Didžiosios grėsmės sveikatai – narkotikai ir tuberkuliozė

Didžiosios grėsmės sveikatai – narkotikai ir tuberkuliozė

Virginija Jacinavičiūtė

Savivaldybėje žmonės užsikrečia ne tik naujuoju virusu, bet ir seniai žinomomis ligomis. 2019 m. Elektrėnai tarp 60 savivaldybių pirmavo ­aukštu mirtingumu nuo narkoti­kų bei tuberkuliozės, atsparios vaistams, susirgimais. Tokie duomenys skelbiami Higienos instituto sveikatos informacijos centro išleistame leidinyje „Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos savi­valdybėse 2019 m“.

Vaistams atspari tuberkuliozė
Grėsmingai leidinyje atrodo informacija apie tuberkuliozės susirgimus. Elektrėnų savivaldybė rikiuo­jasi pirmoje vietoje tarp keturių savivaldybių, kuriose 2019 metais užregistruotų naujų daugeliui vaistų atsparios tuberkuliozės atvejų rodiklis 3–4 kartus didesnis už Lietuvos vidurkį. Elektrėnų savivaldybėje sergančiųjų daugeliui vaistų atsparia tuberkulioze skaičius vienas didžiausių Lietuvoje.
Pakomentuoti sergamumo tuberkulioze rodiklius ir situaciją Elektrėnuose paprašėme Elektrėnų savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotojos sveikatos apsaugai Virginijos Liepinytės-Medeikės:
„Nors sergamumas plaučių tuberkulioze mažėja (kalbu apie Lietuvą bendrai), tačiau sergamumas šia liga yra vienas didžiausių Europoje. Ypač neramina tai, kad daugėja vaistams atsparių formų.
Higienos instituto leidinyje pateikiamas sergamumo rodiklis 100 000 gyv. (naujų daugeliui vaistų atsparios tuberkuliozės atvejų). Kadangi savivaldybės gyventojų skaičius nėra didelis, pakanka vos kelių atvejų ir esame pirmaujantys sergamumu viena ar kita liga. Kita vertus, nebūtinai sergamumas pas mus savivaldybėje yra didesnis, tiesiog galbūt geresnis šios ligos išaiškinimas, prevencija“.

Pagalba
Elektrėnų savivaldybė įgyvendi­na tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės programą (2017–2020 m.). Įgyvendinant šią programą tikrinami socialiai nedrausti asmenys (neturintys sveikatos draudimo). Jei įtariama tuberkuliozė, jie nukreipiami gydytojo konsultacijai: atliekamas rentgenologinis ištyrimas, esant reikalui nukreipiami pulmonologo konsultacijai, teikiama pavėžėjimo į gydymo įstaigą paslauga. Taip pat prevenciniams tyrimams (rentgenologiniam ištyrimui) nukreipiami dėl socialinių pašalpų besikreipiantys asmenys.
Virginija Liepinytė – Medei­kė: „Sa­vivaldybėje taip pat įgyven­dinamas projektas „DOTS kabineto teikiamų paslaugų plėtra Elektrėnų savivaldybėje“. Šiuo projektu visi ser­gantys tuberkulioze savivaldybės as­menys nemokamai gauna vaistus, kuriuos turi vartoti prižiūrint slaugytojai. Už tvarkingą gydymosi režimą, kai nuolat vartojami vaistai ir pacientas nepažeidžia režimo, kiekvieną savaitę gauna 9 Eur kortelę. Deja, ne visi pacientai yra motyvuoti – labai dažnai tenka juos „prižiūrėti“, skambinti ir priminti, kad privalo išgerti vaistus, motyvuoti, kartais ir ieškoti – paieškose mums labai padeda socialinės darbuotojos, teko ir policijos pareigūnų pagalbos paprašyti. Būna, kad pacientams tenka priminti – ar gal net tiktų sakyti – pagrasinti, kad gali būti taikomas priverstinis gydymas. Deja, tokių atvejų taip pat pasitaiko, maždaug po 1 atvejį per metus. Daug pastangų ir jėgų skiria VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros ir VšĮ Vievio sveikatos priežiūros centro sveikatos priežiūros specialistai, asmeniškai ir aš pati ne kartą skambinau šiems asmenims ir įkalbinėjau gydytis.
Deja, nepaisant visų dedamų pastangų, sergamumas tuberkulioze išlieka didelis. Atsparumas vaistams formuojasi, kai asmuo nevartoja vaistų kaip nurodė gydytojas ar nebaigia gydymo kurso. Taip pat gali užsikrėsti nuo asmens, kuris serga daugeliui vaistų atsparia tuberkuliozės forma.“

Mirtingumas dėl narkotikų
Vienas Lietuvos sveikatos tikslų – sumažinti alkoholinių gėrimų, tabako vartojimą, neteisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą ir prieinamumą.
Šis tikslas itin svarbus Elektrėnų savivaldybėje, kuri išsiskiria mirtingumo, susijusio su narkotikų vartojimu, skaičiumi. Mirtingumas siekia 13,4 mirčių 100 000 gyv. Didesniu skaičiumi mūsų savivaldybę lenkia tik Visagino savivaldybė, kur 100 000 gyv. tenka 16,1 mirčių nuo narkotikų.
Prekyba narkotikais įsisenėjusi problema Elektrėnuose. Tai lemia geografinė padėtis – Elektrėnai kaip tarpinė narkotikų prekeivių stotelė tarp Kauno ir Vilniaus. Per 2020 metus pradėti 8 ikiteisminiai tyrimai dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis be tikslo platinti. Įtarimai pareikšti 8 asmenims. 7 ikiteisminiai tyrimai pradėti dėl 7 nusikalstamų veikų neteisėtai disponuojant narkotinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti. Vienas ikiteis­minis tyrimas pradėtas dėl asmens, kuris vertė kitą asmenį įsigyti ir vartoti narkotines medžiagas. Nuo 2020 metų pradžios iki lapkričio 23 dienos surašyti 9 protokolai dėl narkotinių medžiagų vartojimo. Vienas protokolas surašytas nepilnametei.
Elektrėnų policijos komisariato viršininkas Almantas Lukša pasakojo, kad jaunimas su narkotikų žala supažindinamas per bendrąsias prevencines priemones. Viena prevencinių priemonių – „Nepilnamečių dažniausiai daromi teisės pažeidimai. Nepilnamečių teisinė atsakomybė“. Įgyvendindami priemonę, pareigūnai skaito paskaitas mokyklose, vasarą vaikų stovyklose, dienos centruose. Dėl COVID-19 mokyklose prevencinės priemonės nevykdomos. Per 2020 m. pareigūnai organizavo 21 paskaitą.
Rugsėjo mėnesį policijos komisariatas kartu su Elektrėnų sav. administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore vykdė tikslines prevencines priemones dėl nepilnamečių teisės pažeidimų.
Lietuvoje pasitaiko atvejų, kai akyli kaimynai padeda išaiškinti narkotikų prekeivius, todėl komisaro A. Lukšos paklausėme, ar elektrėniškiai prisideda (ir kaip galėtų prisidėti), nustatant prekybos narkotikais atvejus.
„Narkotinių medžiagų platinimas yra latentinis nusikaltimas (į policiją niekas nesikreipia ir pareiškimų nerašo). Šiems nusikaltimams išaiškinti naudojamos neviešo pobūdžio priemonės, kurių nedetalizuosime, tik galime pažymėti, kad tokie tyrimai reikalauja pakankamai daug žmogiškųjų resursų ir yra ilgai trunkantys. Manome, kad Elektrėnų policija sėkmingai dirba užkardydama ir atskleisdama tokio pobūdžio nusikalstamas veikas. Taip pat labai svarbu, kad gyventojai nebūtų abejingi ir mus informuotų. Norime pasidžiaugti ir padėkoti gyventojams, kad gauname vis daugiau minėto pobūdžio informacijos. Gyventojai turėtų pranešti policijai informaciją apie daromas minėto pobūdžio veikas tel.112, el.p. almantas.luksa@policija.lt.“

Sunkiai prieinami
Svarbu pažymėti, kad Elektrėnų savivaldybėje yra mažiausias alko­holinių gėrimų prieinamumas. Savivaldybėje vienai licencijai verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais tenka 331,0 gyv. Labiausiai alkoholiniai gėrimai prieinami Neringos savivaldybėje, kur vienai licencijai tenka 41,8 gyv. Vertinant šiuos skaičius reikia akcentuoti, kad Neringos savivaldybė yra kurortinė šalies teritorija. Nepalankiausios sąlygos įsigyti alkoholinių gėrimų yra Alytaus m. savivaldybėje, kur 1 licencijai tenka 374,3 gyv.
Gerąja prasme Elektrėnai pasižymi ir skaičiuojant, kiek gyventojų tenka vienai licencijai verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais. Savivaldybėje vienai licencijai tenka 384,4 gyv. Geriau šioje statistikoje atrodo tik Visagino ir Panevėžio miesto savivaldybės, kuriose vienai ­licencijai atitinkamai tenka 390,0 ir 395,0 gyv.

Geri arba vidutiniški
Leidinyje pateikiami ir aprašomi 2019 m. visuomenės sveikatos būk­lės rodikliai Lietuvos savivaldybėse, esantys Valstybės deleguotų savi­valdybėms visuomenės sveikatos ste­bėsenos rodiklių sąraše. Sąrašas at­spindi, kaip įgyvendinami Lie­tuvos sveikatos strategijos tikslai. Strateginis Lietuvos sveikatos tikslas – pasiekti, kad 2025 m. šalies gyventojai būtų sveikesni ir gyventų ilgiau, pagerėtų gyventojų sveikata ir sumažėtų svei­katos netolygumai. Leidiniu „Visuo­menės sveikatos būklė Lietuvos savivaldybėse 2019 m.“ siekiama pateikti savivaldybėms rodiklius taip, kad jos, rengdamos visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitas, galėtų matyti savo padėtį Lietuvos kontekste.
Piliečių sveikatos būklei įtakos turi daugybė veiksnių, todėl ataskaita plati ir aprėpia įvairius socialinius ir sveikatos aspektus. Verta pasidžiaugti, kad Elektrėnų savivaldybė Lietuvos kontekste atrodo gerai arba vidutiniškai. Pvz. Elektrėnų savivaldybėje nebuvo atvejų, kuo­met žmonės būtų žuvę ar sunkiai su­žeisti dėl nelaimingų atsitikimų darbe. Elektrėnų savivaldybėje itin retai pasitaikė mirčių dėl transporto įvy­kių bei transporto įvykiuose patirtų traumų. Elektrėnų savivaldybėje vieni mažiausių ilgalaikio nedarbo rodikliai. Maža bedarbystė lemia ir tai, kad savivaldybėje nedidelis pašalpų gavėjų skaičius.

Saugūs lytiniai santykiai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69