Knyga „Laisvi su laisvais, lygūs su lygiais“ pristatyta Elektrėnuose

Knyga „Laisvi su laisvais, lygūs su lygiais“ pristatyta Elektrėnuose

Gegužės 11 d. Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje pristatyta nacionalinio Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta“ steigėjo, leidėjo ir vyriausiojo redaktoriaus Juozo Vercinkevičiaus knyga „Laisvi su laisvais, lygūs su lygiais“ (Trakai: Voruta, 2015, 216 p.).

Susirinkusiuosius į salę kvietė rodomos mons. Vytauto Pranciškaus Rūko kino filmo „Baltijos kelias 1989 m.“ ištraukos, šio filmo kompaktinis diskas buvo padovanotas Elektrėnų savivaldybės viešajai bibliotekai. Visus maloniai nuteikė Elektrėnų meno mokyklos mokinių dueto Vakarės Viktoravičiūtės ir Ugnės Sabaliauskaitės (mokytoja Ona Navickienė) pianinu paskambinti kūriniai. Džiugu, kad direktoriaus Evaldo Petkevičiaus vadovaujama Elektrėnų meno mokykla glaudžiai bendradarbiauja su biblioteka ir kiekvienam knygos pristatymui parenka vis kitus atlikėjus ir muzikos kūrinius.

dar bibl.1Knygos pristatymą pradėjo Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Genė Dapkevičienė, supažindinusi su Juozo Vercinkevičiaus kūrybine biografija. „Vorutos“ laikraščio redaktorė Irma Stadalnykaitė pristatė knygą „Laisvi su laisvais, lygūs su lygiais“, kurią sudaro pokalbiai-interviu su trisdešimt keturiais pašnekovais. Tai įžymūs Lietuvos politikos, kultūros, mokslo ir visuomenės veikėjai: dr. Arūnas Bubnys, prof. Valerijus Čekmonas, habil. dr. Kazimieras Garšva, žymus JAV lietuvių politikos veikėjas ir vienas iš Tautos fondo JAV steigėjų Juozas Giedraitis, dr. Halina Kobeckaitė, Latvijos diplomatas Albertas Krenevskis, prel. Česlovas Krivaitis, dr. Giedrė Mickūnaitė, režisierius Antanas Naraškevičius, kun. Rokas Puzonas, mons. Vytautas Pranciškus Rūkas, vienų žymiausių Vilniaus lietuvių veikėjų Marijos ir Jurgio Šlapelių dukra Gražutė Šlapelytė-Sirutienė, garsi JAV lietuvių kultūros veikėja, mecenatė Marija Remienė, dr. Antanas Tyla, prof. Saulius Sužiedėlis, mons. Kazimieras Vasiliauskas, kunigaikštis Mykolas Giedraitis, prof. Bronislovas Juozas Kuzmickas, gyd. Viktoras Jencius-Butautas, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, politikas ir visuomenės veikėjas Gintaras Songaila, architektė Dainora Juchnevičiūtė-Vaivadienė ir kt. Knygą puošia devyniasdešimt aštuonios iliustracijos, kurių dauguma iš „Vorutos“ laikraščio archyvo. Tradiciškai viename iš pirmųjų knygos puslapių yra 1992 m. Kernavėje dirbusio architekto Algirdo Aleknos sukurtas ekslibrisas.

Šis knygos pristatymas skirtas prel. Česlovui Krivaičiui atminti – vienam žymiausių pokario Lietuvos bažnyčios vadovų, dvasininkui, politikos veikėjui, Kernavės klebonui ir Širvintų krašto garbės piliečiui. Paminėtina, kad prelatas gimęs ir augęs prie Elektrėnų – Žebertonių kaime, Vievio valsčiuje, Trakų apskrityje, Kietaviškių parapijoje. Į susitikimą iš Kernavės atvyko ir kalbėjo, prelatą ir jo didelius darbus Lietuvos bažnyčios, tautos ir valstybės gerovei priminė Kristaus Karaliaus Merginų diakonių kongregacijos generalinė vyresnioji ses. Antanina Irena Valaitytė ir Kernavės parapijos bažnyčios komiteto pirmininko pavaduotojas, Širvintų r. savivaldybės tarybos narys Jonas Purvaneckas. Gen. vyresn. ses. Antaninos Irenos Valaitytės pasakojimas apie prel. Česlovą Krivaitį bus spausdinamas atskirai. Sveikinimo žodį tarė Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis.

Po knygos pristatymo svečiai buvo supažindinti su biblioteka ir jos atliekamu kraštotyriniu darbu, aprodytos puikios bibliotekos patalpos, erdvios, šviesios skaityklos. VšĮ „Vorutos“ fondas dėkoja Elektrėnų viešosios bibliotekos direktorei Genei Dapkevičienei, bibliotekos darbuotojams už „Vorutos“ išleistų knygų parodėlę ir malonų sutikimą.

„Vorutos“ inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų