Naujienos iš savivaldybės tarybos posėdžio. Mišrios frakcijos, mišrios nuomonės ir mišrus tarybos pavadinimas

Naujienos iš savivaldybės tarybos posėdžio. Mišrios frakcijos, mišrios nuomonės ir mišrus tarybos pavadinimas

Julija Kirkilienė

Skaitytojams noriu papasako­ti, kaip profesionaliai dirba sa­vivaldybės tarybos valdančio­ji dauguma. Jos atstovai tarybai svars­­tyti neteikia tų projektų, dėl kurių pritarimo nėra tikri. Tarybos narys Viktoras Valiušis sako, kad taryba vadinama taip todėl, kad su ja reikia tartis, o jei reikia tik pritarti, tai taryba vadintis turėtų pritaryba. Kadangi dėl pritarybos kilo abejonių, tai klausimas „Dėl rekomendacijos pritarti rekreacinių ir komercinių teritorijų Elektrėnų mieste detaliųjų planų <…> kei­timo koncepcijai“ iš darbotvarkės buvo išbrauktas. Bet be šio svarbaus klausimo tarybai svarstyti liko dar 24 sprendimo projektai, kurie po pritarimo virto sprendimais.

Tiko ir įtiko
Seniai jau taip buvo buvę, kad visiems tiktų ir įtiktų savivaldybės kontrolierius. Pirmu darbotvarkės klausimu buvo svarstyta Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaita, kuri tarybos narius tiesiog užbūrė ir net opozicija siūlė kitiems vadovams imti pavyzdį iš naujojo kontrolieriaus Egidijaus Šinkūno. O kontrolierius savo ataskaitą pradėjo nuo Vadovo žodžio, kuriame aprašė kontrolieriaus misiją: „Nors dažnai žodis „kontrolė“ turi neigiamą atspalvį, tačiau kontrolės funkcija savivaldybėje būtent ir yra užkirsti kelią negatyviems reiškiniams atsirasti, stiprinti skaidrumą bei teisėtumą. Savivaldos, kaip vienos iš valdžios ir valdymo formų, mechanizmo efektyvus funkcionavimas neįmanomas be savikontrolės. Rekomendacijos yra pagrindinis mūsų darbo rezultatas, kuris skatina viešąjį sektorių keistis ir tobulėti, tačiau labai svarbu ir tai, kaip tos rekomendacijos buvo įgyvendintos: ar audito metu trūkumai buvo pašalinti, ar nustatytos bėdos buvo išspręstos, ar pasiektas teigiamas pokytis…“. Ir pateikta ataskaita, kiek rekomendacijų įvykdyta, o kokios neįvykdytos dėl pateisinamų priežasčių.

Kur leidžia pinigus
Eilinį kartą buvo pritarta keisti einamųjų metų suplanuotą biudžetą. Šį kartą projektą dėl biudžeto pakei­timo pristatė Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjos pavaduo­toja Dana Apanavičienė. Kadangi pinigus skaičiuoti yra nervus raminantis darbas, tai skaitytojai tegul žino, kad prognozuojamos pajamos į savivaldybės biudžetą padidintos 510 tūkst. eurų, kurie panaudoti seniūnijų veikloms, Vievio kultūros centro kultūriniams renginiams ir pneumatinio keltuvo įsigijimui, automobilių stovėjimo aikštelės prie bažnyčios asfaltavimui ir kitiems darbams bei veikloms. Iš Aplinkos rėmimo programos į biudžetą daugiau surinkta 57,8 tūkst. eurų, kurie paskirstyti pagal programų paraiškas, o už daugiau nei 6 tūkst. eurų surinktų infrastruktūros mokesčių remontuojamos „Ąžuolyno“ progimnazijos ir planuojama suremontuoti Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos patalpas bei įrengti vaikų žaidimų aikšteles Lazdėnų kaime ir Elektrėnuose, Alinkos gatvėje. Tarybos narys Vaidas Ratkevičius siūlė surasti pinigų prie „Ąžuolyno“ progimnazijos pastatyti paspirtukams skirtą stovėjimo vietą. Atsakymas buvo, kad tokiais klausimais pati įstaiga turėtų administracijai prašymą rašyti.

Galvosūkiai
Taryboje dar buvo pateikta informacijos, kad Sporto centre mažėja ugdytinių. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys tarybos narius ramino, kad Sporto centre planuojama įvesti nau­jas sporto šakas, kurios pritrauktų naujų ugdytinių. Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė informavo, kad šiais metais kompensuojamos išlaidos ne tik malkoms, bet ir kitoms kuro rūšims: dujoms, anglims, durpėms, granulėms, dyzelinui ir pan. Savivaldybei kompensuoti teks kuro kainas, kurios kyla drastiškai. Pavyzdžiui, malkų kainos jau pakilo dvigubai. Kompensacijos už šildymą ir elektrą bus skirstomos pagal numatytus normatyvus: gyvenamą plotą, gyventojų skaičių, pajamas ir pan. Socialinės paramos skyrius jau esantis užverstas elektroniniais prašymais kompensacijoms, į kuriuos darbuotojai turi atsakyti. Nuolatiniai paramos gavėjai žino, kokių paramai gauti reikia pažymų, o naujiems paramos gavėjams tenka paaiškinti. Pasak klausimą „Dėl kietojo kuro, kurio faktinės sąnaudos kiekvieną mėnesį nustatomos, vidutinės kainos patvirtinimo“ teikusios Socialinės paramos skyriaus vedėjos, šiais metais paramos gavėjų savivaldybėje padaugėti galėtų apie 50 proc. Dabar visiems šalies ir savivaldybės vadovams tenka gerokai pasukti galvas, kur surasti lėšų. O kiekvienas savivaldybės gyventojas galvas suks, iš kokių lėšų teks sumokėti už geriamąjį vandenį, kuris kol kas pabrangs tik 60 ct už vieną sunaudotą kubą ir dabar kainuos 2,83 eur. O nuo gruodžio mėnesio geriamojo vandens kainą planuojama didinti daugiau.

Nepritarimai, pritarimai, patarimai ir išbraukimai
Posėdyje buvo ir kitos įdomios informacijos. Pavyzdžiui, iš darbo­tvarkės išbrauktas buvo klausimas „Dėl rekomendacijos pritarti rekreacinių ir komercinių teritorijų Elektrėnų mieste detaliųjų planų <…> keitimo koncepcijai“. Tas klausimas dabar tiek plačiai diskutuojamas, tad jei atsiras žmogus nieko nežinojęs apie paežerių užstatymus, tai bus tik arba kurčias, arba aklas, arba lietuviškai nesuprantantis. O tarybai, jei klausimas nebūtų išbrauktas, kaip parašyta aiškinamajame rašte, būtų reikėję rekomenduoti administracijos direktoriui teisės aktų nustatyta tvarka pritarti rekreacinių ir komercinių teritorijų Elektrėnų mieste detaliųjų planų keitimo koncepcijai. Bet, kaip sakė V. Valiušis, kadangi taryba yra ne pritaryba, o taryba, ir dar ne visi net valdančiajai daugumai priklausantys tarybos nariai komitetuose šiam klausimui pritarė, todėl po valdančiosios daugumos pasitarimo prieš posėdį, buvo nuspręsta klausimą iš darbotvarkės išbraukti. Išbraukti todėl, kad, jei klausimui nebūtų pritarta, jį į tarybą grąžinti būtų galima tik po 3 mėnesių. Klausimo išbraukimui pritarė ir opozicija, kuri patarė to klausimo į tarybą nebegrąžinti. Pagal savivaldos įstatymą, detaliojo plano pakeitimui įsakymą parašyti teisę turi vienas administracijos direktorius. Tik tokiu atveju, vienam direktoriui tektų prisiimti atsakomybę, jei kurioje vietoje būtų pažeis­tas koks teisės aktas.

Post scriptum
Skaitytojams verta žinoti, kad po šio posėdžio Vievio biblioteka bus vadinama Elektrėnų viešosios bibliotekos Vievio miesto Lazdynų Pelėdos filialu, o Žebertonių biblio­tekai priskirtas visas pastatas, kuriame ji galės plėsti veiklą. Iki šiol pastatas priklausė Žebertonių bend­ruomenei. Dabar bendruomenė sau reikalingas patalpas nuomos iš Elektrėnų viešosios bibliotekos Žebertonių filialo.
Taryboje sukurta nau­ja frakcija, pasivadinusi Mišria frakcija. Jai kol kas priklauso iš Visuomeninio rinkimų komiteto „Patriotų sąjūdis už Elektrėnų kraštą“ pasi­traukę tarybos nariai Algimantas Adomaitis ir Kęstas Vitkauskas bei iš Valstiečių ir žaliųjų sąjungos pasitraukęs Arūnas Ščerbavičius. Prie visuomeninio rin­kimų komiteto „Nepartinė savivalda“ prisijungė Romas Sugintas, į tarybą išrinktas su komitetu „Patriotų sąjūdis už Elektrėnų kraštą“, kurio taryboje nebeliko. Iš Liberalų sąjūdžio pasitraukė Gintaras Jančiauskas, kuris sakė nepritariantis Seimo Liberalų sąjūdžio vykdomos politikos moralinėms nuo­statoms. Bet prie kitos frakcijos jis dar ne­prisijungė.
Posėdžio pabaigoje Socialdemo­kratų frakcijos vardu pasiūlymus elektros energijos taupymui perskaitė Viktorija Juknevičienė, o G. Jančiauskas prašė savivaldybės vadovų svarstyti klausimą dėl kelionės išlaidų kompensavimo pedagogams. Meras pažadėjo kompensacijų galimybes peržiūrėti.

Nuotraukoje: Tarybos narys G. Jančiauskas paliko Liberalų sąjūdžio partiją ir frakciją taryboje, bet kol kas nepaliko savo kėdės prie posėdžių stalo. Nuotraukoje iš kairės: tarybos nariai Dmitrij Burkoj, Gintaras Jančiauskas, Edita Kircūnienė, Ramūnas Kartenis ir administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69