Dešimtmetis Abromiškių bibliotekoje

Dešimtmetis Abromiškių bibliotekoje

Raminta ČESNAUSKAITĖ

Šiais metais 60-ąjį jubiliejų švenčianti Abromiškių biblioteka veikia atnaujintame buvusiame Žebertonių mokyklos pastate, o dešimtmetį jai vadovauja vyresnioji bibliotekininkė Irena Kubilinskienė.

Elektrėn Patronaitiene 2012  mI. Kubilinskienė gimė 1966 m. kovo 6 d. Migučionių k. Elektrėnų seniūnijoje, baigė Žemės ūkio buhalterinės apskaitos technikumą, kur įgijo aukštesnįjį buhalterinį išsilavinimą. Pagal specialybę 14 metų ji dirbo AB „Vievio malūnas“ buhalterijoje, bet po įmonės bankroto teko ieškotis darbo kitur. Kurį laiką moteris dirbo AB „Lietuvos paštas“ Elektrėnų skyriuje paštininke, aptarnavo Žebertonių, Abromiškių, Migučionių kaimus. Dirbdama pašte susibičiuliavo su skaitytojais, ypač su neįgaliaisiais, kuriems kaip duona buvo reikalingas skaitymas. AB „Lietuvos pašte“ ji dirbo ne pilnu etatu, todėl vis dar ieškojo papildomo darbo. Žebertonių kaime esančioje Abromiškių bibliotekoje dirbusi bibliotekos vedėja Asta Striaupienė 2006 m. buvo pakviesta dirbti į Elektrėnų savivaldybės viešąją biblioteką, atsiradus laisvam etatui, tais pačiais metais dirbti į Abromiškių biblioteką vedėja buvo pakviesta I. Kubilinskienė.

Darbas bibliotekoje

Adventinio vakaronės metu Irena Kubilinskienė dėkoja Elektrėnų kultūros centro dramos kolektyvuiPradėjusi dirbti bibliotekoje I.Kubilinskienė tuoj pat į skaitytojų sąrašus įtraukė skaitančius neįgaliuosius. Darbo pradžioje vieną jų Janę Akulevičienę aptarnaudavo pati, kol atsirado knygnešių, kurie pakeitė bibliotekininkę. „Šiai ilgametei skaitytojai su vaikais namuose esame parodę net ir spektakliuką. Šiuo metu šią skaitytoją aptarnauja Jolanta Česonienė“, – pasakoja I. Kubilinskienė. Ji sako, kad bibliotekininke dirba dar tik dešimt metų, bet tikisi čia dirbti daug ilgiau, nes tokioje vietoje tiesiog „suaugama“ su knygomis, skaitytojai tampa kaip didelė šeima. Bibliotekos lankytojai, kaip ir visame kaime, žmonės yra nuoširdūs ir atviri, vienas kitą pažįsta, dalinasi bėdomis, reikalui esant padeda vieni kitiems. I. Kubilinskienė sako, kad pasirinko šį darbą, nes jai patinka bendrauti su žmonėmis ir skaityti knygas. Laisvalaikį ji praleidžia su savo šeima, o jei lieka ramesnė valandėlė, skaito knygą, bet mėgstamam užsiėmimui vis pritrūksta laiko. Moteris skaito ne tik suaugusiems, bet ir jaunimui bei vaikams skirtas knygas, nes tuomet jas pristatydama gali labiau sudominti skaitytoją, o pačios mėgstamiausios yra autobiografinės, psichologinės knygos. Darbas bibliotekininkei patinka ir todėl, kad jis yra įvairus, reikia pačiai suplanuoti kokius darbus be vedamos apskaitos gali papildomai suspėti, nes idėjų būna daug, tik laiko pritrūksta. Kraštotyros rinkimas, parodos, taip pat ir skaitytojų meno darbų eksponavimas, renginių scenarijų kūrimas, kraštiečių subūrimas… Kaimo bibliotekos filiale dirba vienas darbuotojas, kuris turi visus darbus nudirbti pats ir suspėti tai padaryti laiku. „Mes turbūt pripratę sunkumų nepripažinti, sunkoka, kai reikia organizuoti didesnius renginius, šventes, bet kaip sakoma, „vienas lauke ne karys“ – netikėtai vis atsiranda vienas kitas savanoris, kuris padeda“, – sako I. Kubilinskienė. Ruošti vaidinimus jai padeda mažieji skaitytojai, kurie yra patys nuoširdžiausi, su jais bibliotekininkė organizuoja ir rudenines talkas lapų grėbimui.

2016 mŠiuo metu Abromiškių biblioteka yra šviesi, erdvi, patalpos suremontuotos, 2008 metais įdiegus viešosios interneto prieigos taškus vartotojams skirti 5 kompiuteriai, yra spausdintuvas-skeneris. Knygų fonde yra beveik 9 tūkst. egz. spaudinių ir kiekvienais metais jis vis atnaujinamas. „Knygos yra brangios, todėl skaitantys žmonės tikrai ir toliau skaitys bibliotekoje“, – mano bibliotekininkė. – „Rinksis ir norintys pasinaudoti internetu, atsispausdinti, nuskenuoti dokumentą bei persiųsti informaciją elektroniniu paštu“. Bibliotekos filiale renkami, tvarkomi, saugomi įvairūs kraštotyros dokumentai, sisteminama informacija apie Elektrėnų kraštą, jo žymius kraštiečius, rūpinamasi jos sklaida.

Suaugusiems patiko ne vienas edukacinis renginys Abromiškių bibliotekoje pasikvietus elektrėniškę tautodailinkę Onutę Patronaitienę, adventinio vainiko pynimas. Renginių ir švenčių ypatingai laukia vaikai, daugiausia dėmesio skiriama mažiesiems: vyksta garsiniai skaitymai, konkursai „Augu skaitydamas“, Nacionalinės bibliotekų, Šiaurės šalių bibliotekų savaitės, piešinių konkursai, rankdarbių, origami lankstinių, dekupažo pamokėlės. Bibliotekoje švenčiamos tradicinės šventės, Velykėlės, Kalėdos, paminimos valstybinės šventės, Vaikų gynimo diena.

Bibliotekos lankytojai

KasI. Kubilinskienė sako, kad bibliotekininkas turi žengti kartu su sparčiai besikeičiančiomis informacinėmis technologijomis, nuolat tobulintis kursuose, dalyvauti seminaruose. Bibliotekoje dirbant šiais laikais nepakanka išmanyti tik darbą, susijusį su knygomis ir kraštotyra, nes čia ateina žmonės su įvairiais rūpesčiais: vieniems reikia užsiregistruoti darbo biržoje, susirasti darbą, deklaruoti pajamas, dar kiti nori sužinoti įstatymus. Bibliotekininkas, kaip sako I. Kubilinskienė, nors paprastai yra knygų žinovas ir gerbėjas, visų pirma turi būti komunikabilus, tolerantiškas, išmanyti žmogaus psichologiją ir būti labai smalsus. Šiame technologijų amžiuje skiriasi net pati knyga: vienos lapus gali versti, o elektroninės knygos yra skaitomas kompiuterio ekrane, elektroninėje skaityklėje. Bet kaip sako bibliotekininkė, skaitytojas, perskaitęs popierinę ar elektroninę knygą, gauna tą pačią informaciją. Vienu ir kitu atveju žmogus tobulėja. Norintiems skaityti elektronines knygas Abromiškių bibliotekoje pasiūloma prisijungti prie tinklapio www.vyturys.lt, kur galima rasti nemažai tinkamų knygų. „Manau, netrukus ir kaimų bibliotekose turėsime elektronines skaitykles“, – sako I. Kubilinskienė. – Kartai, užaugusiai informacinių technologijų laiku, skaitymas bei informacijos gavimas yra paprastesnis internetinėse erdvėse, o vyresniam žmogui paprasčiau skaityti žurnalą ar laikraštį“. Bibliotekoje ir vyresnė, ir jaunoji karta gali rasti sau tinkamą skaitymo būdą ar mėgiamų veiklų, be to, čia visada į pagalbą atskuba bibliotekininkas.

Dažniausiai žebertoniškius bibliotekoje domina knygų, spaudos skaitymas, dalis lankytojų tuo pačiu pasinaudoja internetu. Žmonės, kurie yra užaugę su knyga ir taip pat augina savo atžalas, yra nuolatiniai Abromiškių bibliotekos skaitytojai. Jiems knygos skaitymas – tai laisvalaikio, atostogų, ilgų rudens ir žiemos vakarų praleidimas. O bibliotekininkams svarbiausia mokėti žmogui padėti, parinkti tinkamą knygą, tada jis sugrįš dar daug kartų. Vyresnio amžiaus skaitytojai Abromiškių bibliotekoje skaito įvairią literatūrą: vieni jų mėgsta detektyvus, kiti romanus, dar kiti skaito autobiografines knygas, jaunesni skaito psichologinius, fantastinius kūrinius, mokiniai daugiau skaito jiems mokykloje skiriamą privalomą literatūrą, o vaikai pirmiausia pratinami skaityti grožinę literatūrą – ikimokyklinukai ir pradinukai knygas skaito ir keičia dažnai, mėgsta pasakėles, eilėraščių knygeles, svarbu, kad jos būtų gražios ir spalvingos. Nors skaitytojų vyresnio amžiaus daugiau negu vaikų, bet procentiškai vaikai daug dažniau lankosi bibliotekoje ir daugiau perskaito knygučių.

Abromiškių bibliotekoje yra daugiau užsienio rašytojų grožinės literatūros kūrinių, bet vieni skaitytojai skaito tik lietuvių autorių kūrinius, kiti tik užsienio autorių, o treti ir vieną, ir kitą.

Bendradarbiavimas

I. Kubilinskienė sako, kad poreikis kaimuose pabendrauti gyvai dar neišnykęs, Žebertonių kaimo ir aplinkinio Abromiškių bibliotekos aptarnaujamo regiono žmogui ypač niūriomis dienomis yra poreikis ateiti į artimiausią vienintelę viešą įstaigą – biblioteką, paskaityti spaudą, paimti knygą, dalyvauti renginiuose. Kalbėdama apie paramą ir pagalbą, bibliotekininkė sako, kas tenka jos prašyti Elektrėnų viešosios bibliotekos direktorės Genės Dapkevičienės, Elektrėnų seniūnijos seniūno Antano Šalkausko organizuojant didesnius renginius. I. Kubilinskienė yra dėkinga tame pačiame pastate su biblioteka įsikūrusios bendruomenės pirmininkei Rasuolei Mistrulli, rašančiai ir laimėjusiai ne vieną projektą. Jos dėka pastatas renovuotas, išgražėjęs, įvestos komunikacijos, taip pat gaunama parama rengiamiems bendriems renginiams. Su bendruomenės pirmininke ir Žebertonių kaimo seniūnaite bibliotekininkė nuolat bendradarbiauja, susėdusios moterys aptaria esminius reikalus, organizuoja švarinimosi talkas. Skaitytojai taip pat noriai padeda tvarkyti aplinką, į pagalbą atskuba Bartkų, Malakauskų šeimos, jų iniciatyva šiais metais buvo surinkti pinigėliai, nupirkti, pakabinti rėmeliai su Žebertonių vaikų EBRU meno piešiniais, Abromiškių bibliotekos 60 metų sukakties proga kieme pasodinta sidabrinė eglutė, kurią mažieji skaitytojai pažadėjo puošti per kiekvienas Kalėdas. Renginius padeda vesti aktyviausi vietos gyventojai Vytas Bražinskas, Saulė ir Kęstas Gustai, Aušra Aliubavičienė, Aldona Rainienė, Danguolė Petkevičienė, Gražina Geležienė, Norgailė Žilinskaitė. Visiems prisidėjusiems prie įvairios bibliotekos veiklos I. Kubilnskienė nuoširdžiai dėkoja, o skaitytojams linki skaitymo džiaugsmo, supratimo, santarvės, jaukios šilumos namuose.

Irenos Kubilinskienės nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69