Iniciatyva „Žibinto istorijos“

Iniciatyva „Žibinto istorijos“

Elektrėnų vaikų lopšelyje-dar­želyje „Drugelis“ įgyvendinta respublikinė iniciatyva „Žibinto istorijos“. Iniciatyvos tikslas – skatinti bendruomenės kūrybiškumą, aktyvumą ir dalyvavimą socialinėje veikloje. Asmens dalyvavimas vi­suomeniniame gyvenime – neatskiriama šiuolaikinio pasaulio ir modernios visuomenės dalis. Mūsų įstaigos inicijuojama iniciatyva skatina tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir įsitraukimą į visuomenėje vykstančius procesus, kurie yra vienas iš esminių brandžios demokratinės valstybės rodiklių. Ugdydami vaikų socialinius įgūdžius, bendravimą, bendradarbiavimą, kūrybiškumą, skaitymo kompetencijas ir socialiai atsakingą bendruomenę, siekiame aktyvinti tarpinstitucinį bend­radarbiavimą, todėl tikime, kad ši iniciatyva taps tradiciniu renginiu ir prie mūsų organizuojamos iniciatyvos prisijungs vis daugiau įstaigų. Iniciatyva „Žibinto istorijos“ pradėta įgyvendinti gruodžio 1 d. ir tęsėsi iki pat šventinio laikotarpio gruodžio 22 d. Per šį laikotarpį prie iniciatyvos prisijungė net 15 įstaigų ir/ar kitų institucijų atstovų. Dėkojame už surastą ir skirtą laiką Seimo narei Silvai Lengvinienei, vicemerei Ingai Kartenienei, Elektrėnų savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr.specialistei Janinai Kielienei, Elektrėnų seniūnui Antanui Šalkauskui, Elek­trėnų švietimo paslaugų centro PPT psichologei Ramintai Bartusevičienei, Elektrėnų švietimo paslaugų centro metodininkei Jolita Dzimidavičienei, Elektrėnų visuomenės sveikatos biuro specialistei Kristinai Čarienei, Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės vadovei Linai Bernatavičienei, meninio ugdymo mokytojai Nomedai Kašinskaitei, Elektrėnų soc.paslaugų centro Globos centro specialistei Erikai Stropienei, Lietuvos Raudonojo kryžiaus vadovei Rasai Kulevičienei, Elektrėnų jaunimo centro atstovei Barborai Vidauskienei, Elektrėnų savivaldybės trečiojo amžiaus universiteto rektorei Onai Ašakienei, Elektrėnų savivaldybės sporto centro metodininkei Ramunei Maleckienei, Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojai Eglei Milkamanavičiūtei.
Iniciatyva pasibaigė darželio direktorės Justinos Zaleckienės pasakojama istorija ir, žinoma, vaikų deklamuojamais eilėraščiais ir ka­lėdinėmis dainomis.
Kviečiame visus prisidėti prie prasmingų iniciatyvų įgyvendinimo bei dalintis gerumu visus metus.

Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų