Palikti likimo valiai

Palikti likimo valiai

Julija Kirkilienė

Karštą liepos vakarą dvejų metukų Dominykas staigiai ėmė tinti. Išsigandę mažamečio tėveliai pagalbos skubėjo į Elektrėnų ligoninę… Deja, pagalbos Elektrėnuose negavo…. Priėmimo skyriuje pa­aiškino, kad nėra gydytojų, galin­čių vaikui padėti. Jauna mama redakcijai sakė, kad medikai vaiko nei apžiūrėjo, nei patarė, kur tėveliams pagalbos ieškoti. Taip jau yra, kad gyvename dabar tokį laikotarpį, kai visokią informaciją žmogus turi žinoti pats.

Negavo pagalbos
Elektrėnų ligoninėje nega­vę pagalbos tėveliai su mažame­čiu vaikeliu skubėjo į Trakus. Žmonės gal prisiminė, kad balandžio mėnesio pabaigoje Elektrėnų ligoninėje Vaikų ligų skyriuje buvo atidarytas COVID-19 ligų skyrius. Tada buvo paskelbta informacija, kad stacionarinės vaikų ligų paslaugos nebus teikiamos, o ambulatorinės vaikų ligų paslaugos teikiamos darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. Kitu laiku buvo rekomenduota kreiptis į Trakų ligoninės Priėmimo-skubios pagalbos skyrių arba Santaros klinikas. Deja, ir Trakuose pagalba vaikui suteikta nebuvo. Priėmimo skyriuje budėjusi slaugytoja pasakė, kad ligonio šiuo metu priimti negali, nes nėra gydytojų, nėra kam vaiko apžiūrėti. Mažamečio mama žino, kad Trakų ligoninėje Vaikų ligų skyrius dirba. Klausimas, kas žiūri ir gydo tuos vaikus, kurie ligoninėje guli? Trakuose medikai irgi nepasiteiravo, kas vaikui atsitiko.
Tik tada moteriai kilo mintis Trakų ligoninės priėmimo skyriuje išsikviesti greitąją medicininę pagalbą. Greitoji iš tiesų atvažiavo labai greitai. Greitosios pagalbos medikai, pasiteiravę ligoninės slaugytojų, kodėl vaikui nesuteikiama pirmoji pagalba, gavo atsakymą: „Tai ką aš turėsiu su juo sėdėti?“.

Nelaimė baigėsi laimingai
Greitosios pagalbos medikai skubiai vaikui suleido reikiamus vaistus ir nuvežė į Vilniaus ligoninę. Ligoninės gydytojai nuramino tėvelius, kad jie laiku suspėjo, nes laiku nesuteikus reikiamos ­pagalbos, vaikas galėjo uždusti.
Gavusi reikalingą pagalbą ir instrukcijas, ką turi daryti, prieš pusiaunaktį šeima namo grįžo ra­mesnė. Kitą dieną šeima kreipėsi į savo šeimos gydytoją, kuri paskyrė visus reikalingus tyrimus, nustatė ligos priežastį, išrašė vaistus ir siuntimą pas reikalingą specialistą. Šiuo metu vaikas gydomas Santaros klinikose. Elektrėnų ligoninės administracija šį įvykį komentavo taip: „Prisiimame visą atsakomybę už šių metų liepos 11 d. įvykius mūsų įstaigos Priėmimo ir skubios pagalbos skyriuje, kurių metu buvo nesuteikta pagalba mažamečiui pacientui. Siekiant išvengti tokių klaidų įstaigoje skubos tvarka inicijuojamas neplaninis auditas, norint išsiaiškinti už šį atvejį atsakingus asmenis ir įvykio aplinkybes. Norime patikinti, kad mūsų įstaigoje yra teikiama būtinoji pagalba visų amžiaus kategorijų pacientams. Apgailestaujame dėl su­siklosčiusios situacijos ir atsiprašome už patirtus išgyvenimus paciento ir jo artimųjų“.

Pertvarkų grimasos
Šiuo metu, kai medicinos įstaigose viena po kitos vykdomos­ pertvarkos, medikai taip pat išgyvena nežinomybės laikotarpį. Elektrėnų ligoninė, kaip savarankiška įstaiga, gyvena laukimu. Redakcijos žiniomis, dar šiais metais ji gali tapti kažkurios ligoninės padaliniu. O kol kas savarankiškai dirbančioje įstaigoje, panaikinus Vaikų ligų stacionarinį skyrių, pediatras ligoninėje dirba tik dienomis. „Informuojame, kad šiuo metu sustabdyta Elektrėnų ligoninės Vaikų ligų skyriaus veikla. Neskubią pagalbą su šeimos gydytojo siuntimu vaikams teikia gydytojas pediatras darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. Skubią (būtinąją) pagalbą darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. teikia gydytojas pediatras, kitu laiku – budintis atitinkamo profilio (chirurginio ar terapinio) suaugusiųjų gydytojas pagal savo kompetenciją“, – redakcijai atsakė ligoninės administracija.
Trakų ligoninė žiniasklaidai taip pat paiškino, kad „dėl sumažėjusių vaikų sergamumo srautų vasaros laikotarpiu, nuo šių metų liepos 3 d. iki rugpjūčio 15 d. Vaikų ligų skyriaus personalas išleistas kasmetinių atostogų. Šiuo laikotarpiu sustabdyta įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija minėtoms paslaugoms“.

SAM atsakymas
Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento Specializuotos sveikatos prie­žiūros skyriaus patarėja Alvyda Naujokaitė žiniasklaidą informavo, kad Elektrėnuose ir Tra­kuose skubiosios medicinos pagalbos skyriuje pagalba turi būti teikiama visą parą.
„Specialiųjų reikalavimų as­mens sveikatos priežiūros įstaigos skubiosios medicinos pagalbos­ skyriui ir skubiosios medicinos ­pa­­gal­bos kabinetui apraše nustatyta, kad kiekvienam į skubiosios­ medici­nos pagalbos skyrių atvykusiam pacientui turi būti atliktas ­pirminis paciento būklės vertinimas, nustatyta, ar yra skubiosios­ medicinos pagalbos teikimo in­dikacijų. Jei įstaiga netei­kia as­mens sveikatos priežiūros paslau­gų, kurios būtinos pacientui, stabilizavus jo būklę skubiosios medicinos pagalbos skyriaus gydytojas organizuoja paciento gabenimą į kitą įstaigą, kur šios asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos. Tiek Elektrėnų, tiek Trakų ligoninės skubiosios medicinos ­pagalbos skyriuje gydytojas turi teikti paslaugas 24 val. / 7 d. per savaitę“, – komentavo A. Naujokaitė. Ir papildė, kad Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 23 straips­nyje reglamentuojama teisė pateikti skundą dėl paciento teisių pažeidimo.
„Tuo atveju, jei pacientas (paciento atstovas) mano, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigoje buvo pažeistos paciento teisės, įstaigai, kurioje jos buvo pažeistos, vadovaujantis Įstatymo 23 straipsniu, ne vėliau kaip per vienus metus nuo dienos, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per 3 metus nuo teisių pažeidimo dienos, turi teisę pateikti skundą. Skundai gali būti pateikiami tiesiogiai (atvykus į asmens sveikatos priežiūros įstaigą) arba per atstumą (registruotu paštu, per kurjerį, siunčiami elektroniniu paštu, kitomis elektroninio ryšio priemonėmis, užtikrinančiomis galimybę nustatyti skundą teikiančio asmens tapatybę). Skunde turi būti nurodytos paciento teisės, kurias, jo manymu, asmens sveikatos priežiūros įstaiga pažeidė, tai ­pagrindžiančios aplinkybės ir paciento reikalavimai pašalinti jo teisių pažeidimą. Prie skundo turi būti pridedami dokumentai (jeigu pacientas juos turi), patvirtinantys skunde nurodytas aplinkybes ir pagrindžiantys skunde nurodytus reikalavimus“,- informavo ministerijos atstovė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69