Ką lygins lygių galimybių specialistas?

Ką lygins lygių galimybių specialistas?

Gabrielė Orševskytė
VU Komunikacijos fakulteto
studentė, praktikantė

Ekonomistams gąsdinant ar­tė­­­jančiu sunkmečiu ir raginant žmones taupyti, smulkiems verslininkams neišgalint mokėti darbuo­tojams net minimalaus atlyginimo, o gyvenantiems iš minimalaus atlyginimo nebeužtenkant pinigų nusipirkti vis brangstančio maisto, savivaldybėse steigiami nauji etatai. Birželio mėnesio tarybos posėdyje buvo pritarta Elektrėnų savivaldybės administracijos darbuotojų skaičių padidinti dar šešiais etatais. Tarp tų etatų vienas specialistas pavadintas lygių galimybių specialistu. Skaitytojai domisi, ką lygins tas lygių galimybių specialistas, o mes informaciją surinkome iš valstybinių įstaigų, pakalbinome sutiktus žmones, savivaldybės tarybos narį, nebalsavusį už tą įstatymą, ir pateikiame skaitytojams.


Naujos pareigybės
Savivaldybėje didinamas pa­reigybių skaičius nuo 166 iki 172 žmonių. Darbą pradės nedirbančių asmenų atvejo vadybininkas, neį­galiųjų reikalų koordinatorius, ne­vyriausybinių organizacijų koordinatorius ir lygių galimybių specialistas.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės grupės vyresnioji patarėja Valda Karnickaitė sako, kad savivaldybių institucijos bei įstaigos, taip pat ir administracija, jau dabar įgyvendina lygių galimybių politikos funkcijas, dažnu atveju, šią funk­ciją pavesdamos savivaldybės administracijoje dirbančiam valstybės tarnautojui. O jau kitąmet planuojamas bandomasis projektas, kuriuo bus siekiama sustiprinti šios politikos formavimo ir įgyvendinimo procesus vietos lygmeniu. Numatoma, kad savivaldybėse dirbs lygių galimybių, lyčių lygybės, smurto artimoje aplinkoje politikos koordinatorius. Numatoma, kad jo funkcija – formuoti politiką ir vykdyti jos įgyvendinimą vietos lygmeniu. Pats koordinatorius neteiktų individua­lios pagalbos asmenims, nes individualius skundus Lietuvoje nagrinėja Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.
Lygių galimybių specialistas – kas jis?
Prieš keletą metų Elektrėnų savivaldybės administracija ėmėsi veiksmų, savivaldybėms priskirtų Lygių galimybių įstatymu, t.y. užtikrinti, kad savivaldybės teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios teisės ir galimybės nepaisant lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos. Tikslas yra įgyvendinti lyčių lygybės stebėsenos įrankį, kaupti bei sisteminti ir teikti informaciją lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai, vykdyti smurto prevencijos priemones. Pasak Elektrėnų administracijos direktoriaus Gedimino Ratkevičiaus, šios funkcijos buvo išdalintos keliems savivaldybės administracijos tarnautojams, nes šių darbų apimtis yra gana didelė ir apima pilną vienos pareigybės darbo krūvį. „Darbų eigoje pasimatė, kad to papildomo darbo kiekis yra per didelis ir dėl jo nukenčia tarnautojų pagrindinio darbo kokybė, todėl krei­piausi į savivaldybės tarybą, prašydamas padidinti pareigybių skaičių“, – mintimis dalinasi G. Ratkevičius.
Gediminas Ratkevičius sako, jog tokio darbuotojo darbo vieta numatoma savivaldybės administracijos patalpose. Gyventojai, darbuotojai ar darbdaviai galėtų konsultuotis, teikti pasiūlymus šio specialisto kuruojamomis temomis, o šio darbuotojo alga galėtų būti apie 1250 eurų su mokesčiais.
Taip pat Elektrėnų administracijos direktorius aiškina, kad smurto atveju pats darbuotojas konfliktuo­se nedalyvautų, nes tai jau policijos darbas, o organizuotų smurto artimoje aplinkoje prevencijos priemones, pagalbos teikimą asmenims, patyrusiems smurtą, ar smurtautojams. Lygybės srityje – efektyvus nuostatų, įtvirtinančių asmenų lygybę ir draudimą varžyti žmogaus teises ir teikti jam privilegijas lyties, rasės, odos spalvos, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, sveikatos būklės, etninės priklausomybės, religijos ar kitu pagrindu, įskaitant keliais iš šių pagrindais, įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje ir joje veikiančiose įstaigose.
Daugiau naudos ar žalos?
Dėl lygių galimybių kontrolieriaus pasisakė tarybos narys Algimantas Adomaitis, balsavęs prieš administracijos etatų skaičiaus didinimą bei prieš lygių galimybių koordinatoriaus atsiradimą. Pasak tarybos nario, jis nesupranta, kodėl tiek Elektrėnų administracijos direktoriaus teigimu, tiek Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išaiškinimuose atsiranda nuostata, jog tas vadinamasis lygių galimybių kontrolierius mėgins pastoti kelią smurtui artimoje aplinkoje „Kažkas nei į tvorą, nei į mietą. Prie ko čia lygios galimybės? Gal kontrolierius užims arbitro rolę esant konfliktui artimoje aplinkoje? Kaip bokse ar kitoje kovinėje rungtyje?“, – komentuoja A. Adomaitis. Jo nuomone, mūsų šalyje priimta visa eilė teisės aktų, skirtų tiek lygių galimybių įgyvendinimui, tiek smurtui artimoje aplinkoje užkardyti ir tie priimti aktai visai neblogi, tik visa bėda, kad jie neveikia. „Keistis reikia mums patiems, o ne švaistyti visuomenės lėšas steigiant naujus etatus, net nesuvokiant, ką naujai paskirti klerkai veiks konkrečiai, todėl ir balsavau prieš naujų savivaldybės administracijos etatų padidinimą“, – aiškina tarybos narys.
Komentarų nepagailėjo ir jau daugelį metų Elektrėnuose gyvenantis verslininkas Kazimieras Šiaulys. Jis teigia, kad kol žmonių savivaldybėje mažėja, pareigybių skaičiai plečiasi. Verslininkas jaudinasi dėl papildomų grėsmių verslams. „Kalbu išskirtinai apie verslą, juk žinome, kad mūsų piliečiai mėgsta skųsti, o ypač konkurentus. Įsivaizduokime, girtuoklėlis darbuotojas bus atleistas iš darbo, jis pasiskųs lygių galimybių koordinatoriui, jog buvo atleistas dėl orientacijos ar įsitikinimų, o tuomet koordinatorius turės daug darbo problemai nagrinėti ir tokiu atveju darbdavys turės nereikalingų rūpesčių, o mažiausiai tiesiog nerimaus“, – rūpinasi verslininkas. K. Šiaulio teigimu „nuskriaustųjų“ visada atsiranda, o jeigu „nuskriaustiesiems“ atsiras galimybė skųstis į dar vieną instanciją, tai jie tikrai tuo pasinaudos. Elektrėnų savivaldybės gyventojas ir verslininkas sako, kad etatus reikia mažinti, o ne didinti.
Gyventojų įžvalgos
Buvo įdomu pasiteirauti, ką vietiniai gyventojai žino apie lygių galimybių koordinatorių. Dauguma nežinojo, kas tai toks ir kokias funk­cijas atlieka, bet kai kurie asmenys pasidalino savo nuomonėmis. Pasak Elektrėnų gyventojos Giedrės Š., jos žinios yra minimalios apie šias pareigybes, tačiau mintys dviprasmiškos. Gyventojos nuomone, tokio atskiro darbuotojo nelabai reikia, nes valstybinių darbo vietų daug, kuriose praktiškai nieko naudingo neveikiama, o pinigus gauna. Bet kita vertus, jeigu tokio specialisto dėka mažėtų problemų, tuo­met viskas gerai.
Rugilė M. teigia, jog yra girdėjusi apie lygių galimybių koordinatoriaus pareigas. Jos nuomone, toks asmuo turėtų užtikrinti lygias tei­ses tarp lyčių, šalinti asmenų diskriminaciją. Mergina mano, kad toks žmogus yra reikalingas. „Jeigu norime gyventi geresnėje aplinkoje ir tobulėti kaip visuomenė, reikia užtikrinti, jog kiekvienas asmuo turėtų lygias galimybes, lygią vertę“, – dalinasi Rugilė M.
Dar viena elektrėniškė sakė, jog niekad nėra girdėjusi apie tokį specialistą, bet mananti, jog toks asmuo turėtų būti atsakingas už vienodas sąlygas visiems savivaldybės gyventojams. Elektrėnų miesto viešnia Urtė U. teigė žinanti apie tokias pareigas, tačiau negalvojo, jog kiekvienoje savivaldybėje yra atskiras asmuo. „Manau, kad tokia pareigybė tikrai pravarti, gaila, jog ne visi žino, kad lygių galimybių klausimais visada galima konsultuotis“, – komentuoja Urtė U.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69