Apie tai, kaip gyvenome ir kaip gyvensime

Apie tai, kaip gyvenome ir kaip gyvensime

Julija Kirkilienė

Vasario 17 d. posėdyje apsvarstyti buvo 25 klausimai, svarbūs savivaldybės gyventojams. Posėdžio pradžioje tarybos narys Giedrius Litvinskas tarybai pasiūlė klausimą dėl daugiabučių namų laiptinių valymo tarifo iš dienotvarkės išbraukti. Nors klausimas išbrauktas nebuvo, bet sprendimo projektas priimtas irgi nebuvo. Pirmą kartą per 16 savivaldybės gyvavimo metų tarybos nariai taip ilgai ir atsakingai diskutuoja dėl tarifų pakėlimo.

 

Patys sau valdžia

Šiame posėdyje mero buvo pristatyta ir pačių tarybos narių patvirtinta pirmoji šios kadencijos tarybos ir pirmojo tiesiogiai išrinkto mero veiklos ataskaitos. Atsakingi savivaldybės darbuotojai atliko dvi išsamias studijas apie savivaldybės metų veiklą, kurios yra įkeltos į savivaldybės internetinę svetainę www.elektrenai.lt. Gyventojai su tarybos ir mero veikla supažindinti bus per Kovo 11-osios šventę Elektrėnų kultūros centre.

Į savivaldybės tarybą renkami 25 tarybos nariai. Šioje kadencijoje išrinkti septynių partijų nariai ir vienas Visuomeninio rinkimų komiteto „Mūsų kraštas“ atstovas Giedrius Litvinskas. Valdančiąją daugumą sudaro 9 Liberalų sąjūdžio ir 6 Socialdemokratų partijų atstovai. Opozicijoje dirbantys 3 Darbo partijos, 2 partijos „Tvarka ir teisingumas“ nariai bei 1 Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovas sudarė  (opozicijos) koaliciją „Dirbam Elektrėnų savivaldybei“.

Vytautas Vėželis (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga), Giedrius Litvinskas (Visuomeninis rinkimų komitetas „Mūsų kraštas“), Edita Kircūnienė (Lietuvos centro partija) sudarė mišrią frakciją.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos Elektrėnų skyriaus pirmininkas Ramūnas Kartenis dirba be frakcijų ir koalicijų – pats sau valdžia.

Taip gyvenome

Taryba per metus apsvarstė 242 sprendimų projektus, iš kurių 14 nepritarė. Aktyviausias tarybos narys – Algimantas Adomaitis, posėdžiuose pateikęs 163 klausimus, pasiūlymus, paklausimus, komentarus  ir kt. Antras pagal aktyvumą buvo Viktoras Valiušis, trečias – Vaidas Ratkevičius. Nė karto per metus nekalbėjo politikos naujokas Giedrius Litvinskas ir antrą kadenciją taryboje dirbantis Gediminas Zagorskis.

Tarybos sprendimais sudaryti 3 komitetai, kuriuose prieš posėdžius diskutuojama apie sprendimų projektus, ir net 18 komisijų.  Daugiausia, net 21 kartą posėdžiavo Administracinė komisija. Penkios komisijos – Savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vadovo, vidaus auditorių ir valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių vertinimo, Elektrėnų savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos apeliacinė, Narkotikų kontrolės,  Komisija neįgaliųjų klausimams spręsti ir Elektrėnų savivaldybės turto privatizavimo – neposėdžiavo nė karto. Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje patikrino 209 sprendimus ir pateikė 6 pastabas. Į visas pastabas savivaldybės taryba atsižvelgė.

Mero ataskaitoje pateikta informacija, kad 2015 metais mirė 330 gyventojų, gimė – 284, susituokė – 136 poros.

Meras iš 8651 eurų savo  fondo lėšų  apdovanojimams, renginių organizavimams, kelionių išlaidoms padengti ir darbo susitikimams išleido 8240 eurų.

Meras Kęstutis Vaitukaitis yra Savivaldybių asociacijos prezidento Ričardo Malinausko pavaduotojas ir Energetikos komiteto pirmininkas.

Taip gyvensime

2016 metų biudžetas planuojamas per 19 mln. 630 tūkst. eurų, iš jų beveik pusė lėšų – planuojami asignavimai švietimui. Daugiausia diskusijų užvirė dėl lėšų skyrimo Vievio kultūros centro statybai. V. Valiušis siūlė į biudžetą įrašyti, kad pusę pinigų, gautų už nekilnojamo turto pardavimą, būtų skirta Vievio kultūros centrui. Už nekilnojamą turtą į biudžetą planuojama gauti per 1mln. eurų. Bet nežinia, ar paiseks ką parduoti.  V. Ratkevičius siūlė biudžete daugiau numatyti lėšų nusikaltimų prevencijai, kur būtų eilutė skatinimui už  informaciją, kas mokyklose platina narkotikus. Tokį tarybos nario pasiūlymą sukritikavo ir gydytojai, ir pedagogai… Kaip nepilnametį skatinti pinigais? Kaip į tai pažiūrėtų vaikų teisių apsaugos institucijos? A. Adomaitis taip pat priminė, kad biudžete nenumatyta lėšų administracijos automobiliuose įrengti GPIS programą, nustatančią tikslią automobilio buvimo vietą. Administracijos direktorius Virgilijus Pruskas informavo, kad mero automobilyje ši programėlė, vis dėlto, jau įrengta, o visiems automobiliams ši įranga būtų per brangi. Pasak direktoriaus, darbuotojai automobilių naudojimu savo reikmėms nepiktnaudžiauja. Henrikas Petrauskas biudžete pasigedo numatytų lėšų administracijos darbuotojų atlyginimams didinti. Vytautas Vėželis padėkojo Finansų ir strateginio planavimo skyriui už kruopštų darbą dėliojant eilutes biudžete. A. Adomaitis, atvirkščiai, prisiminė savo patirtį valdančiojoje daugumoje dirbant mero pavaduotoju, kai biudžetas planuojamas buvo  finansininkams atsižvelgiant į grupės vadovų norus. Kelių asmenų valios pildymas, pasak tarybos nario, tęsiasi iki dabar. Andrejus Paberalis pasigedo, kad opozicija komitetams dėl biudžeto formavimo raštu nepateikė jokių pasiūlymų. Už biudžetą balsavo 16 tarybos narių, t.y. valdančioji dauguma plius vienas. Opozicijos 5 nariai (Kęstas Vitkauskas posėdyje nedalyvavo) balsavo prieš biudžetą, 3 mišrios frakcijos nariai susilaikė.

Bijo didinti kainas

Antrame posėdyje taryba negali apsispręsti, ar didinti daugiabučių gyventojams mokestį už laiptinių valymą. Nuo 2012 m. gyventojai už laiptinių valymą mokėjo po 6 ct už kv. m nuo buto ploto. Per tuos metus minimalus atlyginimas, kurį kiemsargėms moka Elektrėnų komunalinis ūkis (EKŪ), nuo 246 eurų pakilo iki 350 eurų, todėl EKŪ prašo tarybos pritarimo gyventojams padidinti laiptinių valymo tarifą. Prie sprendimo projekto pridėtas valymo sąnaudų paskaičiavimas. Pagal EKŪ prašymą, gyventojams už laiptinių valymą tektų mokėti po 8 ct už buto  ploto kv. m. Pagal EKŪ valdybos protokolą, pelno EKŪ gautų 5 proc. Dar niekada taryba nėra taip ilgai ir kantriai diskutavusi dėl komunalinių paslaugų kainų pakėlimo.

Laimutė Ablingienė prašė paskaičiavimų, kiek kainuoja viena laiptinių valytojų darbo vieta, klausė, ar už gautą pelną bus pagerintos valytojų darbo sąlygos, nupirkta įrangos. Opozicija jau trečiame posėdyje raštu ir žodžiu klausia ir prašo atsakymų raštu, kur ir kaip naudojamos EKŪ lėšos. V. Valiušio nuomone, nėra teisinga, kad už komunalines paslaugas gautą pelną EKŪ naudoja transporto nuostoliams padengti. Posėdyje buvo siūloma valytojų darbą atskirti nuo kiemsargių, leisti gyventojams apsispręsti, ar laiptines valyti rečiau, leisti gyventojams patiems valyti laiptines, ar samdyti valytoją. Padiskutavo, padiskutavo tarybos nariai ir sprendimo projektui – didinti laiptinių valymo tarifą – nepritarė. Viso EKŪ Elektrėnuose administruoja 234 laiptines (800 kv.m), kurias valo 28 kiemsargės (skirti 34 etatai) ir per metus išleidžiama apie 200 tūkst. eurų. Dviejų namų gyventojai laiptines valo patys. Vievyje kiemsargės laiptinių nevalo.  

Ašaros dėl socialinių problemų

Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė tarybai pristatė klausimus, kurie sukėlė nemažai diskusijų. Pavyzdžiui, taryba nepritarė sprendimo projektui „Dėl <…> tėvų globos netekusių vaikų socialinės globos šeimoje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Valstybės noras Lietuvoje  keisti vaikų globos sistemą,  pradedamas nuo savivaldybių. Projektas panaikinti vaikų globos namus, kuriuose dirba specialistai, o vaikus globoti atiduoti šeimoms, pasak tarybos nario Audriaus Jurgelevičiaus, atrodo, kaip prekyba vaikais. Globėjai būtų įdarbinami socialinėse globos įstaigose, jiems būtų mokamas atlyginimas ir papildomos išmokos už globą. Globėjams  prieš paimant globoti vaikus tektų mokytis kursuose. Deja, tarybos nariai nepatikėjo, kad kursus išklausę globėjai vaikus globoti galėtų geriau nei specialius mokslus baigę vaikų globos namų darbuotojai, todėl sprendimo projektui nepritarė. Nors tokį tarybos apsisprendimą V. Šimkūnienė pasitiko šluostydama ašaras, bet tarybos narių nuomone, dėl to klausimo dar verta padiskutuoti. Vaikai nėra daiktas, kilnojamas iš vaikų namų pas globėjus ar nuo vienų globėjų pas kitus. O juk niekas nėra apsaugotas ir nuo abipusio žmogiškojo faktoriaus: vieni gali imti globoti vaikus dėl noro dirbti namuose, bet neturėdami pedagogo gyslelės, kiti, globojamieji, ypač paauglystėje, gali nenorėti paklusti globėjams. Elektrėnų savivaldybė išlaiko Elektrėnų šeimos ir Beižionių globos namus. Globos namuose gyvena 45 vaikai. Vaikų globos namuose vieno vaiko išlaikymas kainuoja apie 450 eurų per mėnesį. Socialiniam globėjui, auginančiam vieną vaiką, mokamas būtų 558 eurų per mėnesį darbo užmokestis ir papildomai 190 eurų globos išmoka už kiekvieną vaiką. Globos išmoką nuo 2017 metų planuojama didinti iki 304 eurų per mėnesį.

Taryba pritarė sprendimo projektui dėl neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo, patvirtino specialią komisiją, kuri galės peržiūrėti neveiksniais pripažintų asmenų būklę ir pateikti išvadas. Jei komisija įvertins, kad asmuo sugeba pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, neveiksnios asmens būklės statusas gali būti pakeistas. Taryba taip pat patvirtino tvarkos aprašą, kaip bus vykdomi kursai dėl konfliktų, kylančių artimoje aplinkoje, taikaus sprendimo būdų. Savivaldybėje 2015 metais užregistruoti 477 pranešimai dėl smurto artimoje aplinkoje, pradėti 63 ikiteisminiai tyrimai, 58 asmenys uždaryti į areštinę, o 39 asmenims buvo skirta išklausyti privalomą smurtinį elgesį keičiančią programą. Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme numatoma ir savivaldybės institucijoms rengti kursus, kuriuose mokoma taikaus konfliktų sprendimo būdų. Tiems mokymams savivaldybė lektorių nesamdys. Keturi savivaldybės socialiniai darbuotojai baigė specialius mokymus tokiems kursams vesti. Kursai apmokami bus  iš savivaldybės  biudžeto lėšų.

Reikalavimai opozicijai

Taryba pritarė projektams, pagal kuriuos planuojamas ES investicijų įsisavinimas savivaldybėje, ir kitiems sprendimo projektams. Taryba sprendimus vykdyti įpareigojo administracijos direktorių, kad kitais metais tarybos ataskaitoje gerų darbų prirašyta būtų dar daugiau.

Šį kartą meras perskaitė ilgą viešą pareiškimą dėl viešų diskusijų apie planuojamo krematoriumo statybos priimtų sprendimų eigą ir paragino vietos politikus atsakingai atstovauti vietos gyventojams, nesiekiant populizmo. Taip pat meras priminė opozicijai, kad pagal reglamentą, opozicijai, taip pat kaip ir valdančiajai daugumai, tarybai reikia pateikti veiklos kryptis, pristatyti opozicijos lyderį ir pranešti, kokie opozicijos lyderio įgaliojimai. V. Valiušis vėl EKŪ pateikė klausimų dėl pajamų ir išlaidų už komunalines paslaugas.

Ilgai užtrukęs posėdis baigėsi paklausimais, pranešimais ir diskusijomis koridoriuose.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69