Elektrėnuose karo nebus

Elektrėnuose karo nebus

Julija Kirkilienė

Elektrėnuose karo nebus: ne todėl, kad mero potvarkiu sudaryta komisija vienos savivaldybės tarnybos skyriaus vadovės muštynėms su savo pavaldine tirti. Ne todėl, kad tarybos narys Audrius Jurgelevičius perdavė Vievio meno mokyklos pedagogų, neva „durneliais“ pavadinusių tarybą, žodžius ir už tai buvo pagąsdintas Etikos komisija. Pagal liaudies išmintį, karo nebus todėl, kad pernai savivaldybėje berniukų gimė mažiau nei mergaičių. Toks smagus tarybos posėdis vyko vasario 12 dieną. Apie posėdyje priimtus sprendimus ir kitą įvairią informaciją skubame informuoti savo skaitytojus, kad negalėtumėte sakyti – nežinojome.

Tarybos ir mero darbo įvertinimas

Vievio meno mokyklos direktorius E. Vedeckas savo kalboje dėkojo už jam rodomą išskirtinį dėmesį. Stovi savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys
Vievio meno mokyklos direktorius E. Vedeckas savo kalboje dėkojo už jam rodomą išskirtinį dėmesį. Stovi savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys

Posėdis pradėtas buvo mero Kęstučio Vaitukaičio ataskaita apie savivaldybės 2019 metų veiklą.
Savivaldybė, pasak mero, dirbo gerai. Tai įvertino ir įvairūs išorės analitikai. Ši, šeštoji, savivaldybės taryba dirba nuo balandžio mėn. Tarybos narių lankomumas yra geras, tarybos nariai posėdžiuose aktyvūs, o dažniausiai posėdyje kalbėjo opozicijos lyderė Jūratė Balčiūnaitė ir praėjusioje kadencijoje administracijos direktoriumi dirbęs Virgilijus Pruskas. Už savo darbą tarybos nariai, išskyrus merą ir pavaduotoją (Raimondą Ivaškevičių), gauna atlyginimą ir kompensacijas už kurą, kanceliarines prekes ir pan. Viso tarybos narių išlaikymui iš biudžeto skirta buvo per 110 tūkst. eurų. Meras taip pat atsiskaitė, kur jis panaudojo 12,5 tūkst. mero fondo lėšų. Iš tų lėšų, sakė meras, reprezentacinėms išlaidoms išleido tik 1400 eurų. Kiti pinigai skirti buvo renginių organizavimui, apdovanojimams ir pan.
Savivaldybėje gyventojų skaičius auga ne dėl gimstamumo, o dėl čia atvykstančių gyventi žmonių. Gimė pernai 226 piliečiai – 117 mergaičių ir 109 berniukai. Mirė 308 savivaldybės gyventojai. Pernai sutuokta buvo 111 porų. Vyriausiam jaunavedžiui buvo 82 metai, jaunamartei – 78 metai. Jauniausiam sutuoktiniui buvo 17 metų. Registruota savivaldybėje per 26 tūkst. gyventojų. Savivaldybės įstaigose, įmonėse, bendrovėse dirba 9422 žmonės. Kiek elektrėniškių dirba Vilniuje ar Kaune, statistikos nėra. Vidutinis elektrėniškio darbo užmokestis į rankas siekia 764 eurus.
Šiais metais planuojama užbaigti Vievio kultūros namų statybą. Savivaldybė prie šio objekto pastatymo prisidėjo per 400 tūkst. eurų, 255 tūkst. eurų skyrė Kultūros ministerija.
Savivaldybė yra aktyvi Savi-valdybių asociacijos narė, o meras K. Vaitukaitis yra asociacijos prezidento Mindaugo Sinkevičiaus pavaduotojas. Savivaldybė draugauja su Lenkijos, Kinijos ir Kazachstano respublikomis. Dėl tos draugystės administracijos darbuotoja Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė turėjo galimybę dalyvauti seminare Kinijoje (Taivane). Tarybos narys Vaidas Ratkevičius klausė mero, ar jie neturi VSD rekomendacijos su Kinija ir Kazachstanu nesistengti draugiškų ryšių puoselėti. Meras atsakė, kad savivaldybė jokių VSD rekomendacijų neturi. Su Lenkija savivaldybė vykdo bendrą Europos Sąjungos remiamą projektą, kurio lėšomis Semeliškėse rekonstruotas priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pastatas ir koplyčia-mauzoliejus Sabališkių kapinėse.
Kad ne viskas ir ne visur sa­vivaldybėje yra gerai, priminė tarybos narės Silva Lengvinienė ir Lina Ališauskienė. Pagal Laisvosios rinkos instituto duomenis, savivaldybėje žemiau vidurkio įvardintos komunalinių paslaugų ir transporto sritys bei sumažėjęs fizinis saugumas ir medicinos pagalbos prieinamumas. Visa ataskaita gyventojams pristatyta bus Elektrėnų kultūros centre per Kovo 11-osios minėjimą.

Patvirtino biudžetą

Sprendimo projekto dėl švietimo įstaigų vadovų 2019 metų veiklos įvertinimo ir pareiginės algos kintamosios dalies nustatymo svarstymas pradėtas buvo nuo Vievio gimnazijos direktoriaus Gintaro Dobilaičio
Sprendimo projekto dėl švietimo įstaigų vadovų 2019 metų veiklos įvertinimo ir pareiginės algos kintamosios dalies nustatymo svarstymas pradėtas buvo nuo Vievio gimnazijos direktoriaus Gintaro Dobilaičio

Sudarytas biudžetas – labai svarbi finansinio gyvenimo detalė, skirta tam, kad būtų galima sekti ir valdyti išlaidas. Savivaldybės biudžetas šiais metais suplanuotas beveik 33 mln. eurų ir, kaip sakė klausimą svarstymui teikusi Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jekaterina Goličenko, liko sudėtingiausia dalis – jį įgyvendinti. Biudžete šiais metais daugiau lėšų suplanuota pedagogų atlyginimų kėlimui ir kelių priežiūrai. Kelių priežiūrai šiais metais Susisiekimo ministerija pinigų skiria daugiau ir anksčiau nei pernai. Biudžeto pyrage daugiau lėšų atriekiama švietimo sistemai – atlyginimams 1,2 mln. daugiau nei 2019 m. Šiais metais sa­vivaldybės biudžete numatytos lėšos gabių ir talentingų vaikų skatinimui. Tai yra, respublikinių ir tarptautinių olimpiadų prizininkams savivaldybė skirs premijas. Savotišką premiją taryba skyrė visų švietimo įstaigų vadovams numatydama 20 proc. kintamosios dalies priedus prie atlyginimų. Biudžete numatytos lėšos Vievio ežero taršai mažinti ir kt.
Savivaldybės pajamos auga, bet auga ir išlaidos. Palyginimui pra­nešėja pateikė biudžeto lentelę nuo savivaldybės įkūrimo pradžios.­ Pirmasis savivaldybės biudžetas buvo vos 5,5 mln. eurų, 2010 metais – 15,5 mln. eurų.

Vadovams tobulėti nebėra kur
Posėdyje buvo pritarta švietimo įstaigų vadovų 2019 m. veiklos įvertinimui ir pareiginės algos kintamosios dalies nustatymui. Prieš svarstant klausimą tarybos narys Dmitrij Burkoj perskaitė Liberalų sąjūdžio frakcijos siūlymą visų vadovų darbą įvertinti labai gerai ir visiems skirti 20 proc. pareiginės algos kintamąją dalį.
Svarstymas pradėtas buvo nuo Vievio gimnazijos direktoriaus Gintaro Dobilaičio ir dėl labai ge­ro įvertinimo kilo daug ginčų. S. Lengvinienė pateikė informaciją, kad Vievio gimnaziją tikrino Nacionalinė švietimo agentūra ir iš 4 lygių gimnaziją įvertino tik antru lygiu. Tarp kitų pastabų Agentūros išvadose rašoma, kad mokykloje nepakankamai suvokiama, kad atvira organizacija yra savikritiška, kūrybinga ir nuolat besimokanti. Pats direktorius G. Dobilaitis sakė priedo skirti tarybos neprašantis, pasigyrė, kad mokyklos finansiniai rezultatai yra geri ir trumpai papasakojo apie mokyklos pasiekimus. Antras ginčas užsitęsė dėl Vievio meno mokyklos direktoriaus Eugenijaus Vedecko vertinimo. Pats direktorius savo veiklos, skirtingai nei kiti direktoriai, nevertino. A. Jurgelevičius tarybos nariams išplatino atvirą laišką, kuriame išvardijo visas direktoriaus klaidas, kurias nustatė Tarybos darbo grupė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos komisija bei Valstybinė darbo inspekcija. A. Jurgelevičius atpasakojo neva pokalbius su mokyklos pedagogais, kurie sakę, kad tarybos nariai, tie durneliai, vis tiek direktorių įvertins labai gerai. D. Burkoj už tuos durnelius siūlė A. Jurgelevičių apskųsti Etikos komisijai. Meras gynė direktorių paaiškindamas, kad beveik visas klaidas direktorius ištaisė, o tarybos narys Romas Sugintas ironizavo, E. Vedecką prilygindamas ėriukui iš Krylovo pasakėčios „Vilkas ir ėriukas“, kur ėriukas kaltas vien dėl to, kad vilkas nori ėsti. R. Sugintas paragino tarybos narius leisti menininkui, įmestam į priešiškai nusistačiusį kolektyvą, dirbti ir kurti. Kiti tarybos nariai priminė direktoriaus organizuo­tus gražius mokyklos renginius, išgirtus per nacionalinį transliuotoją ir kita. Visi išsikalbėję, E. Vedecko darbą vis tiek įvertino labai gerai ir skyrė kaip ir visiems – 20 proc. priedą.
Tame vadovų svarstyme S. Leng­vinienė, V. Valiušis, J. Bal­čiūnaitė ir kiti tarybos nariai blogiausiai įvertino savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus veiklą. Vadovų vertinimui nėra sudaryta jokia komisija, neįvardinti vertinimo kriterijai ir pan. S. Lengvinienė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui Džeraldui Dagiui turėjo priekaištų dėl nedalyvavimo projektuose ir pan. Posėdyje neįvertinti liko „Versmės“ gimnazijos ir „Ąžuolyno“ progimnazijos direktoriai, nes jie serga.

Kiti santykių aiškinimai
Taryba šį kartą (teikta buvo 3 kartus) pritarė nustatyti AB „Ignitis gamyba“ Abromiškių ir Šar­kinės katilinių gaminamos šilumos ener­gijos bazinę kainą 2020–2024 metams. Taryba ankstesniuose po­sė­džiuose nepritarusi kainų nustatymui, pasiekė bazinę kainą sumažinti 5,39 proc. – nuo siūlytos 5,226 ct/kWh iki 4,944 ct/kwh.
Posėdžio pabaigoje meras informavo, kad pasirašys potvarkį dėl komisijos sudarymo vieno skyriaus vadovės nusižengimui tirti. Tas nusižengimas savivaldybėje nuskambėjo, vadovei susimušus su pavaldine, dėl ko buvo iškviesta policija. Edita Kircūnienė tarybą informavo, kad Vievio pirminės sveikatos priežiūros centras, atsižvelgęs į J. Balčiūnaitės pastabas dėl registracijos pas gydytojus tvarkos, ir sakė, kad registravimosi tvarka pakeista.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69