Informacija jaunuoliams, norintiems tapti policijos pareigūnais

Informacija jaunuoliams, norintiems tapti policijos pareigūnais
Jeigu Jums rūpi gimtojo miesto saugumas, norite prisidėti, kad pagerėtų viešoji tvarka, norite saugoti ir ginti žmonių teises ir laisves, valstybės ir jos piliečių interesus, siūlome įsidarbinti Vilniaus apskrities vyriausiame policijos komisariate.

Tai puiki galimybė pradėti savo karjerą vidaus tarnybos sistemoje, įgyti naujų žinių ir patirties.
Pretenduojantys tapti pirminės grandies policijos pareigūnais, kurie užtikrina viešąją tvarką, teikia pagalbą asmenims, patruliuoja gatvėse, vykdo eismo priežiūrą bei atlieka kitas policines funkcijas, gali stoti į Lietuvos policijos mokyklą ir po 1,5 metų mokymosi įgiję policininko kvalifikaciją pradėti tarnybą policijos įstaigose. Mokymosi metu mokama apie 481 Lt stipendija, vykdomi būtinieji kariniai mokymai. Daugiau informacijos rasite http://www.policija.lt/mokykla.
SVARBIAUSIOS PRIĖMIMO Į POLICIJOS MOKYKLĄ VYKDYMO DATOS: 2010 m. kovo 1 d. – 2009 m. liepos 31 d. – dokumentų priėmimas policijos įstaigose; 2010 m. rugpjūčio mėn. – atranka Lietuvos policijos mokykloje; 2010 m. gruodžio mėn. – atranka Lietuvos policijos mokykloje.
Pretenduojantys tapti vidurinės grandies policijos pareigūnais, vykdančiais policijos funkcijas kriminalinės ir viešosios policijos padaliniuose, gali rinktis universitetines Teisės ir policijos veiklos (įgyti teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba universitetines Policijos veiklos (įgyti visuomenės saugumo bakalauro kvalifikacinį laipsnį) studijas Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultete. Baigusieji šias studijas pradeda tarnybą policijos įstaigose ir gali eiti kriminalinės ar viešosios policijos tyrėjų ir specialistų pareigas (apylinkės inspektoriai, ikiteisminio tyrimo tyrėjai ir pan.). Į šias studijas asmenys priimami bendro priėmimo į šalies aukštąsias mokyklas tvarka.
SVARBIAUSIOS PRIĖMIMO Į MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETĄ VYKDYMO DATOS: 2010 m. kovo 1 d. – 2010 m. birželio 10 d. – dokumentų pateikimas policijos įstaigose; 2010 m. kovo 20 d. 11 val. – 2010 m. balandžio 17 d. 11 val. – atvirų durų dienos Mykolo Romerio universitete Viešojo saugumo fakultete, Maironio g. 27, Kaune.
Norintys mokytis turi kreiptis į Vilniaus aps. VPK Personalo skyrių ir pateikti prašymus dėl siuntimo gavimo į mokyklą ar universitetą. Prie prašymo pridėti: asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą; 1.2. vidurinio mokslo baigimo dokumentą (originalą arba notaro patvirtintą kopiją); keturias 3×4 cm ir vieną 9×12 cm dydžio nuotraukas; užpildytą anketą (išduodama policijos įstaigoje); valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą, jei jis asmeniui išduotas; šauktinio arba karinį liudijimą; vairuotojo pažymėjimą (turintiems);  jei asmuo yra našlaitis arba žuvusio vidaus tarnybos pareigūno vaikas – tai patvirtinančius dokumentus; policijos rėmėjų, Šaulių sąjungos narių statusą patvirtinantį dokumentą.
Atvykę į mokymo įstaigą turi pateikti šiuos dokumentus: siuntimą, pasirašytą vidaus reikalų įstaigos vadovo; asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą; vidurinio mokslo baigimo dokumentą bei jo priedą; jei asmuo yra našlaitis arba žuvusio vidaus tarnybos pareigūno vaikas – tai patvirtinančius dokumentus; policijos rėmėjų, Šaulių sąjungos narių statusą patvirtinantį dokumentą.
2003 m. balandžio 29 d. Nr. IX-1538 Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto ( Žin. 2003-05-01, Nr. 42 – 1927) 6 straipsnis numato reikalavimus asmeniui, pretenduojančiam į vidaus tarnybą. Pretenduojantis į vidaus tarnybą asmuo turi:
1) būti Lietuvos Respublikos pilietis ir mokėti lietuvių kalbą; 2) būti nepriekaištingos reputacijos, ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 30 metų (asmuo, turintis aukštąjį universitetinį arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą – ne vyresnis nei 35 metus). Asmuo laikomas nepriekaištingos reputacijos, jei nėra pažeidęs šio Statuto 11 straipsnio 1 dalies 2-4, 6 punktuose ir 2 dalyje nurodytų aplinkybių; 3) turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą; 4) būti tokios sveikatos būklės, kuri leistų eiti pareigas vidaus tarnyboje.
Daugiau informacijos dėl dokumentų pateikimo ir priėmimo suteiks  Vilniaus aps. VPK PS ORP specialistė S. Bagdonienė (Birželio 23-iosios g.10, Vilnius, 200 kab., tel.: (8 5) 219 8874, el. paštas: sonata.bagdoniene@policija.lt
Asmenys, įstoję į vieną iš paminėtų mokymo įstaigų, turės pasirašyti stojimo į vidaus tarnybą sutartį, kuria įsipareigos mokytis, baigus mokymąsi ištarnauti vidaus tarnyboje ne mažiau kaip 5 metus, o jeigu jis bus pašalintas iš mokymo įstaigos arba baigęs mokymąsi atsisakys tarnauti vidaus tarnyboje, arba bus atleistas iš vidaus tarnybos jo paties prašymu ar dėl jo kaltės anksčiau – atlyginti mokymo įstaigai visas su jo mokymu susijusias išlaidas.
Daugiau informacijos suteiks:
1.    Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto priėmimo komisijos grupė tel. (8 37) 303 647,  el.p. darulis@mruni.eu  arba Policijos veiklos katedroje tel. (8 37) 303 663,  el.p.vsfpvk@mruni.eu  Maironio g. 27, Kaunas,  http://www.mruni.lt/kpf/lt/
2.    Lietuvos policijos mokykloje Jaunystės g. 7, Klaipėda, telefonai: (8 46) 489258, 313802
Centrinės medicinos ekspertizės komisijos informacija
Komisijos pirmininkas, tel. (8 5) 271 7114. Sekretorė, tel. (8 5) 271 7056. Registratūra, tel. (8 5) 271 8243, 271 7052. Adresas: Žygimantų g. 8, LT-01002 Vilnius.
Iš anksto užregistruotas asmuo ekspertizei, paskirtą dieną privalo atvykti į CMEK ryte, nuo 7 iki 8 val.  Informuojame, kad specializuotoji medicininė ekspertizė trunka 2 dienas. Asmuo, atvykęs į CMEK, privalo pateikti: Personalo tarnybos išduotą siuntimą medicininei ekspertizei (surašytas vadovaujantis 2008-08-05 vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-299). Siuntimas naujai priimamajam galioja 90 kalendorinių dienų; pasą arba kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; dokumentą (šauktinio liudijimą, karinį liudijimą), patvirtinantį asmens padėtį karinės prievolės atžvilgiu; asmens sveikatos istorijos (forma Nr. 025/a) iš tos asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurią jis yra pasirinkęs teisės aktų nustatyta tvarka sunumeruotą ir patvirtintą jos kopiją; gyvenamosios vietos pirminės psichikos sveikatos priežiūros centro išduotą medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a); asmens sveikatos priežiūros įstaigų: odos ir veneros ligų, ftiziatrijos (tuberkuliozės) išduotą medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a); asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kurią yra pasirinkęs teisės aktų nustatyta tvarka, atliktų medicininių tyrimų duomenis arba patvirtintas jų kopijas: bendrą kraujo tyrimą; gliukozės kiekio kraujyje tyrimą; bendrą šlapimo tyrimą; krūtinės ląstos apžvalginę rentgenogramą (fluorogramą) (tik aprašymą); imunologinius tyrimus dėl ŽIV infekcijos, sifilio (pretenduojantiems į pareigūno tarnybą ir elektrokardiogramą; tepinėlį iš gimdos kaklelio bei šlaplės dėl gonorėjos (moterims).
Pažymos dėl tiriamojo galioja 180 kalendorinių dienų nuo jo išdavimo datos, jei nenurodyta kitaip.

Vilniaus aps. VPK Elektrėnų PK

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69