Kalėdų Senelio dovanos tarybos nariams ir gyventojams

Kalėdų Senelio dovanos tarybos nariams ir gyventojams

Julija Kirkilienė

Paskutinis 2021 metų posėdis pradėtas buvo nuo informacijos, kad kiekvienas tarybos narys mero sekretoriatui praneštų savo adresus. Adreso reikia Kalėdų Seneliui, kad žinotų, kur nuvežti dovanas. O apie savivaldybės narių dovanas kiekvienam gyventojui sprendžiama buvo gruodžio 29 d.

Atminimo dovana
Pirmoji dovana buvo skirta Prano Noreikos atminimui. Gatvė, iki šiol vadinta Nr. 1 ir einanti pagal svarbius pramogų ir sporto objektus – „Vaikų pasaulį“, buriuotojų klubą, Ledo rūmus ir turinti privažiavimą prie Sporto centro, pavadinta elektrinės statytojo, Elektrėnų miesto įkūrėjo ir garbės piliečio Prano Noreikos vardu. Meras pristatydamas klausimą pasidalino prisiminimais, kad gatvę tuo vardu planavęs pavadinti anksčiau, bet pats Pranas kategoriškai uždraudęs tai daryti, kol jis gyvas. Pranas Noreika mirė 2021 m. rugsėjo 17 d. Tarybos nariai diskutavo, kad P. Noreikos vardu buvo galima pervadinti Draugystės g., kurioje jis ilgai gyveno, ar Elektrinės gatvę, bet naująją gatvę pavadino garbingu vardu dėl to, kad nereikėtų gyventojams keisti adresų. Meras kalbėjo, kad ateityje miesto įkūrėjo vardas dar įamžintas bus ir kitomis formomis.

Biudžeto dovanos

Nuotolinis posėdis

Paskutinį kartą 2021 metais buvo pakeistas biudžetas. Biudžetas kei­čiamas ir tikslinamas, pasak klausimą teikusios Finansų ir planavimo skyriaus vedėjos Jekaterinos Goličenko, todėl, kad siekiama racionaliai panaudoti surenkamas lėšas. O iš tų surenkamų lėšų metų pabaigoje išlaidauti teko dėl pakilusių kainų už elektrą, dujas, komunalines paslaugas, kai kurioms įmonėms ar fiziniams asmenims mokesčių atidėjimo, sumažinimo ar net atleidimo. Nenu­skriaudė taryba ir administracijos direktoriaus: jam 30 proc. priedas kiekvieną naujų metų pirmo pusmečio mėnesį skirtas už papildomą darbą suvaldant COVID-19 pandemiją. Nuo sausio 1 d. pusmečiui 30 proc. pareigybinio atlyginimo priedą meras už projektų įgyvendinimus siūlė pridėti ir direktoriaus pavaduotojai Ingai Kartenienei. Posėdyje vieni tarybos nariai siūlė priedą mažinti iki 20 proc. kiti didinti – 40 proc., kalbėjo apie verčiamus kalnus ir kavos gėrimus darbe, o po balsavimo liko taip, kad pavaduotojai priedo visai nepridėjo. Pritrūko 1 balso. Priemokų, pasak mero, gavo arba gaus visų savivaldybės įstaigų darbuotojai, jei įstaigos turi sutaupytų pinigų. Priemokų gavo ir pedagogai. Bet jų priemokos buvo vienkartinės. Taryba pritarė savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos naujam aprašui. Pagal naują aprašą vadovų atlyginimai taip pat padidės. Naujais metais gerų dovanų gaus Kontrolės ir audito tarnyba. Šio­je tarnyboje dirbs jau ne du, o trys darbuotojai.

Koncepcija – ne dovana
Tarybos nariai negailėjo laiko diskusijoms dėl Savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitimo koncepcijos. Klausimas sudėtingas atrodė ne tik tarybos nariams, iš kurių klausimų paaiškėdavo, kad nesupranta, kas ta koncepcija, bet ir klausimo teikėjui, savivaldybės Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjui Arūnui Butrimavičiui.Jis tarybos nariams nesuprantamai aiškino koncepcijos reikalingumą ir reikšmę, todėl skaitytojams aiškiau pakomentuoti paprašiau tarybos nario, buvusio administracijos direktoriaus Virgilijaus Prusko. Jis žmoniška kalba paaiškino, kad bendrojo plano pakeitimo koncepciją – popieriuje pribraižyti eskizų – reikėjo už tam tikrą mokestį pagal Teritorijų planavimo įstatymą. O to plano uždaviniai savivaldybės puslapyje gražiai aprašyti: nustatyti savivaldybės ir jos urbanistinių centrų socialinės infrastruktūros sistemos vystymo reikalavimus detalizuojant valstybės lygmens bendrųjų planų privalomąsias teritorijos naudojimo nuostatas; patikslinti valstybės dalies bendrajame plane (jei jis parengtas) numatomų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius; numatyti savivaldybei svarbių objektų išdėstymą; nustatyti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo ir formavimo kryptis; numatyti ypatingų inžinerinių statinių, išdėstymą ir t.t. V. Pruskas paaiškino, kad tuose eskizuose tik pažymėta, kur gyvenamosios teritorijos, kur miškai, kur kokios paskirties žemės, o vidiniai pakeitimai galimi bus pagal kitus dokumentus. T.y. bus arba nebus galima gyvenamąsias ribas plėsti, žemės paskirtį keisti ir pan. Bendra­jame plane teritorija, kurioje planuo­jama tiesti „Rail Baltica“ geležinkelio liniją, pažymėta kaip urbanistinio vystymo žemės paskirties, pusiasalis, kur pradėtas statyti pastatas, – rekreacinė zona, todėl ten galima statyti tik laikino gyvenimo pastatus, o Abromiškių, Pastrėvio kaimai ar Elektrėnai ir Vievis pažymėti kaip gyvenamosios paskirties teritorijos, o norint jas sujungti ar atskirti esą reikės naujų dokumentų ir tarybos sprendimų. A. Butrimavičius tarybos nariui Tadui Blaževičiui užtikrino, kad dėl gyvenviečių ribų keitimo tikrai reikės kitų dokumentų ir tarybos sprendimų. Šis svarbus klausimas užbaigtas buvo pritariant Jūratės Balčiūnaitės pasiūlymui koncepcijos svarstymą pratęsti iki kito posėdžio.

Neverti dėmesio
Trečioje posėdžio dalyje taryba Geibonyse naujame nuosavų namų kvartale vieną gatvę pavadino Kedrų. Arūnas Kulboka pasigedo gatvės pavadinamuose originalumo. Jis siūlė sudaryti rekomenduojamų pavadinimų sąrašą, kad gyventojai turėtų iš ko pasirinkti.
Vienas įdomus klausimas buvo dėl Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro akcininkų sutarties pakei­timo. „VAATC“ direktorius Tomas Vaitkevičius pristatė sutarties pakeitimo planą, siūlydamas valdyboje vietoj 14 narių, iš kurių 7 deleguo­ja Vilniaus savivaldybė, kitus – kitos savivaldybės akcininkės, sudaryti tik iš 9 narių, iš kurių 4 deleguotų Vilnius, 5 – kitos savivaldybės. Direktorius informavo, kad VAATC siūlo įteisinti dar vieną valdymo organą – Patariamąjį komitetą, kurį sudarytų 14 narių, kaip buvo senojoje valdyboje. Kaip savo socialiniuose tinkluose nuomone pasidalino tarybos narys Dovydas Bliujus, sutarties pakeitimai sumenkintų mūsų savivaldybės vaidmenį norint turėti balsą sprendžiant Kazokiškių sąvartyno veiklas ir kryptis. „Bet VAATC direktoriui šis sprendimas toks svarbus, nes iš direktoriaus sulaukėme šaižaus pamokymo apie tai, kad nebūna blogų tėvų, o tik vaikai (suprask tarybos nariai) neverti gauti dėmesio“,- rašė tarybos narys. Dideliems žaidėjams mažos savivaldybės tarybos nariai nėra verti dėmesio, o Elektrėnų komunaliniam ūkiui neverti dėmesio centus skaičiuojantys daugiabučių gyventojai. Už laiptinių valymą ir šiukšlių išvežimą savivaldybės gyventojai vis dar moka nuo ploto, nes EKŪ sudėtinga būtų suskaičiuoti žmones, gyvenančius butuose. Tarybos narys Algimantas Adomaitis pasidomėjo, kad Kaišiadorių daugiabučių gyventojai mokesčius moka nuo gyventojų skaičiaus. Nuo sausio 1 d. už laiptinių valymą gyventojai kiekvieną mėnesį mokės nuo 40 iki 70 ct daugiau.
Paskutinis metų posėdis ilgiau užtruko ne tik dėl ilgų diskusijų, bet ir todėl, kad antroje posėdžio dalyje pirmininkaujant mero pavaduotojui Raimondui Ivaškevičiui, buvo nemažai sumaišties. Taryba šiame posėdyje, kaip retai būna, nepritarė net keturiems sprendimo projektams.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69