Giesmė ir žodis Tau

Giesmė ir žodis Tau

Jei žmogus nebūtų saulėm,
Ką reikštų viena saulė aukštai danguje?
(Just. Marcinkevičius)

Klubo „Strėva“ kolektyvas sakralinės muzikos vakarą paįvairino eilėmis

Lapkričio 12 d. į Beižionis muzikos ir poezijos gerbėjus sukvietė mažasis sakralinės muzikos ir poezijos festivalis „Giesmė ir žodis Tau“. Už vargoninkus, giesmininkus, poetus, meno ir kūrybos žmones buvo aukojamos Šv. Mišios Beižionių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčioje. Klebonas Gediminas Mieldažis sveikino visus su Šv. Cecilijos diena, dėkojo Dievui už kūrybines galias, linkėjo auginti meilę kūrybai, saugoti dvasinę bendrystę, džiuginti žmones naujais kūriniais. Visiems kūrėjams klebonas linkėjo sveikatos, kantrybės, saulės akyse ir nuolat žydinčių pavasarių aplinkui, šv. Cecilijos užtarimo, Dievo palaimos, dvasios ir kūno stiprybės.
Po Šv. Mišių Beižionių kultūros klube vyko dvasingas sakralinis festivalis, kurio organizatorė ir vedėja Audra Gudeliūnienė su džiaugsmu kreipėsi į dalyvius ir žiūrovus, kad pagaliau pavyko įgyvendinti ilgai brandintą svajonę organizuoti mažąjį Beižionių sakralinės muzikos ir poezijos festivalį. Ji padėkojo klebonui Gediminui Mieldažiui ir Beižionių seniūnui Mindaugui Makūnui, visiems dalyviams už prasmingą bendrystę.
Į vieną skambią natą susiliejo dvasingos giesmininkų giedamos giesmės ir poetų iš literatų klubo „Strėva“ eilės. Festivalio svečiai – Žaslių Šv. Jurgio bažnyčios choras (vargonininkė A. Šimonienė), Aukš­tadvario Kristaus Atsimainymo baž­nyčios choras (vargonininkė G. Dzencevičiūtė), jungtinis Semeliškių Šv. Lauryno ir Beižionių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčių choras (vargonininkė J. Ališauskienė) – atliko dvasingus, jaudinančius kūrinius. Prasmingas eiles skaitė „Strėvos“ literatai: LNRS narė Vladislava Kursevičienė, klubo narės Elena Vidrinskienė, Svetlana Kunauskienė, Nijolė Ustilienė, Kaimo rašytojų sąjungos narė Onutė Kulbokienė, Kultūros, meno ir mokslo asociacijos „Kūrėjų menė“ narys Arvydas Vyš­niauskas, LNRS ir Kultūros, meno ir mokslo asociacijos „Kūrėjų menė“ narė Vilija Dobrovolskienė bei renginyje dalyvavusi poetė iš Garliavos Aušrelė Jovarauskienė, Kultūros, meno ir mokslo asociacijos „Kūrėjų menė“ bei LNRS narė.
Mažojo sakralinės muzikos ir poezijos festivalio programą pa­pildė Kantičkinių giesmių edu­kacijų vedėjas, giesmininkas J. Sindaras, kuris labai įdomiai pristatė kantičkas, senąsias giesmes, kvietė visus kartu pagiedoti. Renginyje dalyvavęs ansamblio „Giesmių tarnai“ vadovas, liutnistas V. Dadėla supažindino su mažai kam regėtu instrumentu liutnia, sugiedojo keletą giesmių, pritariant šiam senoviniam instrumentui, atsakė į renginio dalyvių klausimus. Šviesiai ir jaukiai nuskambėjo paskutinis festivalio akordas – bendra chorų, poetų, žiūrovų giesmė, liutnistui V. Dadėlai akompanuojant liutnia.
Beižionių mažasis sakralinės muzikos ir poezijos festivalis „Gies­mė ir žodis Tau“ – puikus ir dvasingas renginys, sujungęs visų sielas vienybėn, sukvietęs pabūti kartu ir paminėti Šv. Cecilijos – vargonininkų, instrumentų gamintojų, muzikantų, dainininkų ir poetų globėjos – dieną.

Vilija Dobrovolskienė, literatų klubo „Strėva“ pirmininkė
Nuotr. Janytės Žebrauskaitės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų