Dėl informacijos patikslinimo

Spausdinti
Narių vertinimas:  / 0
BlogiausiasGeriausias 
Parašyta Penktadienis, 06 gegužės 2011

2011 m. balandžio 29 d.–gegužės 5 d. „Elektrėnų kronikos“ Nr. 17 J. Kirkilienės straipsnyje „Gera dirbti be opozicijos“ teigiama: „O į Vilniaus regiono plėtros tarybą delegavo tik savus – K.Vaitukaitį ir Daurių Ašaką“.

Meras Kęstutis Vaitukaitis

Ši informacija yra klaidinga. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 13 str. 1 ir 3 d. numato, kad regiono plėtros taryba sudaroma iš regiono savivaldybių merų, deleguotų savivaldybės tarybų narių ir Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos paskirto asmens. Savivaldybių tarybų narius į regiono plėtros tarybą deleguoja savivaldybių tarybos pagal kiekvienos savivaldybės gyventojų skaičių. Pagal Vilniaus regiono plėtros tarybos 2010 m. rugsėjo 17 d. sprendimu Nr. 10.9-54 patvirtintų Vilniaus regiono plėtros tarybos nuostatų 9 p. Taryba susideda iš regiono savivaldybių merų, deleguotų savivaldybių tarybų narių ir Vyriausybės arba jos  įgaliotos institucijos paskirto asmens. Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS – 104 „Dėl atstovų delegavimo į Vilniaus regiono plėtros tarybą“ nuspręsta į Vilniaus regiono plėtros tarybą deleguoti Elektrėnų savivaldybės tarybos narį Viktorą Valiušį, Elektrėnų savivaldybės mero pavaduotoją, nustatyti, kad kai Elektrėnų savivaldybės meras negali eiti pareigų Vilniaus regiono plėtros taryboje, o jo pareigas Vilniaus regiono plėtros taryboje eina mero pavaduotojas, deleguoto savivaldybės tarybos nario pareigas Vilniaus regiono plėtros taryboje atlieka Elektrėnų savivaldybės tarybos narys Daurius Ašaka.

Share
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates.