E. Kubilius: „Kokie Jūs, tokie ir debatai“

E. Kubilius: „Kokie Jūs, tokie ir debatai“

Virginija Jacinavičiūtė

Kovo 3-iąją mero, kuris ketverius metus vadovaus Elektrėnų savivaldybei, neišrinkome, todėl šia teise dar kartą pasinaudoti­ galėsi­me antrajame rinkimų tu­re kovo 17-ąją. Balsavimo biuletenyje rinksimės iš dviejų kandidatų – Elektrėnų profesinio mo­­kymo centro direk­to­rės, savivaldybės tary­bos narės Silvos Leng­vinienės ir dabartinio mero Kęstučio Vaitukaičio. Tiems, kas pirmajame rinkimų ture palai­kė K. Vaitukaitį ar S. Leng­vinienę, balsavi­mas grei­­čiausiai dvejonių ne­­sukels, o tiems, kurie mero poste norėjo matyti kitų partijų ir ­ko­miteto atstovus, vėl reikia rinktis. O kad išsirinkti būtų lengviau, savanoriškas, nešališkas tinklas „Žinau, ką renku“ Elektrėnuose dar kartą organizavo kandidatų į merus debatus, kuriuos, kaip ir pirmąjį kartą, moderavo Edvardas Kubilius. Per debatus „Ąžuolyno“ progimnazijos aktų salė buvo sausakimša, o feisbuko naudotojai tiesioginę transliaciją stebėjo internetu ir uždavinėjo klausimus.

Nesitikėjo
Moderatorius E. Kubilius pristatydamas kandidatus sakė, kad rinkimų rezultatai jo nenustebino. Politinė situacija ir nesusikalbėji­mas esą signalizavo, kad būtent šie ­kandidatai kausis antrajame ture. Moderatorius priminė, kad už K. Vaitukaitį balsavo 38 proc. rinkėjų, o už S. Lengvinienę – 21 proc. Kadangi balsų skirtumas nėra itin ženklus, rinkimai lieka intriga, kurios baigtį labiausiai lems tie rinkėjai, kurių rinkti kandidatai į 2 turą nepateko.
E. Kubilius pirmiausia kreipėsi į S. Lengvinienę, primindamas, kad per pirmuosius debatus ji nesijautė favorite ir klausė, ar kandidatė tikėjosi tokių rinkimų rezultatų. S. Lengvinienė atsakė, kad nesitikėjo, tačiau dabar jau ruošiasi būti mere. Ar nustebino tai, kad nelaimėjo pirmajame rinkimų ture, K. Vaitukaičio klausė moderatorius. Atsakymas buvo toks, kad nė vienas kandidatas, atsižvelgiant į savivaldybės sudėtį, politinį pasiskirstymą, greičiausiai nesitikėjo laimėti jau pirmajame rinkimų ture.
Ar įmanoma, kad Liberalų są­jūdis gali likti opozicijoje, klausė E. Kubilius K. Vaitukaičio. Meras neatmetė tokio varianto, sakydamas, kad „patriotų“ komiteto narys Mindaugas Šimkūnas aktyviai renka parašus ir jau buria koaliciją. S. Lengvinienė teisinosi, kad komiteto nario socialiniame tinkle pa­skelbtas raginimas burtis ir sudaryti didesnę koaliciją be „liberalų“ yra tik galimybės projektas.

Nesijaučia partinė
Pirmojoje debatų dalyje buvo daug kalbėta apie buvusius ir nutrūkusius kandidatų į merus partinius ryšius. Ne paslaptis, kad išei­dama į komitetą S. Lengvinienė priklausė Liberalų sąjūdžiui ir net­gi pati įkūrė skyrių Elektrėnuose. Kandidatė nepaneigė moderatoriaus pasakyto fakto, kad „liberalus“ paliko, kai buvo nureitinguota į žemas pozicijas sąraše. S. Lengvinienė sakė, kad jos atstovaujamas komitetas yra nepartinis, tačiau su tuo nesutiko K. Vaitukaitis sakydamas, kad „patriotų“ komitetą sudaro kelių partijų atstovai ir sportininkai. Ir palygino oponentės atstovaujamą komitetą su kitu, „Nepartinės savivaldos“ komitetu, kuriame iš tiesų susibūrę tik nepartiniai nariai pasiekė rinkimuose gerų rezultatų. Atmesdama replikas S. Lengvinienė sakė nesijaučianti partinė ir pridūrė, kad abu komitetai jau yra susijungę. Ais-troms dėl buvusios kandidatų į merus partnerystės partijoje aštrėjant į diskusiją įsiter­pė „patriotų“ komiteto įkūrėjas Algimantas Adomaitis ir priminė, kad žmonės susirinko į debatus, o ne į diskusiją apie komitetus. „Nusibodo melas ir neskaidrumas“, – šiais žodžiais savo repliką užbaigė A. Adomaitis, todėl vedėjas klausė mero, kaip jis gali pakomentuoti faktą, kad S. Lengvinienė išėjo iš partijos dėl to, kad savivaldybėje stinga skaidru­mo. Merui pradėjus kalbėti, kad taryboje daugumos koalicija buvo vieninga ir gausi (18 narių), A. Adomaitis vėl replikavo, kad tarybos dauguma tokia gausi buvo tik dėl to, kad prisijungusieji prie daugumos gavo postus. Meras atsakė, kad visos partijos ir komitetai sprendžia savo žmonių įdarbinimo klausimą, kad galėtų įgyvendinti savo pažadus. Blogiau, pasak K. Vaitukaičio, kai įdarbinami šeimos nariai.
Paklausta, kaip vertina kalbas apie neskaidrumą, S. Lengvinienė diskusiją pasuko visai kita kryptimi. Iškalbingu auditorijos aiktelėjimu buvo palydėtas S. Lengvinienės pasakymas, kad partiją ji palikusi tuo-met, kai pajuto, kad partijai ji duoda daugiau, nei partija jai.
Užbaigiant emocingą ir destruktyvią diskusiją E. Kubilius abiejų paklausė, ar išrinkta savivaldybės taryba galės dirbti stabiliai? S. Lengvinienė atsakė mananti, kad visos partijos turi vienytis, kad pasiektų tikslą. K. Vaitukaitis žadėjo po rinkimų nuo mažiausios iki didžiausios kviestis frakcijas ir siūlyti burtis į koaliciją.

Priekaištai ir pasiteisinimai
Atėjus metui uždavinėti klausimus vėl kalbėjo A. Adomaitis. Dviem pagrindinėmis problemo­mis savivaldybėje jis vardino neskaidru­mą ir nepotizmą. Jis priekaištavo merui, kad be savivaldybės tarybos narių žinios vienas savivaldybėje gerai žinomas pilietis bandė privatizuoti sklypą Elektrėnų marių pakrantėje. A. Adomaičiui šis sandėris pasirodė galimai neskaidrus, nes Nacionalinės žemės tarnybos vedėju Elektrėnų skyriuje dirba artimas mero giminaitis. Meras tokią kalbą palygino su debesimis, nes savivaldybė nė vieno sklypo negali parduoti be viešo aukciono. „Jei būtumėt prašęs, būtume parodę visus dokumentus“, – sakė A. Adomaičiui meras.
Nepotizmo temą debatuose pra­tęsė S. Lengvinienei adresuotas klausimas. Klausytojas domėjosi, kiek kandidatės į merus giminaičių dirba Elektrėnų profesinio moky­mo centre? S. Lengvinienė pa­tvirtino klaususio žmogaus teiginius, kad centre dirba vyras, sūnus ir marti. Marti, dar iki tapdama marčia, dirbusi profesinėje mokykloje, čia ir su būsimu vyru susipažinusi. Sūnus EPMC dirba menkai apmokamą soc. pedagogo darbą. „Tokių specialistų labai trūksta, todėl didžiuojuosi ir džiaugiuosi, kad galiu jį išlaikyti“,- sakė S. Lengvinienė. O pensinio amžiaus kandidatės vyras profesinėje mokykloje dirba vairuo­toju už minimalų atlyginimą.
„Kaip kovosite su nepotizmu, tapusi mere?“, – klausė S. Lengvinie­nės salės žiūrovas. S. Lengvinienė sakė su nepotizmu nekovosianti, neatlei­sianti žmonių, kurie dirba kompetentingai. Tapusi mere S. Lengvinienė inicijuotų savivaldybės administra­cijos veiklos auditą, kad žinotų, nuo ko pradėti darbus.
Kodėl reikia audito, nesuprato meras K. Vaitukaitis, teigdamas, kad S. Lengvinienė ketverius metus buvo savivaldybės tarybos narė ir turėtų gerai žinoti situaciją savivaldybėje.
S. Lengvinienė oponavo, kad tarybos nariams nėra pateikiama išsami informacija, kurią turi savivaldybės specialistai, o ir pateiktą informaciją tarybos nariams sunku detaliai išnagrinėti, nes visi turi darbus ir stinga laiko. Meras atsakė, kad jis, vicemeras bei opozicijos narys Algimantas Adomaitis visiems tarybos sprendimų projektams laiko rasdavo pakankamai, o pati Silva posėdžiuose nebuvo aktyvi narė.

Piliečių rūpesčiai
Kokia pagalba bus teikiama grįžtantiems emigrantams, klausė vienas iš žiūrovų. Atsakydama į klausimą S. Lengvinienė daugiausiai akcentavo švietimo svarbą. Esą Elektrėnų profesinio mokymo centre sudaromos palengvintos sąlygos mokytis, įgyti profesijas, sudaromos sąlygos mokytis asmenims, nemokantiems lietuvių kalbos išlyginamosiose grupėse. S. Lengvinienės manymu, visose ugdymo įstaigose reikia sudaryti geras sąlygas mokytis sugrįžusiems į Lietuvą, numatyti lėšų mokytojams už papildomą darbą.
K. Vaitukaitis į šį klausimą at­sakė, kad emigrantų antplūdžio kol kas nejaučia, o kai jaus, tuomet pagal poreikį bus suteikiama pagalba. Pagrindinė pagalba, pasak mero, netrukdyti, o pagal galimybes ir padėti steigti verslą tiems, kurie tokių planų turi.
Kitas klausimas nuskambėjo apie Elektrėnų baseino ateitį. K. Vaitukaičiui keista buvo, kad klausime nuskambėjo žodis „uždaryti“, nes tokių planų savivaldybė niekada neturėjo. Mero teigimu, baseiną būtina renovuoti, ir tai bus vienas pirmųjų naujos tarybos darbų. Techninis baseino renovacijos projektas jau parengtas, paskaičiuota, kad renovacijai įvykdyti reikia 2,5 mln. eurų. Suma didelė, todėl savivaldybė prašys Vyriausybės finansinės pagalbos. Meras apgailestavo, kad baseino negalima renovuoti iš Europos Sąjungos paramos.
Vienas klausytojas klausė, ar bus užbaigta Vievio kultūros namų statyba, jei K. Vaitukaitis nebūtų išrinktas meru. „Tikiuosi, kad iki metų galo bus uždengtas kultūros centro stogas ir į pabaigą eis apdailos darbai, o vidaus įrengimas bus kitų metų planas. Vievio 500 metų jubiliejų švęsime Vievio kultūros namuose“,- atsakė K. Vaitukaitis. Vieviškiai švęsti miesto jubiliejų ketina 2022 m.

Darželių bėdos
Be klausimų apie savivaldybės aktualijas kandidatams į merus buvo užduoti klausimai, parodantys gyvenimiškas vertybes. Ar pritariate abortams ar lyties keitimui, klausė žiūrovai. K. Vaitukaitis į šiuos klausimus atsakinėjo nenoriai, esą šie klausimai yra šou: „Savivaldybės taryba niekada tokių klausimų nesvarstys, bet jei klausiate mano nuomonės aš esu prieš“. S. Lengvinienė sakė mananti, kad tokius klausimus turi spręsti pats žmogus.
Per feisbuką debatus stebėjusi Justina uždavė klausimą, kodėl Elek­trėnuose trūksta vietos darželiuose.
S. Lengvinienė, sakė, kad situacija darželiuose jai yra aiški, o atsakomybę turi prisiimti Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. Nors grupės darželiuose užpildytos, vaikų lankomumas siekia tik 60 proc. S. Lengvinienės manymu, jei vaikas ilgai nesirodo grupėje, jis turėtų būti nukeliamas į tolimesnę eilę. Sutvarkyti eilių darželiuose problemą turėtų padėti revizija.
K. Vaitukaitis patikslino, kad vietos trūksta ne darželių, o lopšelių grupėse. Mieste trūksta apie 50 vietų, o kaimiškose vietovėse yra laisvų vietų, tačiau tėvams nėra labai patogu į kaimiškas vietoves vaikus vežti. Daugiau vietų būtų galima surasti pertvarkant švietimo įstaigų tinklą, priimant tokius sprendimus kaip mokyklos darželio „Pasaka“ atveju. Tuokart vietos darželio grupėms rasta pradines klases perkėlus į „Ąžuolyno“ progimnaziją.

Vizija
Daugiau nei pusantros valandos trukę debatai vainikuoti klausimu apie Elektrėnų viziją po 4 metų. K. Vaitukaitis kalbėjo apie miestą, kuriame gera gyventi būtų dabartiniams gyventojams ir tiems, kurie atvyks. Geram gyvenimui Elektrėnuose svarbu gerinti situaciją visose srityse, kurios priklauso nuo savivaldos.
S. Lengvinienė sakė nesanti nai­vi, suprantanti, kad per ketverius metus Elektrėnuose neiškils gamyklos, dangoraižiai ar viešbučiai. Tačiau per šiuos metus galima sutvarkyti ūkio reikalus, padėti pamatus tvariems darbams. „Mūsų tikslas ne vienas kito įžeidinėjimas, o bendradarbiavimas ir gero rezultato siekimas“, – sakė S. Lengvinienė.
„Ąžuolyno“ progimnazijoje debatai vyko pusantros valandos, buvo galima pajusti įtampą tarp kandidatų, slopinamas ar per kraštus besiveržiančias emocijas. Gal todėl debatus užbaigdamas E. Kubilius tarstelėjo, kad Elektrėnuose gausu intrigų ir tai pasijuto debatuo­se. „Kokie Jūs, tokie ir debatai“, – sakė E. Kubilius.
Tinklas „Žinau ką renku“ žmo­nių pilietiškumą žadina išradingai „Kai renkiesi telefoną, prastesnis netinka. Ir kandidatą rinkis geriausią“,- rašoma kvietime į debatus. Lietuvos piliečiai turi teisę balsuoti arba nebalsuoti, bet daug geriau šia teise pasinaudoti, kad patys būtume savo likimo kalviai, kad neatiduotume savo teisių į kitų rankas. Ateiki­te balsuoti kovo 17-ąją.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69