Ar visus džiugina tai, dėl ko džiaugiasi tarybos nariai

Ar visus džiugina tai, dėl ko džiaugiasi tarybos nariai

Julija Kirkilienė

Vasario mėnesio 24 dienos tarybos posėdyje, vykusiame nuotoliniu būdu, aptarta buvo daug savivaldybės gyventojams svarbių klausimų. Diskusijose aktyviai dalyvavę tarybos nariai ir pranešėjai dažnai savo pasisakymuose reiškė emocijas, kad jie džiaugiasi, juos džiugina, jie dėkoja saviems ir pan. Ar gyventojams džiaugtis, ar liūdėti dėl priimtų sprendimų, sužinoti gali perskaitę tos dienos posėdžio apžvalgą.

Kas džiugina ar nedžiugina
Prieš pradedant svarstyti sprendimo projektus, administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius­ pristatė Elektrėnų savivaldybės te­ritorijų vystymo programos atas­kaitą. Kitaip sakant, direktorius atsiskaitė už įgyvendintus projektus, tarybos nariams parodydamas, kokie darbai ir už kokią pinigų sumą buvo atlikti. Toje ataskaitoje nė vienam tarybos nariui neužkliuvo tai, kad už projektines lėšas buvo nugriautas parduotasis senasis „Poseidonas“, vietoj kurio naujas šeimininkas žada statyti naują viešbutį. Tas darbas atliktas iš projekto „Elektrėnų miesto kraštovaizdžio sutvarkymas“ lėšų. Iš projektinių lėšų buvo atlikta „Vaikų pasaulio“ konversija į rekreacinę teritoriją, kuriai reikės nau­jo pavadinimo, sutvarkyta pakrantė pagal Šamų įlanką, kur, kaip priekaištauja gyventojai, netinkamai sutvarkyta prieiga prie šaltinėlio. Projektinėmis lėšomis buvo sutvarkytas ir kelias, pavadintas gatve, nuo Abromiškių reabilitacijos ligoninės iki Vaikų skyriaus, bet šaligatvių nutiesta nebuvo. Be šitų projektų, dėl kurių tarybos nariai taip džiaugiasi, bet gyventojus nelabai pradžiugino, buvo atlikta daug darbų, kuriais visi liko patenkinti. Elektrėnų mieste vietoj „Vaikų pasaulio“ įrengta nauja erdvė pramogoms, kur pastatytas amfiteatras, pastatas kavinei, kuriai savivaldybė ieško nuomininko, pastatyta kitokių malonių smulkmenėlių. Pasibaigus pandemijai, tai tikriausiai džiugins renginių organizatorius ir dalyvius bei kiekvieną savivaldybės gyventoją ir svečią, kurie mielai nau­dosis naujai įrengtomis erdvėmis. Vandens mėgėjai taip pat liks patenkinti naujai įrengtu paplūdimiu Šarkinės gatvėje, pakeliui į Reabilitacijos ligoninės Vaikų skyrių, kur gražiai sutvarkyta pakrantė. Niekas negalėtų priekaištauti, kaip į gera pasikeitė Vievis. Visi dabar nekantriai laukia renginių naujajame kultūros centre, sutvarkyta Vilniaus gatvė, įrengtos žaidimų erdvės, sutvarkyta ežero pakrantė ir kt.
Visiems paminėtiems ir nepa­minėtiems projektams lėšos gautos iš Europos Sąjungos, Valstybės ir savivaldybės biudžeto. Savivaldybė projektų įgyvendinimui skyrė beveik 1,5 mln. eurų, iš Valstybės biudžeto gauta apie 710 tūkst. eurų, o ES skyrė per 6,5 mln. eurų.

Dideli ginčiai dėl mažų pinigų
Vienas iš svarbiausių posėdyje priimtų sprendimų projektų buvo biudžeto patvirtinimas 2021 metams. Tai 22-asis savivaldybės biudžetas, kuris nuo 2001 metų, kai buvo patvirtintas pirmasis pilnas naujai įkurtos savivaldybės biudžetas, išaugo nuo 8,9 iki 34,8 mln. eurų. Šių metų biudžetas už pernai metų planuojamas 1,9 mln. didesnis. Daugiau nei pusę suplanuotų pajamų bus skirta atlyginimams. Pagal atlyginimų dydį Elektrėnų savivaldybė tarp 60 savivaldybių yra dešimta, o Vilniaus regione – trečia. Šiais metais mažiau lėšų planuojama Kultūros ir sporto plėtros programoms, nes pernai lėšos išaugusios buvę dėl Vievio kultūros centro statybos užbaigimo ir aprūpinimo inventoriumi. Šiais metais geros žinios yra tos, kad bibliotekų knygų fondo atnaujinimui planuojama skirti net 28 tūkst. eurų. Lėšos taip pat numatytos kultūros darbuotojų atlyginimų augimui. Per 11 tūkst. eurų dotacija numatyta pedagogų, dirbančių su mokiniais, patiriančiais sunkumų, atlyginimams. Lėšų numatyta palaikų perlaidojimui iš surastų apleistų Lenkijos karių kapinių Lazdėnų kaime. Nepamiršta numatyti lėšų ir bendruomeninių namų apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su psichine negalia plėtrai. Aštresnės diskusijos kilo svarstant biudžeto dalį dėl Kultūros veiklos ir sporto plėtojimo programos. Sporto bendruomenei atstovaujantis tarybos narys Audrius Valaiša pastebėjo, kad naujai įsteigtos Futbolo akademijos trenerių atlyginimų valandinis įkainis esą numatytas dvigubai didesnis už Sporto centro trenerių valandinius įkainius. A. Valaiša išsakė abejones, kad toje akademijoje galimai vaikų skaičius neatitinka sąrašuose įrašytų vaikų. Dėl tos mažos Futbolo akademijos užsimezgė diskusijos, užtęsusios posėdžiui skirtą laiką ir galėjusios sutrukdyti biudžeto patvirtinimą. Bet taip neatsitiko. Biudžetas buvo patvirtintas ir dabar savivaldybė laukia žadėtų dotacijų ir naujų projektinių lėšų. Biudžetą svarstymui teikusi Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jekaterina Goličenko tarybos narius informavo, kad savivaldybė atsakingai skolinasi lėšas ir atsakingai skolas administruoja. Išnaudota mažiau nei pusė leistino skolinimosi limito, tad reikalui esant, galima būtų pasiskolinti dar iki 5 mln. eurų. Gera žinia nevyriausybinėms organizacijoms. Pagal savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programą, joje galės dalyvauti ir nevyriausybinės organizacijos. T.y. jos galėtų gauti pilną kompensaciją už darbuotojo įdarbinimą iš Užimtumo tarybos.

Dar viena ataskaita
Dar vieną svarbią informaciją pateikė savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis, prie posėdžio prisijungęs po pietų. Iki pietų meras posėdžiavo kitame – Vyriausybės – posėdyje, kuriame turėjo galimybę šalies vadovams išsakyti savivaldybių problemas. Meras pristatė savivaldybės 2020 metų veiklos ataskaitą, kurią taryba turėjo patvirtinti. Pagal tradiciją šią ataskaitą meras pristatydavo visuomenei Kovo 11-osios – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos – minėjime. Deja, šiais metais minėjimo, tikriausiai, dėl pandemijos nebus, todėl ataskaita bus platinama tik internete www.elektrenai.lt.
Ataskaitoje pažymėta, kad aktyviausia tarybos narė, daugiausia kartų pasisakiusi, kaip ir pridera, buvo opozicijos lyderė Jūratė Balčiūnaitė. Daugiausia pinigų per metus už veiklą priskaičiuota buvo tarybos nariui Viktorui Valiušiui – 6239 eurai, mažiausiai – 677 eurai – merui, nes jis gauna atlyginimą už tiesioginį darbą. Meras apžvelgė 2020 metų biudžetą, kuris buvo sėkmingai vyk­domas, papasakojo apie darbą Savivaldybių asociacijos veikloje, kur jis išrinktas vienu iš keturių viceprezidentų. Meras ataskaitoje paviešino aukotojus, tiesa, tik bendruomenes, kurios aukojo pinigus koronaviruso pandemijai įveikti. Dėkojo Kazokiškių, Pilypiškių, Alesninkų bendruomenėms, paaukojusioms Vilniaus atliekų tvarkymo centro skirtas kompensacijos lėšas kvėpavimo aparatams įsigyti, už paramą dėkojo savanoriams, prisidėjusiems darbais.­ Privačių juridinių aukotojų ne­įvardijo. Ataskaitoje dar kartą ap­žvelgti įvykdyti projektai, renginiai ir paviešinti šių metų nominantai, išrinkti nominacijai „2020 metų Elektrėnų žiburiai“. Ataskaitoje taip pat pažymėta, kad gyventojų skaičius savivaldybėje auga ir 2020 m. savivaldybėje gyveno 23952 gyventojai. 2020 m. gimė savivaldybėje 232 nauji piliečiai, o tai yra 6 nau­jagimiais daugiau nei 2019 metais. Mirė 358 žmonės, o tai yra 50 mirusiųjų daugiau nei 2019 metais.

Apie pagalbas ir viltis
Taryba palengvino finansinę ­naštą ne tik patalpų ar žemės nuo­mininkams, bet ir privačius darželius lankančių vaikų tėvams. Privataus darželio mokestis bus kompensuojamas, kai abu tėvai ar vienintelis esantis tėvas ar motina leidžia vaiką į privatų darželį ir dirba, mokosi aukštojoje mokykloje pagal nuolatinių (dieninių) studijų programas, registruojasi Užimtumo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, augina vaikus iki 3 metų. Savivaldybėje yra vienas privatus vaikų darželis, kurį, pasak Socialinės paramos skyriaus vedėjos Violetos Šimkūnienės, šiuo metu lanko 5 auklėtiniai. Tarp kitų svarbesnių svarstytų klausimų buvo ir Kietaviškių progimnazijos nuostatų patvirtinimas. Klausimą teikusi progimnazijos direktorė Ramunė Matonienė išsakė viltį, kad progimnazija liks savarankiška įstaiga ir tarybai neteks svarstyti klausimo dėl mokyklos prijungimo prie kitos įstaigos. Svarstant klausimą dėl Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos tarybos nariai turėjo pasiūlymų ir dėl vakcinavimo tvarkos bei vakcinos rūšių, ir dėl erkinio encefalito plitimo stabdymo nemokamais skiepais, ir erkių nuodijimu. Klausimą teikusi Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja Virginija Liepinytė-Medeikė atsakė, kad laukų purškimas erkių populiacijos nesumažina, nemokamai vakcinuojami tik darbuotojai, dirbantys lauko darbus. Pranešėjai antrino administracijos direktorius ir Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovas Gediminas Ratkevičius, kuris informavo apie svarstomą galimybę senjorų vakcinavimą nuo COVID-19 vykdyti ir seniūnijose. Posėdžio pabaigoje tarybos nariai dar padiskutavo dėl vakcinų nuo COVID-19 rūšių ir kuria rūšimi ką skiepyti reikėtų, apie būsimą veiklą naujame vaikų ar pramogų pasaulyje (kaip taryba nuspręs pavadinti), kavinės nuomos sąlygų ir (ne)galimos prekybos alkoholiniais gėrimais bei Vievyje palei ežerą pjaunamus medžius. Meras, išreiškęs nuomonę, kad medžių lapai teršia ežerą, žadėjo išsiaiškinti, kodėl tie medžiai šalinami, bet padėti, ko gero, niekuo nebegalės: medžiai pjaunami buvo tuo metu, kai taryba posėdžiavo.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69