Naujienos iš savivaldybės tarybos posėdžio. Ties tiltus per autostradą ir pasitikėjimą vieni kitais

Naujienos iš savivaldybės tarybos posėdžio. Ties tiltus per autostradą ir pasitikėjimą vieni kitais

Julija Kirkilienė

Balandžio 28 d. posėdyje iš 25 tarybos narių nedalyvavo tik vienas – gydytojas Gediminas Zagorskis. Jis dirba COVID -19 ligonių skyriuje ir savo pacientų palikti negali nė akimirkai. Posėdis ir pradėtas buvo sveikinimais medikams profesinės dienos proga ir padėkomis – plojimais.
25 karaliai
Nuotoliniu būdu vykęs posėdis turėjo iššūkių: savivaldybėje su­streikavo internetas, todėl ir taip vėlavęs posėdis, užtęstas buvo ilgiau. Bet tarybos nariai laiko neskaičiavo: visi visais klausimais išsikalbėjo į valias. Pirmoji ilga diskusija užvirė dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento. Tas reglamentas skaitytojams įdomus gal būtų tiek, kad tarybos narys Algimantas Adomaitis norėjo įtraukti pataisymą dėl galimybės visiems tarybos nariams prieiti prie tos dokumentų valdymo sistemos, prie kurios priėjimą turi meras, administracijos direktorius ir kai kurie kiti savivaldybės vadovai. A. Adomaičiui antrino Viktoras Valiušis, sakydamas, kad teisės aktai nurodo, jog tarybos nariai visą informaciją gauti turi be apribojimų. Audrius Jurgelevičius oponavo kolegų pasiūlymams. Pasak jo, savivaldybės tarybos nariai jau reikalauja teisių, kaip kokie Steigiamojo Seimo nariai, kurie pavadinti buvo 112 karalių. Elektrėnuose tokiais karaliais būtų 25 politikai. Viską žinoti tarybos nariai, pasak oponentų, nori nebent iš smalsumo, arba dėl nepasitikėjimo pateiktais dokumentais. Meras diskusijas ramino, kad priėjimą prie pageidaujamo dokumento tarybos nariai gali gauti, paprašę prieigos prie reikiamo registro. Dauguma nutarė, kad informacijos užtenka tiek, kiek gauna, ir sprendimo projektui pritarė be papildymų.
Naujos prekybos vietos ir rinkliavos
Tarybos narių valioje yra nustatyti vietas, kuriose gali vyk­ti prekyba, ir kokius mokesčius prekybininkai turi mokėti. Diskusijos vyko apie kainas nuolatinėse turgavietėse ir laikinose prekybos vietose, apie prekybos vietas, prekybą iš automobilių ir kioskeliuose. Viską tarybai reikia reglamentuoti, bet tai yra svarbu ne pirkėjams, o tik pardavėjams. Pardavėjai, išsiimdami leidimus prekiauti, sužino ir kiek susimokėti. Gyventojams svarbu, kad savivaldybėje atsiras naujų prekyviečių, nuomos punktų naujai atidarytame senajame „Vaikų pasaulyje“, pagal paplūdimį ir kitur, o prekiautojams svarbu, kad tarybos nariams jie rūpi, kad posėdyje jie aktyviai diskutavo tiek dėl prekybos vietų užimamų plotų, tiek dėl kainų. Svarstant apie prekybos vietas, nepamirštas buvo ir Vievis, kur naujame turguje įrengta daug prekystalių, bet dažnai prekiaujama iš automobilių. Tarybos nariai pažadėjo pasidomėti, kokie mokesčiai ten renkami.
Pinigai visada svarbu
Kaip įprasta, savivaldybės biudžetas tikslinamas kiekviename posėdyje, ne išimtis buvo ir šis. Šį kartą taryba pritarė, kad biudžetas padidintas būtų 200 tūkst. eurų. Biudžetas padidintas ne todėl, kad būtų daugiau surinkta kokių mokesčių, o todėl, kad Vyriausybė įvairioms savivaldybės reikmėms skyrė planuotų lėšų. Lėšų skirta lopšelio-darželio ,,Pasaka“ rekonstrukcijai užbaigti, baseino rekonstrukcijos pradžiai ir pan. Be to, per savivaldybę skirstomos lėšos ir sveikatos įstaigoms už darbą su COVID-19 ligoniais, Visuomenės sveikatos biurui, kultūros įstaigų finansavimui ir kt. Pinigai labai svarbu, kai į biudžetą įplaukia, bet iš to biudžeto ir nenumatytoms išlaidoms pinigų reikia surasti. Vienai įmonei vėl buvo sumažintas nuomos mokestis, lėšų surasta buvo ir savivaldybės administracijai automobilių įsigijimui, nes seni nusidėvėjo tiek, kad remontui esą pinigų reikėtų daugiau nei tų automobilių vertė. Pinigų savivaldybė numatė ir jaunimo vasaros užimtumui. Numatyta darbdaviams už jaunuolio įdarbinimą kompensuoti 350 eurų atlyginimo už vieną mėnesį. Įdarbinti vieną jauną žmogų bus galima dviem mėnesiams ir gauti ne daugiau kaip 700 eurų kompensacijos. Darbdaviai, norėdami dalyvauti Programoje, gali registruotis el. paštu
elektrenujaunimocentras@gmail.com, pateikdami šiuos duomenis: pavadinimą, adresą, kontaktinį asmenį, telefono Nr. ir el. pašto adresą, planuo­jamas pareigas ar darbo pobūdį.
Svarbu ir pažymos
Pandemija ar ne pandemija, o vasara ateis, todėl taryba šiame posėdyje apsisprendė, kad vasaros laikotarpiu visi darželiai dirbs, bet norėtų dirbti mažesniu krūviu. Krūvius darželiai norėtų suplanuoti iš anksto, todėl Švietimo, kultūros ir sporto skyrius buvo sugalvojęs, kad tėvai darželiams iš darbdavių pristatytų pažymas apie tai, ar vasaros metu abu tėvai dirbs, ar atostogaus. Dauguma tarybos narių po ilgų diskusijų suprato, kad pažymų iš darbdavių prašyti nėra logiška, nes, pasak Jūratės Balčiūnaitės, dažnai tėvai dirba ir skirtingose savivaldybėse, kartais net gyvena atskirai ir vaiko nėra galimybės palikti vasarai pas vieną iš tėvų. Be to, dažnai ir dirbantys tėvai vasarą suranda kas vaiką prižiūrėtų ir be darželių. Darželiai krūvius planuoti gali atlikę tik tėvų apklausą. Vasaros laikotarpiu tėvai (globėjai), pageidaujantys, kad vaikas lankytų ikimokyklinio ugdymo grupę, pateiks tik prašymus įstaigos vadovui iki gegužės 25 d., informuodami, kokiu laikotarpiu vaikas įstaigą lankys. Norintiems lankyti neformalaus vaikų švietimo (NVŠ) grupes pažymų nereikės, užteks tarybos nutarimo, kad į tas grupes pritrauktų nors minimalų vaikų skaičių, kurie atsineštų savo NVŠ krepšelį. Tarptautinis vaikų universitetas ALFA vykdo neformalaus ugdymo projektą, į kurį pritraukti įsipareigojo nemotyvuotus vaikus, nelankančius kitų būrelių.
Skaidrios įstaigos
Taryboje buvo pritarta visų sveikatos priežiūros įstaigų veiklų ataskaitoms. Nors šalyje siautė pandemija, bet visos įstaigos praėjusius metus baigė su teigiamais rezultatais ir, kaip sakė Abromiškių reabilitacijos ligoninės direktorius Vitalijus Glamba, anksčiau pinigus įstaigoms tekdavo užsidirbti, o per pandemiją pinigus tiesiog gavo. Gavo pinigus už prastovas, gavo subsidijas, gavo už ligonių, sergančių COVID-19, apgyvendinimą izoliacijoje ir pan. Dabar Abromiškių reabilitacijos ligoninė paslaugas pacientams jau teikia visas ir vėl pinigus tenka užsidirbti. Abromiškėse šiuo metu COVID-19 ligoniai jau ne tik apgyvendinami, bet ir gydomi. Sunkiausia našta tenka Elektrėnų ligoninei, kurioje dabar jau gydomi sunkia COVID-19 forma sergantys ligoniai, o jiems reikalingi deguonies aparatai. Aparatų ligoninei neužtenka, todėl juos tenka skolintis iš Vievio slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės. Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centre nors prisirašiusių pacientų mažėja, bet pajamos už paslaugas didėja. Direktorė Edita Paberalienė sako, kad tai todėl, kad padidinti paslaugų įkainiai. Vievio sveikatos priežiūros centro direktorė Danutė Baliūnienė kalbėjo, kad pandemija sutrukdė planuotiems darbams įvykdyti, bet darbai įstaigoje vyko visada. Įstaiga atliko visas paslaugas: greitosios pagalbos automobiliui ligonius tekdavo vežti į tas ligonines, kur būdavo laisva lova, palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje dirbančiai tarybos narei, gydytojai Editai Kircūnienei, kad į ligoninę neįneštų užkrato, gyventi ligoninėje teko dvi savaites. Kadangi visos įstaigos siekia dirbti labai gerai, tai savivaldybėje vyk­domas toks projektas, kuriuo siekiama siekti Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo. Tokio vardo sieks visos savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigos.
Gal pastatys tiltą
Taryba pritarė sprendimo projektui, kad suras biudžete pinigų prisidėti prie seniai laukiamo pėsčiųjų tilto per autostradą projekto. Savivaldybei tai kainuotų per 6 tūkst. eurų. Automobilių kelių direkcija atsisakė statyti tiltą pagal seniai padarytą ir visuomenei pristatytą projektą, kurio kaina būtų per 6 mln. eurų, o žada statyti tipinį pėsčiųjų tiltą, kurį vadina viaduku, tokį, koks pastatytas Žiežmariuo­se. To tipinio tilto statyba kai­nuos perpus pigiau – tik 3 milijonus eurų. Prie statybos išlaidų savivaldybei prisidėti nereikės. Diskusijos dėl tilto statybos irgi buvo įdomios, todėl daug informacijos sužinojo ne tik tarybos nariai, bet ir gyventojai. Tuo tiltu, kuris nutiestas turėtų būti nuo Sabališkių g. iki naujos „Orlen“ degalinės, kur pastatyta ir autobusų stotis, žmonėms patogu bus nueiti į Žebertonis, į kapinaites ir naujai suformuotus sklypus. Pastačius tiltą, tarpmiestiniai autobusai jau nebeužsuks į Elektrėnus, o grįžusiems iš Vilniaus namo grįžti tektų per naująjį tiltą. Tiesa, tarybos narys Viktoras Valiušis nuogąstavo, kad autostrada taps Elektrėnų prospektu, o užtvaros nuo taršos ir triukšmo nebus pastatytos.
Kodėl taip, o ne kitaip?
Tarybos posėdis nors ir vėluojant, pabaigtas tradiciškai buvo informacija ir paklausimais. Opozicinės frakcijos vardu Lina Ališauskienė klausė, kodėl Futbolo akademijos treneriams atlyginimas mokamas pagal aukščiausią koeficientą, o Sporto centro treneriams – pagal vidutinį koeficientą. Viktorija Juknevičienė bendruomenės vardu dėkojo savivaldybės vadovams už bendrą projektą su asociacija „Ištiesk gerumo ranką“, kai po seniūnijas buvo išvežiojamos šventinės dovanos vienišiems ir sunkiai besiverčiantiems žmonėms. Iš Audriaus Valaišos paklausimo apie planuojamas bendruomenės namų statybas Vievyje, sužinojome, kad planai nesikeičia ir, kaip sakė Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė, teisinių kliūčių projekto stabdymui nėra. Kai bus techninis projektas, jis bus pristatytas svarstymui gyventojams. O į Gedimino Jachimavičiaus klausimą dėl gatvės asfaltavimo Vievyje tarp įmonės „Dailinta“ ir Vievio ežero, atsakyta buvo, kad gatvė išasfaltuota bus tada, kai bus gauta lėšų ir taryba tam pritars.

Komentarai:

  1. Labai idomu, o kodel nepamineta apie 50 tukstanciu € paskirtu is biudzeto, keturiems NAUDOTIEMS automobiliams pirkti? Be jokio konkurso, neaisku is kur atsiradusiems automobiliams. Kas juos parinko, pagal ka, ir kam jie priklauso? Nes kolkas panasu kad savivaldybej perekupas prastume savo masinytes.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69