Kazokiškėms reikia Garliavos

Kazokiškėms reikia Garliavos
Esame teisinė valstybė ir teismų sprendimus reikia vykdyti. Tokia tiesa šiuo metu į galvą įkalta kiekvienam piliečiui, bet ne Aplinkos ministerijai, jai pavaldžioms institucijoms ir Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui.  Jie ne tik  nevykdo 2010 m. spalio 18 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo, kuriuo panaikintas 2007 metų rugsėjo 10-ąją Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – VRAAD) išduotas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas (toliau – TIPK), bet dar neteisėtai  išdavė kitą, kurį Vilniaus apygardos administracinis teismas gegužės 21 d.  vėl panaikino.

Kazokiškių bendruomenė ir jai padedantis Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyrius turi teismo išduotą vykdomąjį raštą, bet neranda  tokio antstolio, kaip Sonata Vaicekauskienė, atstovavusi Garliavos byloje, kurio klausytų visos Vidaus reikalų pajėgos. Kazokiškių byloje, atvirkščiai, kai ankstyvą 2011 m. spalio 19 d. rytą keletas aktyvistų bandė parodyti, kaip nevykdomas teismo sprendimas ir nestabdoma Kazokiškių sąvartyno veikla, policijos pareigūnai prieš keletą piketuotojų panaudojo tokią pat jėgą, kaip Garliavoje, vykdant teismo sprendimą.
Julija Kirkilienė
Teismas sudaužė Vilniaus regiono šiukšlynų valdovų galybę
Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininkas  Leonas Kerosierius ir Kazokiškių bendruomenės pirmininkas Stasys Virganavičius po teismo išplatino pranešimą:
2012 m. gegužės 21 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija išnagrinėjo Kazokiškių bendruomenės ir Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos skundus, kuriuose prašoma panaikinti Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento 2011 m. spalio 17 d. UAB „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui“  (VAATC)  išduotą taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą. Šį TIPK, mūsų manymu, neteisėtai išdavė ir juo metus neteisėtai naudojasi.
Primename, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 2010 m. spalio 18 d. buvo uždraudęs panašų TIPK leidimą. LVAT išimties tvarka atidėjo sprendimo vykdymą vieneriems metams – iki 2011 m. spalio 18 d.
Kazokiškių bendruomenė ir Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba daugelį kartų kreipėsi į Lietuvos aukščiausias institucijas, politikus, valstybės pareigūnus ir verslininkus, kad rengiant, projektuojant, organizuojant ir statant Kazokiškių sąvartyną buvo pažeisti 32  Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos norminiai aktai, tarp kurių yra Lietuvos Konstitucijos 19, 23, 37, 42, 53, 54 straipsniai,  Europos Konstitucija, Europos Sąjungos penki reglamentai, 8 LR įstatymai ir 19 LR Seimo, Vyriausybės, ministerijų ir kitų institucijų teisinių aktų. Ypatingos svarbos rezoliuciją 2006 m. kovo 30 d. „Dėl Kazokiškių sąvartyno statybos“ priėmė LR  Seimas.
Tačiau aukščiausios institucijos,  Aplinkos ministerija, jos institucijos, politikai, valstybės tarnautojai ir verslo organizacijos nereaguoja į keliamas problemas, kad Kazokiškių sąvartynas daro didelę žalą istoriniam paveldui, žmonių sveikatai, aplinkinių kaimų gyventojų gyvenimui ir bendravimui.
2012 m. gegužės 21 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU  n u s p r e n d ė:
Kazokiškių bendruomenės ir Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos skundus tenkinti. Panaikinti Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento 2011 m. spalio 17 d. UAB „VAATC“ išduotą taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. VR-4.7-V-01-E-11.
Sprendimo vykdymą atidėti devyneriems mėnesiams.
Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.
Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos generalinė prokuratūra, kuriai pavestas viešo intereso gynimas, negynė viešojo visuomenės intereso, nors ir buvo į ją kreiptasi.                                       
Visuomeninės organizacijos, mokslininkai ir specialistai palaiko Kazokiškių ir aplinkinių kaimų gyventojų protestus.
Primename, kad ankstyvą 2011 m. spalio 19 d. rytą prie Kazokiškių šiukšlyno vartų piketavo vietos bendruomenių atstovai. Trys ekipažai sąvartyno apsaugininkų ir 2 policijos ekipažai budėjo prie šiukšlyno vartų. Buvo sužeista viena moteris, 3 piketuotojai buvo areštuoti, jiems skirtos piniginės baudos. Tačiau už grubius pažeidimus nebuvo nubaustas nė vienas pareigūnas, politikas ar verslininkas.
Sunerimę dėl to, kad  centrinės Lietuvos valdymo institucijos priima neteisėtus sprendimus ir piktnaudžiauja galiomis, Austrijos teisininkai imasi ginti Lietuvos visuomeninių organizacijų interesus dėl neteisėto Kazokiškių sąvartyno statybos ir eksploatacijos bei žmonių teisių nuolatinio pažeidinėjimo.
Skuba sąvartyną plėsti
Nors Kazokiškių sąvartyno vadovų ir bendruomenės konfliktu domisi ir kitų Europos šalių teisininkai, tačiau tai nėra galutinis teismo sprendimas, todėl tikėtina, kad jis bus apskųstas.
2010 metų spalį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas panaikino 2007 metų rugsėjį išduotą taršos leidimą ir sprendimo vykdymą atidėjo metams – iki 2011 metų spalio 18 dienos, tačiau ir po to VAATC Kazokiškių sąvartyno veiklos nenutraukė, nes departamentas suteikė naują leidimą. Pareiškėjai mano, kad jis neturėjo teisės suteikti naują leidimą, nes nebuvo atliktos naujos poveikio aplinkai vertinimo procedūros, neparengta Kazokiškių sąvartyno poveikio sveikatai ataskaita, netirtas poveikis gyventojų sveikatai.
„Teisėjų kolegija priėjo išvadą, kad taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas priimtas remiantis dokumentu, kuriuo nebuvo galima vadovautis, sprendžiant leidimo visai sąvartyno veiklai išdavimo klausimą.
Iš įmonės „Ekokonsultacijos“ informacijos matyti, jog ūkinė veikla – sąvartyno eksploatavimas, tačiau išvados priimtos dėl sąvartyno modernizavimo poveikio aplinkai, bet ne dėl visos veiklos. Teismas pažymi, kad Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, prieš išduodamas leidimą, privalėjo atlikti ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą”, – rašoma teismo pranešime.
Ar Vyriausybė ir Prezidentė gali ką nors pakeisti?
Trečią dieną po teismo sprendimo, gegužės 23 d., Seimo aplinkos komitetas suskubo reaguoti į dešimtmetį besitęsiančią problemą ir sukvietė neeilinį komiteto posėdį. Posėdyje nieko naujo nenusprendė, tik priėmė kreipimąsi į Prezidentę ir Vyriausybę dėl aplinkos ministro Gedimino Kazlausko atsakomybės. Seime pranešimą perskaitė Seimo narė, visą dešimtmetį dirbusi kartu su Kazokiškių bendruomene prieš sąvartyno statymą Kazokiškėse, Dangutė Mikutienė. Spausdiname spaudai išplatintą pranešimą.  
„Kada baigsis mankurtų – valdininkų – puota Kazokiškių sąvartyne?“

Gegužės 21 dieną Vilniaus apygardos administracinis teismas patenkino Kazokiškių bendruomenės skundus ir panaikino Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento UAB VAATC išduotą taršos ir kontrolės leidimą, sprendimą atidedant 9 mėnesiams. Tai jau ne pirmas teismo sprendimas, išaiškinantis, kad Kazokiškių sąvartynas veikia neteisėtai, tačiau iki šiol visi teismo sprendimai skundžiami, šitaip vilkinant procesą. Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento atstovas Vidas Maciulevičius ir vėl patvirtino, kad ir šis sprendimas bus skundžiamas.
Seimo Darbo partijos frakcijos narė Dangutė Mikutienė, palaikanti Kazokiškių bendruomenę nuo pat 2002 metų, kai prasidėjo teismų maratonai, teigia, kad pastangos uždaryti sąvartyną kartais primena kovą su vėjo malūnais.
„Jau 10 metų Kazokiškių bendruomenė kovoja už visavertį, sveiką gyvenimą, beldžiasi visur, kur tik įmanoma. Nuo 2002 m. esu kartu su šiais žmonėmis, kartu su jais ir advokatais inicijavau daugybę posėdžių, kvietėme aukščiausius valstybės vadovus, pradėjome teisminius procesus, trunkančius iki šiol. Buvę ir esami prezidentai – Valdas Adamkus, a.a. Algirdas-Mykolas Brazauskas, Dalia Grybauskaitė – visi jie lankėsi sąvartyne, tačiau rezultato – jokio“, – teigia D. Mikutienė.
Pasak Seimo narės, sąvartynas tik plečiasi, kertami miškai, visiškai neatsižvelgiant nei į bendruomenės norus, nei į teismo sprendimus. Negana to, iki šiol nepadarytas įstatymų numatytas poveikio aplinkai vertinimas, bandoma įtikinti žmones, kad sąvartynas – visiškai nekenksmingas, o dvokas, tapęs šios bendruomenės kasdienybe, – viso labo gyventojų išmonė.
„Dar praėjusiose kadencijose šį pūlinį, įsitaisiusį šalia istorinių – kultūrinių paminklų, įsteigė LR Vyriausybė, palaimino Vilniaus meras Artūras Zuokas ir Elektrėnų meras Kęstutis Vaitukaitis. Kokioje dar valstybėje galimas toks barbarizmas? Premjeras Andrius Kubilius turi šitiek galių, o tyli, kaip ir, beje, visi tie, kurie turi valdingus įgalinimus keisti šią situaciją. Visi jie nė piršto nepajudino, paliko viską spręsti teismams, kurių sprendimai, akivaizdu, nevykdomi. Net Generalinė prokuratūra atsisakė ginti viešąjį interesą, mat nematė pažeidimų! O gal nenorėjo matyti? Teismai konstatuoja, kad leidimai sąvartynui veikti išduoti neteisėtai, o tie, kurie turi paklusti sprendimams ir nedelsiant juos vykdyti, juos ignoruoja. Mankurtiškas valdininkų buldozeris traiško Kazokiškių gyventojų teises, skaudina žmones ir pamina tikėjimą teisinga valstybe“, – piktinasi darbietė.
Seimo narė su teisininkais svarsto galimybę kelti tam tikrų pareigūnų teisinės atsakomybės, įskaitant ir baudžiamąją, klausimą už sistemingą piktnaudžiavimą valdingais įgalinimais bei neteisėtai priimtus sprendimus, kurie padarė žalą aplinkai ir visai Lietuvos visuomenei.
VAATC nieko nekomentuos
O kol vyksta teismai, VAATC skuba sąvartyną plėsti, iškirstame gražaus miško skynime skubama statyti antrąją sekciją. Apie tai, kaip UAB „VAATC“ ruošiasi vykdyti teismo sprendimą, norėjome paklausti  naujojo direktoriaus Nerijaus Žiliaus. Nusiuntę klausimą raštu, tris dienas skambinome vietiniais ir mobiliaisiais telefonais, kol ketvirtadienio ryte sulaukėme atsakymo telefonu: direktoriaus įsakymu, apie  teismo  sprendimo vykdymą niekas nekomentuos. Direktoriaus pavaduotojas plėtrai Ovidijus Markevičius telefonu VAATC direktoriaus sprendimą sušvelnino: „Kadangi teismo sprendimas dar nėra įsigaliojęs, VAATC pozicija yra jo nekomentuoti“.
Nieko naujo, ne pirmas kartas, kai į kazokiškiečių kiemą atsikraustę nekviesti svečiai elgiasi kaip priešų stovykloje. Bet L. Kerosierius sako vis dar tikintis, kad teismo sprendimas bus įvykdytas, nors nesitiki, kad sulauks tokios pagalbos kaip vykdant Garliavos bylos teismo sprendimą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69