Menas yra tiltas, jungiantis žmones

Menas yra tiltas, jungiantis žmones

Albina Sidaravičienė

Menas žmonių gyvenime užima svarbią vietą. Visuomenė, o ypač mokykla, yra suinteresuota kūrybiškų asmenybių ugdymu, nuo žmogaus kūrybiškumo priklauso mūsų gyvenimas, kultūros kaita bei tęstinumas. Gera kultūrinė aplinka suteikia daug galimybių jauniems žmonėms patirti ir širdimi suvokti aukščiausios kokybės meną, pratina juo žavėtis ir moko atskirti, kas yra tikra ir gražu. Menas yra galingas, nes jis vienijo, vienija ir vienys žmones, tautas.

Graži mokyklos tradicija

Vasario 24 d. Vievio meno mokykloje salėje jau dešimtą kartą vyko tradicinis renginys, skirtas Lietuvos profesionaliems dailininkams ir kompozitoriams. Renginio sumanytojos – mokytojos Adelės Kasputienės tikslas – supažindinti mokinius su meno profesionalais, jų kūryba bei kurti bendruomenės kultūrinę aplinką. Šventėje dalyvavo dailininkas, fotomenininkas, tapybos plenerų organizatorius Saulius Kruopis ir kompozitorius, smuiko mokytojas Veslav Sobieski.

Dailininko S. Kruopio miesto maketas

vmm2Dailininkas S. Kruopis – kūrybinga, akyvi, spalvinga asmenybė. Menininkas sakė, kad jo gyvenimas sukasi Nidoje, ir tuo lengva patikėti, nes nuo 1995 m. jis – tarptautinių Nidos tapybos plenerų iniciatorius ir vadovas (surengta 13 tarptautinių ekspresionistinės tapybos plenerų), o nuo 1999 m. – Nidos menininkų asociacijos „Tiltas“ pirmininkas. Tačiau savo darbus menininkas yra kūręs ir Indijoje, ir Nepale, ir Latvijoje, bet labiausiai sudomino darbai, gimę Lietuvoje. Ypač nustebino menininko daromi miestų maketai. Sudomino tai, kad menininkas padarė Šiaulių, savo gimtojo miesto, maketą. Tai paskatino daugiau sužinoti apie šio įdomaus menininko darbus. Paaiškėjo, jog S. Kruopis atkūrė XIX a. pab.–XX a. pr. Šiaulius, kuomet miestas ypač sparčiai augo ir gražėjo, susiformavo jaukus senamiestis, kuris, deja, per du pasaulinius karus buvo smarkai suniokotas. Pirmą kartą Šiaulių maketas (tiksliau, pirmosios dalies maketo fragmentas) eksponuotas Šiaulių miesto savivaldos 220-mečiui skirtoje parodoje.

Susirinkusius džiugino ir menininko ekspresionistinė kūryba, o pats menininkas džiaugėsi, kad mokyklos Dailės skyriaus mokiniai piešia gražius, spalvingus paveikslus, ir net siūlė mokiniams keistis kūrybiniais darbais. Manau, mokiniams pažintis su dailininku profesionalu labai svarbi, o išsakyta nuomonė, paskatinimas dirbti gali užauginti sparnus. Menininkas pasiūlė birželio mėnesį organizuoti mokykloje plenerą, kuriame dalyvautų ne tik mokiniai, bet ir jų tėveliai. Vaikai noriai sutiko, neprieštaravo ir salėje buvę mokytojai, taigi tikėkime, jog puiki idėja bus įgyvendinta.

Salėje buvo eksponuojami dailės mokinių (mokytojas Augenis Kasputis) piešiniai, sukurti pagal dailininko Sauliaus Kruopio kūrybą.

Ir mokytojas, ir kompozitorius

vmmŠis renginys man – nuostabus atradimas. Maloniai nustebino žinia, kad mokykloje dirba profesionalus kompozitorius, smuiko mokytojas V. Sobieski.

Pakviestas papasakoti apie save, mokytojas prisipažino, jog kalbėti apie save jam sunku. Pasiūlė paklausyti savo sukurtos muzikos įrašų. Skambėjo „Rauda“ mišriam chorui, atliko choras „Jauna muzika“, ir „La Domanda“ smuikui solo, atliko Martynas Švėgžda von Bekker.

Koncerto organizatorė ir renginio vedėja mokytoja Gražina Petrauskaitė vėl kreipėsi į mokytoją ir prašė atsakyti į klausimą, kodėl jis kuria. Ir visų dėmesio sulaukė mokytojo pasakojimas. Dar mokydamasis groti smuiku, jis manęs, kad groja blogai, kad nieko iš to neišeis. Susirūpinusi jo smuiko mokytoja klausė, kaip čia bus, negi nesimokys ir neišmoks. Ir pyktelėjęs mokinys Veslav atsakė: gal jis bus kompozitorius. Ne be reikalo žmonės teigia, kad vaiko lūpomis tiesa kalba. Renginio vedėja plačiau papasakojo apie kolegą. Vievio meno mokyklos mokytojas V. Sobieski yra vilnietis. Sužinojome, kad gerbiamas mokytojas-kompozitorius sukūrė nuotaikingų kūrinių ne tik jauniesiems muzikantams, bet ir platų pripažinimą pelniusiems artistams bei meno kolektyvams. Kompozitorius – daugelio pedagoginių kūrinių smuikui autorius. Jo kūriniai įraukti į smuiko pradžiamokslį „Tiltelis“. Mokytojos pasakojimą papildydavo kompozitoriaus mokinių atliekami kūriniai.

Muzikiniai laimėjimai

V. Sobieski – kūrybingas menininkas. 2008–2010 m. dalyvavo Lietuvos jaunųjų kompozitorių chorinės muzikos konkursuose „Vox juventutis“.

2009 m. laimėjo publikos prizą už kūrinį „Rauda“ ir 2010 m. – publikos prizą už kūrinį „Magnificat“.

Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“ yra atlikęs ir įrašęs ne vieną V. Sobieki kūrinį. Nuo 2009 m. kompozitorius vadovauja Vilniaus Visų šventųjų parapijos chorui, su kuriuo įrašė plokštelę „Viltis“.

Vedėja kreipėsi į kompozitorių sakydama, kad jo kūryboje girdi ir skaidrių romantinių spalvų, ir šiuolaikinės muzikos ritmų, ir populiariosios muzikos atspalvių, ir klausė: „Iš kur visa tai?“ Kompozitorius atsakė, kad iš gyvenimo. Ir pridūrė, kad jį, tikintįjį, įkvepia bažnyčia, tikėjimas. „Tie klodai muzikoje iš santykio su Kūrėju“,- paaiškino V. Sobieski.

Vievio meno mokyklos mokiniai atliko kompozitoriaus, mokytojo V. Sobieski kūrinius.

Gabrielės staigmena

Renginys baigėsi dar vienu netikėtumu. Vievio meno mokyklos mokytojo A. Kaspučio mokinė, jaunoji dailininkė Gabrielė Venskutonytė (10 m.) nupiešė p. S. Kruopio portretą ir jį padovanojo menininkui. Džiaugėsi dailininkas tokia nepaprasta dovana, o mums buvo malonu matyti, kaip bendrauja žmonės: dalyviai nenorėjo skirstytis. Vaikai šnekučiavosi su dailininku, muzikantai klausinėjo mokytojų, kaip jiems sekėsi groti, o mus, užsukusius pasižiūrėti renginio, apgaubė meno ir menininkų skleidžiama šviesa.

Žmonės kalba

Pastaruoju metu vis girdime ar skaitome, kokios esančios blogos mūsų mokyklos, kaip vaikai niekuo nebesidomi, kokie esą nekompetentingi mokytojai, nesuprantantys jaunimo. Pasidomėjome, ką apie Vievio meno mokyklą kalba žmonės, gyvenantys šalia mūsų.

Kultūros židinys

Vievio meno mokyklą, mano nuomone, galime vadinti bendruomenės kultūros židiniu. Joje dirba savo darbą išmanantys, kūrybingi mokytojai. Nedidelėje mokykloje sukurta kūrybinė – vaiko vystymąsi skatinanti – edukacinė aplinka. Mokyklos auklėtiniai dalyvauja konkursuose, parodose, laimi prizines vietas. Mokykla bendradarbiauja su Vievio miesto biblioteka, kur eksponuojami mokinių kūrybiniai darbai. Įvairiuose šventiniuose renginiuose meno mokyklos mokinių darbai džiugina Vievio miesto bendruomenės narius. Mokykloje vyksta aktyvus kultūrinis gyvenimas: organizuojami šventiniai koncertai, rengiamos dailės darbų parodos, susitikimai su žymiais dailininkais ir kompozitoriais. Meno mokykla visus kviečia dalyvauti organizuojamuose renginiuose.

Linkime Vievio meno mokyklai kūrybinės sėkmės.

Džeraldas Dagys, Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas

Kūrybiniai ryšiai

Vievio kultūros centro darbuotojai džiaugiasi ilgalaikiais kūrybiniais ryšiais su Vievio meno mokykla. Daugybėje kultūros centro organizuotų renginių dalyvavo meno mokyklos mokiniai ir pedagogai. Iniciatyvūs Muzikos skyriaus mokytojai Sigutė Gervienė, Virginijus Skudas, Violeta Sotnikovienė, Birutė Giraitytė, Asta Karpičienė ir kiti ne kartą dalyvavo Vievio kultūros centro kasmet organizuojamame Kalėdiniame padėkos koncerte, Rudens šventėje, Vaikų šventėje „Vilties žiedai“, kaimo kapelų šventėje „Stovi malūnas prie kelio“, koncertuose „Tau, Mamyte”, respublikiniame chorų festivalyje „Mūsų dainose“ ir daugelyje kitų renginių.

Kultūros centro darbuotojai neįsivaizduoja Užgavėnių šventės ir Kaziuko mugės be kūrybingos dailės skyriaus bendruomenės pagalbos. Talentingų pedagogų – Adelės Kasputienės ir Augenio Kaspučio – iniciatyva Vievio miesto aikštę kasmet papuošia įspūdinga Morė, o per Kaziuko mugę gausybę darbų pristato dailės skyriaus auklėtiniai, kuriuos dailės meno paslapčių, be jau minėtų mokytojų, moko Daina Daubarienė, Dalia Kobelevienė ir kt. Kartą per metus kultūros centras rengia dailės skyriaus auklėtinių darbų parodą, o tradicinių amatų centro lankytojai nuolat dalyvauja Vievyje vykstančioje dailės parodoje „Mano dainų spalvos“, kuri yra sudėtinė chorų festivalio „Mūsų dainose“ dalis.

Beje, A. Kasputis ir D. Kobelevienė yra nuolatiniai pagalbininkai įgyvendinant Vievio kultūros centro inicijuotus kultūros edukacijos projektus. O muzikos istorijos mokytoja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas, Edita Šukienė ne kartą skaitė muzikos istorijos paskaitas Vievio trečiojo amžiaus universiteto lankytojams.

Esame dėkingi Vievio meno mokyklos administracijai, visada maloniai suteikiančiai patalpas kultūros centro organizuojamiems renginiams.

Audronė Stepankevičiūtė, Vievio kultūros centro direktorė

Malonūs prisiminimai

Mano vaikystės ir jaunystės metai prabėgo Vievio miestelyje. Čia augau ir mokiausi, baigiau vidurinę mokyklą. Pamenu 1959–1960 metus, kai nedideliame miestelyje (nors tuomet Vievis buvo rajono centras) pasklido kalbos, kad pradės veikti muzikos mokykla. Ar tik tai nebuvo tuomečio rajono Kultūros skyriaus vedėjo F. Pulausko ir jo žmonos, muzikos mokytojos A. Pulauskienės idėja. Jie gyveno ir dirbo Vievyje (tai mano asmeninė nuomonė). Muzikos mokykla įsikūrė mediniame namelyje prie dabartinės Vievio pradinės mokyklos, priešais sporto aikštelę. Šią mokyklą lankė ir kelios mano klasės draugės: vienos mokėsi groti akordeonu, kitos – fortepijonu. Pavydėjau joms, tačiau pati mokytis groti nedrįsau, nepasitikėjau savo gebėjimais. Tuo metu Vievio muzikos mokyklos direktoriumi dirbo inteligentiškas, mandagus ir malonus muzikos pedagogas, berods, smuikininkas H. Bagdzevičius. Po jo muzikos mokyklai ilgus metus vadovavo žymi Vievio muzikos mokytoja, chorvedė A. Pulauskienė, o po jos ilgus metus vadovavo A. Gaubaitė. Šią muzikos mokytoją užaugino Vievio muzikos ir vidurinės mokyklos mokytojai. Abi jos buvo ir mano muzikos mokytojos besimokant vidurinėje mokykloje. Nuo pradinių klasių iki pat mokyklos baigimo dainavau mokyklos chore, dalyvaudavome įvairiuose respublikiniuose konkursuose ir visose dainų šventėse. Kiek pamenu, Vievis visada garsėjo choriniu dainavimu ir muzikavimu. Vėliau muzikos mokykloje įsikūrė Dailės skyrius, patalpos buvo perkeltos į Kultūros namus, o paskui – į buvusios rusų mokyklos patalpas. Dabartiniu metu žavi ne tik meno mokyklos muzikantai, bet ir Dailės skyriaus mokinių pasiekimai, dalyvavimas įvairiuose projektuose, parodose, iliustruojamos knygos. Tai puikių pedagogų A. Kasputienės ir A. Kaspučio nuopelnas.

Taigi nuo senų laikų Vievyje dirba daug puikių meno pedagogų, kurie išugdė ir ugdo kūrybingus, dvasingus žmones, o meno mokyklos moksleiviai visada džiugino ir džiugina draugišką ir aktyvią Vievio miestelio bendruomenę.

Genė Markevičiūtė, Elektrėnų pradinės mokyklos mokytoja

Puiku turėti meno mokyklą

Man patinka, kad Vievyje yra meno mokykla. Miestelio vaikai turi, kuo užsiimti ir kultūringai praleisti laiką. Nereikia tėvams vaikų vežioti į didžiuosius miestus, kad atžalos galėtų mokytis muzikos ar dailės. Mokykloje vaikai ne tik gauna žinių, ten jie tampa kultūringesni, malonesni, plečiamas akiratis.

Mokyklos mokiniai koncertuoja per šventes, visada malonu jų paklausyti. Ne kartą esu mačiusi mokinių piešinių, eksponuojamų parodose.

Džiaugiuosi, kad mano abi dukros baigė minėtą mokyklą. Manau: joms renkantis profesiją, įtakos turėjo ir tai, jog yra baigusios Vievio meno mokyklą.

Daiva Straševičienė, Vievio miesto gyventoja

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69