Posėdyje kaip turguje: reikia derėtis

Posėdyje kaip turguje: reikia derėtis

Julija Kirkilienė

Dėl tokio, atrodo, visuomenei nereikšmingo sprendimo projekto – leisti VšĮ „D. Kasparaičio ledo ritulio mokykla“ ir VšĮ „Ledo arena“ tarpusavyje sudaryti sandorį dėl Ledo rūmų pastato naudojimo tvarkos – tarybos nariai derėjosi ilgai. Pirmu balsavimu projektas nebuvo priimtas, bet jį pasiūlęs tarybos narys Audrius Jurgelevičius paspaudė ne tą balsavimo mygtuką ir iš pirmo karto projektui nebuvo pritarta. Antrą kartą balsuo­ta pateikimo tvarka, tai yra kiekvienas tarybos narys garsiai pasakė, kaip balsuoja. Balsams pasiskirsčius po lygiai, mero viršenybės balsu sprendimui buvo pritarta. Posėdį turgumi ne aš pavadinau: meras ramindamas tarybos narius vis pakartodavo: nedarykime turgaus. Bet vasario 21 dienos posėdyje šis klausimas buvo bene vienas iš mažiausiai įdomių visuomenei. Kiti svarstyti ir priimti sprendimų projektai gyventojams yra svarbesni, todėl paskaitykite posėdžio apžvalgą ir nesakykit, kad nežinojote.

Ugniagesių darbai ir algos

Svarstant pirmą klausimą taryba išklausė Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – Tarnyba) viršininko Kęstučio Aginto kalbą apie Tarnybos veiklą 2017 metais. Per metus ugniagesiai į įvykius iškviesti buvo 227 kartus, t.y. ugniagesiai dirbo tik darbo dienomis. Bet prevencinį darbą pareigūnai dirbo kiekvieną dieną. Šalyje suplanuota per metus aplankyti 100 tūkst. gyventojų ir jiems vesti mokymus, kaip saugiai gyventi. Elektrėnų ugniagesiai aplankė 1600 gyventojų. Pernai gais­ruose savivaldybėje žuvo 4 žmonės. Tarnybos veiklai taryba pritarė nepateikdama klausimų. Bet kitam projektui – padidinti pareiginę algą Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos viršininkui Vidmantui Pupininkui – taryba nepritarė. Daugumos tarybos narių nuomonė buvo tokia, kad pirma atlyginimus didinti reikia tiems darbuotojams, kurie skuba į įvykius, o viršininkui tik po to. Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba priklauso savivaldybei, o Elektrėnų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba priklauso Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos.

Veiklos ir ataskaitos

Tradiciškai prieš Kovo 11-osios­ šventę meras tarybai pristato administracijos gražiai paruoštą tarybos ir mero veiklos ataskaitą. Visuomenei ši veikla pristatoma per Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimą. 2018 metai yra paskutinieji penktosios kadencijos darbo metai. Pernai taryboje nebeliko Darbo partijos frakcijos – trys buvę šios partijos nariai prisijungė prie Liberalų sąjūdžio frakcijos. Tarybos nariai aktyviai lankė tarybos, komitetų ir komisijų posėdžius, vieni daugiau, kiti mažiau tuose posėdžiuose kalbėjo, teikė pasiūlymų. Aktyviausiai reiškėsi tarybos nariai Algimantas Adomaitis, Viktoras Valiušis ir Vaidas Ratkevičius. Meras prie savo veiklos priskyrė ir tai, kad per metus savivaldybėje gimė 249, mirė 338 gyventojai, susituokė 116 porų, o savivaldybėje priregistruo­ta yra 25700 gyventojų. Teismuose savivaldybė atstovauja 125 civilinėse bylose, per teismus išieškojo per 34 tūkst. eurų skolų, o teismo išlaidas – per 2400 eurų – už pripažintą neteisingą potvarkį dėl žemės sklypo paskirties pakeitimo Kurkliškių kaime meras sumokėjo iš savo kišenės. Prie mero veiklos priskirti visi vykdomi ES remiami projektai ir dalyvavimas renginiuose. Kas negalėsite atvykti į Kovo 11-osios šventę ir naudojatės internetu, su visomis veiklos ataskaitomis susipažinti galite el. svetainėje www.elektrenai.lt.

Biudžetas

Taryba pritarė savivaldybės 2018 metų biudžetui. Biudžetą tarybos nariams pristačiusi Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jekaterina Goličenko išsamiai apžvelgė praėjusių metų biudžeto įvykdymą ir pristatė planus šiems metams. Šių metų savivaldybės biudžetas planuojamas per 29 mln. eurų: savivaldybės pajamos planuojamos 17 mln., dotacijos – 12 mln., dar keli šimtai tūkstančių eurų apyvartinių lėšų. Išlaidų pyragas supjaustytas taip, kad seniūnijoms lėšų skirta beveik tiek, koks ir poreikis. Daugiausia išlaidų skiriama švietimui, tik šiais metais bus pakeitimų skaičiuo­jant pedagogų atlyginimus: vietoj mokinio krepšelio įvestas bus klasės krepšelis. Mokytojų atlyginimai augs, ir tam biudžete numatyta lėšų. Savivaldybės administraciją išlaikyti atitenka apie 8 proc. pyrago, ir tai esą vienas iš geriausių rodiklių tarp kitų savivaldybių. Šiemet nenumatytas poreikis skolintis, bet, jeigu reikėtų prisidėti prie projektų, skolintis galėtų. Meras džiaugėsi, kad biudžetas parengtas taip, kad nė opozicija neturi priekaištų, vis dėlto A. Adomaičiui ir V. Valiušiui nebuvo atsakyta, kam reikalingas Elektrėnuose naujai tiesti pradėtas kelias Nr. 1 – nuo Trakų g. iki buvusio „Vaikų pasaulio“.

Naujienos rūkoriams

Tarybos nariai, negailėdami savo brangaus laiko, nes posėdis užsitęsė ilgiau nei buvo planuota, ilgai ginčijosi, ar reikia ar nereikia viešosiose vietose paskelbti nerūkymo zonas. Bet tokias zonas paskelbus, reikėtų įrengti ir vietas rūkoriams. O vienai tokiai vietai įrengti, pagal savivaldybės Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus paskaičiavimus, reikėtų 3 tūkst. eurų. Bet biudžete tam lėšos nenumatytos. Diskutavo rūkantys ir nerūkantys tarybos nariai, ką daryti, kad ir rūkorių nediskriminuotų ir nerūkančius nuo dūmų apsaugotų. Apsispręsti tarybos nariams padėjo Laimutė Ablingienė, pristačiusi Sei­me pateiktus projektus ir įtikinusi, kad mažais žingsneliais reikia pradėti eiti prie tvarkos, kad ir iš vaikų žaidimo aikštelių, ir iš paplūdimio smėlio, ir po balkonais nereikėtų valytojoms pririnkti maišų nuorūkų. O Vytas Vėželis siūlė rūkymo zonas įrengti kuo pigesnes, nes jei nebus pastogės, gal kuris rūkorius lietuje cigaretės nesurūkys ir sutaupys sveikatos.

Apie viską

Kitais sprendimo projektais­ buvo pritarta, pavyzdžiui iš Beižionių vaikų globos namų vaikus perkėlus gyventi šeimomis, įstaigoje apgyvendinti rizikoje atsidūrusius vaikus: ir Vaikų gerovės komisija, ir ne vienas tėvelis pritaria, kad sunkiai auklėjamiems vaikams geriau apsigyventi Beižionių globos namuose nei pataisos namuo­se. Taryba taip pat pritarė padidinti atlyginimą administracijos direktoriui ir jo pavaduotojui. Taryba pritarė – pasiruošti Vievio Semeliškių ir Liepų gatvių daugiabučių kvartalinei renovacijai. Posėdžio pabaigoje tarybos narys Arūnas Kulboka perskaitė prašymą Balceriškių kaime sutvarkyti Ateities gatvę, kad žmonės saugiai galėtų ateiti į Vievį. O tarybos posėdį stebėjęs aktyvus savivaldybės gyventojas Kęstutis Dringelis per­skaitė pareiškimą dėl sporto reformos. K. Dringelis vadovavo keliautojų sporto būreliui ir dirbo su vaikais, dažniausiai iš socialinių problemų turinčių šeimų. Įvykdžius sporto reformą, jam buvę sumažinta darbo valandų, o nesutikus dirbti, buvo atleistas iš darbo. Kaip ir turguje, nebuvo susiderėta.
Tokiomis liūdnomis gaidomis ir buvo užbaigtas atkurtos valstybės antro šimtmečio pradžios pirmasis savivaldybės tarybos posėdis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69