Istorikai: Šv. Brunonas nužudytas Elektrėnų krašte

Istorikai: Šv. Brunonas nužudytas Elektrėnų krašte
Prieš metus – 2009 m. – minėjome Lietuvos vardo tūkstantmetį. Lietuvos vardas 1009 m. Kvedlinburgo analuose paminėtas aprašant vyskupo Brunono Kverfurtiečio, vėliau paskelbto šventuoju, nužudymą Lietuvos ir Prūsijos pasienyje. Bene kiekvienas istorikas trokšta atrasti tikslią vietą, kur šv. Brunonas žuvo.

Kaip „Elektrėnų kronikai“ rašė žurnalistas, poetas Juozas Elekšis, JAV gyvenanti mokslininkė Violeta Rutkauskienė ieško tikslesnės Šv. Brunono žuvimo vietos. Yra tam tikrų spėjimų, kad Šv. Brunonas galėjo žūti Pažaislio ar Elektrėnų apylinkėse. Elektrėnų savivaldybėje, Kietaviškių seniūnijoje, Jagėlonių kaime yra vaizduotę žadinantys ežerai: gana didelis Švenčiaus (beveik 53 hektarai) ir Briaunio. Prie pastarojo pelkėje rasta daug archeologinių iškasenų. Į Švenčių suteka du bevardžiai upeliai (vienas iš Briaunio), o išteka vienas – Aujėda. Gali būti, kad vienas upelis taip pat buvo ar yra pavadinamas kokiu „šventu“ vardu. Kietaviškių Seniūnijoje, Kareivonių kaime, yra piliakalnis, kur žmonių gyventa jau VIII amžiuje prieš Kristų. Elektrėnų savivaldybėje dar yra ir Šventalieriko ežeras. Švenčiaus ežeras yra ir Kaišiadorių savivaldybės teritorijoje. O gal kartais lietuviai čia ir išgirdo žodį „šventas“? Gal keistokas „Briaunis“ išsirutuliojo iš Brunono? Tiek Elektrėnų, tiek Kaišiadorių savivaldybių teritorijose gana daug bevardžių upelių ir ežerų. J. Elekšį domina ar yra daugiau hidronimų, kuriuos būtų galima sieti su žodžiais „šventas“ ar  „Brunonas“. Be to, minėtose vietose yra pavardė Briaunis. Gal jam priklausė šis ežeras ir nuo to vardas? Ežeras labai senas, gal pavardė nuo ežero?
Etnokultūrologė Ona Rasutė Šakienė:
Šiomis vietovėmis jau pradėjau domėtis.  Kiek man žinoma, tai vietovė, kurioje gyventa labai seniai, tą rodo ir  senkapių kasinėjimai prie  Briaunio ežero, vadinamuose Bajorų senkapiuose. Pats žodis Bajorai susijęs su čia menamais bajorais Vizgirdais, jų dvarų liekanos jau tik plytgalių nuolaužomis dar mėtosi Binkulio laukuose, dar tebestovi Sidabrakalnis (aukakalnis, gal ant jo ir  buvo deginami mirę žmonės, nes kapinynas – degintinis), daugiau medžiagos galiu gauti iš archeologo Vykinto Vaitkevičiaus, kasinėjančio jau 5 metai.
Bet vardai – labai didelė paslaptis. Girdėjau nuotrupų, kad Briaunis tikrai žmogaus vardu pavadintas. Šventų vietovių ir su šiuo žodžiu susijusių vardų Lietuvoje yra gana daug, nes ir senovėje žmonės turėję daug šventviečių.
Prašome atsiliepti žmonių, žinančių kokių pasakojimų apie Kareivonių, Jagėlonių krašto vietovardžius, Briaunio vardo kilmę. Praturtėkime sužinodami daugiau apie savo krašto istoriją.

Red. inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų