Apie gerėjantį gyvenimą ir pinigų traukimą…iš šešėlio

Apie gerėjantį gyvenimą ir  pinigų traukimą…iš šešėlio

Julija Kirkilienė

Gyvenimas savivaldybėje ge­rėja. Tai rodo savivaldybės tarybos posėdyje svarstomi sprendimų projektai. Socialinių būstų poreikis mažėja, o dirbti pagal verslo liudijimus – net ir už vieno euro mokestį – norinčių yra mažai. Kiek mokėti už verslo liudijimus, kaip keisti socialinių būstų nuomos sąlygas, ar leisti Elektrėnų komunaliniam ūkiui skolintis milijoną ir kiti svarbūs savivaldybės gyventojams klausimai birželio 26 dieną savivaldybės tarybos posėdyje bu­vo svarstyta ir pritarta visiems 38 sprendimų projektams.

Apie aiškumą ir skaidrumą

Tarybos nariai Gintaras Jančiauskas, Edita Kircūnienė, Virgilijus Pruskas
Tarybos nariai Gintaras Jančiauskas, Edita Kircūnienė, Virgilijus Pruskas

Posėdis šį kartą buvo pradėtas ne tik jubiliato – Dovydo Bliujaus – pasveikinimu, bet ir svarbia informacija apie tai, kad gyvūnų viešbučio statybai Vievininkų kaime leidimas neišduotas (projektas nebuvo suderintas su šalia žemės sklypus turinčiais kaimynais), o mero potvarkiu sudaryta komisija aktyviai ieško galimybių Beižionių seniūnijos gyventojams surasti neprivatizuotą priėjimą prie ežero, kuriame būtų galima maudytis. Pirmuoju klausimu taryba pritarė II pusmečio darbo planui, kuriame numatyta, kokie ateinantį pusmetį bus svarstomi sprendimų projektai. Žinodami planus, tarybos nariai aktyviai galės tartis su gyventojais ir teikti pasiūlymus. Žinoma, jeigu panorės.
Pirmąjį išbandymą naujoje veikloje patyrė tarybos naujokė opozicijos lyderė ir Kontrolės komiteto pirmininkė Jūratė Balčiūnaitė. Ji tarybai pristatė pirmąją Komiteto veiklos programą, kuriai taryba pritarė. Komitetas stebės savivaldy­bės kontroliuojamų institucijų veiklos rezultatus, analizuos atliktus auditus, tarybos priimtų sprendimų vykdymą ir pan. Kontrolės komitetas pasi­ruošęs kontroliuoti, kad savivaldybėje viskas vyktų aiškiai ir skaidriai.

Leido skolintis
Net opozicija neprieštaravo Elektrėnų komunaliniam ūkiui leisti skolintis per 1 mln. eurų ir tai pa­skolai suteikti garantiją. Pinigai bus panaudoti vandentvarkos ir šilumos ūkio investiciniams projektams vykdyti. Investiciniai projektai įgyvendinami Europos Sąjungos lėšomis, prie kurių savo dalį turi pridėti ir komunalinis ūkis. Bendra projekto vertė per 3 mln. eurų, už kuriuos planuojama modernizuoti Elektrėnų miesto šilumines trasas, Obenių kaime įrengti vandens gręžinį gaisro ir gamybos poreikiams, Semeliškėse rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius, užbaigti vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą nuosavų namų (Lingių g.) kvartale ir kt. Virgilijus Pruskas rekomendavo į projektą įtraukti ir Pastrėvio nuotekų tinklų plėtros įgyvendinimą.

Trauks pinigus

Tarybos nariai konservatorius Viktoras Valiušis ir socialdemokratė Viktorija Juknevičienė turi bendrų neaiškumų
Tarybos nariai konservatorius Viktoras Valiušis ir socialdemokratė Viktorija Juknevičienė turi bendrų neaiškumų

Ilgai taryba diskutavo prie sprendimo projekto dėl mokesčių ir lengvatų verslo liudijimams 2020 metams. Verslo liudijimų įsigijimui yra fiksuotos trys kainos: 750 eurų metams, neribojant veiklos teritorijos, 350 eurų – didžiųjų savivaldybių teritorijose ir 300 eurų – mažųjų savivaldybių, kurioms priklauso ir Elektrėnų, teritorijose. Bet visoms kainoms dar yra įvairių nuolaidų, o kai kurias veiklos rūšių kainas išskirtinai nustatyti gali savivaldybės taryba. Pavyzdžiui, Elektrėnuose iš 89 veiklos rūšių net 55-ioms buvo taikomas tik 1 euro mokestis per metus. Taryba, nustatydama lengvatinį mokestį, bandė suaktyvinti žmones darbinei veiklai. 1 euro mokestis buvo taikomas net tokioms veikloms: elektrinių buities reikmenų taisymui, dirbinių iš gintaro ir jo pakaitalų gamybai, žvakių liejimui iš vaško, fotografavimui ir kt. 2020 metams lengvatinių veiklų skaičiaus taryba nesumažino, bet pritarė J. Balčiūnaitės siūlymui – pigiau­sios veiklos mokestį nustatyti 5 eurus per mėnesį. Valstybinė mokesčių inspekcija rekomenduoja verslo liudijimų kainas mažinti dėl verslo ištraukimo iš šešėlio, o taryba šį kartą nutarė kartu su verslu iš šešėlio ištraukti nors po keletą eurų.
2019 metais verslo liudijimų po 1 eurą 13-kai veiklos rūšių įsigijo 32 gyventojai. 2018 metais už verslo liudijimus sumokėta 30 tūkst. eurų, beveik tokią pat sumą sudarė ir lengvatų nuolaidos. Iš viso 2018 metais verslo liudijimus įsigijo 704 gyventojai, iš jų 350 – su lengvatomis: 185 bedarbiai, 51 pensinio amžiaus, 50 neįgalūs asmenys, 29 mokiniai arba studentai, 35 tėvai, auginantys daugiau nei 3 vaikus ar neįgalų vaiką.

Neprivatizuos, parduos, nuomos
Savivaldybė išgirdo Vievio­ se­niūnijos bendruomenių balsą­ ir pritarė Vievininkų bei Pylimų gyvenvietėse neleisti privatizuoti laisvų sklypų, esančių prie ežero, o palikti juos visuomenės reikmėms. Vievininkų kaime 0,3 ha, o Pylimų kaime 0,7 ha palikti organi­zuoti poilsiui bei reikalingų statinių ar įrenginių statybai. Pakalniškių kai­me 0,7 ha. laisvos žemės palikti kapinių plėtrai. O Abromiškių dvaro svirne artimiausiu metu bus įkurtas muziejus. Tuo tikslu jau yra įrengtos patalpos ir inventorius. Patalpos panaudos pagrindu bus perduotos Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejui. Ar į Abromiškes bus perkeltas visas muziejus ar tik atskiri eksponatai, informuosime kituose laikraščio numeriuose.

Sėdi Arūnas Kulboka, stovi Jūratė Balčiūnaitė, Romas Sugintas, Silva Lengvinienė ir Gediminas Jachimavičius
Sėdi Arūnas Kulboka, stovi Jūratė Balčiūnaitė, Romas Sugintas, Silva Lengvinienė ir Gediminas Jachimavičius

Taryba pritarė leisti savivaldybei įsigyti 4 kambarių butą Elektrėnuose, kuris bus skirtas Ben­druomeninių vaikų globos namų veiklai. Socialinių paslaugų centrui panaudos pagrindu perduotos bus Draugystės g. 3 pastatytos patalpos.
Taryba be ilgesnio ginčo pritarė leisti aukciono būdu parduoti 10 nekilnojamo turto objektų. Arvydas Vyš­niauskas siūlė iš sąrašo išbraukti prie ligoninės esantį rūsį – sandėlį, ant kurio supiltas žiemą vaikų pamėgtas kalniukas, ir žemės sklypelį šalia jo, bet tam pasiūlymui nebuvo pritarta. Į privatizuojamų objektų sąrašą įtrauktas ir pastatas, kuriame veikia parduotuvė „Arzida“, Taikos g. 2, ir senasis paštas, Rungos g. 8, ir Ausieniškių bei Daugirdiškių buvu­sių mokyklų pastatai, ir automobilių stovėjimo aikštelė Trakų – Sabališkių g. sankryžoje (Sabališkių g. 2) bei kitas nereikalingas nekilnojamas turtas.
Taryba be ginčų pritarė pakeisti socialinio būsto nuomos sąlygas ir savivaldybės būsto fondo sąrašą. Vieniems socialinio būsto nuomininkams teks už nuomą mokėti brangiau, nes padidėjo jų pajamos, kiti būstą išsipirko, viena gyventoja iš savivaldybės buto išsikraustė, nes gyvenamą plotą įsigijo kitur.

Švietimo reikalai
Taryba svarstė ir pritarė savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigų veiklos ir finansinių rinkinių ataskaitoms. Pateikiant tas ataskaitas paaiškėjo, kad kai kurios mokyklos neturi sanitarinio paso, nes trūksta tualetų, o klasėse nėra kur nusiplauti rankų. Pavyzdžiui, Vievio pradinė mokykla džiaugiasi gražia aplinka, nauja valgykla, vaikų skaičiumi, bet dirbti tenka be sanitarinio paso. Elektrėnų pradinės mokyklos tvorą vis dar sulaužo nuo į privatizavimo sąrašą įtraukto rūsio kalniuko čiuožinėjantys vaikai. O Semeliškių vaikų darželiui pakanka ir vaikų, ir pastatų, bet lopšelio grupės negali atidaryti dėl to, kad patalpose trūksta praustuvų. Vandenį pravesti taryba kaip ir pažadėjo, bet darželio vadėją Angelę Budėnienę labiausiai pradžiugino ne tai. Ji apsidžiaugė, kad Semeliškių vaikų darželis „Gandriukas“ nebus prijungtas prie Se­meliškių gimnazijos ir kurį laiką dar galės veikti savarankiškai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69