Ar popiežius Pranciškus egzaminuos tarybą?

Ar popiežius Pranciškus egzaminuos tarybą?

Julija Kirkilienė

Karolis Kubilius ir Rolandas Aliukonis tarybai parodė komandos „Energija“ iškovotą Lietuvos čempionų taurę ir padėkojo už komandos rėmimą
Karolis Kubilius ir Rolandas Aliukonis tarybai parodė komandos „Energija“ iškovotą Lietuvos čempionų taurę
ir padėkojo už komandos rėmimą

Kiekvienu klausimu pasisakęs tarybos narys Vaidas Ratkevičius ragino tarybą pritarti savivaldybės dalyvavimui nario teisėmis Švento Jokū­bo kelio savivaldybių asociacijoje, motyvuodamas tuo, kad jei­gu Lietuvoje besilankydamas popiežius Pranciškus tarybos narių paklaustų, kas yra šventas Jokūbas, jie nežinotų. Popiežius gal ir daugiau galėtų paegzaminuoti tarybos narius, bet Šventasis Tėvas atvyksta ne egzaminuoti politikų, o palaiminti visus Lietuvos gyventojus. Politikus – taip pat, kad šie priimtų protingus sprendimus. Birželio 27 dieną vykusiame tarybos posėdyje visiems sprendimo projektams buvo pritarta, išskyrus vieną – prekybos alkoholiniais gėrimais laiko ribojimą vienoje kavinėje.

Džiaugsmingoji dalis

Posėdis pradėtas buvo tarybos narių, gimusių birželio mėnesį, pasveikinimu ir ledo ritulio komandos „Energija“ pagerbimu. Elektrėnų ledo ritulio komanda „Energija“ kovo mėnesį apgynė Lietuvos čempionės titulą, bet tik dabar tarybos nariams parodė taurę. Komandai atstovavo Karolis Kubilius ir Rolandas Aliukonis, kurie paėmė ir savivaldybės dovaną komandai. Sportininkai padėkojo tarybai už komandos rėmimą, pasidžiaugė, kad geriausi ledo ritulininkai kilę iš Elektrėnų ir net pasaulio čempio­nate nugalėtojų komandoje tik 5 žaidėjai nėra kilę iš Elektrėnų. Tokia gražia gaida prasidėjęs posėdis tęsėsi be didesnių diskusijų. Net aktyvusis opozicionierius, Kontrolės komiteto pirmininkas Algimantas Adomaitis gyrė valdančiuosius, kad šie atsižvelgė į opozicijos nuomonę ir priėmė jų rekomenduojamas pataisas dėl Savivaldybės valdomų įmonių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo.

Nesusikalbėjimai
Pirmaisiais dviem klausimais tarybai reikėjo patvirtinti savivaldybės tarybos II pusmečio planą ir administracijos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinius. Dėl antrojo klausimo nesusikalbėjimas matomas buvo jau Kontrolės komiteto posėdyje, kai Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė Danguolė Kliucevičienė atliktų finansinių auditų rezultatus savivaldybės įstaigose pirma aptarti pateikė ne administracijai, o Kontrolės komitetui. Administracijos direktorius Virgilijus Pruskas savo pranešime pažymėjo, kad audito rezultatai bus svarstomi pirmą kartą. Kontrolės komiteto pirmininkas A. Adomaitis dėl to įsižeidė, supratęs, kad svarstymas Kontrolės komitete buvęs kaip ir niekinis ir siūlė paviešinti visus audito rezultatus. Žiūrint iš šalies tas nesusikalbėjimas atrodė, kaip spektaklis, kuriame valdantieji nori suvaidinti neklystančiųjų rolę.

Pareigybes naikina, etatus – ne
Nuo liepos 1 dienos savivaldybių vaiko teisių apsaugos funkcija kei­čiama į valstybinę vaiko teisių apsaugos funkciją ir visos trys Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojos pervedamos dirbti į Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos tarnybą. Taryba pritarė dalinai pakeisti administracijos struktūrą – panaikinti Vaiko teisių apsaugos skyriaus pareigybes, bet etatus palikti. Savivaldybei vis tiek teksią rūpintis vaiko teisių reikalais ir iš savo lėšų išlaikyti naujas pareigybes. Kol kas etatai bus laisvi.
Bet užimti darbuotojų etatai liks įmonėje „Kukras“, įkūrusioje kavinę prie prekybos centro „Maxima“. Tarybai buvo pateiktas sprendimo projektas „Dėl laiko, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, ribojimo“ ir iškart pasiūlyta klausimo svarstymą atidėti penkiems mėnesiams.
Elektrėnų policijos komisariato viršininkas Andžej Grudinskij kreipėsi į merą ir savivaldybės tarybą, prašydamas minimoje kavinėje riboti prekybos alkoholiu laiką. Komisaras nurodė, kad pradėjus veikti viešojo maitinimo įstaigai „Papa Jazz“ (UAB „Kukras“), dažnai, ypač savaitgaliais, pareigūnai sulaukia pranešimų apie vykstančias ar besiruošiančias vykti muštynes, konfliktus bei apie kitus kavinės lankytojų daromus viešosios tvarkos pažei­dimus. Rašte teigiama, kad išaiškinti ir patraukti atsakomybėn teisės pažeidimą padariusį asmenį yra problemiška, nes muštynes sukėlę asmenys greitai išsiskirsto ar, atvykus pareigūnams, vieni kitiems pretenzijų neturi. Todėl asmenys, padarę pažeidimus, dažnai išvengia atsakomybės. Nusikalstamas veikas ir viešosios tvarkos pažeidimus, kurie kelia grėsmę visuomenės saugumui, A. Grudinskij siūlo išgyvendinti kavinėje apribojus prekybos alkoholiniais gėrimais laiką nuo 10:00 iki 22:00 val.
Taryba padiskutavo apie tai, kad kavinė pažadėjo įrengti vaizdo stebėjimo kameras (nors pasak administracijos direktoriaus Virgilijaus Prusko, prie savivaldybės stovinčios kameros ir taip fiksuoja prieigas prie kavinės), apie sanitarinius mazgus kavinėje, apie priemones, leidžiančias mažinti alkoholio vartojimą, ir pritarė klausimą atidėti iki lapkričio mėnesio posėdžio. Jei per tą laiką prie kavinės įvyks kokia nusikalstama veika, pritars alkoholio pardavimo laiko ribojimui, o jei kavinė pati susitvarkys su savo lankytojais, galės sėkmingai veikti.

Bendruomenėms
Taryba pritarė kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos, kad leistų 11 žemės sklypų, esančių Kazokiškėse, Gilučiuose, Gabriliavoje, Kareivonyse, Pastrėvyje, Beižionyse, Pakalniškėse, Semeliškėse, Pylimuose neprivatizuoti, o palikti visuomenės reikmėms. Tarybos nariams, susirūpinusiems, kad panašūs projektai neteikiami dėl žemės sklypų Elektrėnų bei Vievio miestuose, paaiškinta buvo, kad miestuose kitokia tvarka. Apie bendruomenės „Elektrėnų kraštas“ prašymą visuomenės reikmėms palikti sklypą pagal paplūdimį taip pat nieko nebuvo kalbama, nors meras sakė, kad bendruomenės prašymas išsiųstas buvo visiems tarybos nariams.
Taryba pritarė Vievio bend­ruomenėms perduoti pastatą Vievyje Semeliškių g. 36, kuris iki šiol priklausė Vievio pradinei mokyklai.
Bendruomenėms taip pat svarbu žinoti, kad pakeistas aprašas dėl bendruomeninės veiklos rėmimo savivaldybėje. Kadangi visi aprašai skelbiami svetainėje www.elektrenai.lt, bendruomenių pirmininkams verta būtų pasidomėti. Taryba dar pritarė sudaryti Šeimos tarybą, patvirtinti tos tarybos nuostatas, ir savivaldybėje bus pradėtos vykdyti šeimų stiprinimo funkcijos. Nuostatose prirašyta daug tikslų ir funkcijų, bet kokių tikimasi rezultatų iš tos tarybos, niekas nepasidomėjo.

Apsigalvojo
Pernai spalio mėnesį taryba nepritarė dalyvauti Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos veikloje. Dabar persigalvojo. Padiskutavo, kokios naudos iš to galėtų turėti taryba, į veiklą kiekvienais metais investuodama po 600 eurų. Viena iš naudų galėtų būti galimybė rengti Europos Sąjungos remiamus projektus turizmui plėtoti. Tas kelias numatytas per Semeliškes ir galbūt Kietaviškes. Tose vietovėse, kur gausiai keliauja piligrimai, yra galimybė verslininkams daugiau užsidirbti, parduoti suvenyrų, pareklamuo­ti savo kraštą. Bet labiausiai tarybos narius apsispręsti, ko gero, bus pa­skatinusi Vaido Ratkevičiaus išmintis, kad rugsėjo 22-23 dieną Lietuvoje besilankantis popiežius Pranciškus gali tarybos narių paklausti, kas buvo šventas Jokūbas, o tarybos nariai nežinos. Pats Vaidas sakėsi dabar studijuojantis Bibliją ir popiežiui žinosiantis, ką atsakyti.
Taryba taip pat pagalvojo, kad moksleivių įsidarbinimui ir juos įdarbinusių verslininkų rėmimui skyrė per mažai pinigų, todėl iš dalies pakeitė Vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą, skirdama lėšų įdarbinti ne 20, o 40 moksleivių. Dėl moksleivių įdarbinimo rėmimo kreiptis į savivaldybę galima iki liepos 15 d.

Rūpesčiai
Viso taryba apsvarstė 38 sprendimo projektus ir priėmė sprendimus. Tarybai pasirodė švietimo įstaigų vadovai, kurie teikė finansines ir vadovų veiklos ataskaitas. Iš tų ataskaitų visuomenei naudinga būtų žinoti, kad bibliotekoje padaugėjo skaitytojų, kad vaikai nesutelpa į vaikų darželius, kad vieni darželiai metus baigė su finansiniais nuostoliais, o kiti – su pinigų likučiais, kad vienose mokyklose patalpų per maža, o kitoms remonto verkiant reikia. Sporto centro direktorius Alfredas Vainauskas sakė, kad išvalė baseino plyteles ir vanduo vėl bus ne žalias, o mėlynas. Čia tokie kasdieniniai rūpesčiai, kuriais rūpinasi savivaldybė. Savivaldybė dar pirks dviejų kambarių butą, skirtą socialiniam būstui, o neįgaliems žmonėms, prekiaujantiems turgavietėse, sumažins rinkliavos kainas. Viskuo reikia tarybai pasirūpinti, bet meras skundėsi, kad tarybos nariai nėra aktyvūs ruo­šiant tarybos sprendimus ir idėjų atneša mažai. Iš tiesų, tarybos nariai, atrodo, visai nesidomi, kas vyks­ta savivaldybėje, neskaito ne tik laikraščių, bet ir jiems administracijos atsiųstos informacijos, susidaro įspūdis, kad kai kurie nepaskaito net sprendimų projektų. Ir šiame posėdyje nė vienam tarybos nariui nebuvo įdomus bendruomenės prašymas visuomenės reikmėms palikti sklypą tarp paplūdimio ir pėsčiųjų tako Draugystės gatvėje, niekas nepasidomėjo apie ten tiesiamą pėsčiųjų taką ir žmonių ginčus su savivaldybės vadovais. Tarybos nariai, atrodo, tiesiog gyvena savo siaurame kiaute, domisi tuo, kas juos liečia asmeniškai, tik nepamiršdami užpildyti dokumentus, kurie reikalingi tarybos nario darbo veiklos apmokėjimui.
Tad gal ir ne pro šalį būtų, kad Šventasis Tėvas paegzaminuotų Elektrėnų politikus.

Komentarai:

  1. Kodėl vaiko teisių apsaugos etatai liko“Kukras“?Ar nesusijusi ta įmonė su savivaldybe ar jos nariais jei net alkoholio draudimo apribojimus atidėjo iki rudens?

  2. Na,V.Ratkevičiaus“išmintis“tai fenomenali!Matai Popiežius gali egzaminuoti Tarybos narius!!!Kažkokia mistika.Matyt nuo Biblijos skaitymo(jei jis ją skaitė išvis)Perkaito galvelė…

Komentuoti: Romas S. Atšaukti atsakymą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69