Administracijos direktorius G. Ratkevičius: stengsiuosi surasti tarpusavio supratimą tarp gyventojų ir tarnautojų

Administracijos direktorius G. Ratkevičius:  stengsiuosi surasti tarpusavio supratimą tarp gyventojų ir tarnautojų

Julija Kirkilienė

Pažeisime nerašytą taisyklę – kiekvienam naujai paskirtam vadovui leisti naujoje darbo vietoje išdirbti tris mėnesius – ir tik tada kalbinti ar kritikuoti. Naujasis savivaldybės administracijos direktorius naujas pareigas eina tik du mėnesius, bet jis savivaldybėsadministracijoje nėra naujokas, todėl apsipratimui užteko dviejų mėnesių. Iš savo Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo kabineto į naująjį persinešė tik teisingumo deivės Temidės statulėlę, popiežiaus Jono Pauliaus II, globojančio onkologinius ligonius, paveikslą ir 1931 metais išleistą knygą „Civilinio proceso įstatymas“. Naujojo kabineto stalčiuose naujasis direktorius rado neišdalintų Padėkos raštų, kuriuos pirmąją darbo dieną išdalino tiems, kam jie buvo skirti. Direktorius sako, kad naujosiose pareigose pačiam raštų išrašyti tenka gerokai mažiau nei einant ankstesnes pareigas, bet pasirašyti raštų reikia tiek daug, kad rašiklio tušo vien pasirašinėjimui užtenka vos trims savaitėms. Akylūs savivaldos darbo stebėtojai jau gali pastebėti administracijos darbo pokyčius. Apie darbus, vizijas ir pokyčius su administracijos direktoriumi G. Ratkevičiumi kalbėjomės daugiau nei valandą.

G. Ratkevičius dalinasi mintimis apie darbus, vizijas ir pokyčius savivaldybės administracijoje

E.k. Ar jau spėjote susi­pažinti su naujomis pareigomis?
Darbas man buvo pažįstamas. Yra tekę pavaduoti ir administracijos direktorių, ir atlikti savivaldybės įmonių direktoriaus darbą, ir dirbti įmonių likvidatoriumi. Tik dabar darbo pobūdis pasikeitė. Anksčiau pagrindinis darbas buvo ne tik skaityti, bet ir rašyti. Dabar pačiam rašyti raštų tenka mažiau, bet rašalo išnaudoju daugiau. Vien parašams ir rezoliucijoms vieno rašiklio užtenka vos trims savaitėms. Labai didelis dokumentų srautas.
E.k. Gal galite įvardinti, kokį svarbiausią raštą teko pasirašyti?
G.R. Svarbiausiu laikyčiau paties parašytą raštą Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui. Rašte sudėliojau, kokius lūkesčius kelia savivaldybė, ko tikisi, pradėjus eksploatuoti trečią sekciją. Surašiau trečios sekcijos pristatyme išsakytas žmonių nuomones.
E.k. Gal ir šiukšlių išvežimo kainos savivaldybėje nekils?
G.R. Kainų mažėjimo tendencijų mes įžvelgiame mažai. Netikėtina, kad pigs ar išliks dabartinės.
E.k. Gal dabar daugiau tenka su žmonėmis bendrauti. Kokiais klausimais dažniausiai gyventojai kreipiasi?
G.R. Su žmonėmis daugiau bendrauti tekdavo anksčiau, nes gyventojams teikdavau nemokamas teisines paslaugas. Dabar žmonės kreipiasi dėl kitų klausimų. Iš savivaldybės žmonės tikisi daugiau investicijų į infrastruktūrą: remontuoti gatves ir kelius.
E.k. Gal jau turite idėjų, ką reikėtų keisti administracijos darbe?
G.R. Reikėtų veiklą padaryti skaidresnę. Pradėjau nuo automobilių. Jau kitą savaitę visi savivaldybės automobiliai turėtų būti pažymėti. Reikia pokyčių savivaldybės tinklalapyje – per pusmetį planuojame atnaujinti jau pasenusią svetainę. O kol kas svetainėje www.elektrenai.lt/gyventojams/ posėdžiai pradėjome viešinti posėdžių datas. Norime, kad posėdžiais žmonės domėtųsi. Gyventojai gali posėdžiuose dalyvauti, užduoti klausimus, suprasti, kaip vyksta savivaldos darbas. Žinau gyventojų poreikį išsisakyti seniūnams, dabar jie tai gali padaryti viešuose seniūnų posėdžiuose.

Į naująjį kabinetą direktorius atsinešė ir archyvinę knygą – „Civilinio proceso įstatymas“, išleistą 1931 m.

E.k. Laisvosios rinkos institutas paskelbė informaciją, kad tik 7 savivaldybės iš 60-ties tenkina minimalius savivaldybių valdomų įmonių skaidrumo reikalavimus. Tarp tų septynių savivaldybių Elektrėnų nėra. Ar naujajame tinklalapyje ta spraga bus užpildyta?
G.R. Savivaldybės tinklalapiuo­se trūksta informacijos? Atsinaujinimas apims ir savivaldybės įmonių klausimus. Viena iš pagrindinių savi­valdybės kontroliuojamų įmonių yra Elektrėnų komunalinis ūkis. Dar priklauso 5 medicinos įstaigos ir biudžetinės įstaigos. Šiuo metu vedame derybas su geriausiais tinklalapių paslaugų tiekėjais ir tinklalapyje tų skaidrumo reikalavimo spragų nebeliks.
E.k. Ar numatote pokyčių personalo ir pareigybių srityse?
G.R. Tai yra nemažas rūpestis, nes dabar trūksta darbo jėgos. Pa­skelbti konkursai į Žemės ūkio ir melioracijos, Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus specialistų vietas, bet dar niekas neatsiliepė. Su laiku poreikis dar išaugs, nes personalas sensta, reikės ieškoti, kuo juos pakeisti. Jeigu susiduriu su informacija, kad kažkoks darbuotojas netinkamai pasielgė, problemos nuošalyje nepalieku. Per du mano darbo mėnesius esu pavedęs atlikti du oficialius tarnybinius patikrinimus dėl darbuotojų elgesio.
E.k. Ar galvojate admi­nistracijoje keisti pareigybių skaičių.
G.R. Visada mažinimas vienos srities darbuotojų lydimas tam tikrais praradimais. Sumažinus ku­rios nors srities darbuotojų skaičių, ta sritis nukentėtų. Jei kuriai sričiai sumažini darbo jėgos ar finansavimo, žiūrėk, ta sritis jau ir griūva. Aš nemanau, kad šiuo metu etatai išpūsti, nenorėčiau jų mažinti, bet dėl darbuotojų senėjimo ir darbo jėgos trūkumo, etatus gali tekti mažinti. Jei pastebėjote, suaktyvinau informaciją dėl naujų darbuotojų paieškos, pavedžiau informaciją skelbti kuo plačiau. Tuo pačiu tai prisideda ir prie skaidrumo politikos.
E.k. Tenka pastebėti, kad žaidimo aikštelėje tvorą, dėl kurios nebuvimo keletą kartų kamuoliu buvo išdaužti gyventojų langai, pastatėte greitai.
G.R. Tai buvo tokia smulki problema, kurią reikėjo imti ir padaryti. Tą pačią dieną, kai sužinojau informaciją, nuvažiavau į vietą, daviau nurodymus atsakingiems specialistams, sudarėme darbų grafiką ir – tvora padaryta. Bet toje vietoje dar reikia triukšmo prevencijos pakeitimo. Aikštelėje ne tik kamuo­liai į langus skraido, bet gyventojai skundžiasi ir dėl triukšmo. Teks priimti teisinį reglamentavimą dėl triukšmo mažinimo.
E.k. Tarybos posėdyje bu­vo priimtas sprendimas dėl bausmių už aplinkos teršimą. Redakcija turi trijų daugiabučių gyventojų skundus dėl daiktų kaupimo bute, apleisto buto, iš kurio eina parazitai, ir dėl nuorūkų iš balkono mėtymo. Kaip savivaldybė galėtų padėti apsiginti nuo netvarkingų kaimynų?
G.R. Tai ką išvardijote, galima laikyti administraciniais nusižengimais. Draudžiamas yra kaupimo sindromas, draudžiama veika kaupti ar mėtyti šiukšles per balkonus. Mes žinome daugiau atvejų. Savivaldybės darbas prisidėti prie tų problemų sprendimo. Svarbiausia užfiksuoti nusižengimą ir nusižengusįjį nubausti. Bet sunkiausia nusižengimą užfiksuoti, nes nusižengimą įrodanti medžiaga dažniausiai gali būti tik filmuota medžiaga. Nebaudžiamumas skatina nusižengimus. Turiu pasakyti, kad žmonės vis dėl to darosi sąmoningesni ir aplinką teršia mažiau. Savivaldybė yra suinteresuo­ta, kad jų būtų dar mažiau.
E.k. Administracijos direktorius atsakingas už savivaldybės vykdomą ūkinę bei finansinę veiklą. Ką planuojate keisti ūkinėje veikloje?
G.R. Darbo tikrai netrūksta. Turiu kalbėti apie infrastruktūrą. Begalės vietų, kuriose reikia aktyviau dirbti. Pirmiausia, tai savivaldybės keliai, kur situacija yra tragiška. Situaciją pablogina tai, kad esame nepatenkinti rangovais, atliekančiais remonto darbus. Rangovai, dalyvaudami pirkimuo­se, dažnai pervertina savo galimybes. Maža to, kad trūksta finansinių išteklių, bet dar prisideda rangovų neveiklumas. Iki rugsėjo vidurio ketiname susisteminti infrastruktūros objektų plėtros poreikį. T.y. surašyti visus remontuotinus objektus, paprašėme seniūnų pateikti informaciją, kur reikėtų pritaikyti pirmumo teisę, nusistatyti prioritetus ir pirmiausia vykdyti svarbiausius darbus. Visą informaciją noriu paviešinti, kad žmonės suprastų ir įgytų daugiau kantrybės ir vilties, kad problemos anksčiau ar vėliau bus išspręstos.
E.k. Valstybės kontrolė paskelbė informaciją, kad Elektrėnų savivaldybė nesilaikė fiskalinės drausmės taisyklių. Kaip planuojate taisyti klaidą?

G.R. Ta informacija neatitinka tikrovės. Mes raštu kreipėmės į Valstybės kontrolę, prašydami, kad šią informaciją paneigtų. Valstybės kontrolė pripažino, kad informacija apie fiskalinės drausmės pažeidimus neatitinka tikrovės, bet informacijos paneigti nesutiko, paaiškino, kad ta informacija yra tik tarpinė, nereikšminga ir nesukels jokių pasekmių. Kai bus galutinis sprendimas, grei­čiausiai metų pabaigoje, tada tarp pažeidėjų Elektrėnų savivaldybė nebeturėtų būti minima.
E.k. Gal turite naujienų dėl apleistų pastatų?
G.R. Esame preliminaraus susitarimo stadijoje dėl senojo „Poseidono“ aukciono. Aukcionas įvyko. Objektą prie Elektrėnų ma­rių paplūdimio įsigijo ir 37 tūkst. eurų užstatą įnešė Klaipėdoje įkurta įmonė UAB „KAMINERA“. Buvome susitikę. Sutartis turėtų būti pasirašyta artimiausiu metu. Kitiems apleistiems objektams savivaldybė daug įtakos padaryti negali. Mano žiniomis, apleistasis restoranas valdomas pagal bankroto procedūras, savivaldybė tik kartas nuo karto išsiunčia jiems raštus, kad susirinktų šiukšles ir užsikaltų langus. Jie tai atlieka.
E.k. O „Vaikų pasaulio“ projektas pakeistas nebus? Apžvalgos rato tikrai neliks?
G. R. (Ilgai pagalvojęs). Yra projektas, pagal kurį apžvalgos rato neturi likti. Kitokios politinės va­lios išreikštos nebuvo, todėl man projektą vykdyti tenka tokį, koks buvo pa­tvirtintas.
„JetStar“ pašalinti iš vietos nenumatoma, tikiuosi, kad atrakcionas kada nors pradės veikti.
E.k. Ar daug jaunų žmonių savivaldybėje pasinaudoja subsidijoms pirmojo gyvenamo ploto įsigijimui?
G.R. Pasidžiaugsiu, kad net 6 šeimos iš kitų rajonų atsikraustė į Elektrėnus ir įsigijo subsidijuojamus gyvenamuosius plotus.
E. k. Kokį eidamas naujas pareigas sau keliate tikslą?
G.R. Stengiuosi, kaip galiu. Mano idėja yra ta, kad žmonės neabejotų priimtų sprendimų teisingumu, suteikti darbui kuo daugiau viešumo ir skaidrumo, į pagalbą telksime ir technologijas, viešinsime veiklą, planus tam, kad žmonės mus suprastų. Pagrindinis mano darbo tikslas yra pasiekti kuo geresnį tarpusavio supratimą tarp tarnautojų ir žmonių.
Ačiū už skirtą laiką.
Per du darbo mėnesius administracijos direktorius išleido 303 įsakymus, pasirašė 141 sutartį, 451 siunčiamą raštą. Iš piliečių gautas 151 raštas, iš įstaigų – 700 raštų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69