Sausio įvykiai gyvi atminime

Sausio įvykiai gyvi atminime
Julija Kirkilienė

Kelyje į Nepriklausomybę savo indėlį įnešė ir Elektrėnų savivaldybės gyventojai, iki 2000 m. priklausę Trakų rajonui.

Dvidešimtmetį jau švenčia Sausio 13-osios rytą Elektrėnų ligoninėje gimęs tą naktį žuvusio Apolinaro Juozo Povilaičio ir Vinco Kudirkos pagal mamos liniją giminės medžio atšaka Viktor Drozdov. Jau žolėmis užžėlė vietos, kuriose savanoriai, Parlamento gynėjai, tarp jų ir elektrėniečiai Kęstas Vitkauskas bei Gintautas Akelis, slėpė Krašto gynimui skirtus primityvius ginklus. Jau nuo laiko archyvuose pagelto Sąjūdžio aktyvo – elektrėniečių Juozo Janonio, Aleksandro Klumbio  pradėti leisti laikraščiai  „Trakų žemė“ ir „Voruta“, Algirdo Subatos darytos nuotraukos. Tik laikas nesugeba iš atminties ištrinti atsimimų žmonių, aktyviai dalyvavusių kovoje už Lietuvos Nepriklausomybę. Pagaliau, Laisvės gynėjų dienos proga, praėjus 20 metų, Sausio 13-osios atminimo medaliais jie buvo apdovanoti Prezidentės Dalios Grybauskaitės.
„Tos išbandymų dienos, degant laužams ir skambant giesmėms, amžiams įrašytos atmintin ir istorijon. Tautos parodytas didvyriškumas, ryžtas ir vienybė – įkvepiantis pavyzdys sprendžiant šiandienos iššūkius. Tai iškili istorijos pamoka mums visiems. Tegul visuomet mus sutelkia tų dienų vienybės ir laisvės dvasia. Kasdieniu darbu patvirtinkime ištikimybę savo idealams, kurdami Lietuvos ateitį“, – apdovanojimų ceremonijoje kalbėjo Prezidentė. O apdovanoti buvo:
Juozas Janonis, Lietuvos Sąjūdžio Seimo tarybos (1989-1992 m.) narys, dirbęs Lietuvos Sąjūdžio atsakingo sekretoriaus pavaduotoju, dabar – pensininkas. 1991 m. Lietuvos Sąjūdžio tarybos pavedimu organizavo visuose šalies miestuose pasipriešinimo galimai okupacijai grupes. Sausio įvykių metu ištisas paras budėjo Lietuvos Sąjūdžio būstinėje (Gedimino pr. 1), palaikė nuolatinį ryšį su Aukščiausiąja Taryba, tvirtino barikadas Trakų rajone buvusių įmonių sunkiomis mašinomis, vežė maisto produktus Parlamento bei Kauno Juragių televizijos bokšto ir Sitkūnų radijo stoties gynėjams.
Aleksandras Klumbys, 1991 m. – Kruonio HAE–AVS ir ryšių skyriaus viršininkas, 2009 m. – UAB „Epregas“ rinkodaros direktorius.
Lietuvos Sąjūdžio Trakų r. Pirmininkas, Trakų r. deputatų tarybos deputatas, Elektrėnų deputatų tarybos pirmininkas, Savanoriškos Krašto Apsaugos tarnybos savanoris. Sausio dienomis organizavo Elektrėnų žmonių budėjimą prie Parlamento.
Antanas Algimantas Adomaitis, 1991 m. – Lietuvos VRE remonto tarnybos meistras, 2009 m. Lietuvos elektrinės  remonto tarnybos meistras.
Sausio įvykių metu buvo Elektrėnų deputatų tarybos pirmininko pavaduotojas. Dalyvavo televizijos bokšto ir parlamento gynime, budėjo Elektrėnų deputatų taryboje, organizavo elektrėniečių budėjimą prie Parlamento.
Viktoras Valiušis, 1991 m. – Lietuvos VRE vyresnysis inžinierius. 2009 m. – Lietuvos elektrinės ekonomikos skyriaus viršininkas. 1991 m. Lietuvos Sąjūdžio Seimo narys, Trakų rajono savivaldybės tarybos narys. Lietuvos Sąjūdžio Elektrėnų grupės pirmininkas. Organizavo žmones budėti prie Aukščiausiosios  tarybos ir televizijos bokšto, organizavo krašto apsaugos savanorių kūrimąsi Elektrėnuose. Savanoris nuo 1991 m. Dabar – Elektrėnų savivaldybės tarybos narys. Sausio įvykių metu palaikė ryšį su Sąjūdžio būstine per alternatyvųjį energetinės sistemos ryšį. Tai buvo viena iš nedaugelio galimybių susisiekti su išoriniu pasauliu.
Kęstas Vitkauskas, Parlamento gynėjas,  savanoris dabar – Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro direktorius.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų