Blogas pavyzdys užkrečiamas

Blogas pavyzdys užkrečiamas

Šios savivaldybės tarybos dauguma blogu pavyzdžiu, ko gero,  užsikrėtė iš senosios tarybos: rugpjūčio 31 d. vykusiame tarybos posėdyje sprendimo projektus pristatantys politikai siūlė už juos nebalsuoti arba atidėti kitam posėdžiui.

Julija KIRKILIENĖ

Du direktoriai

Po dviejų mėnesių į posėdį susirinkę tarybos nariai pirmiausiai  vieni kitus pasveikino su praėjusiais gimtadieniais. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais gimtadienius švenčia net 7 tarybos nariai ir administracijos direktorius.

Prisiminę elektroninio balsavimo subtilybes, pirmuoju klausimu tarybos nariai svarstė, kaip administracijos direktorius Henrikas Petrauskas ir jo pavaduotojas Vaidas Bernotas galėtų tarpusavyje pasidalinti vykdomosios institucijos įgaliojimus. Klausimą pristatęs Teisės ir personalo skyriaus vedėjas Gediminas Ratkevičius aiškino, kad pagal savivaldos įstatymą pavaduotojui direktoriaus įgaliojimai suteikiami tik pirmajam atostogaujant, sergant ar išvykus į komandiruotę. Bet tai yra trumpas laikotarpis, o direktoriaus pavaduotojas V. Bernotas turi noro ir galimybių administravime dirbti daugiau.

G. Ratkevičius pavyzdžiu rodė Radviliškio rajono savivaldybę, kur direktorius ir pavaduotojas taip pat pasidalinę veiklos sritis, kuriose gali prisiimti atsakomybę: pasirašyti, dėti anspaudus.  Tas veiklos sritis, tarybai pritarus, savo įsakymu įtvirtintų administracijos direktorius. Išeitų, kad administracijoje dirba ne direktorius ir pavaduotojas, bet du direktoriai. Ar tai iš tikrųjų, kaip sakė pats administracijos direktorius H. Petrauskas, palengvintų sunkų direktoriaus darbą, kuriame dėl didelės veiklos apimties jis pats nesuspėjantis gerai įsigilinti į klausimus, ar tai, kaip mano opozicijoje dirbantys tarybos nariai,  yra kažkoks vidinis konfliktas, posėdyje išaiškinta nebuvo. Bet nebuvo priimtas ir sprendimo projektas.

Sumaištį taryboje sukėlė tai, kad sprendimo projektas buvo pateiktas kitoks, nei buvo svarstytas komitetuose. Tai, pasak G. Ratkevičiaus, atsitikę todėl, kad Vyriausybės atstovo tarnybos  vyr. specialistas Edvinas Pašvenskas  tik posėdžio dienos ryte ir tik žodžiu  išsakęs savo pastabas, kaip tas įgaliojimų pasiskirstymas turėtų būti teisingai įformintas. Sprendimo projektas dėl dviejų direktorių, kaip juridinių asmenų,  parašo statuso buvo atidėtas kitam kartui.

Koncesijos nepakeitė

G. Ratkevičius svarstymui teikė ir kitą labai svarbų ir sudėtingą klausimą – dėl koncesijos sutarties pakeitimo. Pateikęs sprendimo projektą pats iš karto kvietė tarybą už jį nebalsuoti, nes kaip tik tą trečiadienio rytą, kai vyko posėdis, Centrinė projektų valdymo agentūra vėl žodžiu pateikė pastabas, kad sutartį geriau ne pakeisti, bet nutraukti, ir skelbti naują konkursą infrastruktūros ir verslo objektų statybai, valdymui, naudojimui bei priežiūrai teritorijoje tarp Šviesos gatvės ir kelio Vilnius – Kaunas.

Sprendimo projektą dėl koncesijos pakomentuoti paprašėme opozicijos lyderio, buvusio mero Arvydo Vyšniausko:

„Manau, tai, kad sprendimas dėl koncesijos sutarties pakeitimo nebus priimtas, buvo aišku jau ūkio komitete. Neigiama koncesijų klausimais konsultacijas teikiančios institucijos – Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) – išvada dėl pateikto sutarties pakeitimo projekto buvo esminė priežastis. Labai keista, kad, turint tokias išvadas, sprendimo projektas buvo teikiamas tarybai“.

Primename, kad tokių neparuoštų sprendimo projektų tarybai dažnai buvo teikiama ir praėjusios tarybos posėdžiuose.

Elektrėnų savivaldybės taryba, vadovaujama K. Vaitukaičio,  2006 m. liepos 12 d. sudarytoje Infrastruktūros ir verslo objektų statybos, plėtros, valdymo, naudojimo ir priežiūros koncesijos sutartyje prisiėmė įsipareigojimus dėl žemės sklypo perdavimo privačiam juridiniam asmeniui, nors šis žemės sklypas nuosavybės teise priklausė valstybei. Koncesijos konkursą laimėjo UAB „Irlanda“, kuri įsipareigojo palei autostradą pastatyti prekybos ir pramogų centrus, nutiesti požeminį įvažiavimą į Trakų gatvę Elektrėnuose, įrengti šunų vedžiojimo aikštelę ir kt. Bet kol valstybė žemę perdavė savivaldybei, kol bendrovė padarė detaliuosius planus, pasibaigė  sutartyje numatyti terminai ir prasidėjo krizė, todėl koncesininkas sako nebegalintis vykdyti numatytų įsipareigojimų.

Koncesijos įstatyme nėra numatyta, kad sutartį galima būtų taisyti, todėl UAB „Irlanda“ prašo šią sutartį nutraukti ir sudaryti naują. Praėjusios kadencijos valdančioji  dauguma bijojo, kad, nutraukus sutartį, savivaldybei teks grąžinti koncesininkų investuotus 2,6 mln. litų. Šiame posėdyje G. Ratkevičius sakė, kad investuotus pinigus grąžinti reikėtų ne savivaldybei, o naujam koncesininkui, kuris laimėtų naujai paskelbtą konkursą. Jeigu konkursą vėl laimėtų „Irlanda“, tai jos investuoti pinigai jiems ir liktų.

Dėl pinigų – viskas aišku

Mažiausiai diskusijų tarybos nariams kilo svarstant biudžeto ir 2011-2013 metų strateginio veiklos plano patikslinimą. Piniginius reikalus trumpai ir aiškiai pristatė Finansų, biudžeto ir ekonomikos skyriaus vedėja. Ikimokyklinėms įstaigoms pinigų buvo pridėta, nes ten padaugėjo vaikų, socialinės globos namams skiriamų pinigų suma sumažinta, nes ten sumažėjo pacientų.

Daugiau klausimų kilo svarstant  ekologo Audriaus Balnio sprendimo projektą dėl aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų paskirstymo. 20 tūkst. litų nutarta skirti Trakų miškų urėdijai prevencinėms priemonėms, kuriomis siekiama išvengti medžiojamų gyvūnų daromos žalos miškui.

Mero pavaduotojui Viktorui Valiušiui ir tarybos nariui Stasiui Lančinskui nebuvo aišku, kodėl visas specialiosios programos lėšas, surinktas už medžioklės plotų nuomą, reikia atiduoti vienai Trakų urėdijai. Trakų urėdijos užtarti suskubo Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento Elektrėnų  vedėjas Virgilijus Pruskas. Pasak jo, pagal nustatytus terminus, prašymą padavė tik viena Trakų urėdija, o žvėrys miške tiek nuostolių pridarantys, kad jiems atstatyti ar išvengti jų tie 20 tūkst. litų tik ašara esanti. Trylika tarybos narių iš dvidešimt keturių dalyvavusių posėdyje balsavo už šį sprendimo projektą.

Posėdis po posėdžio

Kitam posėdžiui  atidėti buvo dar  du sprendimo projektai dėl nekilnojamo turto mokesčio mažinimo. Taryba nutarė aptarti ir patvirtinti kriterijus ir mechanizmą, kam, kada  ir kokius mokesčius mažinti. Dviejuose  sprendimo projektuose dėl pritarimo Peliūnų kaimo žemės savininkams rengti detaliuosius planus pasirūpino, kad ten tikrai atsirastų poilsiui skirti statiniai, o ne gyvenamieji namai.

Dar viena blogį šios savivaldybės taryba perėmė iš senosios. Nuolatos kritikavę posėdžių šaukimo tvarką, rugpjūčio mėnesio posėdį šaukė tik po pietų. Dvidešimt du sprendimo projektus taryba apsvarstė greičiau nei buvo numatyta reglamente, bet pasibaigus numatytiems klausimams, tarybos nariai ilgokai dar posėdžiavo ir salėje, ir kieme.

Meras informavo, kad intensyviai vyksta derybos su „Jaunimo kranto“ dalininkais ir ruošiamas kažkoks ketinimų protokolas. Administracijos direktorius informavo, kad per pirmą šių metų pusmetį priimti buvo 173 sprendimai, iš jų – 90 buvusios kadencijos ir 83 naujos kadencijos tarybos. Visi jie vykdomi arba jau yra įvykdyti.

Į posėdį atėjusi Elektrėnų gyventoja piktinosi medžių genėjimo ir pjovimo darbais mieste. Pasirodo, medžių tvarkymui Elektrėnuose konkursą yra laimėjusios dvi įmonės – UAB „Elektrėnų švara“, kuriai vadovauja liberalcentristas Vidas Židonis, ir UAB „Antikora“, kurios direktorius Nikolaj Melnikov ir buhalterė Marija Jurčenko yra tarybos nariai. O miesto apželdinimo tvarkymui  nėra nei jokio plano, nei derinimo su gyventojais.

Administracijos direktorius taip pat informavo tarybos narius, kad visos Vilniaus regiono mažosios savivaldybės yra nepatenkintos UAB „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“ (VAATC) veikla. VAATC ir  Elektrėnuose delsia įrengti  biodegraduojančių ir stambiagabaričių atliekų aikšteles.

Tarybos narė Aldona Kirkliauskienė rūpinosi Vievio gimnazijos virėjų atlyginimais, mat jos už mažą atlyginimą maistą gaminančios  ir gimnazijai, ir pradinei mokyklai.

Savivaldybės gerove besirūpinantys tarybos nariai po posėdžio skirstytis neskubėjo: dar diskutavo kieme ir žadėjo tarp eilinių  posėdžių dar rengti išvažiuojamuosius posėdžius svarbiuose savivaldybės objektuose.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69