Dar kartą apie (ne)teisėtus planus statyti krematoriumą

Dar kartą apie (ne)teisėtus planus statyti krematoriumą

Julija Kirkilienė

Vieviečiai, su nekantrumu laukę kultūros namų statybos pradžios, sulaukė kitokios naujienos: šalia Kurkliškių kapinių skubos tvarka planuojama statyti krematoriumą. Po pirmojo plano pristatymo visuomenei, krematoriumo planuotojams skubėti, atrodo, nebereikės: mero potvarkis bendro naudojimo žemės sklypą pakeisti į komercinės paskirties objektų teritorijas apskųstas teismui, Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje nagrinėja bendruomenių raštus, Žemės ūkio ministerija domisi žemės sklypų Kurkliškių kaime nuosavybės teisėtumu, o Aplinkos ministerija informacijos pateikimo gyventojams terminais ir vieta.

Slėpynės

Kad krematoriumo statybą Kurkliškių kaime planuota buvo prastumti patylomis, paaiškėjo krematoriumo planuotojų UAB „Ligamis“ vadovų susitikime su gyventojais. Nors savivaldybės Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas Arūnas Butrimavičius Kurkliškių bendruomenei sakė, kad susitikimas dėl kažkokių papildomų niuansų gali neįvykti, nors apie pradedamą projektuoti visuomenei svarbų statinį priešprojektinių pasiūlymų privalomoji informacija laikraščiuose spausdinta nebuvo, o savivaldybės internetinėje svetainėje ši informacija buvo „paslėpta“ paskyroje Statinių projektavimas, bet Kurkliškių ir Pylimų bendruomenės, sukurtos tik sužinojus apie nepageidaujamą kaimyną, į pirmąjį viešą susirinkimą susirinko gausiai. Susirinkimui numatytoje patalpoje – skyriaus vedėjo kabinete – vietos neužteko. Susirinkimas vyko tarybos posėdžių salėje. Į susirinkimą eidami bendruomenės atstovai koridoriuje sutiko A. Butrimavičių, kuris „Ligamis“ atstovams pravedė instruktažą, kaip jiems elgtis susirinkime: tik nesikarščiuokite, ramiai išdėstykite savo planus ir pan….

Į susirinkimą atskubėjo Seimo narė Dangutė Mikutienė, kuriai atrodė, kad krematoriumo statybos planuotos taip pat, kaip prieš 15 metų Kazokiškių sąvartynas – neatsiklausus visuomenės. Susirinkime savivaldybės vadovams atstovavo administracijos direktorius Virgilijus Pruskas, mero pavaduotojas Arvydas Vyšniauskas, mero patarėjas Vaidas Andriejauskas bei Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas A. Butrimavičius. Jis bendruomenėms prisipažino parinkęs šį sklypą krematoriumo statybai. Susirinkime nebuvo Vievio seniūno Zenono Pukėno. Jis sakė, kad nieko apie susirinkimą nežinojo, o bendruomenės replikavo, kad jis žmonėms nenori atstovauti.

Klausimai be atsakymų

UAB „Ligamis“ į krematoriumo statybą pasiruošusos investuoti per 1,5 mln. eurų (tokios sumos, pasak AB „K2LT“ direktoriaus Vytenio Labanausko, reikėtų pastatams, įrangai, įvairiems leidimams ir kt.) ir už žemės sklypą per metus pasiruošusios mokėti po 14,5 tūkst. eurų nuomos mokestį atstovai, į susitikimą su gyventojais atvyko rankose tik popierėlius laikydami. Žmonėms pasirodė direktorius Juozas Čiplys ir komercijos direktorius bei akcininkas Bronislavas Polonskis. Rankose jie turėjo iš interneto atsispausdinę keletą nuotraukų, kaip krematoriumai atrodo pasaulyje ir pakalbėjo, kad jų planuojamas krematoriumas bus apsodintas želdiniais, statys 1 liniją. Daugiau būsimieji investuotojai ir pasakyti nieko neturėjo, vaizdinės medžiagos taip pat neturėjo. Užtat bendruomenės atstovai vieni po kito kilo iš vietų pateikdami savo klausimus daugiau ne investuotojams, o savivaldybės vadovams. Žmonės pirštais rodė, kad ir kapinėms prie Vievio ežero, kur gruntiniai vandenys visai paviršiuje, ne vieta, juo labiau krematoriumui. Šios vietos bendrajame plane pažymėtos rekreacine zona, todėl čia žmonės planavo vystyti kaimo turizmo verslą, ekologinį ūkininkavimą ir kitokį verslą, tinkantį gražiai vietovei tarp Pipiriškių draustinio, Neries regioninio parko, Bražuolės upės ir jos slėnio, Vievio ežero, Trakų istorinio nacionalinio parko. Bet labiausiai žmonėms rūpėjo, kokią naudą iš tų statybų turės savivaldybė, nes mokesčius verslininkai mokės į Trakų rajono biudžetą, o pinigus už žemės nuomą – Nacionalinei žemės tarnybai. Kodėl apie žemės paskirties pakeitimą nebuvo informuoti UAB „Ligamis“ nuomojamo sklypo kaimynai, kodėl bendruomenių raštas su 800 parašų prieš krematoriumo statybą nebuvo išsiuntinėtas tarybos nariams, kodėl apie planuojamas naujojo objekto statybas žmonės nebuvo informuoti pradinėje planavimo stadijoje, kodėl informacijos apie spalio 8 d. susitikimą nebuvo laikraščiuose, o internetiniame savivaldybės puslapyje įkeltas ne į Naujienų skiltį ir t.t.

Kieno reikalas

Šitoje istorijoje yra keletas sutapimų su Kazokiškių sąvartyno atsiradimo istorija. Tada dabartinis administracijos direktorius, o prieš tai savivaldybės ekologas V. Pruskas viename plano pristatyme kalbėjo, kad Kazokiškėse gyvena beveik asocialūs žmonės ir sąvartyno statyboms neprieštaraus. Prasidėjus bruzdėjimui dėl krematoriumo statybų, žiniasklaidoje irgi skleidžiami gandai, kad toms statyboms priešinasi ir intrigas kelia tik grupelė verslininkų… Žodžiu, ta grupelė smulkiųjų verslininkų, pagal Vievio ežerą vystanti turizmo verslą, yra visai nereikšminga prieš ateinantį stambų verslininką, pasiruošusį investuoti milijonus eurų. Iš kur iki šiol šarvojimo paslaugas Trakų rajone teikusi įmonė taip praturtėjo, ne tų Kurkliškių kaime įsikūrusių verslininkų reikalas. Pasak krematoriumo statybų planuotojų, net to sklypo kaimynui, Tomui Juodikiui, nėra reikalo žinoti, kokia veikla bus vykdoma su jo žemės sklypu besiribojančiame sklype.

Ir visai niekam nėra reikalo žinoti, kad 2001 m. Lietuva ratifikavo Orhuso konvenciją. O tos Konvencijos tikslas – apsaugoti kiekvieno dabartinės ir būsimų kartų žmogaus teisę gyventi jo sveikatai ir gerovei palankioje aplinkoje, užtikrinant teisę gauti informaciją, teisę dalyvauti priimant sprendimus bei teisę kreiptis į teismus aplinkos klausimais. Kazokiškių bendruomenės advokatė Ramunė Ramanauskienė sako, kad nuo 2008 metų, kai išnagrinėjusios Kazokiškių bendruomenės skundą Orhuso konvencijos šalys Lietuvą įpareigojo taisyti įstatymus, niekas nepasikeitė. Lietuva vėluoja tuos įpareigojimus vykdyti, o Orhuso konvencijos šalys vis nagrinėja skundus iš Lietuvos dėl to, kad valdžia nesitaria su visuomene jiems rūpimais klausimais. Negi Jungtinių Tautų Organizacijai Ženevoje teks antrą kartą nagrinėti skundą iš Elektrėnų savivaldybės? Bendruomenės yra pasiruošusios skųstis visoms įmanomoms organizacijoms. Savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis žiniasklaidoje, o administracijos direktorius Virgilijus Pruskas susirinkime tikino, kad jeigu su bendruomenėmis nebus susitarta, planai statyti krematoriumą bus sustabdyti… Pagyvensime, pamatysime.

Spausdiname bendruomenių pasirašytą peticiją Elektrėnų savivaldybės vadovams, tarybai ir Aplinkos ministerijai:

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ

KREIPIMASIS

DĖL PLANUOJAMOS

KREMATORIUMO STATYBOS

2015-09-29

Mes, Elektrėnų savivaldybės gyventojai, sužinojome, kad 2015 m. rugpjūčio 19 d. įvyko aukcionas dėl valstybinės žemės sklypo (kad. Nr. 7914/0006:1068, esančio Ąžuolų g. 5B, Kurkliškių k., Vievio sen., Elektrėnų sav.) nuomos, kurį laimėjo prieštaringą reputaciją turinti laidojimo paslaugas teikianti įmonė „Ligamis“. Laikraščio „Elektrėnų žinios“ rugsėjo 25 d. numeryje pasirodė straipsnis, kad UAB „Ligamis“ šiame sklype planuoja statyti krematoriumą. O savivaldybės interneto svetainėje tik dabar pasirodė informacija, kad viešas priešprojektinių krematoriumo statybų pasiūlymų svarstymas vyks jau 2015 m. spalio 8 d.

Kyla pagrįstų įtarimų, kad krematoriumo statybos įteisinimas vyksta skubotai ir neskaidriai, nes vietos bendruomenė iki šiol nebuvo informuota apie planus Elektrėnų savivaldybės teritorijoje statyti tokio pobūdžio statinį, informacija apie čia ketinamą vykdyti veiklą buvo itin formali – net tikslingai ieškant sunkiai pasiekiama. Kaip minėjome, apie konkrečius valstybinės žemės nuomininko ketinimus sužinojome atsitiktinai.

Mūsų duomenimis, 2015 m. rugpjūčio 25 d. mero potvarkiu UAB „Ligamis“ išnuomoto valstybinės žemės sklypo naudojimo būdas pakeistas į komercinės paskirties teritorijas, nors, pagal Bendrąjį Elektrėnų savivaldybės teritorijos planą, šis sklypas priskiriamas rekreacinėms teritorijoms. Be to, sklypas, kuriame planuojama statyti minėtą objektą, yra tokių saugomų teritorijų ir rekreacinių zonų, kaip Pipiriškių draustinis, Neries regioninis parkas, Bražuolės upė ir jos slėnis, Vievio ežeras, Trakų istorinis nacionalinis parkas, apsuptyje. Dėl planuojamos ūkinės komercinės veiklos, tikėtina, šiose apylinkėse itin suintensyvės eismas, padidės aplinkos tarša bei galimai bus sugadintas kraštovaizdis, o krematoriumo kaimynystė kels nemalonius jausmus tiek gyventojams, tiek rekreacinių zonų lankytojams. Todėl mums, šios savivaldybės gyventojams, visiškai neaišku, kokiais kriterijais vadovaujantis buvo pasirinktas krematoriumo veiklai būtent šis žemės sklypas.

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad planuojamas statyti tokio pobūdžio komercinis objektas smarkiai sumenkins netoliese esančio nekilnojamojo turto vertę, dėl ko mes, gyventojai, galimai patirsime ekonominių nuostolių. Šalia UAB „Ligamis“ išnuomoto žemės sklypo yra įkurti kaimo gyventojų verslai (sulčių spaudykla, ekologiniai ūkiai ir kt.) bei vystomi nauji kaimo gyventojų investiciniai projektai, statomos kaimo turizmo sodybos. Planuojamo krematoriumo kaimynystėje esanti gyvenamoji aplinka, siūlomos paslaugos bei gaminami produktai būtų vertinami itin nepalankiai, todėl aplinkinių kaimų gyventojai yra pagrįstai nepatenkinti planuojamomis krematoriumo statybomis.

Nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad savivaldybė šioje situacijoje nesuteikė visapusiškos informacijos, neužtikrino galimybės visuomenei dalyvauti miesto plėtros procese ir priėmė skubotus sprendimus, ignoruodama gyventojų interesus, nors turėjo skirti pirmenybę atstovavimui jiems. Esame linkę manyti, kad savivaldybė galimai veikia išskirtinai tik verslo struktūrų komerciniams interesams.

Pareiškiame, kad krematoriumo statyba Elektrėnų savivaldybės rekreacinei teritorijai priskirtame sklype yra nesuderinama su vietos bendruomenės interesais, todėl šiuo raštu prašome Elektrėnų miesto merą ir atsakingus savivaldybės tarnautojus panaikinti mero potvarkį, atstatyti šio žemės sklypo naudojimo būdą į rekreacines teritorijas, teikti visuomenės atstovams visą informaciją, susijusią su planuojama krematoriumo statyba, bei suteikti galimybę dalyvauti visame svarstymo procese. Kitu atveju, gindami savo interesus, būsime priversti kreiptis į teisėsaugos institucijas.

NESUTINKAME SU KREMATORIUMO STATYBA Ąžuolų g. 5B, Kurkliškių k., Vievio sen., Elektrėnų sav. (kad. Nr. 7914/0006:1068)

Autorius: Vievio seniūnijos bendruomenė

Adresatas: Elektrėnų savivaldybės taryba, Elektrėnų savivaldybės administracija, LR aplinkos ministerija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69