Konkursas „Tėvynės labui“

Konkursas „Tėvynės labui“

Albina SIDARAVIČIENĖ

2017 m. kovo mėnesį po šalį pasklido žinia, kad Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjunga su partneriais – Lietuvos kariuo­mene ir Elektrėnų savivaldybės Vievio meno mokykla – artėjančio Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio ir Lietuvos kariuomenės 100-mečio proga organizuoja piešinių konkursą „Tėvynės labui“. Konkurso tikslas – ugdyti meilę Tėvynei, jos gynėjams, skatinti vaikus ir jaunimą domėtis Lietuvos istorija, ugdyti pilietiškumą ir patriotiškumą. Darbų tematika – Lietuvos kariuomenė.

Dalyviai

Konkurse buvo kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikos ugdymo įstaigų auklėtiniai ir mokiniai bei mokiniai iš lietuvių mokyklų, įsteigtų užsienio šalyse. Konkurso dalyviai pagal amžių skirstomi į grupes:

1 gr. 5–7 m.

2 gr.  8–11 m.

3 gr. 12–15 m.

4 gr. 16–19 m.

Konkurso plakatai skelbė, kad piešinių laukiama iki 2017 m. birželio 20 d.,  konkurso nugalėtojai bus apdovanojami prizais.

Antrasis konkurso etapas – tai piešinių vertinimas, parodos eksponavimas ir nugalėtojų apdovanojimas per baigiamąjį renginį (lapkričio 30 d.).

Iš viso buvo gauti 1 358 piešiniai. Aktyviausiai dalyvavo 8–11 m. amžiaus  mokiniai, kurie atsiuntė 657 piešinius. Šios amžiaus grupės 13 mok. tapo  laureatai, 9 mok. – diplomantai.

Jauniausi, 5–7 metų, dalyviai tarptautiniam konkursui „Tėvynės labui“ atsiuntė 245 piešinius.  Šios grupės 14 mok. tapo laureatai, 4 mok. – diplomantai.

12–15 metų amžiaus grupėje  dalyvavo 326 mok. Iš jų 18 tapo laureatai, 17 – diplomantai.

Vyriausiųjų  grupėje (16–19 m.) dalyvavo 130 jaunuolių. Iš jų  laureatai tapo 18 mok., diplomantai – 6 mok.

Darbus pateikė vaikų lopšelių-darželių auklėtiniai bei įvairių Lietuvos mokyklų mokiniai, tarp jų: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus mokiniai, Mažeikių moksleivių namų atstovai, lituanistinės mokyklėlės Briuselyje prie Lietuvos kultūros centro Belgijoje atstovai, Vasario 16-osios gimnazijos mokiniai.

Komisijos

Tarptautinio mokinių konkurso „Tėvynės labui“ darbus vertino dvi komisijos – dailininkų ir  temos vertintojų.

Dailininkų komisija

Pirmininkė – Adelė Kasputienė, Vievio meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, moky­toja ekspertė, dailininkė.

Nariai:

Saulius Kruopis, Lietuvos dailininkų sąjungos narys, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, Nidos menininkų asociacijos „Tiltas“ pirmininkas, Eslingeno (Vokietija) menininkų gildijos narys, Tarptautinės dailininkų organizacijos „Europa – focus“ tikrasis narys, tapytojas.

Jurga Sidabrienė, Lietuvos edukologijos universiteto dėstytoja, mokytoja ekspertė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė, akvarelistė.

Temos vertintojų komisija

Pirmininkė – Indrė Kuizinienė, LDK Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos narė, teisininkė.

Nariai:

Raimundas Karoblis, krašto apsaugos ministras.

Vilma Žukienė, LDK Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos pirmininkė.

Rasa Buikienė,  LDK Birutės karininkų šeimų moterų draugijos pirmininkė.

Danguolė Bičkauskienė, Lietuvos kariuomenės vado patarėja, visuomenininkė.

Plk. ltn. Eugenijus Lastauskas, Vaidoto mechanizuotojo bataliono vadas.

Benediktas Vanagas, lenktynininkas, visuomenininkas.

Vaidotas Beniušis, BNS redaktoriaus pavaduotojas.

Gerda Šareikaitė, LDK Birutės karininkų šeimų moterų draugijos narė.

Vilhelmina Jazdauskaitė, LDK Birutės karininkų šeimų moterų draugijos narė.

Laima Platūkytė, prekės ženklo e-teisininkas.lt kūrėja, vilniausdog atstovė, visuomenininkė.

Irena Vaikšnorienė, visuo­menininkė.

Gabrielis Liaudanskas, visuomeninkas.

Vilma Vasilevičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Taigi atsiųstus dailės darbus vertino įvairių sričių specialistai, kuriems artima ne tik dailė, bet ir Lietuvos istorija, Lietuvos kariuomenė.

Išsamesnė informacija apie konkursą skelbiama: Birutietės FB paskyroje https://www.facebook.com/birutietes/.14

Apdovanojimai, paroda

Baigiamasis konkurso renginys vyko lapkričio 30 d. Vilniaus rotušėje, kurioje atvykusius pasitiko mokinių piešinių paroda, sulaukusi didelio susidomėjimo. Prie piešinių būriavęsi vaikai ir suaugusieji aptarinėjo darbus, išsakė savo nuomonę. Sužinojome, kad netrukus paroda keliaus po Lietuvos miestus, net užsuks į Elektrėnus, ir visi turės galimybę susipažinti su mokinių darbais. Vėliau paroda persikels į Briuselį.

Apžiūrėję piešinius, renginio dalyviai rinkosi erdvioje salėje, kuri netrukus buvo pilnutėlė. Susirinkusiuosius pasveikino Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuo­liukas“ (meno vadovas ir dirigentas Vytautas Miškinis, koncertmeis­teris Rimvydas Mitkus) ir pasiūlė renginį pradėti Lietuvos valstybės himnu. Po to „Ąžuoliukas“ atliko dar keturias patriotines dainas, kurios žadino meilę tėvynei, pagarbą jos gynėjams.

LDK Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos pirmininkė, tarptautinio piešinių konkurso „Tėvynės labui“ koordinatorė Vilma Žukienė padėkojo konkurso organizatoriams ir partneriams, dalyviams. Į sceną buvo pakviesti vertinimo komisijos nariai ir apdovanoti už atsakingai atliktą sunkų darbą.

Susirinkusiuosius sveikino generolas leitenantas Lietuvos kariuo­menės vadas Vytautas Jonas Žukas ir įteikė specialųjį prizą Domui Kavarskui (mokyt. Arvydas Pakalka), M.K. Čiurlionio meno mokyklos mokiniui. Generolas siūlė organizatoriams surinkti visus konkurso piešinius ir nusiųsti juos kariams, kurie šiuo metu dalyvauja misijose karštuose pasaulio taškuose. Kariuomenės vado nuomone, tai būtų puiki kalėdinė dovana mūsų kariams, Šv. Kalėdas sutiksiantiems toli nuo namų.

Toliau buvo tęsiama konkurso laureatų ir diplomantų pagerbimo ceremonija. Apdovanojimų buvo gausybė, o prie to prisidėjo ir tai, kad piešinių konkursą palaikė ir papildomai specialiuosius prizus skyrė: krašto apsaugos ministras, Lietuvos kariuomenės vadas, Lietuvos kariuomenės jungtinio štabo viršininkas, NATO pajėgų Lietuvoje – NFIU vadas, Lietuvos kariuomenės sausumo pajėgų vadas, Lietuvos kariuomenės oro pajėgų vadas, Lietuvos kariuomenės jūrų pajėgų vadas, Lietuvos kariuomenės specialiųjų operacijų pajėgų vadas, Generolo Jono Žemaičio karo akademijos viršininkas,  Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas, Lietuvos šaulių sąjungos vadas, MPB Geležinis vilkas brigados vadas,   NATO rotacinės pajėgos, dislokuotos Lietuvoje, Karo policijos pulkininkas leitenantas, Lietuvos kariuomenės mokymų ir doktrinų valdybos vadas, Lietuvos kariuomenės karo prievolės ir komplektavimo tarnyba, Benediktas Vanagas, Vilniaus DOG, Gynybos paramos fondo valdybos narė, visuomenininkė Danguolė Bičkauskienė, LEX AMICUS, teisinių paslaugų įmonė, Vilniaus miesto lopšelis-darželis „Gilužis“, visuomenininkė Jolanta Kasteckienė, LDK Birutės karininkų šeimų moterų Šiaulių, Vilniaus, Kauno, Alytaus, Pane­vėžio draugijos, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas  Andrius Navickas, socialinė įmonė „ŪLA“

Specialiuosius prizus pelnė šie Elektrėnų savivaldybės vaikai:

 Inara Meškunec, 10 m. (mokyt. Augenis Kasputis), Vievio meno mokykla – Krašto apsaugos ministro prizą.

Greta Markevičiūtė, 6 m. (mokyt. Živilė Savilionienė), Vievio lopšelis-darželis ,,Eglutė”-  Vilniaus miesto lopšelio-darželio „Gilužis“ prizą.

Enrika Nesterovaitė, 17 m. (mokyt. Augenis Kasputis), Vievio meno mokykla – socialinės įmonės „ŪLA“ prizą.

Net internautai galėjo išrinkti labiausiai jiems patikusį piešinį, balsuodami socialiniame tinkle „Facebook“, nugalėtoja tapo Auksė Jarušauskaitė (9 m.), Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos mokinė (mokytoja Stefa Geštautaitė), jos piešinys surinko 284 „patinka“.

Organizatoriai dėkojo mokytojams, kurie padėjo vaikams dalyvauti konkurse, ir juos apdovanojo.

Prizininkus ir svečius muzikiniais kūriniais sveikino Vievio meno mokyklos mokiniai: Joana Kučinskaitė (sopraninis saksofonas), Kristijonas Jankūnas (altinis saksofonas), Rokas Radzevičius (altinis saksofonas), Audrius Sabaitis (tenorinis saksofonas), Austėja Pažėraitė (mokyt. Virginijus Skudas). Jie atliko M. Praetorius „Passamezzo“, mokinių akordeonų duetas – Deividas Sajieta ir Gustė Tumasonytė (mokyt. Sigutė Gervienė) – atliko Carlo Venturi „Mazurka“ ir Michelangelo Topo „Tarantella“.

Vievio meno mokyklos lai­mėjimai

Aktyviai tarptautiniame konkurse dalyvavę Vievio meno mokyklos mokiniai (mokyt. Violeta Debesienė ir A. Kasputis) pelnė garbingus apdovanojimus. Ypač puikiai konkurse pasirodė mokytojo A. Kaspučio mokiniai.

Laureato diplomus pelnė:

Inara Meškunec, 10 m.,

Vakarė Bliujūtė, 11 m.,

 Rovena Karvelytė, 12 m., 

Kamilė Mukaitė, 12 m., 

Eglė Braževičiūtė, 15 m.,

Beatričė Gruzdytė, 17 m., 

Darius Grinevičius, 17 m.,

Kotryna Veželytė, 17 m., mokytojos V. Debesienės mokinė.

Diplomais apdovanoti mokyt. A Kaspučio mokiniai“

Milda Ščerbavičiūtė,10 m.,

Sandra Kuncevičiūtė, 9 m.,

Gerda Bliujūtė, 12 m.,

Augustė Braževičiūtė, 13 m.,

Enrika Nesterovaitė, 17 m.,

Elektrėnų savivaldybei garbingai  atstovavo ir apdovanojimų pelnė jauniausi dalyviai:

Titas Ruseckas, 6 m. (mokyt. Jolanta Liepis), Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis ,,Pasaka” – laureato diplomą.

Greta Markevičiūtė, 6 m. (mokyt. Živilė Savilionienė), Vievio lopšelis-darželis „Eglutė“ – laureato diplomą.

Linas Jasnauskas, 7 m. (mokyt. Julija Davidavičienė), Elektrėnų meno mokykla – laureato diplomą.

Eglė Triponaitė, 8 m. (mokyt. Elena Volosevičienė), Elektrėnų pradinė mokykla – laureato diplomą.

Apdovanojus mokinius, buvo padėkota jų mokytojams ir visiems, padėjusiems organizuoti renginį.

Renginį baigė Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) bigbendo (vadovas Ričardas Čiupkovas) muzika.

Šis tarptautinis mokinių pie­ši­nių konkursas pateikė daug netikėtumų, vienas iš jų – jau spėtas išleisti mokinių piešinių konkurso „Tėvynės labui“ 2017 m. katalogas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69