Meno mokyklos – kultūriniai regionų židiniai

Elektrėnų savivaldybėje veikia dvi meno mokyklos, kurios išaugino ne vieną žymų meno žmogų Lietuvai ir pasauliui. Norime, kad Vievio ir Elektrėnų meno mokyklų veikla būtų žinoma, todėl pradedame naują projektą „Meno mokyklos – kultūriniai regionų židiniai“, kuriam 3000 EUR finansavimą skyrė Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.

Projektą pradėsime nuo meno mokyklų istorijos, vėliau kalbinsime žymius mokyklų auklėtinius: Tadą Šumską, Gintarą Rinkevičių, Jaroslavą Cechanovičių, Dainių Pulauską,kitus žymius savivaldybės meno žmones. Rašysime apie gabius meno mokyklų mokinius, kurie įvairiuose konkursuose skina laurus. Mokyklose dažnai vyksta respublikiniai ir tarptautiniai konkursai, festivaliai, koncertai, parodos, o savivaldybės meno mokyklų auklėtiniai dalyvauja tokiuose pat renginiuose kituose miestuose bei kitose pasaulio šalyse. Naujienas apie meno mokyklų moksleivių pasirodymus ir pasiekimus skelbsime kiekviename numeryje. Meno mokyklų veiklos viešinimas ir skaitytojų supažindinimas su mokyklų istorija, su žymiais meno žmonėmis, kuriems iškilti padėjo meno mokyklos, yra aktualios temos, skatinant vaikų dorovines ir dvasines vertybes. Supažindindami su Elektrėnų bei Vievio meno mokyklų auklėtinių meno laimėjimais pabrėšime regionų kultūros vaidmenį, o dalindamiesi informacija interneto erdvėse praplėsime ją informacijos mainams ir kūrybinių diskusijų skatinimui. Meno mokyklos seniai siūlė įtraukti jas į kultūrinius projektus, todėl yra pasiruošusios bendradarbiauti. Prie projekto prisijungs visa meno mokyklų bendruomenė – besimokantys vaikai, jų giminės, draugai, bendraklasiai. Visus metus kiekvienos savaitės numeryje po vieną laikraščio puslapį skirsime meno mokykloms.

Kai trenkia maršą, suvirpa širdys

Narių vertinimas:  / 1

puciamieji

Apie Elektrėnų meno mokyklos pučiamųjų instrumentų metodinės grupės darbą pasakoja grupės vadovas, mokytojas Valdas Stanaitis.

Share

Skaityti daugiau: Kai trenkia maršą, suvirpa širdys

23 metai darbo meno mokykloje ir... emigracija

Narių vertinimas:  / 3

 R. VaidogieneVirginija JACINAVIČIŪTĖ

 

Buvo metas, kai be Reginos Vaidogienės nepraeidavo nė viena valstybinė šventė ar minėjimas. Regina, stovėdama po plazdančia Lietuvos vėliava, sodriu balsu giedodavo Lietuvos himną. Tačiau praėjusiais metais ilgametė Elektrėnų meno mokyklos moky­toja R. Vaidogienė užvėrė mokyklos duris ir pasirinko emigrantės duoną. Regina atvira: į Vokietiją ji išvyko užsidirbti, nes Lietuvoje baigusi kelis aukštuosius, ji negali gyventi visaverčio gyvenimo ir padėti savo studijuojančioms dukroms. Elektrėnuose gimusi ir augusi, Meno mokyklą baigusi ir čia 23 metus dirbusi R. Vaidogienė dabar uždarbiauja JAV, tačiau mielai sutiko papasakoti apie savo muzikinį kelią Elektrėnuose.

Share

Skaityti daugiau: 23 metai darbo meno mokykloje ir... emigracija

Rečitalis „Vakarė, Gustas ir kolegos“

Narių vertinimas:  / 0

GritieneMokytojai, prasidėjus naujiems mokslo metams, apmąsto nuveiktus darbus, pasveria, ko vertas buvo jų triūsas. Pateikiame meno mokyklos mokytojos metodininkės Rimos Gritienės pamąstymus.

Elektrėnų meno mokyklos mokslo metų pabaiga buvo turtinga rečitalių.

Share

Skaityti daugiau: Rečitalis „Vakarė, Gustas ir kolegos“

Rugsėjo 1-oji Elektrėnų meno mokykloje

Narių vertinimas:  / 0

emmAlbina SIDARAVIČIENĖ

 

Šįmet gamta Elektrėnams dovanojo gražų rugsėjo 1-osios pusdienį: buvo maloniai šilta, nelijo. Vidurdienį gausus mūsų miesto gyventojų būrys susirinko meno mokykloje, kuri šventė mokslo metų pradžią, Rugsėjo 1-ąją.

Share

Skaityti daugiau: Rugsėjo 1-oji Elektrėnų meno mokykloje

Vievio meno mokyklos direktorius -kompozitorius, pedagogas,visuomenės veikėjas

Narių vertinimas:  / 0

meno m-la3

Albina Sidaravičienė

 

Artėjant naujiems mokslo metams, Vievio meno mokykla turi naują direktorių. Juo tapo kompozitorius, pedagogas Eugenijus Vedeckas.

Rugpjūčio 28 d. naująjį vadovą pedagogų kolektyvui pristatė Elektrėnų savivaldybės atstovai – Arvydas Vyšniauskas, mero pavaduotojas, Jonas Grybauskas, administracijos direktoriaus pavaduotojas, Džeraldas Dagys, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas. Direktorių Vievio meno mokyklos mokytojai sutiko jaukiai papuoštoje salėje. Direktorių sveikino mero pavaduotojas A. Vyšniauskas, linkėjo geros kloties ir perdavė Vyriausybės kanclerės Mildos Dargužaitės padėkos raštą, kuriame parašyta: „Kompozitoriui Eugenijui Vedeckui/ Nuoširdžiai dėkoju Jums už paramą projektui „oksleiviai – į Vyriausybę 2017“.

Share

Skaityti daugiau: Vievio meno mokyklos direktorius -kompozitorius, pedagogas,visuomenės veikėjas

Patarlė negalioja

Narių vertinimas:  / 0
Petkevicius
Yra tokia patarlė – geriau vieną kartą pamatyti negu dešimt (arba šimtą) kartų išgirsti. Tam, apie ką pasakosiu, ši patarlė negalioja. Reiktų perfrazuoti – geriau vieną kartą išgirsti, nei šimtą kartų pamatyti.
Share

Skaityti daugiau: Patarlė negalioja

Dainavimas Elektrėnų meno mokykloje (papildyta)

Narių vertinimas:  / 0
mokytojosAlbina Sidaravičienė
 
Tęsiame pažintį su Elektrėnų meno mokykla (EMM) – regiono kultūros židiniu. Apie mokyklos dainavimo ir teorinių dalykų mokytojų metodinės grupės darbus pasakoja grupės vadovė mokytoja Asta Balnionytė.
Share

Skaityti daugiau: Dainavimas Elektrėnų meno mokykloje (papildyta)

Fortepijono muzika nuplauna kasdienybės dulkes nuo mūsų gyvenimo (papildyta)

Narių vertinimas:  / 3
mokytojos
Albina SIDARAVIČIENĖ
 
Tęsiame pasakojimą apie Elek­­trėnų meno mo­kyk­los muzikos skyrių kaip bendruomenės kultū­ros ži­dinį. Apie fortepijono mo­kytojų darbus, tikslus, pa­siekimus pasa­koja moky­toja me­to­dininkė Ona Na­vickienė, meto­dinės gru­­pės va­dovė.
Share

Skaityti daugiau: Fortepijono muzika nuplauna kasdienybės dulkes nuo mūsų gyvenimo (papildyta)

Akordeono muzika skaidrina gyvenimą

Narių vertinimas:  / 1
akordeonoAlbina SIDARAVIČIENĖ 
 
Elektrėnų meno mokyklos muzikos skyrių sudaro šios metodinės grupės: akordeono, fortepijono, pučiamųjų instrumentų, styginių instrumentų ir dainavimo. Susipažinsime su visų grupių veikla. Šįkart kalbėsimės su akordeono metodinės grupės mokytojomis.
Share

Skaityti daugiau: Akordeono muzika skaidrina gyvenimą

Atskleisti spalvingąją pasaulio pusę (papildyta)

Narių vertinimas:  / 0
daile
Albina SIDARAVIČIENĖ
 
Mūsų, Elektrėnų meno mokykla, augusi, siekusi pažangos kartu su miestu, dabar pelnytai yra įsikūrusi geriausioje vietoje- pačiame centre. Mokykla siekia ugdyti meniškai išprususį, kultūringą ir aktyvų visuomenės narį.
Share

Skaityti daugiau: Atskleisti spalvingąją pasaulio pusę (papildyta)

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates.