Derybų menas dėl sveikos avelės

Derybų menas  dėl sveikos avelės

Nuo šiol gyvensime kaip toje pasakoje. Pasuksime į dešinę – rasime Zenono Belicko vadovaujamą Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centrą, pasuksime į kairę – rasime Kristijono Kamenecko vadovaujamą Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centrą. Arba atvirkščiai. Žiūrint iš kurios pusės eisime. Bet niekur nebesurasime Elektrėnų greitosios medicinos pagalbos stoties (GMPS). Jos nebebus. Taip nusprendė savivaldybės taryba, lapkričio paskutinę dieną  susirinkusi į posėdį. (Video)

Julija KIRKILIENĖ

Tam davė, kitam nebeliko

Tarybos posėdis prasidėjo sportininkų, seniūnijų sporto žaidynėse laimėjusių II vietą, pasveikinimu ir apdovanojimais. Bet sporto tema posėdyje pasveikinimu nesibaigė.

Svarstant biudžeto patikslinimą, pinigų kitų metų biudžete numatyti ledo ritulininkams prašė ir už išleistus pinigus atsikaitė Lietuvos ledo ritulio federacijos  prezidentas Petras Nausėda. Kitų sporto šakų nepamiršti  prašė Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro direktorius Kęstas Vitkauskas.

Bet svarstant šių metų biudžeto ir strateginio veiklos plano patikslinimo klausimą, sportininkams pinigų numatyta nebuvo. Į biudžetą už pajamų mokestį pinigų surenkant daugiau nei planuota, jie buvo perskirstyti. Tik taršos mokesčio surinkta mažiau, nei planuota, todėl ir aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai lėšos sumažintos. Tai reiškia, kad mažiau lėšų bus skirta nuotekų valymo įrenginių statybai ir vandentiekio nuotekų plėtrai Gilučių kaime, Elektrėnų ir Vievio nuotekų valyklos rekonstrukcijai, Žebertonių kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrai ir kt.

Apie sklandesnius konkursus

Keturiolika tarybos narių mano, kad senosios tarybos patvirtintą sprendimą dėl  konkurso į savivaldybės biudžetinių (išskyrus švietimo) viešųjų įstaigų ir savivaldybių įmonių, kurių savininkė yra savivaldybė, vadovų pareigas organizavimo tvarką reikia panaikinti ir priimti savo.

Keturiolikos lapų dokumente aprašoma, kokia tvarka norintys vadovauti savivaldybės įmonėms  galės laimėti konkursus.

Tvarka gera. Konkurso metu patalpose svetimi žiopsoti negalės. Dalyvauti galės tik 5 komisijos nariai ir pretendentas. Konkursai, kaip šmaikštavo tarybos nariai, negalės vykti nei kultūros namuose, nei policijos komisariato salėje. Pretendentui teks raštu atsakyti 50 testo klausimų, kuriuos sudarys administracijos specialistai, ir pasikalbėti žodžiu.

Aiškinamajame rašte rašoma, kad priėmus tokį sprendimą, sklandžiau vyks konkursai, komisijos sekretoriui lengviau bus vykdyti konkursą, o konkursų organizavimas vyks teisės aktų nustatyta tvarka. Tarybos narys Audrius Jurgelevičius ironizavo, kad pagal aiškinamąjį raštą, iki šiol konkursai vyko nesklandžiai.

Sąvartynas – pinigų ryklys

Vilniaus apskrities sąvartynas, pastatytas Kazokiškėse, pasirodo, savivaldybei ne tik kad naudos neatnešė, bet dar nuolat ryja gyventojų pinigus. Šiame posėdyje taryba pritarė biudžete surasti daugiau nei 663 tūkst. litų, kad prisidėtų prie Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo (atliekų perdirbimo įmonės statymo Vilniuje), tuo pačiu prie įmonės (UAB „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“, VAATC)  akcinio kapitalo padidinimo.

Tuos pinigus savivaldybė įsipareigojo įnešti per 10 metų. Elektrėniečiams, iš biudžeto sumokėjusiems pinigus VAATC įstatyminio kapitalo padidinimui, dar ir šiukšles vežti teks ne į Kazokiškes, o į Vilnių, nes ten šiukšlės bus perdirbamos. Kuro reikės ne keturiasdešimčiai, o šimtui kilometrų sunaudoti. Betvarkė su atliekų tvarkymu Vilniaus regione tęsiasi nestabdomai.

Kitas klausimas, dėl atstovavimo VAATC akcininkų susirinkime, buvo atidėtas. Kaip informavo meras Kęstutis Vaitukaitis, akcininkų susirinkimas jau įvyko. Meras dalyvavo tik svečio teisėmis, todėl neturėjo teisės balsuoti dėl vartų mokesčio pakeitimo. Mokestį padidino ir be mūsų mero balso.

Dar apie pinigus

Apie pinigus savivaldybės taryboje buvo kalbama ne tik svarstant biudžetą. Šiame posėdyje tarybos nariai nusprendė žiemos metu turgaus prekybininkams sumažinti mokestį, o jiems atostogaujant mokesčių visai neimti. Vienam žmogui atidėjo mokestį už paveldėtą turtą, sumažino fiksuotą pajamų mokestį, mokamą už pajamas, gaunamas iš individualios veiklos asmenims, kuriems nustatytas vienoks ar kitoks nedarbingumo lygis, sulaukusiems senatvės pensijos, tėvams, ar motinoms, vienoms auginančioms besimokančius vaikus, moksleiviams ir studentams, bedarbiams, registruotiems darbo biržoje, ir kitiems asmenims, kuriems įstatymai leidžia sumažinti mokesčius.

Taryba taip pat patvirtino gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarką. Dabar nuomininkams, nuomojantiems būstus iš savivaldybės, mokesčiai bus apskaičiuojami ne pagal kvadratūrą, o pagal kubatūrą, ir, kaip sakė klausimą teikęs Ūkio plėtros skyriaus vedėjas Virgaudas Šimkūnas, šiek tiek pabrangs.

UAB „Gelvita“ direktorius Timofejus Rusakovas pristatė klausimą dėl mokesčių atsisakymo už šilumos punktų priežiūrą. Deja, dėl to vieviečiams kaina už šilumą nepigs, nes „Lietuvos energija“ pabrangino šilumos pardavimo kainą. Šilumos kainos klausimai visada yra aktualūs, tad ne išimtis buvo ir šis tarybos posėdis. Tarybos narė Aldona Kirkliauskienė siūlė tarybai priimti sprendimą suvienodinti šilumos kainą Elektrėnuose ir Vievyje. T. Rusakovas siuntė žinią vieviečiams tokią: jei kūrentų katilines dujomis, už vieną kilovatvalandę mokėtų 6 centais brangiau.

Aistros – desertui

Sprendimo projektas dėl Greitosios medicinos pagalbos stoties (GMPS) pavadinimo pakeitimo ir įstatų tvirtinimo, paliktas buvo posėdžio pabaigai. Meras Kęstutis Vaitukaitis prieš pradedant svarstyti klausimą, prašė viešai paneigti informaciją, kad šis sprendimo projektas gimė per jo gimtadienį. Per gimtadienį jis nepriiminėjęs  politinių sprendimų, bet dieną praleidęs su šeima.

Meras taip pat informavo tarybą, kad šiame posėdyje, esą, svarstomas tik vienos medicinos įstaigos klausimas, o apie visą sveikatos sistemos pertvarką savivaldybėje klausimas taryboje  bus svarstomas tik tada, kai jo sudaryta darbo grupė pasikonsultuos su medicinos įstaigos vadovais bei visuomenės atstovais ir pasiūlys sprendimo projektą. Meras taip pat informavo tarybos narius, kad gautas bendruomenės „Elektrėnų kraštas“ prašymas šį klausimą atidėti.

Sprendimo projektą „Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų greitosios medicinos pagalbos stoties pavadinimo pakeitimo ir viešosios įstaigos Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo“ teikė vyriausioji specialistė visuomenės sveikatos priežiūrai Vilma Miškinytė.

Projekto teikėja negalėjo atsakyti į gausybę klausimų, kilusių savivaldybės nariams, todėl jai į pagalbą buvo pakviestas sprendimo projekto iniciatorius, dabartinis GMPC direktorius Kristijonas Kameneckas. Jis kalbėjo, ką planuoja veikti naujai pavadintoje įstaigoje, bet nekalbėjo, iš kur tai veiklai gaus lėšų. Gydymas Lietuvoje yra finansuojamas iš ligonių kasų. Greitosios medicinos pagalbai lėšos skiriamos už pravažiuotus  kilometrus, pirminės sveikatos priežiūros centrams – už prirašytus pacientus, ligoninėms – už suteiktas paslaugas.

Tarybos nariai – gydytojai – K. Kamenecką užvertė klausimais. Dmitrij Burkoj domėjosi, kaip naujoji įstaiga planuoja gauti finansavimą iš ligonių kasų. Laimutė Ablingienė primygtinai klausė, kodėl įstaigos vardą pasirinko taip panašų į Pirminės sveikatos priežiūros centro pavadinimą. Pasak L. Ablingienės, nors sprendimo projekte buvo pateikta informacija tik apie GMPS pavadinimo keitimą ir naujų įstatų tvirtinimą, bet komitetuose buvo diskutuojama apie sveikatos sistemos reorganizavimą. Tarybos nariams liko neaišku, ką naujoji įstaiga veiks ir kodėl taip buvo skubama tą sprendimą priimti. Danguolė Švenčionytė nesuprato, iš ko naujos įstaigos veikla bus finansuojama: ar steigėjas, savivaldybė, ieškos lėšų, ar sėkmingai veikiančios gydymo įstaigos į naująjį centrą bus inkorporuotos su savo ekonomine baze. Tarybos narėms netiko naujosios įstaigos pavadinimas, nes iš pavadinimo negalima suprasti, kokia bus konkreti įstaigos veikla.Tik mero pavaduotojas Viktoras Valiušis, matyt, ne kažką suprato apie finansavimą iš ligonių kasų, nes nuolatos kartojo, kad savivaldybės įstaigos tarp savęs turi konkuruoti,  nesvarstydamas, už kokias lėšas ir kuriose patalpose.  Pats K. Kameneckas dar kartą dievagojosi neturįs teisės ir noro prie savo įstaigos jungti kitas įstaigas, bet norįs savo dviejuose kabinetuose plėsti paslaugų spektrą.

Liko avelė sveika ir vilkas sotus

Aistroms nuraminti, surasti kompromisą, pasotinti vilką ir išsaugoti aveles pasiruošęs buvo meras. Jis pasiūlė iš naujosios įstaigos įstatų išbraukti ligoninių veiklą. Tai yra, Asmens sveikatos priežiūros centras galės teikti specializuotas ir nespecializuotas kvalifikuotas sveikatos priežiūros paslaugas gyventojams įstaigose ir pacientų namuose, tik negalės užsiimti ligoninių veikla. Toks pasiūlymas tiko ligoninėje dirbantiems gydytojams, bet netiko L. Ablingienei ir A. Adomaičiui. Pastarasis ligonines lygino su supermarketais, sumaišęs tarybos nario pareigas su pirmininkaujančiojo posėdžiui, kamantinėjo taryboje dirbančius gydytojus, ar jų įstaigose buvę pokalbiai apie šį sprendimo projektą, ir ragino tarybos narius nepritarti mero pasiūlymui. Deja, jį palaikančių tarybos narių neatsirado.

Meras K. Vaitukaitis šiame posėdyje parodė nepaprastus derybininko sugebėjimus. Suabejojęs, ar valdančiojoje daugumoje dirbantys ligoninės gydytojai ir jo partijos nariai pritars sprendimo projektui, ar valdančioji dauguma gali subraškėti,  išbraukė tą punktą dėl ligoninių, ir sprendimo projektas buvo priimtas.

Patenkintas, atrodo, liko K. Kameneckas, planuojantis likti naujojo centro direktoriumi, ir ligoninės gydytojai, nes laikinai buvo atidėta rizika, kad prie to naujojo centro gali būti prijungta ligoninė. Nepatenkintas liko tik A. Adomaitis. Amžinas opozicionierius, gydytojas A. Adomaitis turėjo priešingą nuomonę nei gydytojai, dirbantys valdančiojoje daugumoje ir opozicijoje, ją aistringai gynė, bet liko neišklausytas ir nesuprastas.

Apie šį bei tą

Posėdis prasidėjo po pietų ir į darbo laiką netilpo. Besibaigiant posėdžiui administracijos direktorius Henrikas Petrauskas atsakinėjo į A. Adomaičio straipsnyje „Nerimas dėl turto“  iškeltus kaltinimus dėl neefektyviai valdomo savivaldybės turto. H. Petrauskas gynėsi neturintis  akcijų nė vienoje bendrovėje, o tarybą informavo apie veiksmus dėl UAB „Linokompa“ skolos  išreikalavimo.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas Vaidas Bernotas informavo, kad jo vadovaujama komisija nenustatė Beižionių seniūno Mindaugo Makūno tarnybinio nusižengimo organizuojant visuomenei naudingus darbus. Paklausimų turėjo A. Adomaitis, A. Jurgelevičius, bet tarybos nariai nebenorėjo užsilaikyti po darbo ir jų klausimų nebesiklausė.

Viso taryboje apsvarstyti buvo 23 klausimai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69