Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

puslapi remia spaudos fondas copy

Lekavičiai, buvęs kaimas

Narių vertinimas:  / 0

lekavKaimo istorinis pavadinimas Lechavičiai yra susijęs su asmenvardžiu, senuoju karo vadu Lecha. Išlikę pasakojimai apie kaimo senovę, apie čia vykusius mūšius ir šventvietes. Senuose žemėlapiuose dar likęs vietovės pavadinimas Rungai, irgi susijęs su Lekavičių kaimu arba yra jo dalis.
Tarp Perkūnakiemio ir Lekavičių tekėjusi šaltiniuotoji šventoji Rungos upelė, ant kurios aukštų krantų stovėjusi šventvietė su dievaičių Perkūno ir Liūto statulomis, kurios krikščionių buvę paskandintos Dumbliukan. Su etnologu Libertu Klimka aiškinausi, kaip vietovė gali būti susijusi su liūto vardu ir gavau įdomų atsakymą:

O, - nustebo mokslininkas, - tai gali būti labai senos gyvenamosios vietovės, susiję su indoeuropiečių atėjimu į šiuos kraštus. Tai jie bus atsinešę liūto įvaizdį į senąją Šiaurės Europos kultūrą.

Share

Skaityti daugiau: Lekavičiai, buvęs kaimas

Geibonių kaimas

Narių vertinimas:  / 2

VankeviKaraimai Lietuvoje įsikūrė XIV a. pabaigoje, kai Lietuvos administracinis ir religinis centras buvo Trakai. Trakų paviete apsigyveno daug totorių. Paprastai jie įsikurdavo prie pilių ir kunigaikščių pagrindinių kelių. XVI a. pabaigoje yra minima ponia Rajeckaja su kaimeliu, taip pat jos totoriškas dvaras prie Anykštos ežero.
1590 metais B. Oginskis paskyrė Vievį kuopinio susirinkimo centru ir jam paskyrė šias vietoves ir jose gyvenusius bajorus: Geibonis, užeigą prie Geibonių ir malūną, užeigą prie kelio ir valstiečius, Žarnoklevų ir Streipūnų žemes, poną Joną Sobolevskį su jam pavaldžiais Liachovičiais, ponią Rajeckają su jos kaimeliu ir jos totoriškių dvaru prie Anykštos ežero, Mykolą ir Petrą Koklinus su pavaldiniais ir užeigėle.
Girnakaliai – girnų kalėjų kaimas – istoriniuose dokumentuose minimas nuo XVI a. pabaigos. Tačiau dėl Besenio ežero pakrantėje esamo Pėduotojo akmens ir čia stovėjusio Pamergės akmens bei sakmės apie Besenio ežero kilmę kaimas gali būti dar senesnės kilmės.

Share

Skaityti daugiau: Geibonių kaimas

Abromiškių kaimas

Narių vertinimas:  / 0

kanapkaNuo seniausių laikų vietovė, kurioje dabar įsikūrusios Abromiškės, mena į Vilnių ir Trakus žygiuojančius kryžiuočius. Senasis vietovės pavadinimas – Kurmiškės.
Iki dvaro įkūrimo 1571 m. žemės priklausė Mūro Strėvininkų dvarui, kurį valdė kunigaikščiai Oginskiai. Yra žinoma, kad 16 a. viduryje prie kelio stovėjo karčiama, kurios nuomininkui Strėvininkų dvaro savininkas buvo suteikęs teisę rinkti mokestį už prekių vežimą per dvaro žemes. Įkūrus Abromiškių dvarą, šios teisės ir privilegijos atiteko Abromiškių dvaro savininkams.
Apie 1524 – 1531 m. Ona Hriniūtė Janavičienė iš Strėvininkų dvaro savininko Oginskio nupirko didelį žemės sklypą, vėliau prijungė turėtą vyro žemę, po vyro mirties antrą kartą ištekėjusi už Abrahamo Poniatovskio perleido vyrui visą savo ūkio reikalų tvarkymą, todėl Poniatovskis yra laikomas dvaro įkūrėju. Jo vardu buvo pradėta vadinti ne tik dvarą, bet ir šalia dvaro buvusį Kurmiškių kaimą.

Share

Skaityti daugiau: Abromiškių kaimas

Kakliniškių kaimas

Narių vertinimas:  / 0

jadvygaKakliniškių ir Žebertonių žemės priklausė Abromiškių ir Gabriliavos dvarams, žmonės irgi dirbo dvaruose. Kakliniškių kaimas įdomus tuo, kad stovėjo tarp dviejų dvarų – Abromiškių ir Gabriliavos -, viena jo pusė priklausė Abromiškių dvaro Raistinės palivarkui, kita jo pusė priklausė jau Gabriliavos dvarui, pagal tai kaimiečiai turėjo net dvi pravardes – Derešiukai ir Gabriukai. Aplink šią vietą iš visų pusių buvo grioviai, upeliai, šaltiniai, laukuose buvo galima iškasti labai senų sukritusių medžių, dirbamuose laukuose pasitaikydavo daug senų didžiulių medžių kelmų, manoma, kad tai didžiulių miškų, kadaise plytėjusių šiose teritorijose, liekanos.
Apie kaimą prisiminimus pasakoja buvę jo gyventojai.

Share

Skaityti daugiau: Kakliniškių kaimas

Perkūnakiemo kaimas

Narių vertinimas:  / 0

RUSOkPagal Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotoją, humanitarinių mokslų daktarą Vykintą Vaitkevičių, duomenis apie buvusius Elektrėnų mariomis užlietus kaimus išsaugojo senieji žemėlapiai, nuotraukos, aprašymai ir prisiminimai. Iš jų šiandien tampa aišku, kad Elektrėnams praeities gali pavydėti daugelis kitų Lietuvos regionų centrų.

Share

Skaityti daugiau: Perkūnakiemo kaimas

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates.