Pirmieji Seimo narės L. Matkevičienės metai Seime (Trumpa apžvalga)

Pirmieji Seimo narės L. Matkevičienės metai Seime (Trumpa apžvalga)

Seimo narė Laimutė Matke­vičienė jau antrus metus at­stovauja kaišiadoriškiams ir elek­trėniškiams Seime. Ilgametei­ Elek­­trėnų ligoninės direktorei L. Mat­ke­vičienei šios pareigos – visiškai nauja patirtis, tačiau per trumpą laiką Seimo narė perprato darbo Seime subtilybes. Per metus vyko 137 plenariniai posėdžiai, tik trijuose iš jų dėl pateisinamų priežasčių L. Matkevičienė nedalyvavo.
Pirmaisiais darbo Seime metais Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narė L. Matkevičienė su kitais Seimo nariais pateikė per 20 įstatymų pasiūlymų Seimui svarstyti. Dauguma šių pasiūlymų užregistruota ir laukia savo eilės, kol bus svarstomi. Keletui nutarimų projektų, kuriuos teikė L. Matkevičienė, buvo pritarta.
2018-ieji L. Matkevičienės siū­­lymu buvo paskelbti Lietuvos ka­talikių moterų sąjungos (toliau – LKMS) metais. Šiuo siūlymu L. Matkevičienė siekė pabrėžti LKMS svarbą. LKMS Lietuvoje įsikūrė tarpukariu, kurį laiką gyvavo egzode, o Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, vėl tęsė savo veiklą. Sąjunga visada skatino ir palaikė lietuvių tautos laisvės troškimą Sovietų Rusijos okupacijos metais, per 100 gyvavimo metų nuveikė daug svarbių ir reikšmingų darbų Lietuvai.

Elektrėnų profesinio mokymo centro direktorė Silva Lengvinienė, administracijos direktorius Virgilijus Pruskas, Seimo narės Laimutės Matkevičienės padėjėjas Vytautas Vėželis, Seimo narė L. Matkevičienė ir švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė
Elektrėnų profesinio mokymo centro direktorė Silva Lengvinienė, administracijos direktorius Virgilijus Pruskas, Seimo narės Laimutės Matkevičienės padėjėjas Vytautas Vėželis, Seimo narė L. Matkevičienė ir švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

L. Matkevičienė Seime paskirta Socialinių reikalų ir darbo komiteto nare. Būdama šio komiteto narė L. Matkevičienė parengė septyniolikos klausimų išvadas.
Komitetas nuveikė daug aktualių darbų: buvo parengtas ilgas sąrašas pakeitimo įstatymų straipsnių, kurie išsprendė įvairias socialines problemas.
Nepasiturintiems asmenims tapo lengviau įsigyti ar išsinuomoti būstą. Tai užtikrino Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalies pakeitimas.
Komisijos dėka įstatymu užtikrintas asmenų lygiateisiškumo principas, kad vienodą darbingumo lygį turintiems asmenims, nepaisant to, kada jiems paskirta šalpos pensija (iki Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo įsigaliojimo ar po jo įsigaliojimo), būtų mokama vienodo dydžio šalpos neįgalumo pensija.
Pernai kovą buvo priimtos Išmokų vaikams įstatymo pataisos, kuriomis sudarytos vienodos sąlygos asmenims gauti išmoką gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui nuo vaikų gimimo dienos iki šiems sukaks 2 metai ir pagerinti šeimų, auginančių dvynukus, trynukus ar didesnį vaikų, gimusių vienu metu, skaičių ir nesukakusių 2 metų, finansinę padėtį.
Socialinių reikalų ir darbo komiteto pasiekimas – pataisos Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme, leidžiančios socialinę išmoką už slaugomą vaiką gauti ne tik tėvams, bet ir seneliams. Būtina, kad seneliai būtų apdrausti ligos ir motinystės socialiniu draudimu.
L. Matkevičienė taip pat yra Priklausomybių prevencijos komisijos pirmininkė. Pernai vyko 17 komisijos posėdžių. L. Matkevičienė pernai vasarį dalyvavo Alkoholikų vaikų savaitei paminėti skirtoje spaudos konferencijoje. Alkoholio problemos šeimoje dažniausiai būna paslėptos nuo išorinio pasaulio, todėl su girtaujančiais tėvais gyvenantys vaikai – izoliuoti ir vieniši. Konferencijoje ieškota būdų, kaip padėti girtaujančiose šeimose gyvenantiems vaikams.
Daug dėmesio Seimo Priklau­somybių prevencijos komisijos nariai skiria lošimų priklau­somybės problemai, todėl pernai kovą kartu su Lošimų priežiūros tarnybos prie Finansų ministerijos atstovais lankėsi azartinius lošimus organizuojančiose bendrovėse ir susipažino su azartinių lošimų pasiūla, azartinių lošimų organizavimo vietomis, joms keliamais reikalavimais, domėjosi azartinių lošimų organizatorių veiklos kontrole. 2017 m. gegužės 31 d. Seime vyko Seimo Priklausomybių prevencijos komisijos, Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Europos informacijos biuro organizuota diskusija „Probleminis lošimas: situacija Lietuvoje ir ES, prevencija ir pagalba“. Diskusijoje paaiškėjo, kad lošimų įplaukos 2016 m. sudarė 770 mln. Eurų. Biudžeto pajamos iš loterijų ir lošimų mokesčio 2016 m. buvo 14 mln. Eurų. Lošėjai ir jų šeimos kenčia dėl lošimų priklausomybės, tai patvirtina ir su lošėjais dirbantys specialistai – psichoterapeutai ir psichologai. Seimo Priklausomybių prevencijos komisija ieško būdų, kaip sumažinti šią gyvenimą griaunančią priklausomybę.
Komisija praėjusių metų posė­džiuo­se svarstė Seimo rezoliuciją „Dėl veiksmingos pagalbos nuo alkoholio priklausomiems asmenims sistemos tobulinimo prioritetų“. Ši rezoliucija – viena iš priemonių, kuria siūloma skatinti partnerystės pagrindu kurti vietos bendradarbiavimo tinklus, siekiant mažinti dėl alkoholio patiriamą žalą savivaldybėse. Šiuos tinklus sudarytų vietos seniūnai, vietos politikai, savivaldybės administracijos atstovai, švietimo įstaigų darbuotojai, vietos bendruomenių lyderiai, policijos atstovai, medikai ir kiti bendruomenės veikloje dalyvaujantys asmenys.
Pernai Seimo narė L. Mat­ke­vičienė suorganizavo 16 susitikimų su rinkėjais Elektrėnų savivaldybės seniūnijose. Į priėmimą su bėdomis, prašymais ir skundais atvyko 26 Elektrėnų savivaldybės gyventojai. Sei­mo narė visus priėmė ir išklausė. Vieniems gyventojams reikėjo raštiškų atsakymų į paklausimus, kiti atėjo nuo­širdžiai pabendrauti, pa­klausti patarimo ar prašydami tarpininkauti tarp vietos valdžios. Didžioji dalis problemų, su kuriomis susidūrė gyventojai – savivaldos lyg­mens, todėl Seimo narė pati ar per padėjėją Vytautą Vėželį prašė pagalbos vietos vadovų.
L. Matkevičienės iniciatyva Elek­trėnų savivaldybėje lankėsi ir su savivaldybės problemomis susipažino švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė, sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Algirdas Sysas, Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas. Seimo narė užsibrėžė tikslą į savivaldybę pasi­kviesti visus ministrus, kovo mėnesį savivaldybėje lankėsi ūkio ministras Virginijus Sinkevičius.
2016.11.14–2017.12.21 ataskaitiniu laikotarpiu Seimo narė L.Mat­kevičienė gavo 66 pareiškimus, raštus ir kitus dokumentus. Iš jų 36,4 % sudaro gyventojų kreipimaisi, skundai, prašymai. Daugiausiai prašymų sulaukta dėl kelių asfaltavimo, žemės ir nekilnojamo turto nuosavybės teisių, saugumo ir paramos klausimais. Likusi gaunamų raštų dalis iš įvairių valstybės institucijų, įstaigų, savivaldybių ir bendruomenių.
2016.11.14–2017.12.21 ataskaitiniu laikotarpiu L. Matkevičienė parengė 52 pareiškimus, raštus ir kitus dokumentus. Iš jų 63,5 % sudaro kreipimaisi į įvairias valstybės institucijas, įstaigas, savivaldybes, stengiantis atsakyti į žmonių skundus ir prašymus, siekiant gauti išsamios informacijos apie susiklosčiusią situaciją.
Po metų naujose pareigose L. Matkevičienė sako, kad darbas Sei­me yra įdomus, tačiau ir labai atsakingas. Seimo narė dėkinga už Kaišiadorių–Elektrėnų rinkiminės apygardos žmonių pasitikėjimą ir sako, kad priimdama sprendimus, visuomet galvoja apie rinkėjus ir stengiasi jų neapvilti.

Arūnas Skiauteris, Lietuvos Respublikos
Seimo narės Laimutės Matkevičienės
Padėjėjas – sekretorius

Užs. 1714

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69