Liberali demokratija: negražiai kalbančius galima paauklėti ar išjungti

Liberali demokratija: negražiai kalbančius galima paauklėti ar išjungti

Julija Kirkilienė

Nuotoliniai savivaldybės po­sėdžiai turi savų privilegijų: kalbančius ne tai, ką norima girdėti, galima atjungti nuo sistemos. Sausio 29 d. vykusiame­ posėdyje opozicijos lyderei Jū­ratei Balčiūnaitei susiginčijus su meru dėl susirašinėjimų, meras pasijuto įžeistas Jūratės pasakymu „meluojate, mere“ ir pagrasino nuo posėdžio atjungti. Vėliau apsieita pasiūlymu nusiraminti ir tarybos nario Arūno Ščerbavičiaus auklėjamosios paskaitos opozicijos lyderei perskaitymu iš labai teisiškai surašyto raštelio. Mažų akibrokštų posėdyje buvo ir daugiau, kas stebėjo posėdį, juos matė, kas nematė, bet nori matyti, gali paskaityti straipsnį arba posėdžio įrašus peržiūrėti savivaldybės svetainėje www.elektrenai.lt.

Sėkmingi sprendimai ir nesėkmingi ginčai

Prieš pradedant svarstyti sprendimų projektus, administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius tarybos narius supažindino, kaip buvo vykdomi 2020 metų sprendimai. Viso pernai taryba priėmė 297 sprendimus, kuriuos­ administracijai reikėjo įvykdyti. Įdomesniems įvykdytiems sprendimams direktorius priskyrė au­tomobilių įsigijimą. Taryba leido vieną automobilį įsigyti Elektrė­nų viešajai bibliotekai, ką ji ir padarė. Du automobilius leido įsigyti Šeimos namams. Automobiliai šiuo metu keliauja iš užsienio. Sėkmingu sprendimu direktorius laiko senosios šaudyklos patalpų panaudos būdu perdavimą Medžiotojų sąjungai. Medžiotojai dabar savo lėšomis šaudyklą baigia suremontuoti, todėl jau šiais metais šaudykloje akies taiklumą galės išmėginti ir šauliai, ir policijos pareigūnai, ir kiekvienas elektrėnietis, besidomintis šaudymu. Direktorius gyrėsi, kad iš mirties taško baigia išjudinti nekilnojamojo turto pardavimus, kad pasiteisino kolumbariumo įrengimas, kuriame per pirmą veiklos mėnesį ilsisi jau keturių mirusiųjų palaikai. Pakilią direktoriaus nuotaiką dėl nuveiktų darbų trumpai apkartino opozicijos lyderė Jūratė Balčiūnaitė. Savivaldybės opozicija pernai lap­kričio 25 dienos posėdyje buvo pareiškusi nepasitikėjimą administracijos direktoriumi. Opozicija prašė mero Kęstučio Vaitukaičio įvertinti direktoriaus elgesį ir skirti jam nuobaudą už tai, kad opozicijos neinformavęs apie audito išvadas Ledo rūmuose, ir už tai, kad antrojo turo rinkimų į Seimą metu savo „Facebook“ paskyroje kandidatę į Seimo narius, o dabar jau ir Seimo narę pavadino „sena kliūška“. Susirašinėjimuose su opo­zicija G. Ratkevičius teisinosi,­ kad jis ne apie ją taip parašęs, o meras susirašinėjimuose teisinosi, kad raštą pasirašė tik J. Balčiūnaitė, todėl tik ji nepasitikinti direktoriumi, o ne visa opozicija. Posėdyje besiaiškinant, kas ir kaip parašyta raštuose, susinervino ir meras, ir J. Balčiūnaitė, tad mažas konfliktas posėdį tik paįvairino. Keisčiausia tame konflikte buvo tai, kad posėdžio pabaigoje tarybos narys A. Ščerbavičius, kurio sesuo Živilė Dastikienė dirba Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja, iš rašto perskaitė visą paskaitą apie etiką ir įstatymus. J. Balčiūnaitė tarybos nariui atsakė, kad ji kalba ne iš lapelio, o posėdžiuose emocijos yra natūrali reakcija. (Būna gi, kad susimuša posėdžiuose. Red.). Merui ji pasakė tik „meluojate, mere“, o meras interpretavo, kad jį pavadino melagiu.

Šviesūs ateities planai ir jautrūs darbai

Taryba pritarė tokiam svarbiam dokumentui – Strateginiam veiklos planui 2021–2023 metams. Dokumentą pristačiusi Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jekaterina Goličenko tarybos nariams priminė, kad Strateginiame plane parodytas darbų poreikis, o įgyvendinamas jis bus pagal galimybes. Poreikiai nėra maži. Planuojama investuo­ti į Elektrėnų turgavietės sutvarkymą, baseino atnaujinimą, tęsti daugiabučių namų modernizavimą, investuoti į geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymą, modernizuo­ti gatvių apšvietimą ir pan. Plane taip pat minima naujo pėsčiųjų viaduko per autostradą statyba su pandusais ir laiptais. Strateginį veiklos planą sudaro 6 programos. Daugiausia investuoti planuojama į švietimą ir ugdymą, mažiausiai – į kultūros veiklos ir sporto plėtojimą. Planai, žinoma, gali būti koreguojami, todėl aktyvūs piliečiai visada turi galimybę pasiūlyti, ką ir kur savivaldybės teritorijoje galima ir reikia padaryti naudingo žmonėms.
Taryba taip pat pritarė nuo nuo­mos mokesčių atleisti verslininkus, nuomojančius savivaldybės pastatuose patalpas, bet karantino metu nevykdančius veiklos. Dėl karantino pasekmių taip pat dviem bendrovėms atidėti žemės nuomos mokesčiai. Dėl šių mokesčių tarybos nariai nesiginčijo, moty­vuodami tuo, kad šiuo metu tai yra jautrūs klausimai.

Pertvarkomis moksleivių tėvai nesirūpina

Ilgai tarybos nariai diskutavo dėl mokyklų tinklo pertvarkos. Apie tai, kad taryba ruošiasi vienas švietimo įstaigas panaikinti, kitas sujungti, informacijos buvo ir socialiniuose tinkluose, rašė ir mūsų laikraštis, bet, pasak mero, nei į administraciją, nei į tarybos narius moksleivių tėvai su pasiūlymais nesikreipė. Ši planuojama pertvarka paliestų Semeliškes, kur planuojama vaikų darželį „Gandriukas“ prijungti prie gimnazijos, Beižionyse – nekomplektuoti pradinių klasių, o vaikams organizuoti pavėžėjimą į Semeliškių gimnaziją, Kietaviškių progimnaziją planuojama prijungti prie „Ąžuolyno“ progimnazijos ir taip sutaupyti trūkstamų lėšų. Planuo­jama naikinti Vievio Jurgio Milančiaus pradinei mokyklai priklausančius Kazokiškių ir Lazdėnų skyrius, vaikus pavėžėjant į Vievio pradinę mokyklą. Tokia pertvarka, pasak darbo grupės mokyklų pertvarkai pirmininko Raimondo Ivaškevičiaus, reikalinga ne tik dėl lėšų taupymo, bet ir dėl to, kad vaikai gautų kokybišką visavertį ugdymą, reikiamą švietimo pagalbą, platesnes galimybes pasirinkti neformalų švietimą.
Tarybos narys Audrius Jurgelevičius klausimą pristačiusio Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo Džeraldo Dagio klausė apie buvusių pertvarkų rezultatus. Savivaldybė ugdymo rezultatų neveda, bet esą Švietimo ministerijos vedamoje savivaldybių švietimo būklės statistikoje Elektrėnų savivaldybės ugdymo rezultatai pagerėję. Pavyzdžiui, vienam mokytojui tenka daugiau ugdytinių, gerėja finansavimas, bet pasitempti reikėtų dėl ugdymo rezultatų.

Blogos taisyklės keičiamos į blogesnes

Nesiseka Elektrėnų komunaliniam ūkiui tvarkyti naujai pastatytus požeminius konteinerius. Nors ir kainas gyventojams už atliekų išvežimą kėlė, ir naują – apėjiko – etatą įvedė, bet betvarkės prie konteinerių sutvarkyti niekaip negali. Labiausiai nesiseka sutvarkyti antrinių žaliavų konteinerių, nes popieriui ir plastikui skirti konteineriai nuolatos būna perpildyti. Nerasdami vietos konteineriuose, atliekas žmonės deda šalia jų. Šiame posėdyje tarybos nariai dar kartą priėmė Atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimą, nepamiršdami pagąsdinti gyventojų, kad už taisyklių reikalavimų pažeidimą bus baudžiama. Pagal naująsias taisykles, konteineriai bus išvežami jau ne du kartus per mėnesį, kaip buvo anksčiau, bet „ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, o pripildžius 80 proc. – ir dažniau“. Naujose taisyklėse rašoma, kad tuo atveju, jei konteineriai yra perpildyti, atliekų palikti šalia konteinerių negalima. Kur tokiu atveju atliekas dėti – neparašyta. Tarybos nariai, pasirodo, nelabai yra susipažinę su atliekų išvežimo subtilybėmis, todėl niekas nepasidomėjo, kodėl konteineriai būna nuolatos perpildyti, o naujojo specialisto – apėjiko – nei gyventojai mato, nei informacija apie perpildytus konteinerius atliekų tvarkytojui parduodama. Pagal naujas taisykles žmonėms dabar teks tykoti, kada tos antrinės žaliavos bus išvežtos, ir tada skubėti išmesti popierių ar plastiką, kol dar bus vietos. Gyventojai už taisyklių nesilaikymą gąsdinami bausmėmis, o kaip bus baudžiami atliekų tvarkytojai, nesilaikantys įsipareigojimų patikrinti, kada konteinerius reikia ištuštinti, ir jų laiku neištuštinantys – taisyklėse nenumatyta.

Be kontrolieriaus

Taryba tą trečiadienį dirbo ilgiau, nei buvo planavusi, ir patvirtino net 20 sprendimų projektų. Aktualiausius gyventojams sprendimus aprašėme, kad žmonės žinotų, kas vyksta šalia mūsų. Gal įdomu būtų gyventojams žinoti ir tai, kad savivaldybei nesiseka su­rasti naujo kontrolieriaus. Valstybės tarnybos departamente dvi pretendentės surinko reikalingus balus, bet vienai pretendentei konkurse dalyvauti atsisakius, kontrolierius vėl nepatvirtintas. Pasirodo, kontrolierius būtinai turi būti renkamas iš dviejų kan­didatų. Kontrolieriaus reikalai savivaldybėje tęsiasi antrus metus. Taryba 2020 m. balandžio 15 d. už tarnybinį nusižengimą iš pareigų atleido Danguo­lę Kliucevičienę, kuri teismuose bandė įrodyti atleista neteisėtai. Bet 2021 m. sausio 6 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teis­mas priėmė nutartį, kad tarybos sprendimas atleisti Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolierę iš užimamų pareigų yra teisėtas, paskirta nuobauda – atleidimas iš užimamų pareigų – yra proporcinga. Ši Lietuvos vyriausiojo administracinio teis­mo nutartis yra neskundžiama. O kol savivaldybė suras naują kontrolierių, laikinai šias pareigas eina Rita Trepeika.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69