Elektrėnų biblioteka: 1967-1999 m.

Elektrėnų biblioteka: 1967-1999 m.

Raminta ČESNAUSKAITĖ

Elektrėnų savivaldybės viešajai bibliotekai priklauso Vievio miesto ir 10 kaimo filialų bibliotekos. Biblioteka nuo įsikūrimo keitė savo vietą, pavadinimus, nuolat plėtėsi ir augo. Supažindiname su bibliotekos istorija nuo jos įkūrimo iki 1999 m., kai buvo priimtas sprendimas kurti Elektrėnų savivaldybę ir Trakų rajono Elektrėnų miesto biblioteka virto Elektrėnų savivaldybės viešąja biblioteka.

Įkūrimas

1962 metais įkūrus Elektrėnų gyvenvietę, buvo pradėti statyti kultūros namai, parduotuvės, ligoninė, paštas. Čia gyventi ir dirbti atvyko daug jaunų išsilavinusių žmonių, todėl netrukus atsirado ir bibliotekos poreikis. 1967 m. rugsėjo 1 d. Trakų rajono kultūros skyriaus vedėjo įsakymu bibliotekininke Elektrėnuose paskirta Vanda Petrauskaitė, o rugsėjo 12 d. – bibliotekos vedėja paskirta Julija Navickaitė. Po poros mėnesių, lapkritį, bibliotekai skiriamos vieno kambario (33 kv. m) patalpos buvusiame Elektrėnų pašto pastate (tuo metu buvusioje Komjaunimo, dabar – Rungos gatvėje). Biblioteka įsigijo 8 lentynas, 3 stalus, 8 kėdes, 1 katalogų spintą, radiolą. Pradėtas komplektuoti naujos bibliotekos fondas: iš Respublikinio bibliotekų kolektoriaus gauta 479 egz. iš Vilniaus A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos – 442 egz., iš Trakų r. bibliotekos – 129 egz., Karapolio k. bibliotekos Trakų r. – 221 egz., metų pabaigoje bibliotekoje buvo 1271 egz.

1968 m. vasario 1 d. Elektrėnų bibliotekoje pradėta aptarnauti skaitytojus. Lietuvos VRE profsąjunginės bibliotekos bibliotekininkė L. Tarakevič tapo pirmąja bibliotekos skaitytoja. Tais metais knygų gauta iš Vievio miesto bibliotekos, Elektrėnų knygyno, Respublikinės bibliotekos, Bibliotekų kolektoriaus, Kauno viešosios ir Padvarionio kaimo bibliotekų. 1968 m. pabaigoje bibliotekoje skaitė 986 skaitytojai (iš jų – 502 vaikai), kuriems išduoti 17 373 leidiniai. Tuo metu bibliotekoje buvo pildomas abėcėlinis katalogas, pradėti kurti sisteminiai katalogai suaugusiems ir moksleiviams, vaikams ir suaugusiems skaitytojams buvo organizuojamos teminė, recenzijų, žurnalų ir laikraščių straipsnių sisteminė bei kraštotyros kartotekos, trūkstamos knygos užsakinėjamos iš kitų šalies bibliotekų, buvo organizuojami susitikimai su rašytojais (pavyzdžiui, 1969 m. Elektrėnų kultūros namuose buvo organizuotas susitikimas su rašytojais J. Būtėnu ir V. Misevičiumi, kuriame dalyvavo apie 70 žmonių). Elektrėnų biblioteka teikė konsultacijas darbo klausimais Abromiškių, Biežionių ir Ūbiškių kaimo bibliotekų darbuotojams.

Plėtra

1976 m. biblioteka užima didesnes patalpas Elektrėnų pašto pastate www.cbe.me.uk1971-1974 m. bibliotekoje buvo sukaupta per 10 070 egz. knygų, užregistruoti 1176 skaitytojai, tad biblioteka sunkiai tilpo mažose patalpose. 1976 m. biblioteka persikelia į dvigubai erdvesnes patalpas (80 kv. m) tame pačiame pastate, įsteigiamas Vaikų literatūros skyrius, kur su vaikais pradeda dirbti Genė Dapkevičienė. Bibliotekoje sukaupta jau 16 405 egz. knygų., skaitytojų padaugėja daugiau kaip tūkstančiu, pradėta teminė kartoteka, parengta teminė poezijos kartoteka suaugusiems ir vaikams, iš spaudos renkama kraštotyrinė medžiaga.

1978 m. Elektrėnų miesto biblioteka užėmė 3 vietą tarp Trakų rajono bibliotekų ir buvo apdovanota diplomu, o darbo su vaikais vyr. bibliotekininkė G. Dapkevičienė pelnė 1 vietą.

1979 m. padidėja bibliotekos kolektyvas: pradeda dirbti Genė Mikaliukštytė (Akulavičienė) ir Ona Gudelytė (Andrijauskienė), o bibliotekos vedėja tampa G. Dapkevičienė.

1980-1987 m. Elektrėnų biblioteka užimdavo pirmąsias vietas tarp Trakų rajono miestų bibliotekų masinio renginio, bibliografinio darbo konkursuose, kraštotyrinio darbo apžiūroje. Bibliotekoje buvo rengiami literatūriniai vakarai, kuriuose dalyvavo rašytojai J. Marcinkevičius, J. Baltušis, A. Baltakis, R. Kašauskas, M. Martinaitis, M. Karčiauskas, A. Bieliauskas, V. Petkevičius, aktoriai L. Noreika, J. Čepaitis, R. Karvelis. 1981 m. suorganizuota pirmoji Knygos šventė, kurioje dalyvavo gausus būrys rašytojų ir poetų, tarp jų elektrėniškiai V. Mizeras, J. Jurgaitis, Č. Vizbaras, L. Arnatkevičiūtė.

1986 m. biblioteka aptarnavo jau beveik 3000 skaitytojų, todėl persikėlė į 220 kv. m patalpas bendrabutyje (dabar Rungos g.). Šešiuose kambariuose buvo išgriautos pertvaros, suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimui ir Vaikų skyriui skirta po 70 kv. m ploto, skaityklai ir leidinių saugyklai – po 40 kv. m. Padidėjus bibliotekos plotui, imta ieškoti knygų kitose bibliotekose, mainų fonduose. Toliau vyko susitikimai su rašytojais: susitikimai su R. Keturakiu, L. Gudaičiu, A. Dargiu, V. Palčinskaite ir kitais. 1986 m. už pasiektus bibliotekinius rodiklius Elektrėnų miesto bibliotekai teko 1 vieta tarp Trakų rajono bibliotekų-filialų.

Nors tuo metu Elektrėnuose veikė Lietuvos VRE profsąjunginė, klinikų, Sanatorinės vaikų mokyklos, profesinės technikos mokyklos bei trijų vidurinių mokyklų bibliotekos, tačiau miesto bibliotekoje buvo aptarnaujama beveik 17 proc. gyventojų, čia organizuojami susitikimai su rašytojais, kritikais, aktoriais, redaktoriais, vyko naujų knygų pristatymai, rašytojų jubiliejai, bibliotekoje kaupiamas kraštotyrinis literatūros fondas, pildoma kartoteka „Elektrėnų spaudoje“, rašomas bibliotekos metraštis.

Atgimimas

BIBL1989 m. šalyje prasidėjo Atgimimo metai, o bibliotekoje prasidėjo knygų, sovietmečiu išimtų iš knygų lentynų grąžinimas skaitytojams, Elektrėnų biblioteka gavo knygų iš JAV, išleistų Lietuvoje 1900-1946 m., kolekciją. Renginiai bibliotekoje skiriami tautinės kultūros tradicijoms, kalbai, istorijai puoselėti. Ir toliau vyko susitikimai su rašytojais, apsilankė J. Aputis, A. Lukša, R. Kašauskas, G. Astrauskas, A. Laucius, literatūros kritikas A. Zalatorius ir kiti. 1989 m. Elektrėnų biblioteka dalyvavo respublikinėje apžiūroje „Rajoninio pavaldumo miestų bibliotekų veikla“ ir Vilniaus zonoje laimėjo 1-ąją, o visoje Lietuvoje 2-ąją vietą. Tais metais bibliotekos kolektyvą papildė bibliotekininkė Raimonda Raudoniūtė.

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, dėl sunkios ekonominės situacijos šalyje daugelio bibliotekų fondai skurdo, Elektrėnų bibliotekoje knygų sumažėjo 1041 egz., tačiau skaitytojams toliau organizuojami renginiai, literatūros parodos. 1995 m. dėl padidėjusios patalpų nuomos mokesčio, bibliotekai grėsė netekti dalies patalpų, tačiau tuometinio Lietuvos elektrinės direktoriaus Prano Noreikos dėka biblioteka išliko tose pačiose patalpose.

1997 m. lapkričio 27 d. biblioteka minėjo 30 metų jubiliejų: bibliotekos darbuotojos naujai apipavidalino ir suredagavo visus kraštotyros aplankus, kartotekas, šventės organizavimu rūpinosi vedėja G. Dapkevičienė, dailininkė R. Čepienė sukūrė pirmąjį bibliotekos ekslibrisą, skelbimus, apipavidalino stendą „Bibliotekos šiokiadieniai ir šventės“. Renginyje dalyvavo daug svečių iš visos Lietuvos, prisiminimais dalijosi pirmosios bibliotekininkės V. Petrauskaitė-Malinauskienė ir J. Navickaitė-Malūnavičienė, apie bibliotekos veiklą pasakojo vedėja G. Dapkevičienė, literatūrinę kompoziciją „Žodi, prikelk mūsų dvasią“ parengė „Ąžuolyno“ vidurinės mokyklos moksleiviai, vadovaujami mokytojo V. Mizero.

1998 m. biblioteka toliau gražinama: naujai apipavidalintas bibliotekos fondas, atnaujinti ir suredaguoti abėcėlinis ir sisteminis katalogai, Vaikų literatūros skyriaus fondas išdėstytas pagal skaitytojų amžiaus grupes, skyrių puošė „Darbelių medis“ savo „lapus“ – vaikų rankdarbius – keičiantis pagal sezonus. Vaikų skyriuje pastatytas akvariumas, Mažųjų skyriuje stovinčiame namelyje, kurį pagamino elektrėniškis B. Gančierius, buvo galima pasiklausyti radiofonizuotų pasakų (biblioteka turėjo juostinį magnetofoną su ausinėmis, vaikai susėdę ratu galėjo klausytis pasakų įrašų).

2000 m. įsikūrus Elektrėnų savivaldybei Elektrėnų miesto biblioteka, priklausiusi Trakų rajono viešajai bibliotekai, tapo Elektrėnų savivaldybės viešąja biblioteka su Vievio miesto ir 10 kaimo filialų. Prasidėjo naujas bibliotekos veiklos etapas.

Parengta pagal leidinį „Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos istorija“

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69