Meno mokyklos – kultūriniai regionų židiniai

Elektrėnų savivaldybėje veikia dvi meno mokyklos, kurios išaugino ne vieną žymų meno žmogų Lietuvai ir pasauliui. Norime, kad Vievio ir Elektrėnų meno mokyklų veikla būtų žinoma, todėl pradedame naują projektą „Meno mokyklos – kultūriniai regionų židiniai“, kuriam 3000 EUR finansavimą skyrė Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.

Projektą pradėsime nuo meno mokyklų istorijos, vėliau kalbinsime žymius mokyklų auklėtinius: Tadą Šumską, Gintarą Rinkevičių, Jaroslavą Cechanovičių, Dainių Pulauską,kitus žymius savivaldybės meno žmones. Rašysime apie gabius meno mokyklų mokinius, kurie įvairiuose konkursuose skina laurus. Mokyklose dažnai vyksta respublikiniai ir tarptautiniai konkursai, festivaliai, koncertai, parodos, o savivaldybės meno mokyklų auklėtiniai dalyvauja tokiuose pat renginiuose kituose miestuose bei kitose pasaulio šalyse. Naujienas apie meno mokyklų moksleivių pasirodymus ir pasiekimus skelbsime kiekviename numeryje. Meno mokyklų veiklos viešinimas ir skaitytojų supažindinimas su mokyklų istorija, su žymiais meno žmonėmis, kuriems iškilti padėjo meno mokyklos, yra aktualios temos, skatinant vaikų dorovines ir dvasines vertybes. Supažindindami su Elektrėnų bei Vievio meno mokyklų auklėtinių meno laimėjimais pabrėšime regionų kultūros vaidmenį, o dalindamiesi informacija interneto erdvėse praplėsime ją informacijos mainams ir kūrybinių diskusijų skatinimui. Meno mokyklos seniai siūlė įtraukti jas į kultūrinius projektus, todėl yra pasiruošusios bendradarbiauti. Prie projekto prisijungs visa meno mokyklų bendruomenė – besimokantys vaikai, jų giminės, draugai, bendraklasiai. Visus metus kiekvienos savaitės numeryje po vieną laikraščio puslapį skirsime meno mokykloms.

Muzika – universali žmonių kalba

Narių vertinimas:  / 1

karpicieneAlbina SIDARAVIČIENĖ

Kiekvienas turi tėviškę, kurią jam likimas paskiria gimstant. Tai vieta, kurioje pradedame gyventi, suvokiame save, susipažįstame su kitais. Tai gimtieji namai, kuriuose žmogus auga, bręsta, pradeda savo kelią, todėl ji tokia svarbi mūsų gyvenime.

Share

Skaityti daugiau: Muzika – universali žmonių kalba

Triumfas dailės olimpiadoje

Narių vertinimas:  / 0

vmmAlbina SIDARAVIČIENĖ

Vasario 24 d. vyko Elektrėnų savivaldybės mokyklų mokinių dailės olimpiados II etapas. Tema „PILIAKALNIAI: praeities retrospektyva, dabarties realijos, ateities vizijos“. Dviejose amžiaus grupėse : 8–10 kl. ir 11–12 kl. iš viso dalyvavo 6 mokiniai, ir visi iš Vievio. Kyla klausimas, kodėl ne visų mokyklų mokiniai dalyvavo, bet tai, matyt, pačių mokinių ir jų mokytojų sprendimas.

Share

Skaityti daugiau: Triumfas dailės olimpiadoje

Metų pradžia pažymėta laureatų vardu

Narių vertinimas:  / 1

natosVirginija Jacinavičiūtė

Elektrėnų meno mokykloje vienas renginys veja kitą. Mokiniai su mokytojais rengia koncertus ir parodas mokykloje, o dar dažniau savo gabumus rodo renginiuose kituose miestuose. Sausio ir vasario mėnesiais Meno mokyklos mokiniai dalyvavo beveik 20 renginių.

Share

Skaityti daugiau: Metų pradžia pažymėta laureatų vardu

Menas yra tiltas, jungiantis žmones

Narių vertinimas:  / 1

Albina Sidaravičienė

vievio mmMenas žmonių gyvenime užima svarbią vietą. Visuomenė, o ypač mokykla, yra suinteresuota kūrybiškų asmenybių ugdymu, nuo žmogaus kūrybiškumo priklauso mūsų gyvenimas, kultūros kaita bei tęstinumas. Gera kultūrinė aplinka suteikia daug galimybių jauniems žmonėms patirti ir širdimi suvokti aukščiausios kokybės meną, pratina juo žavėtis ir moko atskirti, kas yra tikra ir gražu. Menas yra galingas, nes jis vienijo, vienija ir vienys žmones, tautas.

Share

Skaityti daugiau: Menas yra tiltas, jungiantis žmones

Meno tikslas – palengvinti žmogui gyvenimą

Narių vertinimas:  / 5

Mes mylime Lietuvą- V.Debesienė kartu su VMM mokimėmis- iš kairės A.Kondratavičiūte  V.Bliujūte E.Vasiliauskaite S.PaškevičiūteAlbina SIDARAVIČIENĖ

Vaikystės ir jaunystės miestas žmogui – tai ypatinga vieta Žemėje, kur viskas yra ne tik pažįstama, bet ir turi tik jam vienam žinomą ir suprantamą reikšmę, vieta, kuri saugo prisiminimus, kurią mylime, kuriai skiriame savo darbus. Vieta, kurioje prabėgo tavo vaikystė ir jaunystė, yra didelis turtas, kurį šiuolaikinis žmogus dažnai palieka, o paskui ilgisi. Ta ypatinga vieta dažnam – visų kelių pradžia.

Share

Skaityti daugiau: Meno tikslas – palengvinti žmogui gyvenimą

Muzika išskleidžia sparnus

Narių vertinimas:  / 0

Mokyt. VAlbina SIDARAVIČIENĖ

Dauguma esame girdėję, kad Vievyje yra meno mokykla, kad ten vaikai mokosi groti, piešti. Bet ar žinome, kokie šilti žmonės ten dirba, kokius darbus nuveikia.

Share

Skaityti daugiau: Muzika išskleidžia sparnus

Asmenybę formuoti padeda meno mokykla ir geri pavyzdžiai

Narių vertinimas:  / 1

E. PetkeviciusVirginija Jacinavičiūtė

Žmogaus intelektas, mentalitetas pradeda formuotis dar ankstyvoje vaikystėje, todėl labai svarbu vaiko gebėjimus pastebėti ir stiprinti nuo mažų dienų. Tam pasitarnauja meno mokyklos, siūlančios įvairias meno kryptis, tinkančias skirtingų poreikių vaikams. Asmenybės formavimuisi labai svarbios šeimos vertybės, nes būtent šeima formuoja prioritetus. Dar geriau, kai ne tik šeima, bet ir artimiausi šeimos draugai yra tie gerieji pavyzdžiai, kuriais verta sekti. Būtent tokioje aplinkoje, kur buvo vertinama muzika, menas, skaitymas, istorija augo ir dabartinis Elektrėnų meno mokyklos direktorius Evaldas Petkevičius.

Share

Skaityti daugiau: Asmenybę formuoti padeda meno mokykla ir geri pavyzdžiai

Trumpos istorijos

Narių vertinimas:  / 2

mmVirginija Jacinavičiūtė

Pirmojoje projekto publikacijoje kviečiame susipažinti su svarbiausiais Vievio ir Elektrėnų meno mokyklų faktais.

Pirmoji visame rajone

Vievio meno mokyklos kelias prasidėjo 1959-aisiais. Tais metais Trakų rajono kultūros skyriaus vedėjo Juliaus Pulausko rūpesčiu Vievio pradinės mokyklos pašonėje buvo įkurta pirmoji rajone Vievio vaikų muzikos mokykla. 1960-aisiais į Vievio vidurinę mokyklą iš Pastrėvio mokytis atvyko Albina Gaubaitė. Trylikametė mergaitė sumanė mokytis ir neseniai įsteigtoje Muzikos mokykloje, kad išmoktų groti akordeonu. Tuomet Albina dar nenumanė, kad savo gyvenimą su Muzikos mokykla susies ištisiems dešimtmečiams. Vėliau, baigusi Muzikos fakultetą Vilniaus pedagoginiame institute, ji grįžo dirbti į Vievį. Baigusi mokslus, gavo paskyrimą į Trakų rajoną, kur Švietimo skyriaus vedėjas ją paskyrė dirbti muzikos mokytoja Rusakalnio, Vievio rusų ir Vievio vidurinėje mokyklose. Tais pačiais metais laisva vieta liko ir Vievio vaikų muzikos mokykloje, kur jaunajai mokytojai taip pat buvo skirta pamokų.

Share

Skaityti daugiau: Trumpos istorijos

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates.