga viena ir ne pinigais apmokama: ateiti į rinkimus ir išsirinkti geriausius.

Komentarai:

 1. IR AŠ TAME RENGINYJE BUVAU
  (Perfrazuojant pasakos pabaigą: „ Ir aš ten buvau. Alų, midų gėriau, per barzdą varvėjo, bet burnoje neturėjau“.).
  Pasmalsavau, ką net septyni kandidatai į savivaldybės merus norėtų pasakyti savo rinkėjams.
  Eidamas į šiuos debatus, mintyse buvau pasirinkęs bene tris kandidatus į merus, tikėjausi, kad liks vienas, už kurį balsuosiu ir kitus agituosiu. Deja, bet baigėsi kaip toje pasakoje – „burnoje neturėjau“. Tikėjausi, kad bent vienas iš septynių kandidatų pasirodys kaip rinkėjų svajonėse įsivaizduojamas savivaldybės šeimininkas tikrąja šio žodžio prasme. Tenka apgailestauti, kad nei vienas kandidatas manęs neįtikino, kad jis turi potencijos tokiu tapti. Gal šioje vietoje šiek tiek kaltas ir renginio moderatorius, labai svarbiems klausimams skiręs per mažai laiko. Kad ir diskusijos pradžioje paprašęs įvardinti po tris svarbiausias problemas trims didžiausioms mūsų gyvenvietėms – Elektrėnams, Vieviui ir Semeliškėms. Sutikit, per 10 sekundžių įvardinti problemą, gal laiko ir užtenka, bet paaiškinti, kodėl kandidatui ji atrodo svarbi ir kaip ją reikėtų spręsti, kas diskusijose yra svarbiausia, taip laiko ir neliko. Kandidatai bandė kažką modeliuoti, bet taip ir nesupratau jų vizijos šiais klausimais. Galiausiai maždaug po pusvalandžio moderatorius iš viso paleido renginio vadžias ir kandidatai kalbėjo ką norėjo ir kiek norėjo. Vieni piktnaudžiaudami savo gražbylyste, kiti specifinėmis žiniomis, treti savo administraciniu resursu. Nei vienam kandidatui tai nedavė bent kiek tikresnių bonusų, siekiant tapti meru.
  Nuvylė kandidatų naivumas, primityvumas, nesusigaudimas, imtinai iki visiškos nekompetencijos reiškiant savo vizijas ar atsakant į kai kuriuos klausimus.
  Paimkime, kad ir švietimo problemas. Diskusijos susivedė į tai, kad nuo lapų nenuvalyti mokyklų stogai arba, kad kai kuriose mokyklose trūksta mokinių. Kad smarkiai suprastėję moksleivių pasiekimai, kad trūksta mokytojų, ar, kad jų profesionalumo lygis per žemas, kad moksleiviai mokymosi įstaigose ne visad jaučiasi saugūs visomis prasmėmis – apie tai diskusijos ir idėjų nebuvo. Įdomu ar bent vienas kandidatas, pasiėmęs kompetentingus darbuotojus, išdrįstų nuvykti, kad ir į Suomiją iš ten parsivežti jų švietimo modelį ir bandyti jį pritaikyti vietoje. Kuris išdrįstų uždegti žalią šviesą privačioms mokykloms savivaldybėje?
  Meras yra tiesiogiai atsakingas už asmens sveikatos priežiūrą. Savivaldybėje esant dviem pajėgioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, galinčioms teikti II-o lygio sveikatinimo paslaugas, problema išlieka šių paslaugų savalaikis prieinamumas. Panaši, jei ne didesnė, problema yra ir su I-o lygio sveikatinimo paslaugomis. Iš kandidatų neužgirdau konkrečių ir realių idėjų kaip tai išspręsti.
  Jei ne susitikimo dalyvių klausimas, nei vienas kandidatas, ko gero, nebūtų prabilęs apie aplinkosaugos problemas, kas kuo toliau, tuo bus aktualiau, jei ne mums, tai mūsų palikuonims. Kinų patarlė sako – „Kad ir didžiausias kelias, bet jis prasideda nuo pirmo žingsnio“. Ar bent vienas kandidatas turi ką pasiūlyti ir įgyvendinti šioje srityje, žengiant pirmuosius žingsnius ne tik apželdinimo klausimais, bet ir nustojant žiemą „sūdyti“ viską, vos pasirodo viena kita snaigė ir kai druskos ant takų ir takelių gaunasi daugiau, nei pačių snaigių. Ar kandidatui labiau priimtinas parkas šalia mūsų unikalių marių, ar tankus užstatymas gyvenamaisiais namais, numatant vietinę kanalizaciją? Turėčiau dar daugiau pastabų ir dar daugiau pasiūlymų, jei išrinktas meras kada nors kreiptųsi, tačiau nei iš vieno kandidato neišgirdau kokiu būdu jis ateityje komunikuos su rinkėjais. Neišgirdau svarbiausio – kaip būsimas meras rinksis savo komandą. Savo pavaduotojus, administracijos direktorių, patarėjus ir visą administracijos aparatą. Tarybą šioje srityje, vertinant naujus, tai apsprendžiančius teisės aktus, jokios galios ar įtakos neturės. Kas rūpinsis savivaldybe ir mumis – ar asmuo, kuriam demokratija ir visuomenė lūkesčiai yra pagrindų pagrindas, ar asmuo, kurio credo yra: „nesvarbu kas ir koks, svarbu, kad savas“?
  Reziumuojant – įspūdis pakankamai slogus. Gal jis pasitaisys, susipažinus su visų kandidatų rinkiminėmis programomis, tada gal bus lengviau pasirinkti už kurį kandidatą balsuosiu.
  Įdomu būtų išgirsti kandidatų į tarybos narius debatus. Turint omenyje jų gausą ir numanomą kompetenciją, galėtų būti nepakartojamas renginys. Gal kas tokį renginį organizuos?
  Pagarbiai, ALGIMANTAS ADOMAITIS

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69