Remigijus Suslavičius: kultūros centro tikslu neturėtų būti pilna salė žiūrovų

Remigijus Suslavičius: kultūros centro tikslu neturėtų būti pilna salė žiūrovų

Statant  jauniausią miestą Lietuvoje – Elektrėnus, vieni  pirmųjų čia 1961 m. iškilo Kultūros namai. 2000 m. įkūrus Elektrėnų savivaldybę buvo įkurta ir VšĮ  Elektrėnų kultūros centras. Jame dirba 19 kultūros ir techninių darbuotojų, veikia 24 mėgėjų meno kolektyvai, 2010 m. įkurtas „Jaunimo centras“. Per metus čia organizuojama apie 250 įvairių renginių ir valstybinių bei kalendorinių švenčių paminėjimų. Penktus metus Kultūros centrui vadovauja direktorius Remigijus Suslavičius.

Raminta  ČESNAUSKAITĖ

Į Elektrėnus atvedė šokiai

R. Suslavičius – profesionalus šokėjas, kartu su  Astra Vilinauskaite-Suslavičiene yra įvairių Lotynų ir klasikinių šokių čempionatų finalistai, Lietuvos dešimties sportinių šokių čempionato vicečempionai, Pasaulio taurės vienuoliktos vietos laimėtojai. Ir į Elektrėnus šią porą atvedė šokiai. „Atvažiavom su šokių kolektyvu dirbti, pakvietė elektrėnietis šokėjas Donatas Vėželis. Iš pradžių kalbino šokio meno Elektrėnuose mokyti mūsų trenerius, jie negalėjo, pasiūlė kuriai nors porai – taip dar būdami dvyliktokai aš su Astra Vilinauskaite pradėjome važinėti į Elektrėnus. Darbas patiko ir sekėsi, todėl po vidurinės atvažiavome čia gyventi“, – pasakoja R. Suslavičius.

Nuo 1995 m. R. Suslavičius dalyvauja Elektrėnų kultūriniame gyvenime, moko elektrėniečius choreografijos, šokių, tęsė  Elektrėnų sportinių šokių klubo „Reveransas“ veiklą.

2006 m. R. Suslavičius tapo VšĮ Elektrėnų kultūros centro direktoriumi. Kartu su naujomis pareigomis teko domėtis ir kultūros centro statybų bei remonto darbais. „Ir svajonės išsipildymas, ir vargas turėti naują sceną, pakylas, atnaujintą garso ir šviesos aparatūrą. Kiekvienas naujas daiktas turi pateisinti įsigyjimą, reikia racionaliai jį naudoti, mokėti prižiūrėti“, – aiškina direktorius. – „Bet malonu bendruomenę kviesti į šiltas, švarias patalpas, tai vienas iš būdų žmogų paskatinti įsitraukti į kultūrinę veiklą“. Tačiau direktoriui daug svarbiau pakviesti dirbti gerus kolektyvų vadovus. Tik ne visada yra galimybė teigiamai juos įvertinti, sudaryti galimybes tobulintis, leisti į kursus pasisemti patirties, kūrybiškumo, idėjų.

Verslininkai kalba apie kultūrą, kultūrininkai – apie pinigus

Elektrėnų kultūros centre veikia 24 kolektyvai: baleto studija, muzikos kapelos, šokių kolektyvai, teatras, chorai, breiko būrelis ir kiti. Tradiciniais tapo kultūros centro darbuotojų organizuojami renginiai: Lietuvos liaudiškos muzikos kapelų šventė-varžytuvės, jaunimo muzikos grupių festivalis “Muzika garsiau”, humoro grupių šventė “Kvatoklis”, džiazo festivalis “Jaunystė”, rudens šventė “Gėrybių kraitė”, šiuolaikinio šokio festivalis “Šokio virpesiai”, poilsio vakarų vaikams vedėjų konkursas “Linksmybių karuselė”, tarptautinė šokių šventė – konkursas „Šokių ruduo“, “Kino naktys”, ilgakasės rinkimai, šventinis vakaras-apdovanojimai “Elektrėnų savivaldybės metų žmonės”, liaudiškų šokių festivalis „Šokių pynė“, vaikų pop šou “Saulės spinduliukai” gimtadienių fiestos, advento vakarai “Adventinis vainikas”, šokių vakarai “Susipažinkime”.

R. Suslavičius sako, kad į visų žiūrovų poreikius atsižvelgti neįmanoma: idealu būtų ryte dalyvauti koncerte mažiesiems, per pietus klausytis romanso, vėliau žiūrėti spektaklį ir vakare filmą. Tačiau sukviesti daug lankytojų į kiekvieną renginį sunku, riboja ir finansinės galimybės. R. Suslavičiui labai patiko vienoje konferencijoje  Helsinkyje išgirsta frazė, kad verslininkai susitikimuose kalba apie kultūrą, o kultūros žmonės apie pinigus. „Atrodo, kad galime nekalbėti apie tuos pinigus, bet vis tiek apie juos viskas sukasi“, – juokiasi direktorius ir priduria, kad renginių rėmėjų Elektrėnų kultūros centras turi, tačiau mecenatų nėra. Nepuola Lietuvos verslininkai remti kultūros, nebent steigia prizus.

Sėdėti vidurinėje eilėje neįdomu

Per šešiolika metų, kuriuos Elektrėnuose praleido R. Suslavičius, daug kas pasikeitė: kultūros centro patalpos, įranga, žmonės, o kartu su žmonėmis keičiasi kultūra. Direktorius pastebi, kad atsiranda naujų poreikių, tačiau noras po darbo išreikšti save – pašokti, padainuoti, pavaidinti – lieka. Kiekviename kultūros centre, kiekviename Lietuvos rajone nuolat girdime, kad bloga valdžia, niekas niekur nevyksta, ypač jaunimui trūksta renginių. R. Suslavičius mano, kad gal tų renginių jau per daug, žmonės pasiskirsto: vieni į koncertą, kiti į teatrą. „Visi visada laukia pilnos salės, kuri tampa rodikliu, jei pilna salė – tada gerai. Nemanyčiau, kad kultūros centro tikslas surinkti pilną salę, reikėtų orientuotis į renginių kokybę“, – sako R. Suslavičius. 2008 m. jis baigė Vilniaus pedagoginiame universitete Socialinių institucijų vadybos magistro studijas, besimokydamas atliko baigiamąjį tyrimą – apklausą, kurios viena iš išvadų buvo, kad žmonėms svarbu individualumas, jiems reikia daugiau asmeninio dėmesio, žiūrovas mieliau renkasi tą veiksmą, į kurį jis įtraukiamas asmeniškai – pakviečiamas į sceną arba kuriame dalyvauja šeimos nariai, draugai. „O ateiti ir pasėdėti kažkur vidurinėje eilėje nebeįdomu“, – šypsosi R. Suslavičius. – „Tam turi įtakos ir televizija: galime pažiūrėti filmus, koncertus, daug spalvingesnius ir tokioje aplinkoje, kur šilčiau, ramiau, saugiau, niekas nesitrina petys į petį“. Nors kartais norint pritraukti žiūrovų tereikia sukelti kokią intrigą, kad renginys taptų „mados reikalu“. Direktorius mano, kad mūsų šalyje atliekama per mažai apklausų, tyrimų, ko reikia žiūrovui, dažnai viskas daroma chaotiškai.

Nėra blogo jaunimo – tik blogi pavyzdžiai

R. Suslavičius labai džiaugiasi Elektrėnų jaunimu: „Nepagrįstai kalbama, kad  jaunimas yra blogas, kai kultūros centre įsikūrė „Jaunimo centras“, iš pradžių buvo tuo nepatenkintų, daug kam kilo klausimų, ką jaunimas ten veiks, gal kažką blogo“. Kaip atsakymą aktyvūs jaunieji elektrėniečiai paruošė miestui daug įdomių renginių: kino naktis, „Sferą“, daug gražių iniciatyvų, pavyzdžiui,  Kovo 8-ąją moterims buvo dalinamos rankų darbo rožės. Jaunimo reikalų departamentas į savo organizuojamus mokymus buvo pakvietęs Elektrėnų kultūros centro direktorių ir jaunimo lyderius kaip geros praktikos pavyzdį bendradarbiaujant kultūros įstaigai su jaunimu.

Direktorius mano, kad neiniciatyvių jaunų žmonių nėra, kiekvienas apie kažką svajoja, turi idėjų, vilčių, tegu ir tokių, kurios suaugusiam atrodo neįgyvendinamos. Tik dažnai suaugusieji nepaklausia, ko jaunimas tikisi ir ko nori iš tikrųjų, dažnai  pasiūlo kažką, kas jaunimo nedomina, tada vieni tuo nesinaudoja, kiti nesulaukia dėkingumo. R. Suslavičius siūlo leisti jauniems žmonėms patiems veikti. Kaip pavyzdį pateikia diskotekas: kai diskotekas organizuodavo kultūros centro darbuotojai, jaunimas nesirinkdavo arba rinkdavosi tokia publika, kad ramiau būdavo jų išvis nedaryti, o kai buvo leista jaunimui pačiam organizuoti vakarus, viskas pasikeitė į gerąją pusę, jaunimas už savo darbą jaučia didesnę atsakomybę. Tas pats ir su kino seansais: elektroninėmis priemonėmis jaunimas susisiekia ir susirenka kultūros centre pasižiūrėti filmų, centras duoda naudotis įranga ir patalpomis. R. Suslavičius mano, kad svarbiausia nestabdyti iniciatyvos, leisti jaunimui pamatyti, ką reiškia organizuoti pačiam, susidurti su publikos reakcija, su įvairiais organizaciniais nesklandumais.

„Nėra blogo jaunimo, yra blogi pavyzdžiai, kuriais jie seka“, – sako R. Suslavičius.  Jis mano, kad jaunimui reikia leisti veikti jam įdomiomis priemonėmis, jei jis domisi kompiuterinėmis technologijomis, kinu, reikia skatinti sukurti filmuką ar kompiuterinį žaidimą, bendrauti su bendraamžiais bežiūrint filmus. Kaip vieną iš saviraiškos būdų direktorius mini jaunimo dalyvavimą įvairiuose projektuose.

Tarptautinis bendradarbiavimas

Elektrėnų kultūros centre jau tapo tradicija dalyvauti vaikų ir jaunimo edukacinės vasaros stovyklose, vykdyti tarptautines jaunimo mainų programas. 2010 m. Elektrėnų kultūros centre vykdyti šie projektai: Jaunimo mainų programa „Energy a present day challenge“ bei „Čia ir dabar“, džiazo festivalis „Jaunystė 2010“, Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektas „Susipažinkime – Pilypavo valsčiaus ir Elektrėnų miesto keitimasis patirtimi ir bendruomenių integracija abipus sienos“, vaikų socializacijos programa „Noriu būti matomas“. O 2009 metais elektrėniečiai dalyvavo jaunimo mainų programoje „Dėmesio…3,4!“, vaikų vasaros poilsio socializacijos projekte „Saulės spinduliai“, džiazo festivalyje „Jaunystė 2009“, vaikų vasaros poilsio socializacijos projekte „Muzika garsiau“. „Elektrėnų jaunimas nesiskiria ne tik nuo kitų Lietuvos regionų, bet net ir Europos kontekste: visur jaunimas nori  renginių, nori bendrauti, visur yra Facebook’as“, – šypsosi R. Suslavičius. Jis teigia, kad jaunimas dabar į bendravimą žiūri daug paprasčiau, daug lengviau užmezga kontaktus su kitų kultūrų žmonėmis.  Kultūros centro direktorius sako, kad suaugusieji gal kartais galvoja per daug, jiems svarbu, ką duos kiekvienas projektas jo dalyviams, ką juo galima gero nuveikti, ką sukurti, kad paskui kitiems galima būtų parodyti, o jaunimui pakanka to, kad susitiko su naujais žmonėmis, kad įgavo kažkokių socialinių įgūdžių, dingsta baimės bendrauti su kitataučiais, sugriaunami stereotipai, paaiškėja, kad viso pasaulio jaunimo tikslai ir svajonės panašios, nesvarbu religija ar atstumai. R. Suslavičius turi planų pasikviesti savanorių į kultūros centrą, greičiausiai tai būtų užsienietis-savanoris, kuris sugebėtų sudominti kitus savo idėjom. „Pas mus taip yra: yra talentingų meno žmonių, bet nevisi turi poreikį dalintis savo žiniomis, burti  bei traukti prie savęs ar savo meno jaunimą“, – aiškina R. Suslavičius, tad jis nuolat planuoja naujus projektus, kad galėtų pasisemti gerų idėjų iš kitų šalių, o kartu  toliau tęsia bendradarbiavimą su jaunimo bei kultūrinėmis organizacijomis iš Lenkijos, Ukrainos, Čekijos, Latvijos, Turkijos, Graikijos.

Balandžio 15 d. bus minima Kultūros diena, ta proga R. Suslavičius nuoširdžiai nori padėkoti visai Elektrėnų kultūros centro darbuotojų komandai, be kurios nebūtų įmanoma generuoti bei realizuoti net ir pačių geriausių idėjų, nori palinkėti visiems kultūros darbuotojams ištvermės, kantrybės, puikios sveikatos ir kūrybiškumo.

 

Tarptautinis bendradarbiavimas

Elektrėnų kultūros centre jau tapo tradicija dalyvauti vaikų ir jaunimo edukacinėse vasaros stovyklose, vykdyti tarptautines jaunimo mainų programas. 2010 m. Elektrėnų kultūros centre vykdyti šie projektai: Jaunimo mainų programa “Energy a present day challenge” bei “Čia ir dabar”, džiazo festivalis “Jaunystė 2010”, Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektas “Susipažinkime – Pilypavo valsčiaus ir Elektrėnų miesto keitimasis patirtimi ir bendruomenių integracija abipus sienos”, vaikų socializacijos programa “Noriu būti matomas”. O 2009 metais elektrėniečiai dalyvavo jaunimo mainų programoje “Dėmesio…3,4!”, vaikų vasaros poilsio socializacijos projekte “Saulės spinduliai”, džiazo festivalyje “Jaunystė 2009”, vaikų vasaros poilsio socializacijos projekte “Muzika garsiau“. „Elektrėnų jaunimas nesiskiria ne tik nuo kitų Lietuvos regionų, bet net ir Europos kontekste: visur jaunimas nori  renginių, nori bendrauti, visur yra Facebook’as“, – šypsosi R. Suslavičius. Jis teigia, kad jaunimas dabar į bendravimą žiūri daug paprasčiau, daug lengviau užmezga kontaktus su kitų kultūrų žmonėmis.  Kultūros centro direktorius sako, kad suaugusieji gal kartais galvoja per daug, jiems svarbu, ką duos kiekvienas projektas jo dalyviams, ką juo galima gero nuveikti, ką sukurti, kad paskui kitiems galima būtų parodyti, o jaunimui pakanka to, kad susitiko su naujais žmonėmis, kad įgavo kažkokių socialinių įgūdžių, dingsta baimės bendrauti su kitataučiais, sugriaunami stereotipai, paaiškėja, kad viso pasaulio jaunimo tikslai ir svajonės panašios, nesvarbu religija ar atstumai. R. Suslavičius turi planų pasikviesti savanorių į kultūros centrą, greičiausiai tai būtų užsienietis-savanoris, kuris sugebėtų sudominti kitus savo idėjom. „Pas mus taip yra: yra talentingų meno žmonių, bet nevisi turi poreikį dalintis savo žiniomis, burti  bei traukti prie savęs ar savo meno jaunimą“, – aiškina R. Suslavičius, tad jis nuolat planuoja naujus projektus, kad galėtų pasisemti gerų idėjų iš kitų šalių, o kartu  toliau tęsia bendradarbiavimą su jaunimo bei kultūrinėmis organizacijomis iš Lenkijos, Ukrainos, Čekijos, Latvijos, Turkijos, Graikijos.

Balandžio 15 d. bus minima Kultūros diena, ta proga R. Suslavičius nuoširdžiai nori padėkoti visai Elektrėnų kultūros centro darbuotojų komandai, be kurios nebūtų įmanoma generuoti bei realizuoti net ir pačių geriausių idėjų, nori palinkėti visiems kultūros darbuotojams ištvermės, kantrybės, puikios sveikatos ir kūrybiškumo.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69