Bendruomeninės veiklos rėmimas: norų daug, pinigų mažai

Bendruomeninės veiklos rėmimas: norų daug, pinigų mažai

Julija Kirkilienė

Seniūnaičiai atidžiai studijuoja naują tvarkos aprašą, kaip paskirstyti lėšas, skirtas bendruomeninės veiklos stiprinimui
Seniūnaičiai atidžiai studijuoja naują tvarkos aprašą, kaip paskirstyti lėšas, skirtas bendruomeninės veiklos stiprinimui

Naujai išrinktiems seniū­nai­čiams pirmasis darbas yra sugalvoti, ką veikti už pinigus, skir­tus bendruomeninės veiklos stiprinimui. Tam seniūnijose organizuojamos išplėstinės seniūnaičių sueigos, kuriose dalyvauja ne tik se­niūnaičiai, bet ir bendruo­me­nių, kitų nevyriausybinių orga­ni­za­cijų atstovai. Toks susirinkimas liepos 24 dieną įvyko Elektrėnų seniūnijoje.

Nauja tvarka
Elektrėnų seniūnijos ben­druomenės šiais metais pinigų gavo mažiau nei pernai dėl to, kad pakeista pinigų paskirstymo tvarka. Anksčiau pinigai bendruomenėms buvo skirstomi nuo gyventojų skaičiaus – 0,49 ct kiekvienam žmogui, todėl mažųjų seniūnijų bendruomenėms lėšų tekdavo labai mažai ir neužtekdavo net menkiausiems

Seniūnas Antanas Šalkauskas sveikina naujai išrinktą Abromiškių seniūnaitį Stanislovą Janušauską
Seniūnas Antanas Šalkauskas sveikina naujai išrinktą Abromiškių seniūnaitį Stanislovą Janušauską

projektams. Šiais metais kiekvienai bendruomenei skiriama fiksuota 500 eurų suma ir dar plius koeficientas nuo gyventojų skaičiaus.
Elektrėnų seniūnijoje išrinkti 7 seniūnaičiai, o susirinkime be jų dar dalyvavo dviejų bendruomenių, vienos nevyriausybinės organizacijos ir vienos asociacijos atstovai. Visi atidžiai studijavo naująjį pinigų skirstymo tvarkos aprašą ir priekaištų turėjo tik tiek, kad padaugės ataskaitoms dokumentų.

Telks bendruomenes
Susirinkime vieningai nutarta veiklos stiprinimui pasirinkti bendruomenės sutelktumo ir gyvenimo kokybės gerinimo veiklos prioritetą. Prioritetas aprėpia pilietinių iniciatyvų skatinimą, sprendžiant bendruomenėms aktualius klausimus, savanoriškos veiklos organizavimą, bendradarbiavimą su vietos valdžios institucijomis ir pan. Kiti pasirinkti prioritetai – kultūrinė ir švietėjiška veikla, sporto ir sveikatinimo bei kitokia bendruomenių telkimo veikla. Konkrečius projektus kurti teks kiekvienai bendruomenei ar organizacijai, pateikti juos seniūnaičių tarybai, kuri nuspręs, kurie projektai geriausi, reikalingiausi ir verti finansavimo.

Problemos

Gyvenimo kokybė seniūnijose priklausys nuo bendro darbo ir sutarimo tarp seniūno ir seniūnaičių
Gyvenimo kokybė seniūnijose priklausys nuo bendro darbo ir sutarimo tarp seniūno ir seniūnaičių

Buvę seniūnaičiai susirinkime buvo aktyvūs, žinojo, kokios problemos spręstinos jų teritorijose, tarėsi su seniūnu, kaip jas būtų galima išspręsti. Didžiausios problemos seniūnaitijose, kaip ir visur – netaisomi arba ilgai taisomi keliai, neapšviestos autobusų stotelės, o Geibonių seniūnaitis Algimantas Kazbaras iškėlė klausimą, ar Elektrėnų komunalinis ūkis negalėtų prisidėti prie kelių remonto sodų bendrijoje. Tokia mintis iškilo todėl, kad siaurais sodų bendrijos keleliais važinėja komunalinio ūkio autobusai ir aptarnaujan­čios sunkiasvorės mašinos, todėl keliukus dar labiau išardo.
Po gražaus pirmojo susiėjimo, susirinkimas baigėsi naujų seniūnaičių pasveikinimu. Nauji seniūnaičiai išrinkti Abromiškėse – Stanislovas Janušauskas, Žebertonyse – Jurgita Malakauskienė, Geibonyse – Algimantas Kazbaras.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69