Muzika, poezija, gėlės

Muzika, poezija, gėlės

Darganotą antradienio, lapkričio 22 d., pavakarę į Elektrėnų biblioteką rinkosi žmonės, kurie mėgsta muziką ir poeziją. Nuotaikingomis melodijomis visus pasitiko Elektrėnų meno mokyklos saksofonininkai, o bibliotekos direktorė G. Dapkevičienė pasveikino visus, atėjusius į susitikimą su savivaldybės literatų klubo „Strėva“ nariais, visai neseniai išleidusiais jau ketvirtąjį savo kūrybos almanachą „Saulėtekio toliai“. Direktorė pasveikino literatus klubo dešimtmečio proga ir trumpai pristatė visą klubo veiklą. Daug šiltų žodžių buvo pasakyta literatams, o svečiams buvo priminti visi klubo išleisti almanachai. Beje, visus nustebino gausi elektrėniečių išleistų knygų paroda, kurią galėjo apžiūrėti vakaro dalyviai. Dauguma klubo narių jau yra išleidusi po vieną – dvi, o kai kurie jau ir po keletą knygų.

D. Vilytė

 

Literatų klubo pirmininkė Vilija Dobrovolskienė trumpai pristatė naująjį almanachą, pasidžiaugė, kad per dešimtmetį pasirodžiusios keturios knygos yra jau ne atsitiktinis dalykas, o rimtas indėlis į mūsų krašto literatūrinį gyvenimą. Literatai dėkingi savivaldybės administracijai už didelę paramą leidžiant almanachą, bet labai apgailestauja, kad valdžios vyrų dėmesio nesulaukė nei per pirmąjį almanacho pristatymą Literatūros ir meno miziejuje, nei dabar.

Daug gražių poezijos posmų iš naujojo almanacho klausytojams padovanojo „Versmės“ gimnazijos skaitovai, vadovaujami mokytojos metodininkės J. Nikoliukienės. Paskui savo eiles skaitė patys literatai – skirtingi amžiumi, patirtimi, išsilavinimu, bet nuoširdūs ir emocingi, rimti ir ironiški, romantikai ir realistai. Almanacho viršelio nuotraukos autoriaus, poeto ir fotografo  A. Maldučio eiles skaitė Literatūros ir meno muziejaus direktorė J. Chmieliauskienė. Bibliotekos darbuotojos visiems literatams atsidėkojo padėkomis, pasirašytomis bibliotekos direktorės, įteikė gėlių. Literatams gėlių atnešė ir ištikimiausi jų gerbėjai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų