PRASIDEDA VISUOTINIS GYVENTOJŲ IR BŪSTŲ SURAŠYMAS

Statistikos departamentas praneša, kad kovo 1 d. prasidėjo visuotinis gyventojų ir būstų surašymas. Lietuvos Respublikos Prezidentė tapo pirmąja elektroninio surašymo dalyve ir pakvietė Lietuvos gyventojus dalyvauti elektroniniame surašyme.

Užpildyti el. surašymo lapą nuo šiandien visi gali internete, prisijungę prie Statistikos departamento gyventojų surašymo sistemos adresu www.esurašymas.lt.
Elektroninis surašymas truks dvi savaites – kovo 1–14 d. Prie el. surašymo sistemos galima jungtis per elektroninius valdžios vartus arba įvedus asmens tapatybės kortelės ar paso duomenis. Prisijungę prie sistemos gyventojai savo el. surašymo lape matys iš administracinių duomenų šaltinių jau įrašytus kai kuriuos asmens ir būsto duomenis: asmens gimimo datą, santuokinę padėtį, pilietybę, būsto adresą, namo pastatymo metus. Šiuos duomenis bus galima patikslinti.
Gyventojai turi susirašyti tuo adresu, kuriuo gyvena, net jei jis nesutampa su deklaruota gyvenamąja vieta.
Atkreipiame dėmesį, kad prisijungus prie el. surašymo sistemos, surašyti reikia visus būsto gyventojus. Prisijungęs asmuo pirmiausia pateikia duomenis apie būstą, vėliau užpildo būsto gyventojų sąrašą ir pateikia šių būsto gyventojų duomenis. Surašant kitus būsto gyventojus, reikia žinoti jų asmens kodus. Asmens kodai reikalingi tik surašomiems gyventojams identifikuoti.
Jei bus pateikti visų būste gyvenančių asmenų duomenys, surašinėtojai gyventojų apklausos metu šio būsto nelankys.
Balandžio 5–gegužės 9 d. vyks antrasis surašymo etapas: gyventojus, kurie surašė ne visus savo būsto gyventojus ar išvis nesusirašė elektroniniu būdu, aplankys surašinėtojai ir paprašys atsakyti į surašymo lapo klausimus. Surašymo darbuotojus bus galima atpažinti iš surašymo darbuotojo pažymėjimų ir specialių portfelių. Surašymą atliks per septynis tūkstančius darbuotojų (147 skyrių vedėjai, 986 instruktoriai, 5899 surašinėtojai).
Surašyme turi dalyvauti visi nuolatiniai Lietuvos gyventojai – Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolat gyvenantys Lietuvoje arba užsienyje iki vienų metų, taip pat užsieniečiai, turintys teisę nuolat arba laikinai (vienus metus ir ilgiau) gyventi Lietuvoje.  
Surašymo duomenys yra konfidencialūs ir naudojami tik suvestinei statistinei informacijai parengti. Konfidencialumą užtikrina Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos ir statistikos įstatymai, Europos Sąjungos teisės aktai. Užtikriname, kad Statistikos departamentas surašymo metu naudos visas turimas priemones, skirtas kompiuterizuotai sistemai, kurioje bus saugomi ir apdorojami surašymo duomenys, apsaugoti nuo galimų vidaus ir išorės grėsmių.
Šių metų rugsėjį bus paskelbti pagrindiniai išankstiniai duomenys (bendras gyventojų skaičius, vyrų, moterų skaičius, gyventojų pasiskirstymas pagal teritorijos administracinius vienetus).
Surašymas – svarbus įvykis, paliečiantis kiekvieną Lietuvos gyventoją. Suprasdamos jo svarbą, dauguma valstybės ir savivaldos įstaigų, visuomeninės organizacijos, universitetai, studentų atstovybės, religinės bendruomenės, Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras ir kiti prisideda prie surašymo populiarinimo. Informuoti visuomenę apie surašymą padeda ir verslo atstovai. Tai didieji prekybos centrai – „Maxima“, „Iki“, „Rimi“, „Norfa“, mobiliųjų telekomunikacijų bendrovės – „Omnitel“ ir „Bitė“, taip pat AB „Panevėžio energija“, AB Ūkio bankas, AB Šiaulių bankas ir kiti bankai. Nuoširdžiai dėkojame visiems rėmėjams už geranorišką pagalbą.
Surašymo klausimais gyventojai gali pasiteirauti nemokamu telefonu 8 800 01 418 arba el. paštu surasymas@stat.gov.lt. Daugiau informacijos apie surašymą galima rasti Statistikos departamento interneto svetainėje www.stat.gov.lt.

Vilija Lapėnienė
Generalinio direktoriaus pirmoji pavaduotoja, pavaduojanti generalinį direktorių

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų