Bendruomenė – pamatinis valstybės akmuo

Bendruomenė – pamatinis valstybės akmuo

Julija Kirkilienė

Sušilkime visi prie  žmogiškumo laužo
Ir tie, kurie linksmi, ir tie, kurie liūdni.
Ir šitos šilumos lyg  duonos atsilaužkime
Ir būsim geresni, ir būsim sotesni …
(Eug. Matuzevičius)

Tai ne tik poeto žodžiai, tai žodžiai, kurių įkvėpti keletas aktyvių elektrėniečių subūrė žmones į  Elektrėnų bendruomenės iniciatyvų centrą (toliau-EBIC).

 

Pagal šiuos žodžius  buvo sukurta EBIC emblema. Tai žodžiai, kuriais pasakoma, kokie mes esame, kokie norime būti ateityje visiems Elektrėnų bendruomenės nariams. EBIC yra atvira kiekvienam žmogui, neskirstanti į užimamas pareigas, tautybę, turtingus ir vargšus, sveikus ir ligonius, jaunus ir garbaus amžiaus sulaukusius žmones.

Prieš 10 metų

Elektrėnų bendruomenės iniciatyvų centras įsikūrė tais pačiais metais, kai buvo įkurta savivaldybė. Įsikurti bendruomenei padėjo  Vilniaus negalės informacijos ir konsultavimo biuras kartu su Headley Trust fondu bendradarbiaujant su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės atstovybe Lietuvoje.  Bendruomenės darbui kelią pramynė  dviese: Zita Miguliova ir Renata Afoninienė. Vyko seminarai, kurių temos: „Savipagalbos grupių vaidmuo, kuriant bendruomenės centrus“, Darbas savipagalbos grupėse“, „Savipagalbos grupės – kas toliau?“ „Projektų rašymas, bendradarbiavimas“ ir kiti.  Po mokymų EBIC veikė 7  savipagalbos grupės.
Naujosios savivaldybės vadovai geranoriškai pažiūrėjo į nevyriausybinių organizacijų, kurios gausiai ėmė kurtis kartu su savivaldybe, veiklą ir skyrė joms visas buvusios infekcinės ligoninės patalpas. Suremontuotose patalpose įsikūrė ir Elektrėnų bendruomenės iniciatyvų centras.   
2001 m. rugsėjo 5 d. Elektrėnų savivaldybėje įregistruota viešoji įstaiga Elektrėnų bendruomenės iniciatyvų centras.  Tuo metu čia per mėnesį apsilankydavo apie 300 žmonių.  „Rašėme projektus, būrėme aktyvius bendruomenės žmones, skatinome jų iniciatyvas ir savitarpio pagalbą, stiprinome partnerystę su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, įvairiuose mokymuose mokėmės bendravimo, derybų ir kitokių įgūdžių, sprendėme socialines problemas.
„Visa EBIC veikla nuo 2002 metų atrodė kaip vienos rankos 5 pirštai: PIAT, kultūrinis gyvenimas, švietėjiška veikla,  gyventojų iniciatyvos, savipagalbos grupės“,- apie 10 metų veiklą pasakojo direktorė Zita Miguliova.

Atstovauja piliečiams

Plėtojant EBIC veiklą  2002 metais kovo mėnesį buvo įkurta Piliečių interesų atstovavimo taryba (toliau PIAT), kurios pirmininke buvo išrinkta Eugenija Purienė. Tarybą sudarė 10 narių. Kadangi Lietuvoje buvo pirmoji tokia Taryba reikėjo patiems kurti nuostatus, iškelti tikslus, darbo organizavimą ir jų eigą. O tikslai iš ties buvo humaniški:  skatinti piliečius aktyviai dalyvauti savo problemų sprendime; skatinti piliečius rodyti iniciatyvą dirbant su vietos valdžia ir sprendžiant bendruomenės problemas;  mažinti prieštaravimus, atsiradusius tarp savivaldybės ir atskirų piliečių, aiškinant piliečiams apie alternatyvius sprendimo būdus; PIAT, žinoma,  problemų nesprendė, o tik atstovavo bendruomenei atitinkamose institucijose arba dalyvavo kaip tarpininkas tarp dviejų konfliktuojančių šalių.

Pradžia, sako Z. Miguliova, nebuvo lengva. Pristatant Elektrėnų valdžios atstovams PIAT buvo sulaukta tarsi priešiškumo dėl Tarybos reikalingumo. Tada buvo priimtas sprendimas suorganizuoti Atvirų durų dieną EBIC, kurioje apsilankė ir susipažino su EBIC ir PIAT veikla virš 100 elektrėniečių ir atskirų organizacijų atstovų. Po šio pristatymo įvyko akivaizdus susidomėjimas. Pradėjo kreiptis į PIAT žmonės su savo bėdomis. Per sekančius dvejus metus buvo išklausytos ir atstovautos 23 gyventojų problemos, iš kurių 19 išspręsta teigiamai. 2004 metais sukurtas Elektrėnų savivaldybės PIAT tinklas. Nuo 2006 metų vadovavimą PIAT perėmė Emilija Pakrosnienė.

Vyksta judėjimas

EBIC nuolat vyksta žmonių judėjimas, organizuojamos parodos, renginiai, ar šiaip žmonės užeina išsikalbėti.
Daug padėkų, susidomėjimo ir pagyrimų sulaukė  bendruomenės narių rankdarbių parodos: Vandos Zarembienės, Cezaros Vaičiūnienės ir kt. Viena įsimintiniausių buvo Eugenijos Purienės dekoratyvinio siuvinėjimo darbų paroda, kurioje apsilankė net ponia Alma Adamkienė. Svečių knygoje paliko palinkėjimą „Sveikinu ir džiaugiuosi Jūsų darbais. Linkiu ir toliau sėkmės. Alma Adamkienė“.  Bendruomenė organizavo gegužines Elektrėnų gyventojams, kurių metu grodavo EBIC saviveiklos kolektyvas „Liepsna“ (vad.A.Blažonis). Vėliau saviveiklos kolektyvas pasivadino „Kibirkštėle“ (vad. N.Ramanauskienė). Buvo susikūręs Klojimo teatras (vad. A.Latovina) ir pastatęs trijų veiksmų komediją (Seirijaus) „Moterims neišsimeluosi“. Spektaklis parodytas aplinkinių seniūnijų žiūrovams, netgi Pravieniškių pataisos darbų kolonijoje (labai šiltai priimtas).
Bendruomenėje organizuojami literatūriniai vakarai. Buvo pristatyta Genovaitės Žigutienės knyga „Sugrįžimai“, kuri vėliau Aklųjų organizacijos prašymu buvo išleista to paties pavadinimo kompaktiniame diske.
EBIC nuolatos  vykdo švietėjišką veiklą. Elektrėnų gyventojams organizuojami seminarai, skaitomos įvairiomis temomis paskaitos, vyksta apskritojo stalo diskusijos su įvairių organizacijų atstovais, pažintinės kelionės po savivaldybės ir Lietuvos miestus. Tapo tradicija  aktyvius EBIC narius kartą metuose pakviesti į  spektaklį.
Kadangi PIAT veikloje yra svarbūs tarpusavio santykiai, į mokymus Varšuvoje buvo pakviestos dvi bendruomenės  narės: S. Petrauskienė ir  E. Purienė.  EBIC veikla vyksta iš laimėtų projektų. Pagal vieną iš  projektų Elektrėnų savivaldybės bendruomenių pirmininkai pasidalinti turima patirtimi ir užmegzti bendradarbiavimo ryšių vyko į Lenkijos Respublikos panašaus dydžio miestą kaip Elektrėnai Pomechuveką.

Aktyvesnės  moterys

Bendruomenės darbe aktyviau dalyvauja moterys nei vyrai.
Elektrėnų savivaldybės moterys, vadovaujamos Danutės Aleksiūnienės,  jau keletą metų vykdo tarpusavio mainų programą su  Vlotho miesto (Vokietija) visuomenine organizacija  Moterys formuoja politiką. Vienais metais vyksta seminarai Elektrėnuose, kitais Vlotho mieste. 2004 metais  Vlotho mieste 10 metų bendradarbiavimo sukakties proga vyko seminaras „Aplinkos apsauga ir turizmas“. Į Elektrėnų savivaldybės moterų delegaciją buvo pakviestos EBIC direktorė Zita Miguliova ir PIAT pirmininkė Eugenija Purienė.  Valdybos narės dalyvavo pasitarime su Europos piliečiais, „Žinių radijo“ laidoje, forumuose. Pasidalinti patirtimi EBIC aktyvas vyko į Širvintų, Utenos,  Kupiškio, Kauno, Vilniaus ir kitų  Lietuvos miestų panašaus tipo visuomenines organizacijas. Tais pačiais tikslais pas mus lankėsi svečiai iš Panevėžio, Širvintų, Kernavės, Vilniaus, Žemaičių Kalvarijos.
Gyventojų iniciatyvų dėka buvo renkami parašai prieš  Jahovos bažnyčios statybą Elektrėnuose, vykdomos gyventojų apklausos dėl konteinerių išdėstymo vietos, sudaryta anketa, kurioje gyventojai išreiškė savo nuomonę dėl  atliekamų darbų eiliškumo Elektrėnų mieste. Ne vienerius metus buvo keliamas klausimas dėl matomos namų numeracijos, dėl stendų Elektrėnų miesto išplanavimo schemos, kuri ypač reikalinga mūsų svečiams. Dabar visi džiaugiasi, kad nesunkiai gali rasti norimą objektą. Būta ir daugiau gyventojų iniciatyvų, kurios jau įgyvendintos arba bus įgyvendintos.

Veikia savitarpio pagalbos grupės

Išgirdus  žodžių  junginį  savitarpio pagalba, iš karto tai asocijuojasi su sveikatos problemomis. Tai, turbūt, natūralu, nes kam gi pagalba sveikam?
EBIC savitarpio pagalbos grupėje aktyviai dirba sveikos gyvensenos  propaguotoja,  sveiką gyvenimo būdą vedanti ir to kitus mokanti  Bronislava Vasiliauskienė. Bendruomenėje dažnai  rengiamos sveiko maisto parodos, kviečiami lektoriai, atliekami praktiniai užsiėmimai, organizuotos išvykos, žolelių rinkimas, dalyvavome susitikime su Kauno sveikuoliais, Lietuvos Sveikuolių turnyre Adamkaus Taurei laimėti ir kt. Bendruomenėje devintuosius metus veikia  psichikos negalią turinčių savitarpio pagalbos grupė, kuriai vadovauja Zita Miguliova.

Pastebėti

Aktyviai bendruomenėje dirbanti  direktorė Zita Miguliova neliko nepastebėta.  Ji buvo apdovanota Kunigaikščio Gedimino I laipsnio apdovanojimu (statulėle ir diplomu). Bet  ir po apdovanojimų EBIC neužsnūdo ant laurų. Stengėsi organizuoti  gerą darbo  planavimą, nusistatė viziją, būrė aktyvią, darbščią komandą, t.y. valdybą.  EBIC pradėjo galvoti apie tokią komandą, tokius žmones, kurie būtų tarsi varomoji jėga, planuojanti tolimesnę EBIC veiklą, pasitelkianti viso miesto bendruomenę, verslininkus, valdžios atstovus, jaunimą ir kitas  NVO bendram darbui. 2004 metais buvo sudaryta EBIC valdyba, kuriai vadovavo Renata Afoninienė, o vėliau Milda Bertašienė, kurios jau nebėra tarp mūsų. 2008 metais apjungus PIAT ir valdybą išrinkta valdybos pirmininkė Marija Kazbarienė.
Elektrėnų bendruomenės iniciatyvų centras nuolat atviras  svečiams ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio. Neaplenkia ir rėmėjai. Keletą kartų buvo Hamlet Trust (D. Britanija) fondo direktorė Jo Lucas, Annelies Simenoloff, Headley Trust fondo atstovė Lucy Roberts, Baltijos – Amerikos partnerystės programos direktorė Birutė Jatautaitė, valdyba iš JAV (8 nariai). Pastarieji  susipažinę su EBIC veikla labai teigiamai  įvertino PIAT darbą, nustebę, kad taip nuoširdžiai dirbama atstovaujant piliečių interesams. Taip pat lankėsi moterų delegacija iš Vokietijos, grupė svečių iš Anglijos ir kiti. Centre dažnai apsilanko Elektrėnų seniūnas A.Šalkauskas, su kuriuo valdybos nariai aptaria miesto problemas ir jų sprendimo būdus.
„Noriu padėkoti visiems žmonėms, prisidėjusiems prie Elektrėnų bendruomenės iniciatyvų centro veiklos plėtojimo per visus 10 metų. Per tuos metus mes išmokome džiaugtis nors ir maža pergale, nors ir nedidele sėkme. Išmokome tą  džiaugsmą perteikti  kolektyvui, visai bendruomenei. Tik mokėdami džiaugtis pasiektais rezultatais, mokydamiesi iš padarytų klaidų ir nereikalaudami iš kitų, daugiau negu galime duoti , siekiame norimo rezultato“,- apie 10 metų veiklą kalbėjo Zita Miguliova, nepamiršdama  10 metų savivaldybės susikūrimo proga pasveikinti visą  Elektrėnų bendruomenę ir kiekvieną žmogų atskirai, buvusį ir dabartinį merus Kęstutį Vaitukaitį ir  Arvydą Vyšniauską, administracijos direktorių Henriką Petrauską ir visus savivaldybės administracijos darbuotojus. Jiems bendruomenės vardu Z. Miguliova linki stiprios sveikatos, naujų idėjų, kūrybingo darbo, dėkoja už bendradarbiavimą ir paramą ir nepamiršta  priminti, kad bendruomenė yra tas pamatinis akmuo, ant kurio laikosi valstybė. Švęsdami Lietuvos Nepriklausomybės 20- metį  apie tai reikėtų kalbėti kuo daugiau, įtraukti žmones į valstybės valdymą. Gal tada mūsų šalyje mažiau būtų tų skandalų ir nepasitikėjimo savo Tėvyne.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69