Komisaras A. Grudinskij Elektrėnuose dirbs iki kovo 4-osios

Komisaras A. Grudinskij Elektrėnuose dirbs iki kovo 4-osios

Virginija Jacinavičiūtė

Andžej Grudinskij Elektrėnų komisariatui vadovauti pradėjo 2009-aisiais. Tie metai buvo išskirtiniai, nes prezidente buvo išrinkta Dalia Grybauskaitė. Tiek komisaras, tiek prezidentė dirbo dvi kadencijas po penkerius metus, o dabar abu skaičiuoja paskutinius mėnesius dabartinėse pareigose. Nuo kovo 5-osios komisaras A. Grudinskij bus rotuojamas į Vil­niaus 3-ąjį komisariatą, o jo kė­dę Elektrėnuose užims dabartinis Širvintų rajono policijos viršininkas Almantas Lukša. Vasario 4-ąją Elektrėnų policijos komisaras su­kvietė pareigūnus, valdžios atsto­vus, seniūnus, bendruomenių pir­mininkus į ataskaitinį susirinkimą, kuriame pristatė ne tik 2018 m. komisariato veiklos ataskaitą, bet ir padėkojo visiems, bendradarbiavusiems su komisaru 10 metų.

Seniūnai Loreta Karalevičienė ir Arūnas Kanapeckas pasinaudojo viena paskutinių progų pabendrauti su komisaru Andžej Grudinskij
Seniūnai Loreta Karalevičienė ir Arūnas Kanapeckas pasinaudojo viena paskutinių progų
pabendrauti su komisaru Andžej Grudinskij

Daugiausiai užfiksuota vagysčių

„Paprasta skaityti pranešimą, kai nusikalstamumas savivaldybėje, ­lyginant su praėjusiais metais, suma­žėjo 22 procentais“, – pozityviai susirinkimą pradėjo A. Grudinskij ir pridūrė, kad policijos veikla­ nėra lemiamas nusikalstamumo suma­žėjimo veiksnys. Gal ir ne lemiamas, bet labai svarbus. Juk ne veltui policijos pareigūnai vadinami Angelais sargais – tai jų dėka vi­suomenė jaučiasi ramiau ir saugiau, o pasitikėjimas policija sparčiai auga ir praėjusiais metais siekė 71 proc.
Nusikalstamumas Elektrėnų sa­vivaldybėje mažėjo, o ištirtų bylų skaičius augo 15 proc. ir siekė 62,5 proc. Tarp visų padarytų nusikaltimų vyravo vagystės, kurių pernai įvykdyta 94. Antroje vietoje pagal dažnumą – nežymaus sveikatos sutrikdymo atvejai, tokių užfiksuota 81. Po šiais žodžiais dažniausiai slepiasi smurtas artimoje aplinkoje. 63 kartus vairuotojai buvo bausti už Kelių eismo taisyklių pa­žeidimus, dažnai vairavimą išgėrus.
Pernai savivaldybėje buvo įvyk­dyti 5 plėšimai. Du iš jų užfiksuoti Gilučių seniūnijoje. Abiem atvejais vietiniai gyventojai, nusikaltimo metu turėję peilius, apiplėšė pagyvenusius asmenis. Kitas plėšimas įvykdytas Elektrėnuose, Saulės gatvėje. Tąkart iš nevietinio mažamečio, kuris vasarą svečiavosi pas močiutę, buvo atimtas telefonas ir nemaža pinigų suma. Šį nusikaltimą įvykdė du vilniečiai ir elektrėniškė mergina.
Verta pasidžiaugti, kad pernai Elektrėnų pareigūnams neteko tirti tokių sunkių nusikaltimų kaip nužudymas ar išžaginimas.

Narkotikai

Komisaras A. Grudinskij informavo, kad Elektrėnų savivaldybėje didžiausia problema yra narkotikų platinimas, tačiau ir pareigūnų pasiekimai šioje srityje didžiausi. 2018-aisiais užfiksuoti 7 narkotikų platinimo atvejai ir visi ištirti. Pernai Elektrėnų pareigūnai dalyvavo dviejose narkotikų platintojų gaudymo operacijose už savivaldybės ribų – Kaišiadoryse ir Ukmergėje. Pastarajame mieste buvo surasta namo rūsyje įrengta kanapių auginimo plantacija. Pareigūnų teigimu, pagrindinį vaidmenį kanapių auginimo istorijoje vaidino vieviškis, kuris tuo metu buvo teisiamas už reketą, o Ukmergėje užaugintos kanapės buvo platinamos ir Elektrėnų savivaldybėje.
Elektrėnų policijos pareigūnams pavyko nustatyti didelių kiekių narkotinių medžiagų platinimo at­vejus, kurie prilygsta sunkiems nusikaltimams. Tokias bylas Elektrėnų komisariatas, surinkęs pakankamai įkalčių ir išnaudojęs visas savo galimybes nusikaltimui ištirti, perduo­da Vilniaus vyriausiajam policijos komisariatui. Tačiau pastarasis bylą tirti grąžino Elektrėnų policijos komisariatui. A. Grudinskij sako, kad bylos tyrimas jau trunka pusę metų, jam paskirti geriausi darbuotojai, o tyrimui užbaigti prireiks dar 2 mėnesių. Komisaro tei­gimu, narkotikų vartojimo mastai Elektrėnuose yra dideli, todėl naujajam komisarui šio­je srityje darbo netrūks. Vartojimo atvejų pernai užfiksuota 12, o ištirta 21. Kalbėdamas apie bylas, susijusias su narkotikais, komisaras dėkojo savivaldybei, kuri skyrė pinigų įsigyti narkotikų testų. Šie testai per 2 metus leido nustatyti 15 asmenų, už vairo sėdusių apsvaigus nuo narkotikų. A. Grudinskij negailėjo kritikos Elektrėnų ligoninei, kuri pristačius įtartinus vairuotojus, konstatuo­davo tik tai, kad vairuotojai vartoję narkotikų, bet nepatvirtindavo, kad jie apsvaigę. Šiuo metu Elektrėnų komisariatas bendradarbiauja su Trakų ligonine. Užbaigdamas narkotikų temą A. Grudinskij išreiškė nusivylimą Policijos departamento sprendimu nederinti projekto „Narkotikai – skrydis į bedugnę“. Šis prevencinis projektas Elektrėnų savivaldybėje buvo vykdomas 10 metų, per šį laiką buvo atlikta daugybė narkotikų testų mokyklose, pravesta paskaitų apie narkotikų žalą. Tačiau buvo nuspręsta, kad projektas nebeatitinka kriterijų. Komisaro susirūpinimą išsklaidė susirinkime dalyvavęs Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Mindaugas Puskunigis. Jis sakė, kad projektą šiek tiek pakeitus, jį vėl bus galima vykdyti.

Sukčiai lobsta iš senyvų žmonių

Pernai Elektrėnuose užfiksuota 15 sukčiavimo atvejų. Pasak komisaro, dažniausiai sukčių taikiniu tampa garbaus amžiaus žmonės. Ir nors komisariatas skiria daug dėmesio prevencijai – informuoja apie sukčiavimo būdus ir atvejus spaudoje, prašo seniūnų, bendruomenių pirmininkų apie sukčių grėsmes informuoti senjorus – šie vistiek į sukčių rankas perduoda paskutines santaupas. Net tą dieną, kai komisaras skaitė ataskaitą, Kloninių Mijaugonių kaime įvykdytas panašus nusikaltimas – iš 91-erių metų močiutės pagrobta piniginė. Bet dažniausiai sukčiai veikia iš įkalinimo įstaigų, o pinigus iš senolių paima laisvėje veikiantys bendrininkai. Kita sukčių grupė veikia elektroninėje erdvėje. Dažnai žmonėms sumokėjus už internete rastas prekes ar pervedus avansus, pardavėjai dingsta kaip į vandenį, o be pinigų ir prekių likusiems pirkėjams belieka tik kreiptis į policiją. A. Grudinskij susirinkime pasakojo apie atvejį, kuris iliustravo, kokiais būdais lobsta elektroniniai sukčiai. Užfiksuotas atvejis, kai internetinėje svetainėje buvo paskelbtos Elektrėnuose prie autoserviso nufotografuoto automobilio nuotraukos ir paskelbta, kad prekiaujama šio automobilio dalimis. Komisaro teigimu, svetimų automobilių nuotraukas internete skelbia asmenys, kurie iš tiesų prekiauja vogtų automobilių detalėmis. Pernai komisariate buvo išaiškinti 9 sukčiavimo atvejai, bet komisaras tiki, kad ištyrimo skaičiai augs, nes sukčiavimo bylas pradėjo tirti jaunas, atsakingas ir perspektyvus tyrėjas Modestas Vėželis, anksčiau dirbęs patrulių komandoje.

Žvilgsnis iš šono

Išklausęs komisaro ataskaitą trumpai pasisakė M. Puskunigis. Jis sakė, kad Elektrėnų komisariato veikla, lyginant su kitais Vilniaus apskrities komisariatais, atrodo labai gerai. Bet siūlė ant laurų neužmigti – tęsti prevencines veiklas, stengtis užkirsti kelią narkotikų platintojams. M. Puskunigis akcentavo, kad Elektrėnuose susikerta Vilniaus ir Kauno keliai, todėl būtent čia nusikalstamo pasaulio atstovai suvedinėja sąskaitas, slepia nusikaltimus. M. Puskunigio teigimu, prieš padarant sunkų nusikaltimą, dažnai padaroma daug nesunkių, todėl didelio pareigūnų atsidavimo reikalauja bet koks nusikaltimas. Svečias iš Vilniaus pasisakymą baigė žodžiais, kad 2017–2018 metai Lietuvos policijai itin geri finansiškai – pareigūnams netrūksta jokių priemonių, o jei ko reikia, visada galima įsigyti. M. Puskunigis linkėjo, kad kiti metai pareigūnams taip pat būtų geri ir prašė visapusiškai palaikyti kovo mėnesio pradžioje pradėsiantį dirbti naująjį Elektrėnų komisarą Almantą Lukšą.

Atsisveikinimas

Perskaitęs pranešimą apie Elektrėnų komisariato veiklos ataskaitą A. Grudinskij perėjo prie paskutiniosios temos, kuriai labiausiai tiktų pavadinimas „Padėka“.
Komisaras prisiminė, kad pirmieji metai Elektrėnuose nebuvo lengvi. Jau per pirmąjį Savivaldybės tarybos posėdį pasigirdo raginimai panaikinti nelegalius taškus, kuriuose prekiaujama alkoholiu ir cigaretėmis. Komisaras beveik neabejoja, kad šį prašymą įgyvendinti pavyko. Pirmaisiais metais daug dė­mesio skirta, kad automobilių sto­vėjimo aikštelėse nesirinktų jaunimas, kuris atvirai vartodavo alkoholį ir šiukšlindavo. Komisaras atviravo, kad buvo užsibrėžęs tikslą – sumažinti policijos iškvietimų skaičių į Rungos g. 2 namą bei keturis kitus problematiškus daugiabučius, bet pripažino, kad šis iššūkis buvo jam per sunkus. Komisaras pasakojo, kad vien į šiuos namus per metus tekdavo vyk­ti 150 kartų.
A. Grudinskij sakė, kad dešimtmetį trukęs darbas Elek­trėnuose buvo produktyvus ir draugiškas. Jis dėkojo Arvydui Vyš­niauskui, kuris tuomet buvo meru ir dar nė nepradėjus oficialiai dirbti pakvietė susipažinti ir aptarti atei­ties planų, dėkojo dabartinei valdžiai, kuri parėmė komisariatą per prevencines priemones. Ypač dėkojo už tai, kad valdžia parėmė kamerų mieste įrengimo idėją. Kameros gerokai sumažino nusikalstamų veikų skaičių, o padarytas veikas dėl kamerų lengviau išaiškinti. Už nuoširdų bendradarbiavimą ir pagalbą pareigūnams komi­saras dėkojo seniūnams, bendruo­me­­nių pirmininkams, asmeniškai Biru­­tei Grybauskienei, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ gen. direktoriui ­Ričardui Leckui, įmonėms „Boen Bauwerk“, „Malsena“, „USVA“ „Iviltra, „Finėjas“ ir kt. Daug gražių žodžių ir padėkų komisaras skyrė Elektrėnų policijos komisariato kolektyvui, kuris yra stiprus ir profesionalus.
Po komisaro padėkos į tribūną ėjo tie, kurie norėjo padėkoti komisarui. Mero pavaduotojas Arvydas Vyšniauskas komisaro darbą gyrė sakydamas, kad šis Elektrėnuose iš­kėlė didelę kartelę, todėl naujajam komisarui čia tikrai bus ką veikti, ir įteikė dovanų. Jo kalbą papildė administracijos direktoriaus pavaduo­tojas Jonas Grybauskas ir įteikė komisarui skėtį kaip simbolį, kuris apsaugos nuo melagingų pranešimų. Už tai, kad pareigūnai užsieniečius net iki ligoninės palydi, padėkoti atvyko Abromiškių reabilitacijos ligoninės direktorius Vitalijus Glamba. Už bendradarbiavimą komisarui dėkojo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Elektrėnų skyriaus savanoriai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69