Savivaldybės informacija

Griežtinama tvarka

Narių vertinimas:  / 0

Siekdamas išvengti įvairaus pobūdžio neaiškumų ir nesusipratimų atliekant visuomenei naudingus darbus, administracijos direktorius Henrikas Petrauskas įsakymu „Dėl visuomenei naudingų darbų atlikėjų ir atliktų darbų apskaitos žurnalo pildymo“ pavedė Elektrėnų savivaldybės administracijos seniūnijoms pildant visuomenei naudingų darbų atlikėjų ir atliktų darbų apskaitos žurnalus grafoje „Visuomenei naudingo darbo pradžia ir pabaiga“ nurodyti tikslią visuomenei naudingo darbo pradžios ir pabaigos datą ir tikslų  visuomenei naudingo darbo pradžios ir pabaigos laiką bei grafoje „Atliekamų darbų pobūdis“ nurodyti konkrečią darbo vietą bei aiškiai įvardyti atliekamą darbą.

Share

Pasitarimas

Narių vertinimas:  / 0

Lapkričio 9 d. Elektrėnų savivaldybėje vyko Vilniaus apskrities 7 mažųjų savivaldybių atstovų pasitarimas, kuriame aptarti Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno tarifo, projekto „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ bendrojo finansavimo, lėšų skyrimo privažiuojamojo kelio prie sąvartyno priežiūros darbams finansuoti ir kiti klausimai.

Share

Skaityti daugiau: Pasitarimas

Elektrėnų savivaldybė Lietuvos savivaldybių indekse – penkiolikta

Narių vertinimas:  / 0

Lietuvos laisvosios rinkos institutas atliko Lietuvos savivaldybių indeksą, kuriame pagal  įvairius savivaldybės veiklą apibūdinančius rodiklius įvertinta visų 60-ies savivaldybių veikla. Miestų (7) ir ne miestų (53) savivaldybės indekse vertinamos atskirai.

Share

Skaityti daugiau: Elektrėnų savivaldybė Lietuvos savivaldybių indekse – penkiolikta

Informacija apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą

Narių vertinimas:  / 0

Informuojame apie parengto teritorijos, skirtos gaisrinės pastato statybai Elektrėnų mieste, detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene tvarką bei terminus.

Share

Skaityti daugiau: Informacija apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą

Informacija apie patvirtintą Vievio miesto kapinių detalųjį planą

Narių vertinimas:  / 0

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Elektrėnų savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. TS – 126 „Dėl specialiųjų ir detaliųjų teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimo“, atsižvelgus į  Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2011 m. rugsėjo 28  d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akto Nr. TP1- 2011 teigiamą išvadą, Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 03V-691 patvirtintas Vievio miesto kapinių  detalusis planas.

Architektūros ir kraštotvarkos skyrius

Share

Spalio 27 d.

Narių vertinimas:  / 0

Spalio 27 d. meras, Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) viceprezidentas Kęstutis Vaitukaitis dalyvavo LSA valdybos ir tarybos posėdžiuose, kuriuose svarstyti savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos, 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių, žemės mokesčio, tiesioginių merų rinkimų ir kiti klausimai.

Informaciją parengė vyr. spec. R. Bartkevičienė

Share

Skaityti daugiau: Spalio 27 d.

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates.