Rugsėjis nuskambėjo mokyklos skambučiu

Rugsėjis nuskambėjo mokyklos skambučiu
Virginija Jacinavičiūtė
 
Atvertėme dar vieną kalendoriaus lapą, kuriame pažymėtas rugsėjis, į Elektrėnų savivaldybės mokyklų klases ir darželių grupes šiemet sušaukęs 3785 ugdytinius.
 
Gyvenimas dinamiškas, jis reikalauja vis daugiau žinių ir įgūdžių, todėl ir švietimo įstaigos kiekvieną rugsėjį pradeda su naujais iššūkiais. Šiemet naujovių – visa puokštė: 10 dienų pailginti mokslo metai, visose šalies mokyklose bus įgyvendinama bent po vieną patyčių ir smurto ar kitą prevencinę priemonę, daugiau dėmesio bus skiriama praktiniams įgūdžiams, abiturientai nuo šių mokslo metų galės rinktis brandos darbą. Jei mokinys už šį darbą gaus 9–10 balų įvertinimą, tai bus naudinga stojant į universitetą, nes bus pridėta 0,25 stojamojo balo. Tikimasi, kad brandos darbas padės at­skleis­ti moksleivių gebėjimą bendradarbiauti, planuoti mokymąsi, atsirinkti ir susisteminti informaciją ir pan.

 
Elektrėnų pradinėje
 
Nepaisant šių iššūkių, kiekvienus mokslo metus mokymo įstaigos pradeda pakilia, šventiška nuotaika, skambiomis dainomis, eilėmis ir šokiais. Tas šventiškumas itin jaučiasi pradinėse mokyklose, kur daugiausiai dėmesio skiriama pirmokams, dar tik žengiantiems į platų žinių pasaulį. Elektrėnų pradinėje mokykloje mokysis 446 mokiniai. Pirmą kartą mokyklos duris pravėrė 107 pirmokai, kuriuos ugdo trys naujos mokytojos: Rasa Venckienė, Lina Česonienė ir Andra Kumeliauskaitė. Naujos mokytojos, pasak direktorės Virginijos Stanislovaitienės, liudija, kad moky­tojo profesija nėra tokia nepopuliari, kaip daugelis mano. Dar 6 pirmokai bus ugdomi pradinės mokyklos skyriuje Gilučiuose. Iš viso Gilučių skyrių lankys 27 vaikai: 18 mokinių ir 9 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai. Tardama sveikinimo žodį direktorė V. Stanislovaitienė priminė, kad mokymo procesui reikalingas trijų narių – mokinio, mokytojo ir tėvų – glaudus bendradarbiavimas ir prašė tėvelių aktyviai prisidėti prie vaikučių ugdymo.
Praėjusiame laikraščio numeryje spausdintame interviu Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys sakė, kad dešimtyje Lietuvos mokyklų pradinukai bus pradėti mokyti informatikos. O Elektrėnų pradinėje mokykloje kompiuterinio raštingumo pamokos nuo pirmos klasės vyksta jau apie dešimt metų. Panašų laikotarpį pradinukams dėstoma ir ekonomika, siejama su finansinio raštingumo tema, kuri nuo rugsėjo bus įvesta į atnaujintą ugdymo turinį.
 
Vievio pradinėje
 
Vievio pradinės mokyklos direktorė Alma Reklaitienė sako, kad mokykla rugsėjį pasitiko su trimis pilnomis pirmokų klasėmis. Iš viso mokykloje mokysis 407 mokiniai, pernai jų buvo 398. Šiemet į Vievio pradinę mokyklą, kuriai priklauso ir  Kazokiškių bei Lazdėnų skyriai, atėjo 83 pirmokai, pernai jų buvo 66. Labiausiai direktorė džiaugiasi dėl atnaujintos jungtinės klasės Lazdėnų skyriuje, kuriame mokosi 11 vaikų, iš jų net šeši pirmokai. Mokyklinio amžiaus vaikų Lazdėnuose padaugėjo, nes viena šeima paėmė globoti keletą vaikų. Kazokiškių skyriuje šiemet mokysis 7 vaikai, iš jų 2 pirmokai. Vievio pradinėje mokykloje veikia net 6 priešmokyklinukų grupės. Dar 20 priešmokyklinukų ugdomi Pakalniškių skyriuje.
A. Reklaitienė džiaugiasi ne tik dėl augančio vaikų skaičiaus, bet ir dėl to, kad netrūksta pedagogų ir jų padėjėjų, taip pat iniciatyvių tėvelių, kurie visada pasiruošę padėti. Nuo rugsėjo kolektyvą papildė dar vienas mokytojas Stanislovas Chveduk.
 
Gimnazijose
 
Vievio gimnazijos direktorius Gintaras Dobilaitis taip pat turėjo kuo pasidžiaugti. Po kelerius metus mažėjusio mokinių skaičiaus šiemet mokinių padaugėjo trimis, iki 493 mokinių, iš kurių 48 abiturientai. Direktoriaus klausiau, kaip jis vertina šių metų naujovę, kad abiturientai galės rašyti brandos darbą. Pačią idėją G. Dobilaitis vertina gerai, tačiau sako, kad tik laikas parodys, kiek ši naujovė naudinga. Direktorius abejoja, ar Vievio gimnazija šiais mokslo metais suteiks galimybę rašyti brandos darbą, nes kol kas tik du mokiniai pareiškė norą jį rašyti.
Naujovę teigiamai vertina ir „Versmės“ gimnazijos direktorius Egidijus Kontrimas. „Versmės“ gimnazijos mokiniai jau šiais metais turės galimybę rašyti brandos darbą. „Viliuosi, kad ši mokymosi forma pagerins mokinių pasiekimus, motyvuos tęstiniam bei savarankiškam mokymuisi“,- sakė E. Kontrimas. Šiais metais „Versmės“ gimnazijoje mokosi 446 mokiniai,109 iš jų  abiturientai. Pernai „Versmė“ turėjo 115 abiturientų.
Semeliškių gimnazijoje ir jos skyriuose šiemet mokosi 250 vaikų, iš kurių 16 abiturientų, o pirmokų 8. Į Pastrėvio skyrių atėjo 3 pirmokai. Daugirdiškių skyrius buvo uždarytas, o ikimokyklinio amžiaus vaikai buvo perkelti į Semeliškių darželį „Gandriukas“. 12 priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdoma pradinių klasių korpuse įkurtoje naujoje grupėje, kuria gimnazija džiaugiasi. Vaikučius auklėja Daugirdiškėse dirbusios auklėtojos.
 
„Ąžuolyno“ progimnazijoje
 
„Ąžuolyno“ progimnazija – didžiausia mokykla savivaldybėje. Šį rugsėjį į mokyklą atėjo 549 mokiniai: iš jų 26 pirmokai, o penktokų mokykloje – 104. Pernai progimnazija į kitas mokslo įstaigas išleido 139 aštuntokus, o šiemet jų išleis 108. 
Mokykla prieš kelioliką metų pradėjo gražią tradiciją – pavasarį vykdo akciją „Bėgu Ąžuolynui“, kurios metu renkami pinigai mokyklos gerovei. Mokytojas Rimvydas Kučinskas su moksleiviais buvo susiderėjęs, jei per akciją jie surinks 2 tūkst. eurų, jis užsiaugins plaukus. Plaukus užsiauginti – ne mokytojo valioje, bet dėkodamas moksleiviams už iniciatyvą,  jis prieš visą mokyklą pasirodė su peruku ir taip smagiai praskaidrino Rugsėjo 1-osios šventę. Pernai surinkti pinigai vaikų siūlymu buvo panaudoti poilsinės erdvės sukūrimui pirmame mokyklos aukšte. Už šiemet surinktus pinigus panaši erdvė bus įkurta antrame aukšte. Erdvė jau paruošta, nudažytos sienos, pakeisti stendai, apšvietimas. Belieka sulaukti minkštų baldų bei stalelio ir mokiniai turės dar daugiau vietos poilsiui.
 
Elektrėnų profesinio mokymo centre
 
Elektrėnų profesinio mokymo centras šiemet mokytis profesijos priims apie 500 mokinių, dviem šimtais mažiau nei pernai. Ribotą mokinių priėmimo skaičių nulėmė nauja priėmimo tvarka, kuri įvesta nuo šių metų rugsėjo. Dėl šio apribojimo daugybei mokinių teko nusivilti nepatekus į norimą profesijos programą. Nauja priėmimo tvarka buvo priimta taip skubotai, kad net mokyklos administracija nespėjo jos gerai įsisavinti, tad negalėjo suteikti ir kokybiškų konsultacijų mokiniams. To skubotumo yla išlindo prieš pat rugsėjo pirmąją, kai Rugsėjo pirmosios šventei besiruo­šiantys mokiniai sužinojo, kad jie iš tiesų nėra priimti į mokymo įstaigą. Šiemet internetinėje sistemoje LAMA BPO būsimieji mokiniai turėjo užpildyti prašymus, sulaukti laiško, kad yra kviečiami mokytis ir galiausiai paspausti nuorodą, kuria patvirtintų, kad mokysis EPMC. Tačiau dauguma mokinių nuorodos sutinku nepaspaudė ir liko ant ledo. Dabar EPMC duris varsto mokiniai ir jų tėvai, dar tikėdamiesi, kad pateks į mokyklą. Kaip ir pernai, šiemet populiariausia EMPC profesija masažuotojas, tačiau šį kartą jų priimta tik viena grupė – dvidešimt penki, kai pernai jų buvo dvigubai daugiau. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Ališauskienė sako, kad tokia tvarka nėra logiška, nes nemažai mokinių laikui bėgant atkrenta – išvyksta į užsienį, susilaukia vaikų ir panašiai, todėl profesijas įgis mažiau mokinių nei nustatyta riba.
 
Rugsėjo 1-osios šventė Kietaviškėse
 
Kasmet Rugsėjo 1-osios šventė visus mus suburia į didelę gražią bend­ruomenę. Kietaviškių pagrindinė mokykla ištikima savo tradicijoms. Ir šiais metais Mokslo ir žinių dieną pradėjome šv. Mišiomis Kietaviškių Švč. Trejybės bažnyčioje. Po šv. Mišių Kietaviškių parapijos klebonas Aurymas Tarasevičius pašventino šv. Mišių metu atneštas atnašas, pasveikino mokyklos bendruomenę šventės proga, įteikė gėlių.
Vėliau visi skubėjome į salę. Sugužėjo tikrai didelis ir gražus būrys: ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, 1–10 klasių mokiniai, kurių bendras skaičius 130, juos ugdantys pedagogai, tėveliai, šeimos nariai. 
Sugiedojus Lietuvos valstybės himną, mokyklos direktorė Elena Janavičienė, kuri  lygiai prieš keturiasdešimt metų atvėrė Kietaviškių mokyklos duris, perskaitė  savivaldybės mero Kęstučio Vaitukaičio sveikinimą, visus pasveikino su švente.  Skambant mokyklos himnui, mokyklos bendruomenės atstovai tradiciškai įžiebė simbolinį mokyklos židinį, Elektrėnų savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Ramunė Veronika Sadauskienė kartu su mokyklos direktore šešiems pirmo­sios klasės mokiniams įteikė Pirmoko pasus, kalbėjo pirmosios klasės mokytoja Daiva Markauskienė. Pirmokus pasveikino ir vyriausieji mokyklos mokiniai – dešimtokai, bendruomenei buvo pristatyti 2017–2018 m. m. mokykloje dirbsiantys mokytojai. 
Į šventę susirinkusiuosius sveikino ir atvykę svečiai: Elektrėnų savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Ramunė Veronika Sadauskienė, Kietaviškių seniūnė Dovilija Cibul­skienė, UAB „Bauwerk Boen“ atstovas Juozas Balandis, kuris tradiciškai įteikė UAB „Bauwerk Boen“ kiekvienam mokyklos vaikui dovanojamus mokymosi priemonių rinkinius, už kuriuos nuoširdžiai dėkojame.
Gėlių žiedai netrukus sutvisko mokytojų glėbiuose, ir, skambant mokykliniam varpeliui, pirmosios klasės mokiniai, vedini dešimtokų,  paskui save kviesdami ir kitus vaikus, išskubėjo į pirmąją šių mokslo metų pamoką, į mokslo ir žinių pasaulį. Tegu mokslo metų pradžia kiekvieną iš mūsų įkvepia naujiems siekiams, prasmingiems darbams ir idėjoms.
Ramunė Matonienė,
Kietaviškių pagrindinės mokyklos 
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 
Beižionyse
 
Rugsėjis vėl žengia naują žingsnį ir dovanoja visiems gražią ir prasmingą Mokslo ir žinių dieną. Metai po metų pasikartojančią, bet kaskart vis kitokią. Tad ir šį Rugsėjo 1-osios rytą  su gėlėmis rankose  į Beižionių daugiafunkcį  skyrių skubėjo mokiniai ir juos lydintys tėveliai, auklėtojai.  Šventė vyko  mokyklos kiemelyje, į kurį, dešimtokų už rankučių vedami,  nedrąsiai žingsniavo pirmokėliai, ikimokyklinės grupės vaikučiai, svečiai, tėveliai, mokytojai. Mokslo metus Beižionyse šventė 46 vaikai, iš kurių du pirmokėliai. Vedėjai – Sandra ir Aleksandras  – pakvietė  visus susirinkusius giedoti tautišką giesmę ir pakelti vėliavas, skelbiančias naujų mokslo metų pradžią. Sveikinimo žodį tarė  skyriaus vedėja Janina Bekešienė, atvykę svečiai: Elektrėnų savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistė Giedrė Ignatavičienė, Beižionių seniūnijos seniūnas Mindaugas Makūnas, Beižionių vaikų  globos namų direktorius Vilmandas Palčiauskas. Skambėjo vedėjų  eilėraščių posmai, pirmokėlių eilės, ikimokyklinės grupės vaikučių nuotaikinga programėlė, kurią vainikavo dainelė apie žvirblį. Skyriaus vedėja  J.  Bekešienė  įteikė  pirmokams  pasus, o dešimtokai  – po spalvingą pieštuką. Skambant  varpeliui, visi nuskubėjome į pirmąją  pamoką, o  dešimtokai palydėjo pirmokėlius į jaukią klasę. Po pirmosios pamokos susitikome bažnyčioje, kur kunigas G. Jančiauskas aukojo šv. Mišias, kur bendra malda ir susikaupimu įžengėme į rugsėjį. Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems, sveikinusiems ir  tikimės matyti taip gausiai susirinkusius ir kituose mo­kyk­los renginiuose. 
Edita Valatkienė,
Lietuvių k. mokytoja
 
Kad Beižionių daugiafunkcio centro klasės būtų pilnesnės, gerokai prisideda Beižionių vaikų globos namuose įsteigti būreliai. Dėl motociklininkų ar šaulių būrelių dalis tėvelių savo vaikus atveža mokytis iš kitų miestų ir sumoka pinigus į globos namų biudžetą. Beižionių skyriui šios veiklos pritraukė penkis mokinius. (Red. past.)
Pastrėvyje
 
„Per pageltusią žolę atbėgo rugsėjis.
Greit pakvips gelsvais lapais ir sidabro lietum…“
Atrodo, kad rugsėjy atgimsta Pastrėvio gyvenimas. Atsiradęs vaikų šurmulys ir juokas užpildo gatves bei užkrečia visus aplinkinius. Rugsėjo pirmoji tampa svarbiausia metų švente, kuri suburia šeimas, kelias kartas ir visą bendruomenę. 
Su džiaugsmingu jauduliu į Pastrė­vio mokyklos salę, vedini aštuntokų ir lydimi varpelio skambesio, įžengė pirmokai Raminta Beganskaitė, Emilija Juknevičiūtė, Dominykas Šeša ir jų mokytoja Jurgita Stasiūnaitė. Mokytoja pasveikino visus susirinkusius ir ypatingą dėmesį skyrė savo pirmokėliams, su palinkėjimais, dovanomis, pirmokų pasais ir tradicinio varpelio skambesiu. 
Renginio vedėjos Gintarė Ramo­naitė ir Orinta Makūnaitė pasveikino senelius, tėvelius, svečius, mokytojus ir mokinius, skirdamos gražias eiles ir kviesdamos visus dalintis vasaros įspūdžiais.
Pastrėvio skyriaus vedėja Dan­gutė Stasiūnienė dėkojo tėvams už pasitikėjimą ir galimybę kartu ugdyti vaikus bei perskaitė mero sveikinimą, palinkėjo pedagogams energijos, kūrybiškumo ir neprarasti meilės darbui. Vedėja džiaugėsi, jog mokykloje vyksta remontai, kurie užtikrins ne tik estetinį vaizdą, bet užtikrins vaikų saugumą ir sveikatą. 
Muzikos mokytoja Janina Bajo­rinienė pakvietė mažiausius ugdytinius – ikimokyklinukus ir priešmokyklinukus – į ratelį, kuriame kartu su pedagogais ir tėvais skyrė šokį prabėgusiai vasarai.
Sveikinimo žodžius tarė Elektrė­nų savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr.specialistė Giedrė Ignatavičienė bei Pastrėvio seniūnijos kultūrinių ir sporto ren­ginių organizatorė Gražina Bu­bė­nienė, kuri įteikė mažiausiems ir pirmokams dovanų. 
G. Ramonaitė ir O. Makūnaitė gražius padėkos žodžius skyrė pedagogams, primindamos, jog dažnai vaikai pamiršta, kiek daug jiems padeda, paskatina ir paguodžia nuliūdus, berniukai skyrė „Džentelmenų“, o mergaitės „Saulė spindulėlių“ šokius  (mok. J. Bajorinienė).
Nė viena mokyklos šventė nepraeina be etnografinio ansamblio „Vuolasta“. Šįkart dalyvauti galėjo tik dvi ansamblio narės Bronė Cibulskienė ir vadovė Laima Tidikienė. Jos pasveikino visus susirinkusius ir pakvietė kartu atlikti patriotinę dainą, primindamos, jog 2018 m. bus ypatingi, kai minėsime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį.
Rusų kalbos mokytoja Irina Rastorgujeva pasveikino savo auklėtinius 5–6 klasių mokinius, linkėdama jiems gražių akimirkų, gerų draugų ir noro mokytis. 
Šventės pabaigoje visi vaikai pasveikino gėlėmis mokytojus ir patys iš jų sulaukę dovanų – spalvotų helio balionų, susibūrė bendrai dainai „O mes vaikai“.
Sugužėję į pirmąją pamoką vaikai su savo tėveliais ir mokytojais planavo ateinančius mokslo metus.
Linkime gražių, sveikų, turiningų ir linksmų 2017/2018 mokslo metų.
 
Viktorija Juknevičienė

 
Rugsėjo 1-oji – naujas slenkstis
 
Netruko atskubėti nauji mokslo metai ir į Kazokiškių seniūniją.
Rugsėjo pirmoji diena visada sukviesdavo visus mokinius, tėvelius, mokytojus ir daug svečių į mokyklos kiemą. Lietuvos himnas, pirmi mokytojų sveikinimai, drebančiu balsu išmokti eilėraštukai atostogaujančių dičkių, nepakartojama ir graži šventė. Ir kiek ji reiškia kiekvienam – tai kiekvieno atskira istorija! Tiesa, Vievio pradinės mokyklos Kazokiškių skyriaus pradinėse klasėse negalime pasigirti gausiu būriu, bet du pirmokėlius turime. Tai džiugi žinia, kad mokykla dar gyvuoja. 
Šventė ypatinga tiems dviems pirmokėliams. Kazokiškių seniūnė Vladislava Valantavičienė įteikė pirmokams Vilgardui ir Deimantei mo­kyklinių dovanų, mokytojoms – gražią puokštę gėlių, kultūrinių renginių organizatorė Jolanta Cesiūnaitė – fotoalbumą, kuriame įamžintos prabėgusios mokinių ir mokytojos šventinės akimirkos. Dovanomis ir sveikinimais prisidėjo Elektrėnų savivaldybės tarybos narys Rimantas Sabutis. Be galo įspūdingas ir šiltas renginys surengtas mokytojos Vitos Norkūnienės pasitinkant Lietuvos šimtmečio mokslo metus, nors ir nedideliame rate, bet šventės svečių, mokinių ir tėvelių užimtumas buvo suplanuotas (lankstant laivelius ir lėktuvėlius prie Tėviškės pasienio, besimokant kaimyninių valstybių pavadinimus su vėliavomis, klijuojant Lietuvos trispalvę ir sodinant iškirptus ąžuoliukus Tėvynės žemėse) pamokos ir pertraukos pavyzdžiu, šokant ratelius ir dainuojant lietuviškas dainas. Besibaigiant Rugsėjo 1-osios šventei,Vievio pradinės mokyklos Kazokiškių skyriaus pradinių klasių mokytoja Vita Norkūnienė visus vaišino rudens vaisiais. 
Linkėjome mokiniams, tėve­liams ir mokytojoms sėkmingų, turi­ningų ir kupinų gražių akimirkų naujų mokslo metų, žengiant „Nauju slenksčiu“ – „Mokslo žinių slenksčiu“.
 
Jolanta Cesiūnaitė,
Kazokiškių kultūrinių renginių organizatorė

 
 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69