Gegužę prasidės žemės ūkio surašymas

Jau gegužės mėnesį prasidės valstybės mastu vykdomas visų ūkių bei žemės ūkio valdų, gaminančių žemės ūkio produktus, statistinis tyrimas, vadinamas Visuotiniu žemės surašymu, per kurį tikimasi gauti išsamius statistinius duomenis apie padėtį šalies žemės ūkio sektoriuje.

 

Toks surašymas vyks ir visoje Europos Sąjungoje.
Pagal Europos Sąjungos reikalavimus, visose ES šalyse žemės ūkio surašymai atliekami kas 10 metų. Šiais metais tai bus trečiasis žemės ūkio surašymas mūsų šalyje. Prieš tai jis vyko 2003 m., stojimo į ES išvakarėse. Pirmasis žemės ūkio surašymas Lietuvoje vyko  – 1930 m.
Į aktualius klausimus, susijusius su 2010 m. žemės ūkio surašymu, “Lietuvos žinios” paprašė atsakyti Statistikos departamento generalinio direktoriaus pirmąją pavaduotoją Viliją LAPĖNIENĘ.

– Kodėl ir kokiu tikslu yra renkami duomenys per žemės ūkio surašymą?

– Žemės ūkio surašymas kitaip dar vadinamas šalies agrarine “fotografija”. Surašymo metu gauti statistiniai duomenys reikalingi visiems, nes jie specialistams padės analizuoti mūsų šalies žemės ūkio raidą, padės įvertinti pokyčius žemės ūkyje Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, nustatyti plėtros galimybėms, ES skiriamos paramos efektyvumą ir numatyti jos poreikius ateityje. Surašymą organizuoja Statistikos departamentas.
Procedūra žmonėms tikrai nebus sudėtinga, nes iš anksto viską apgalvojus ir susiskaičiavus, į surašytojų pateiktus klausimus atsakyti nebus sunku. Juk kiekvienas žmogus, turintis savo ūkį puikiai žino, kiek dirba žemės, kaip ją naudoja, kiek ir kokių laiko gyvulių ir paukščių, kokius ūkio pastatus ar žemės ūkio techniką naudoja, kiek ūkyje dirba šeimos narių ir kiek darbo jėgos yra samdoma.
Su mokesčiais, socialiniu draudimu ar kitomis administracinėmis priemonėmis ši akcija neturi ir neturės nieko bendra. Nebus reikalaujama atsakymų pagrįsti dokumentais. Bet jeigu žmogus norės, galės remtis turimais dokumentais. Pasak V. Lapėnienės, statistinių duomenų saugumą garantuoja įstatymai, todėl jie bus panaudoti tik statistikos tikslams.

– Kas turėtų pateikti duomenis surašinėtojams?

– Duomenis turės pateikti ir juridiniai, ir fiziniai asmenys. V. Lapėnienė primena, jog surašymo objektas pirmiausia yra ūkis, žemės ūkio valda, technine ir ekonomine prasme savarankiškas vienetas, turintis vieną vadovą ir kuris gamina žemės ūkio produktus arba turi žemę, kurioje nieko neaugina, tačiau ją tinkamai prižiūri, išlaiko gerą jos agrarinę ir aplinkosaugos būklę. Surašomas ūkis taip pat gali gaminti ir papildomus ne žemės ūkio produktus ar teikti įvairias paslaugas.
Surašymo metu bus apklausti visi žemės naudotojai, kurie gamina žemės ūkio produktus, nepriklausomai nuo to, ar jie skirti parduoti, ar tik savo reikmėms,  nepriklausomai nuo dirbamos žemės ploto.
Šiais sunkiais ekonominiais laikais neretai pasitaiko atvejų, kai ūkių savininkai išvyksta dirbti į užsienį, o tvarkyti savo valdas palieka giminėms ar samdytiems asmenims. Į klausimus turėtų atsakyti būtent tas samdytas asmuo. Jis bus laikomas ūkio valdytoju. Jei žemė ar pastatai išnuomoti, jie bus surašomi tuose ūkiuose, kurie juos nuomojasi. O jeigu ūkininkaujantis asmuo išvykęs į užsienį ir veikla ūkyje surašymo metu nevykdoma, surašinėtojas surašymo lape pažymės, kad ūkis laikinai nevykdo veiklos.

– Kuo šis surašymas skirsis nuo ankstesnių, kaip ir kur ūkių valdytojai gali pateikti duomenis?

– Pats žemės ūkio surašymo organizavimo būdas šiais metais skiriasi nuo 2003 m. surašymo. Kiekvienoje seniūnijoje, kurioje ūkininkai kasmet deklaruoja savo žemės ūkio naudmenų plotus, dirbs surašymo darbuotojas, kuris apklaus deklaracijas teikiančius ūkininkus. Jis paprašys pateikti papildomus, surašymui reikalingus duomenis.
“Taip pat, nuo 2010 m. gegužės 3 iki 2010 m. birželio 30 d. bus galima užpildyti ir pateikti surašymo lapą internetu. Tai didžiausia naujovė ir skatiname kuo daugiau ūkininkų pasinaudoti tokia galimybe”, – sakė Statistikos departamento viena iš vadovių. Kad prisijungtumėte prie Visuotinio žemės ūkio surašymo duomenų elektroninio surinkimo sistemos Jums suteiktas ūkio identifikavimo sąlyginis kodas, kurį rasite Statistikos departamento 2010 m. balandžio 2 d. Jums siųstame laiške. Ir tik tuos ūkius, kurie nebus surašyti gegužės 3-birželio 30 d. seniūnijose ir nepateiks surašymo lapo internetu, namuose lankys surašinėtojai”.  
Apgalvotas žmonėms svarbus saugumo klausimas. “Stengiamasi parinkti surašinėtojus iš konkrečios seniūnijos, nes iš ankstesnių statistinių tyrimų patirties galime teigti, kad ūkininkai be baimės įsileidžia pažįstamus savo seniūnijos žmones. Tačiau surašinėtojai, kurie lankys ir apklaus ūkininkus jų namuose, turės pažymėjimą su nuotrauka. Pažymėjime bus nurodytas surašinėtojo vardas, pavardė, pareigos, pažymėjimo galiojimo laikas. Jei į ūkį atvykęs surašinėtojas, ūkininkaujančio asmens namuose neras, pagal surašymo metodiką, gali būti apklaustas jo sutuoktinis ar kitas pilnametis šeimos narys, galintis atsakyti į surašymo lapo klausimus”, – tikino V. Lapėnienė.

– Kokie duomenys bus renkami?

– Per surašymą bus prašoma pateikti statistinius duomenis apie ūkių naudojamus žemės plotus, žemės pasiskirstymą pagal naudmenas, sodų ir uogynų rūšis bei plotus, žemės ūkio augalų pasėlių rūšis bei plotus, laikomų ūkinių gyvūnų rūšis ir skaičių, naudojamos žemės ūkio technikos skaičių, ūkinių pastatų plotą.
Bus prašoma pateikti duomenis apie ūkyje dirbančių šeimos narius: jų amžių, profesinį pasirengimą, vidutinį per dieną ūkyje dirbtų valandų skaičių, dirbamą kitą mokamą darbą. Reikės taip pat pateikti nuolatinių samdomųjų darbuotojų skaičių, jų dirbtą laiką, dirbamą kitą mokamą darbą, laikinų samdomųjų darbuotojų dirbtų dienų skaičių, žemės ūkio gamybos metodus bei kitą ne žemės ūkio veiklą.
Anot V. Lapėnienės, lyginant su 2003 m. surašymu, šiais metais yra naujovių. Pirmą kartą, siekiant užtikrinti ES teisės aktų reikalavimus, bus renkami rodikliai apie ūkiuose taikomus žemės ūkio gamybos metodus: bus prašoma nurodyti, kokie ūkyje taikomi žemės dirbimo metodai, kaip yra laikomi gyvuliai, ar, pavyzdžiui, jie ganomi lauke, ar žemė drėkinama, kokie šaltiniai naudojami drėkinti.  
Tikimės visų žmonių supratimo ir geranoriškumo vykdant žemės ūkio surašymą.
Nuo gegužės 3 d. darbo dienomis (8-17 val.) galite skambinti ir gauti atsakymus į Jums iškilusius klausimus dėl žemės ūkio surašymo nemokamu telefonu 8 800 01239.

Elvyra JANKAUSKIENĖ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69