Naujienos iš savivaldybės tarybos posėdžio. Demokratėjimas

Naujienos iš savivaldybės tarybos posėdžio. Demokratėjimas

Julija Kirkilienė

Nuo šiol kiekvienas tarybos narys galės prieiti prie savivaldybės informacinių sistemų KONTOROS informacijos. Tai yra, kiekvienas tarybos narys žinos apie gaunamus ir siunčiamus raštus bei mero ir administracijos direktoriaus pasirašytus įsakymus ir potvarkius. „Demokratėjame“,- atsakė meras Kęstutis Vaitukaitis opozicijai, padėkojusiai valdančiajai daugumai už tokį priimtą sprendimą. O tai reiškia, kad nuo šiol nė vienas tarybos narys negalės pasiteisinti, kad nežinojo kokios nors informacijos, kaip teisinasi dabar prieš Kurkliškių bendruomenę nežinoję informacijos apie planuojamą krematoriumo statybą.

Smagi pradžia

Kovo 30 dienos posėdis prasidėjo smagia gaida. Pirmiausia buvo apdovanoti tarybos nariai, kovo mėnesį šventę gimtadienius, o po to Lietuvos ledo ritulio čempionai – Elektrėnų komandos „Energija“ nariai – dėkodami už komandos rėmimą medaliu apdovanojo merą. Komandos treneris Bernd Haake sakė matęs daug pasaulio čiuožyklų, bet tokios geros arenos ir sportinės auros nematęs niekur. Jis dėkojo tarybai už komandos palaikymą, gyrė Elektrėnuose viską: ledą, vandenį, politikus, sakė, kad jam esą suteikta didelė garbė treniruoti tokią komandą. O meras gyrė trenerį ir dėkojo už jo altruistišką veiklą Elektrėnuose: komandai jis suranda rėmėjų, dovanojančių aprangą, įrangą ir kitų žaidimui reikalingų atributų.  

Posėdyje taip pat dalyvavo nauja Vilniaus apskrities vyriausybės atstovė Vilda Vaičiūnienė. Ji palinkėjo tarybai neklystant priimti visus sprendimus.

Probacijos tarnyba –ne prabas deda

Taryboje pirmuoju klausimu buvo pateiktas Vilniaus apygardos probacijos tarnybos pranešimas „Probacijos tarnybos veiklos reikšmė ir galimybės Elektrėnų savivaldybėje“.   Pranešimą perskaitė Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus viršininkė Eva Deveikytė. Ji informavo, kad Probacijos tarnybos Elektrėnų skyriuje su nuteistais žmonėmis, bausmę atliekančiais laisvėje, dirba 2 žmonės. Bausmę laisvėje sudaro įpareigojimai ir draudimai. Pavyzdžiui, nuteistieji įpareigoti gydytis, atlyginti žalą, dalyvauti programose, apribota judėjimo laisvė ir kt. Probacijos tarnybos prižiūrimi nuteistieji įpareigojami būti naudingi bendruomenei, bet ir savivaldybėje turi būti sudarytos sąlygos nuteistiesiems gauti jiems reikalingas paslaugas. Elektrėnų savivaldybėje startuoja Integracijos programa – mokymasis keisti elgesį, bet gydymui nuo priklausomybių Elektrėnuose sąlygų dar nėra. Savivaldybėje prižiūrimi 85 nuteisti asmenys, tarp jų – 2 nepilnamečiai. Visuomenei naudingą veiklą – viešuosius darbus – atlieka 17 nuteistųjų. Per 2015 metus tokių nuteistųjų atlikti viešuosius darbus buvo 37. Lygtinai į laisvę išleisti buvo 25 asmenys, iš jų devyniems bausmės vėl buvo sugriežtintos. Motyvacijos programose dalyvauja 26 nuteistieji. Daugiausia Probacijos tarnybos pareigūnai prižiūri nuteistųjų dėl smurto artimoje aplinkoje. Daugiausia smurtaujama apsvaigus nuo alkoholio, pusė smurtautojų gyvena su vaikais, beveik pusė smurtautojų yra socialiai aktyvūs, dirbantys žmonės. Pareigūnė kvietė tarybos narius savanoriauti probacijos darbe, o meras dėkodamas už informaciją pajuokavo sužinojęs, kad Probacijos tarnyba ne prabas ant brangakmenių deda, o dirba su žmonėmis, kuriems reikia pagalbos.

Parama verslams

Taryba numatė paskatinti gyventojus, nuomojančius gyvenamąsias patalpas, tai daryti legaliai. Žmogus, turintis laisvas patalpas, skatinamas paimti verslo liudijimą gyvenamųjų patalpų paskirties patalpų nuomos verslui vykdyti, o išlaidas už verslo liudijimą kompensuos savivaldybė iš Smulkiojo verslo ir kaimo plėtros programos. Taip taryba bandys sumažinti eiles socialiniam būstui gauti. Bet kitą verslą paremti taryba nebuvo dosni. Jau trečią kartą Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėjas Virgaudas Šimkūnas tarybai teikia sprendimo projektą kavinės, esančios Draugystės g. 20, remonto darbų išlaidas įskaityti į nuompinigius. Tarybos nesugraudino savininko kalbos apie dideles investicijas ir dokumentus, kuriuos neva jis pateikęs, bet V. Šimkūnas juos pametęs, todėl projektui nepritarta. Opozicija priekaištavo valdantiesiems, kad jie skriaudžia ir Elektrėnų komunalinį ūkį, kurio vienintelė akcininkė yra taryba, likviduojamo Sporto, turizmo ir pramogų centro skolas perleidę naujajai įstaigai Sporto centrui. Tų skolų Elektrėnų komunaliniui ūkiui liko per 300 tūkst. eurų ir jos išdėstytos trims metams. Bet valdantieji manė kitaip, todėl nutarė taip, kaip sprendimo projektas buvo pateiktas.

Abromiškes – į miestą

Ateinantį penkmetį savivaldybėje suplanuota daug didelių darbų. Atsižvelgiant į tai, kad Abromiškių kaimas ribojasi su Elektrėnų miestu, turi bendrų pavadinimų gatves bei jungčių su valstybiniais keliais, o miestui svarbus Abromiškių dvaro kompleksas, Elektrėnai ir Abromiškės jungiamos į bendrą projektą. Pagal Vilniaus regiono integruotą teritorijų vystymo programą, planuojama Saulės g., gatvės nuo Abromiškių reabilitacijos ligoninės iki Vaikų skyriaus rekonstrukcijos, pėsčiųjų tako Sanatorijos g. tarp Dubijos ir Dubijos g. Abromiškėse įrengimas, Rungos g. rekonstrukcija ir gatvės Nr. 1 tiesimas Elektrėnų mieste. Taryba pritarė Elektrėnų jungimui su Abromiškėmis, bet opozicija nepritarė naujos gatvės tiesimui Elektrėnuose. Tą gatvę Nr. 1 planuojama nutiesti link ežero nuo Draugystės g. iki įvažiavimo į „Vaikų pasaulį“. Gatvės ilgis planuojamas 140 m, plotis – 7 m. Tai būtų naujas privažiavimas prie Elektrėnų marių su inžineriniais tinklais, apšvietimu, vietomis automobilių statymui. Opozicija siūlė šiai gatvei skirtas lėšas panaudoti kitų gatvių sutvarkymui. Pritarus sprendimo projektui, meras komentavo, kad savivaldybė pagerindama infrastruktūrą nori Elektrėnus padaryti patrauklius verslui.

Laukia mokyklų pertvarkos

Savivaldybės mokyklų laukia naujos pertvarkos. Rugsėjo mėnesį „Ąžuolyno“ mokykloje nebebus formuojamos devintosios klasės ir „Ąžuolynas“ taps progimnazine mokykla. Beižionių mokyklą-daugiafunkcį centrą planuojama prijungti prie Semeliškių gimnazijos, bet veiklą palikti tą pačią, kokia vykdoma dabar. Jeigu Beižionyse nesusidarytų 5-10 klasių komplektai, bus organizuojamas pavėžėjimas į Semeliškių gimnaziją. Nuo 2017 m. rugsėjo planuojama likviduoti Semeliškių gimnazijos Daugirdiškių skyrių, organizuojant priešmokyklinukų iš Daugirdiškių pavėžėjimą į Semeliškių gimnaziją, o ikimokyklinukų – į Semeliškių vaikų darželį. Ilgai tarybos nariai svarstė apie laukiamų pertvarkų pasekmes. Diskutavo apie Beižionių globos namų direktoriaus Vilmando Palčiausko pasiūlymą Elektrėnų profesinio mokymo centre steigti 9-10 klases ir kartu su pagrindiniu išsilavinimu vaikams suteikti profesiją. Lietuvos švietimo profesinių sąjungų pirmininkas ir savivaldybės tarybos narys Audrius Jurgelevičius gyrė tarybą už nuoseklią mokyklų tinklų pertvarką, už galimybę vaikams mokytis pilnavertėse mokyklose, už mokyklų išlaikymo kaštų mažinimą ir mokytojų išlaikymą.

Pirma ataskaita

Administracijos direktorius Virgilijus Pruskas tarybai pristatė pirmąją savo veiklos ataskaitą. Direktorius per 2015 metus išleido net 2082 įsakymus, įregistravo 3850 gautų raštų, o pats išsiuntė tik 1650 raštų, vykdė 298 tarybos priimtus sprendimus. Darbo užmokesčiui administracija išleido 1223 tūkst. eurų ir dar 428 tūkst. eurų SODROS mokesčiams. Per 25 tūkst. eurų direktoriaus rezervo lėšų panaudota savivaldybės gyventojams gaisrų nuostoliams iš dalies padengti. 2015 m. gauta ir išnagrinėta 17 asmenų pranešimų dėl galimų administracinių teisės pažeidimų. Surašyta 14 tarnybinių pranešimų, 28 administracinių teisės pažeidimų protokolai su nurodymais. Išnagrinėtos 8 administracinių teisės pažeidimų bylos, priimti nutarimai ir paskirtos baudos. Už administracinius teisės pažeidimus paskirta 673 eurų baudų.

2015 m. įvyko 21 Administracinės komisijos posėdis, išnagrinėtos 49 administracinių teisės pažeidimų bylos pagal Elektrėnų policijos komisariato ir kitų institucijų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus bei asmenų, kuriems buvo paskirtos administracinės nuobaudos, pateiktus prašymus. Priimti 48 nutarimai. Paskirta 5 976 eurų baudų.

Savivaldybėje gyvena 193 daugiavaikės šeimos, 139 – socialinės rizikos šeimos, jose auga 221 vaikas, 1240 asmenims nustatyti specialūs poreikiai. Savivaldybėje auga 102 neįgalūs vaikai, iš įkalinimo įstaigų 2015 metais grįžo 18 nuteistųjų. Daugiausia paramos skirta specialiųjų poreikių turintiems asmenims. 2015 m. savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšos, skirtos socialinei paramai, sudarė apie 11,5 proc. bendro Elektrėnų savivaldybės biudžeto. Sumažėjo gyventojų, prisiregistravusių prie asmens sveikatos priežiūros įstaigų. Šią priežastį direktorius paaiškino tuo, kad apie 2 tūkst. gyventojų iš Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro perėjo į privačią MediCa kliniką. Visą savivaldybės veiklą direktorius sudėjo į 120 puslapių ataskaitą, kurioje daug lentelių, grafikų, diagramų, nuotraukų, sąrašų ir kt. Su direktoriaus veiklos ataskaita susipažinti gali kiekvienas, kam įdomu, apsilankęs savivaldybės internetiniame puslapyje www.elektrenai.lt.

Demokratija

Didžiausias šios kadencijos opozicijos pasiekimas yra tai, kad taryboje buvo svarstomas ir dalinai pakeistas veiklos reglamentas. Nors nebuvo pritarta opozicijos pasiūlymui aktyviesiems kalbėti ir už tuos, kurie posėdžiuose tyli, bet buvo pritarta, kad kiekvienas tarybos narys turėtų priėjimą prie informacijos KONTOROS, kurios informaciją iki šiol valdė tik vadovai.

Posėdis, kaip įprasta, baigtas buvo informacija ir paklausimais. O paklausimų ir informacijos šį kartą buvo daug. A. Adomaitis valdančiosios daugumos – Liberalų sąjūdžio ir Socialdemokratų partijos narių – klausė, kodėl jie nevykdo savo programos ir nesitaria su gyventojais keisdami miesto infrastruktūrą. Pavyzdžiui, kodėl tarp Šviesos g. 18 ir 20 bei Sodų g. 15 ir 17 namų naikinamos sporto ir vaikų žaidimo aikštelės ir ten planuojama įrengti automobilių stovėjimo aikšteles?

Programoje įrašyta: žadama populiarinti gyventojų fizinį aktyvumą, išnaudojant esančią sporto infrastruktūrą, o faktiškai naikinamos aktyvaus poilsio ir sporto zonos, prieinamos vos ne per langą keliems šimtams gyventojų. Administracijos direktoriaus pavaduotojas ir komisijos, skirstančios lėšas programoms, pirmininkas Jonas Grybauskas atsakė į Kęsto Vitkausko paklausimą, kodėl K. Vitkauskui nebuvo leista stebėti komisijos posėdžio, kuriame buvo skirstomos lėšos. Komisija yra nutarusi, kad posėdžio negali stebėti nė vienas pareiškėjas, o jei būtų leidę stebėti K. Vitkauskui, šis būtų supainiojęs viešus ir privačius interesus, nes jis pateikė projektą klubo „Draugystė“, kuriam vadovauja, finansavimui. Pats J. Grybauskas prašė Etikos komisijos įvertinti, ar jis, kaip komisijos pirmininkas, etiškai pasielgė, neleisdamas K. Vitkauskui stebėti posėdžio. Taryba taip pat svarstė Kurkliškių bendruomenės viešą laišką dėl mero sprendimų ir kalbų apie krematoriumo statybos planus. Opozicija siūlė mero veiksmus vertinti Etikos komisijai, bet dauguma nutarė palaukti teismo sprendimų. Dėl pareiškimo apie Kazokiškių sąvartyno kenkimą aplinkai administracijos direktorius sakė išsiuntinėjęs paklausimus įvairioms įstaigoms, kad jos atsakytų apie galimą sąvartyno neigiamą poveikį gamtai. Demokratėjimui būtų galima priskirti ir tai, kad taryboje nuskambėjo mintis tiesiogiai išrinktam merui organizuoti interpeliaciją. Deja, interpeliacijai reikiamų parašų opozicija, tikriausiai, nesurinktų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69